Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kriminalitet

Kriminalitetsstatistikkerne rummer detaljerede oplysninger om både typen af kriminalitet, ofrene, de dømte og deres domme.

Introduktion

Danmarks Statistik har udarbejdet statistik over danskernes kriminalitet i over 180 år. Det er dog først fra 1990 at tallene kan findes i Danmarks statistikbank for domme og fra 1995 for anmeldte forbrydelser.

Her kan man blandt andet se, at antallet af anmeldelser igennem årene er faldet. Man kan også se, at der i 2011 blev afsagt næsten 50 pct. flere domme end i 1990.

Bemærk, statistikken bygger på Danmarks Statistiks egen inddeling af overtrædelsestyper

Nyt

Seneste nyt om Kriminalitet

Flere anmeldelser af vold og trusler

18. juli 2018

Graf

Efter et lille fald i første kvartal ses nu igen en stigning i antallet af anmeldelser af vold mod privatperson. Der blev anmeldt 3.097 tilfælde i andet kvartal mod 2.903 i første kvartal, en stigning på 7 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Stadigt færre af de unge dømmes efter straffeloven

20. juni 2018

Graf

Blandt mænd, der blev født i 1990 var der 8 pct., der havde fået en eller flere domme for overtrædelse af straffeloven inden de fyldte 18 år. For alle de efterfølgende årgange har det været for en mindre og mindre andel.

Tabeller i Statistikbanken


Unge findes oftere skyldige i vold end andre

21. marts 2018

Graf

Der blev i 2017 truffet 6.868 domme vedrørende vold mod privatperson. Af disse var 3.791, svarende til 55 pct., fældende, dvs. at den tiltalte blev fundet skyldig.

Tabeller i Statistikbanken


Flere børn og unge er ofre for vold

5. marts 2018

Graf

I 2017 blev 1.418 unge mænd i alderen 15-19 år udsat for vold, ifølge politiets registreringer. Det er 8 pct. flere end i 2016 og andet år i træk, at antallet stiger.

Tabeller i Statistikbanken


Flere anmeldelser af vold

26. februar 2018

Graf

Der blev i 2017 anmeldt 27.026 tilfælde af vold til politiet. Det er 4.572 eller 20 pct. flere end i 2016. En tilsvarende stigning skete fra 2015 til 2016, meget højere niveau end de årlige anmeldelser i perioden 2008-2015.

Tabeller i Statistikbanken


Tidligere dømte begår oftest ny kriminalitet

4. oktober 2017

Graf

En tredjedel af de 109.686 mænd i alderen 20 år eller derover, som blev løsladt eller fik en fældende strafferetlig afgørelse i 2013, begik ny kriminalitet inden for to år.

Tabeller i Statistikbanken


40 pct. af mænd der dumper i matematik får dom

2. marts 2016

Graf

Andelen af unge, der har begået kriminalitet, stiger i takt med, at karakteren for grundskolens afgangsprøve i skriftlig matematik falder.

Tabeller i Statistikbanken


Dømte unge tager erhvervsuddannelser

14. december 2015

Graf

Der er stor forskel på hvilken type ungdomsuddannelse, som dømte unge og ikke-dømte unge gennemfører.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Kriminalitet og uddannelse blandt unge

Tidligere har tal fra Danmarks Statistik vist, at unge dømte klarede sig dårligt igennem grundskole- og ungdomsuddannelsessystemet. Med udgangspunkt i statistikdata for personer født mellem 1985 og 1989 og som har gået i grundskole i Danmark, ser denne analyse nærmere på emnet. Analysen tager afsæt i antallet af domme blandt personerne samt status for uddannelse på det fyldte 25. år.

Læs mere

Publikationer

Kriminalitet 2016

Publikationen rummer detaljerede oplysninger om alle dele af kriminalstatistikken for 2016 - fra anmeldelser til strafferetlige afgørelser.

Kriminalitet er en årlig udgivelse med kriminalstatistik, der i skiftende udformninger er udkommet siden 1832.

Kriminalstatistikken omfatter overtrædelser af straffelov, færdselslov og andre særlove.Læs mere

 

Registerdata om kriminalitet

Særkørsel baseret på Danmarks Statistiks registre vedr. udvalgte områder indenfor kriminalitet.

Hent særkørsel

Ansvarlig for siden

Lisbeth Lavrsen