Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Industriens miljøbeskyttelsesudgifter

Sidst opdateret: 18-01-2020

Formålet med Industriens Miljøbeskyttelsesudgifter er at belyse hvor mange udgifter danske virksomheder har til miljøbeskyttelse i form af interne udgifter, køb af miljøbeskyttelsestjenester og -varer samt udgifter til investeringer, enten i form af miljøkomponenten i forebyggende investeringer eller i rensende anlæg. Statistikken kan anvendes til at sammenligne miljøbeskyttelsesudgifter på tværs af brancher samt mulighed for international sammenligning. Statistikken er udarbejdet siden 2009, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2014 og frem.

Indhold

Industriens Miljøbeskyttelsesudgifter er en årlig opgørelse af danske industrivirksomheders udgifter til direkte miljøbeskyttelse opgjort i mio. kr. Statistikken opdeles på branche, indsatsområde og udgiftstype.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til denne statistik indsamles årligt fra udvalgte virksomheder ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse. Det indsamlede data gennemgår en fejlsøgningsprocedure hvor, der bl.a. sammenlignes med tidligere års indberetning og benchmarkværdier. Når data er valideret imputeres for de mindre virksomheder til det endelige resultat. For branche 36 (vandforsyning) estimere udgifterne. Omkostninger til forskning i miljøbeskyttelse er baseret på forskningsstatistikken.

For år uden dataindsamling beregnes data ud fra tidligere års data, den foreløbige regnskabsstatistik og statistikken om Industriens investeringsforventninger.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken anvendes af interesseorganisationer, som grundlag for branchesammenligning. Statistikkens grunddata og resultater anvendes fra 2014 også på andre statistikområder i Danmarks Statistik, fx de samlede miljøregnskaber.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Generelt vurderes præcisionen at være god. Investeringer er forbundet med en større usikkerhed grundet deres volatilitet. Der er ingen stikprøveusikkerhed, da statistikken tager udgangspunkt i en total opgørelse for store virksomheder. Imputeringsmetoden antager, at små virksomheder har samme udgiftsmønster som store virksomheder - en analyse udført i forbindelse med 2015 indsamlingen viste så begrænsede forskelle mellem små og store virksomheder at der ikke er grundlag for en korrektion af imputeringen.

Resultaterne for år uden dataindsamling er mere usikre. Erfaringen for tidligere år er at driftsudgifterne på kort sigt udvikler sig omtrent som omsætningen. Estimationen af investeringerne ud fra Industriens Investeringsforventninger er mindre sikker, specielt hvad angår opdelingen i bæredygtige investeringer og direkte miljøbeskyttende/oprensende investeringer. Der holdes øje med evt. nye lovkrav el. lign. som kan særskilt kan påvirke investeringer og driftsudgifter på miljøområdet.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres 11-12 måneder efter referenceperiodens afslutning. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er udarbejdet siden 2009 men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2014 og frem.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken i tabellen MBU. Resultaterne indgår endvidere som en del af et modul i det grønne nationalregnskab Grønt Nationalregnskab.

Læs mere om tilgængelighed