Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Ole Olsen
39 17 38 63

olo@dst.dk

Hent som PDF

Industriens miljøbeskyttelsesudgifter

Statistikken er udarbejdet siden 2009 men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2014 og frem.

International sammenlignelighed

Opgørelsen følger kravene i forordningen og resultaterne er sammenlignelige med andre EU-landes. Industriens miljøudgifter indgår som en delmængde af EU-statistikken for miljøbeskyttelsesudgifter. Dog er miljøformålet "Besparelser på energi og varme" indgår ikke i "EU-versionen"

Sammenlignelighed over tid

Der er offentliggjort tal for 2014 og fremad. Bemærk, at tal for seneste år er foreløbige.

Sammenhæng med anden statistik

Der er ikke andre statistikker der dækker samme indhold. Miljøbeskyttelsesudgifterne kan dog sammenholdes med poster fra fx. Regnskabsstatistikken for byerhverv. Der udarbejdes også en samlet statistik for miljøbeskyttelsesudgifter. Heri indgår Industriens miljøbeskyttelsesudgifter.

Intern konsistens

Tallene er interne konsistente, da de overvejende bygger på kun en kilde