Gå til sidens indhold

Grøn økonomi

Emnegruppen grøn økonomi inden for det det grønne nationalregnskab dækker opgørelser af den offentlige sektors miljøudgifter og – indtægter, virksomhedernes udgifter til miljøbeskyttelse, virksomhedernes produktion af grønne varer og tjenester samt miljørelaterede skatter (grønne afgifter) og miljømotiverede subsidier mv. (miljøstøtte).

Introduktion

Statistikken om de offentlige miljøindtægter og -udgifter giver oplysninger om det offentliges miljøbeskyttelse, dvs. aktiviteter rettet mod forebyggelse og bekæmpelse af forurening samt overgang til bæredygtige teknologier.

Industriens miljøbeskyttelsesudgifter belyser direkte driftsomkostninger og investeringer til miljøbeskyttelse. I driftsomkostninger indgår virksomhedernes interne udgifter samt køb af varer og tjenester til miljøbeskyttelse. Ved investeringer skelnes der mellem forebyggende og bekæmpende investeringer.

Statistikken om virksomhedernes salg af grønne varer og tjenester belyser erhvervslivets salg af grønne varer og tjenester, som er produceret med henblik på at være enten miljøbeskyttende eller ressourcebesparende. Overordnet set opgøres den grønne aktivitet med afsæt i den del af virksomhedernes omsætning, som relaterer sig til salg af grønne varer og tjenester.

De miljørelaterede skatter giver en beskrivelse af, hvor store miljørelaterede skatter de forskellige brancher og husholdningerne mv. er pålagt. De enkelte afgifter er overordnet inddelt i, hvad der er relateret til forurening, energi, transport eller ressourcer. Tilsvarende giver de miljømotiverede subsider mv. en beskrivelse af, hvilke brancher der modtager de miljømotiverede subsidier og anden miljøstøtte, og hvor meget der fx udbetales i miljøbistand til udlandet.

Dokumentation

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal
Relateret indhold i Grøn økonomi

Kontakt

Jonas Foged Svendsen
Telefon: 39 17 37 34

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Grønt nationalregnskab for Danmark 2014-2015

Grønt nationalregnskab - publikation fra Danmarks Statistik