Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Asylansøg­ninger og opholds­tilladelser

Asylansøgere i Danmark har endnu ikke fået opholdstilladelse og registreres derfor ikke i CPR. Derfor indgår de heller ikke i opgørelsen af den danske befolkning.

Introduktion

Der er ikke nogen entydig sammenhæng mellem tidspunkt for en tildelt opholdstilladelse og indvandring for den person, som har fået opholdstilladelsen. Antallet af givne opholdstilladelser i et kvartal til personer med et bestemt statsborgerskab kan ikke tolkes som kvartalets indvandring af personer med statsborgerskab i det pågældende land.

Statistikken om asylansøgninger indeholder oplysninger om statsborgerskab og type af asylansøgning. I statistikbanken findes tal fra 1. kvartal 1990 og frem.

Statistikken om opholdstilladelser indeholder oplysninger om statsborgerskab og type af opholdstilladelse. I statistikbanken findes årlige tal fra 1996 og frem, mens de kvartalsvise opgørelser er lavet fra 1. kvartal 2006 og frem.

Grundlaget for statistikken er data fra Udlændingestyrelsen. De givne opholdstilladelser er ikke opgjort på personnummerniveau og er derfor ikke en oplysning, som kan knyttes til anden personstatistik.

Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige behøver ikke opholdstilladelse for at bo, arbejde eller studere i Danmark. Statistikken om opholdstilladelser kan derfor på ingen måde anvendes som en indikator for nordiske statsborgeres indvandring til Danmark.

Statistikken opgøres hvert kvartal. Kvartalstallene er foreløbige. Når tallene for hele året er kontrolleret i Udlændingestyrelsen bliver kvartalstallene rettet.

Dokumentation

Begrebsforklaring

Asylansøger

En asylansøger er en person, som søger om opholdstilladelse med henvisning til de paragraffer i Udlændingeloven, som vedrører flygtninge, og hvis sag endnu ikke er endeligt afsluttet. Asylansøgere er ikke tilmeldt folkeregistret (med mindre de har opholdstilladelse på andet grundlag, fx som familiesammenførte) og indgår derfor ikke i statistikken over befolkningen i Danmark. En asylansøgning er en hændelse, dvs. at en person, som søger om asyl mere end en gang i løbet af en periode, indgår flere gange i statistikken.

Opholdsgrundlag

Personer, der ikke er danske eller nordiske statsborgere, skal have en gyldig opholdstilladelse for at opholde sig her i landet i længere tid end 3 måneder.

Opholdstilladelser kan klassificeres efter de paragraffer i Udlændingeloven, som danner grundlaget for tilladelsen. I statistikken anvendes følgende fire grupper: - Opholdstilladelser i asylsager, som yderligere kan opdeles i flygtningestatus og andet grundlag - Tilladelser til familiesammenføring, som kan deles i tre grupper vedrørende for det første ægteskab og fast samlivsforhold, for det andet mindreårige børn, og for det tredje forældre over 60 år - EF/EØS-opholdsbeviser - Andre opholdstilladelser

Ekstra dokumentation

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal
Asylansøgere efter statsborgerskab og asyltype - Danmarks Statistik
Relateret indhold i Asylansøg­ninger og opholds­tilladelser

Få styr på fakta om indvandrere og efterkommere

Kursus - Indvandrere

Kursusoversigt

Ansvarlig for siden

Dorthe Larsen