Gå til sidens indhold

Naturgas ugentlig (eksperimentel statistik)

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik
Thomas Eisler
39 17 30 68

tme@dst.dk

Hent statistikdokumentation som pdf

Naturgas ugentlig (eksperimentel statistik) 2022

Formålet med Naturgas ugentlig - eksperimental statistik er tidligt at følge tendenser i forbrug af naturgas og afhængighed af import. Statistikken kan vise, hvordan forbrug og lagre af naturgas er i en uge sammenlignet med samme uge i andre år.

Indhold

Statistikken er en ugentlig opgørelse af forbrug og lagre af naturgas.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Der beregnes ugentlige tal for forbrug som en sum af dagligt forbrug og lagrene beregnes som et gennemsnit af daglige lagre.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er oprettet, da der efter Ruslands invasion af Ukraine er stor interesse for naturgas.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken er opgjort på samme måde for alle uger. Alle perioder opdateres ved hver offentliggørelse. Der forventes dog ikke nogen revisioner af tidligere data, da kildedata er opgjort løbende.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udgives 3-4 dage efter referenceperiodens udløb.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken kan sammenlignes med Energistyrelsen månedsstatistik for naturgas.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres ugentligt i statistikbanken under energiforbrug og bliver præsenteret på emnesiden om Invasion af Ukraine.

Læs mere om tilgængelighed