Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Ole Olsen
39 17 38 63

olo@dst.dk

Hent som PDF

Industriens miljøbeskyttelsesudgifter

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken i tabellen MBU.

Resultaterne indgår endvidere som en del af et modul i det grønne nationalregnskab. Grønt nationalregnskab.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Seneste NYT er udgivet 2. december 2021 .

NYT_MBU_2020.

Publikationer

Resultaterne indgår i publikationer om grønt nationalregnskab, senest:

Green National Accounts for Denmark 2015-2016.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Grøn økonomi, hvor følgende tabel findes med årlige tal:

Industriens miljøbeskyttelsesudgifter

Adgang til mikrodata

Data er ikke umiddelbart tilgængelige som mikrodata, men kan tilgåes efter nærmere aftale

Anden tilgængelighed

Fra 2018 indgår statistikken også som et element i statistik for de samlede miljøudgifter i Danmark

Diskretioneringspolitik

Danmarks Statistiks politik om datafortrolighed følges

Læs politikken.

Diskretionering og databehandling

Offentliggørelsen følger Danmarks Statistiks politik. Det har ikke været nødvendigt at diskretionere jf. branche- og typeopdeling.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodebeskrivelser for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.