Gå til sidens indhold

Datagrundlag til GrønREFORM

Danmarks Statistik leverer årligt et omfattende datagrundlag til regnemodellen GrønREFORM, som udvikles af DREAM. 

Læs mere om GrønREFORM på deres hjemmeside.

Datagrundlaget fra Danmarks Statistik er baseret på både det grønne og det almindelige nationalregnskab, herunder input-output tabellerne, samt på skræddersyede udtræk af forskellige kildestatistikker og –registre. 

Datagrundlaget er offentligt tilgængeligt og kan downloades fra denne side. Her findes desuden dokumentationsnotater om datagrundlaget. Generelt gælder at datagrundlaget bygger på de samme kilder og metoder som det grønne og det almindelige nationalregnskab, men at detaljegraden er øget. Det betyder at der har været behov for at bruge flere antagelser og skøn, og at det er behæftet med større usikkerhed end de almindelige udgivelser fra nationalregnskaberne. Datagrundlaget er skabt til modelbrug og bør ikke betragtes som egentlig statistik.

Dokumentation

Data - version november 2022

Data - version november 2021

Links til øvrigt datagrundlag fra Danmarks Statistik

Værdien af foderinput mv., fra udvidede tabeller om jordbrug som findes under ’Dokumentation’ på denne emneside.

 

Kontakt

Ingeborg Vind
Telefon: 39 17 33 29