Gå til sidens indhold

Animalsk produktion

 

Hvor mange husdyr, fx kvæg og svin, bliver slagtet i Danmark, og hvor mange bliver eksporteret levende? Hvor stor er produktionen af kød og mejeriprodukter, herunder økologisk mælk og æg? Her finder du statistikken om animalsk produktion i Danmark.

 

 

Udvalgt statistik om Animalsk produktion

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Animalsk produktion på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Slagtninger og produktion af svin

Figuren viser den samlede produktion af svin i Danmark og herunder produktionen af slagtesvin. Den samlede produktion omfatter også eksport af levende svin, hvilket primært er smågrise (se mere herom i Statistikbanken). Tallene er månedlige.
Mere om figuren
Seneste opdatering
19.6.2024
Opdateres næste gang
19.7.2024
Kilder

Det statistiske grundmateriale er modtaget fra en række forskellige kilder, herunder bl.a. offentlige administrative og kontrollerende institutioner under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri , erhvervs- og brancheorganisationer bl.a. Landbrug & Fødevarer samt visse enkeltvirksomheder.

Oplysninger om udenrigshandel trækkes fra Danmarks Statistiks udenrigshandelsstatistik samt der modtages register oplysninger fra landbrugets afgiftsfonde vedr. eksport af levende svin, kvæg og fjerkræ.

For yderlig information om den konkrete anvendelse af de enkelte kilder er beskrevet under pkt. 3.5 databehandling.

Produktion af kvæg

Figuren viser den samlede produktion af kvæg i Danmark. Tallene er månedlige.
Mere om figuren
Seneste opdatering
19.6.2024
Opdateres næste gang
19.7.2024
Kilder

Det statistiske grundmateriale er modtaget fra en række forskellige kilder, herunder bl.a. offentlige administrative og kontrollerende institutioner under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri , erhvervs- og brancheorganisationer bl.a. Landbrug & Fødevarer samt visse enkeltvirksomheder.

Oplysninger om udenrigshandel trækkes fra Danmarks Statistiks udenrigshandelsstatistik samt der modtages register oplysninger fra landbrugets afgiftsfonde vedr. eksport af levende svin, kvæg og fjerkræ.

For yderlig information om den konkrete anvendelse af de enkelte kilder er beskrevet under pkt. 3.5 databehandling.

Produktionen af æg i Danmark

Her kan du se udviklingen i produktionen af æg, fordelt på buræg, skrabeæg, økologiske æg og æg fra frigående høns.
Mere om figuren
Seneste opdatering
8.5.2024
Opdateres næste gang
6.6.2025
Kilder

Data om æg indvejet på ægpakkerier kom indtil 2022 fra et administrativt register i Miljø- og Fødevareministeriet med oplysninger om ægomsætningen på pakkerierne. Fra 2023 indsamles data af Danmarks Statistik.

Alle ægpakkerier var indtil 2022 forpligtet til at indberette til Fødevarestyrelsen. Formålet var, at alle registrerede pakkerier skal betale en afgift, som anvendes til finansiering af kontrol, herunder tilsyn, autorisation, registrering, godkendelse, anmeldelse, attestering og undersøgelse af æggene.

Data om rugeæg kommer fra Fjerkræafgiftfonden, hvor rugerierne er forpligtet til at indberette data. Formålet er, at alle registrerede rugerier skal betale en afgift, som anvendes til blandt andet finansiering af kontrol, herunder tilsyn, autorisation, registrering, godkendelse mv.

Mælkeproduktion

Figuren viser udviklingen i den mængde mælk, der bliver indvejet på mejerierne og heraf den økologiske mælk. 'Mælk ab landmand' er en betegnelse for den mælk, der forlader gården og efterfølgende indvejes på mejeriet.

Mere om figuren
Seneste opdatering
3.6.2024
Opdateres næste gang
6.6.2025
Kilder

Data om mælk og mejeriprodukter kommer fra administrative registre. Det primære administrative register tilhører Mejeriforeningen, som på baggrund af bl.a. bogføringsbekendtgørelsen indsamler oplysninger fra de enkelte mejerier. Sekundære kilder er kvægregistret, som ejes af SEGES Landbrug & Fødevarer og tællingen over Kvægbestanden

Produktion af mejeriprodukter

Her kan du se produktionen af konsummælk, smør og ost på mejerierne i Danmark - både den konventionelle og økologiske.
Mere om figuren
Seneste opdatering
3.6.2024
Opdateres næste gang
6.6.2025
Kilder

Data om mælk og mejeriprodukter kommer fra administrative registre. Det primære administrative register tilhører Mejeriforeningen, som på baggrund af bl.a. bogføringsbekendtgørelsen indsamler oplysninger fra de enkelte mejerier. Sekundære kilder er kvægregistret, som ejes af SEGES Landbrug & Fødevarer og tællingen over Kvægbestanden

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Animalske landbrugsprodukter

Statistikken belyser størrelsen af produktionen af animalske landbrugsprodukter i Danmark. Statistikken anvendes til at følge pris- og mængdeudviklingen, samt den samlede værdi i den animalske produktion. Statistikkerne om animalske landbrugsprodukter har en lang historie og siden 1900 er det muligt at sammenligne tidsserier for hovedtallene, men fra 1945 har der været fyldestgørende statistik på området. Indsamlingen af data til denne statistik er ikke blevet påvirket af COVID-19.

Mælk og mejeriprodukter

Formålet med statistikken Mælk og mejeriprodukter er at belyse størrelsen og værdien af den danske mælkeproduktion, samt mælkens anvendelse til mejeriprodukter. Mælke- og mejeristatistikken har en lang historie og det er muligt at sammenligne tidsserier for hovedtallene siden 1900-tallet. Statistikken er i sin nuværende form sammenlignelig fra 1990 og frem.

Slagtedyr og kødproduktion

Formålet med statistikken over slagtedyr og kødproduktion er at belyse størrelsen og værdien af produktionen af slagtedyr og kød. Statistikken anvendes bl.a. til at følge den danske produktion af slagtedyr og kød på slagterierne. Statistikken er udarbejdet siden 1900-tallet, hvor det er muligt at sammenligne tidsserier for hovedtallene. Der er sket en forbedring af statistikken i 1920-1930 og siden 2. verdenskrig har der været en fyldestgørende statistik på området. Statistikken er i sin nuværende form sammenlignelig fra 1990 og frem for årstallene, og fra 1995 og frem for månedstallene.

Ægproduktion

Formålet med statistikken over ægproduktion er, at belyse mængden og værdien af den danske ægproduktion. Statistikken om æg har en lang historik, og går tilbage til 1900-tallet. Siden 1955 er statistikken udarbejdet på samme grundlag, som anvendes i dag. Statistikken har fra 1996 underopdelt produktionen af konsumæg til ægpakkerierne i produktionsformerne: Buræg, frilandsæg, skrabeæg og økologiske æg.

Brug for flere tal om Animalsk produktion?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal, f.eks. om heste, får, lam og fjerkræ; gennemsnitsvægten på slagtede dyr; antal eksporterede husdyr, mm.

I disse publikationer finder du tal, der går længere tilbage i historien (før 1990): Landbrug

Kontaktperson for denne statistik

Mona Larsen
Telefon: 39 17 33 99