Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

CPR-oplysninger

Beskrivelse

1. Navn på området Befolkningsstatistik - person

2. Kontaktpersoner Henning Christiansen 39 17 33 05 hch@dst.dk

3. Indholdsbeskrivelse Befolkningsstatistikken beskriver befolkningen i Danmark på et givent tidspunkt ved hjælp af forskellige oplysninger. Kun personer, der på opgørelsestidspunktet har bopæl i Danmark, indgår i befolkningen. Befolkningsopgørelsen baseres på udtræk fra CPR (Centrale Person Register), som modtager opdaterede indberetninger fra de enkelte folkeregistre i kommunerne.

4. Population og referencetidspunkt/periode I perioden 1974 -2007 findes befolkningen opgjort pr. 1. januar hvert år. Fra og med 1. juli 2007 opgøres befolkningen hvert kvartal.

5. Kendte fejl og mangler En forsinkelse i registreringen af udvandringer betyder, at befolkningen på opgørelsestidspunktet er overvurderet med ca. 0,1 procent.

6. Henvisning til øvrig dokumentation Se ordforklaringer og definitioner i publikationen "Befolkningsudviklingen 2009".

Population leveret fra CPR:

Danmark Statistik modtager ændringer for personer med følgende statuskoder (recordtype 001 personrecord):

Feltet angiver om personen er aktiv eller inaktiv i CPR, og kan indeholde følgende:

01 = Aktiv, bopæl i dansk folkeregister

03 = Aktiv, speciel vejkode (9900 - 9999) i dansk folkeregister

20 = Inaktiv, uden bopæl i dansk/grønlandsk folkeregister men tildelt personnummer af skattehensyn (kommunekoderne 0010, 0011, 0012 og 0019)

30 = Inaktiv, annulleret personnummer

50 = Inaktiv, slettet personnummer ved dobbeltnummer

60 = Inaktiv, ændret personnummer ved ændring af fødselsdato og køn

70 = Inaktiv, forsvundet

80 = Inaktiv, udrejst

90 = Inaktiv, død

Danmarks Statisitk modtager ikke opdateringer på personer med følgende statuskoder: 05 = Aktiv, bopæl i grønlandsk folkeregister

07 = Aktiv, speciel vejkode (9900 - 9999) i grønlandsk folkeregister

Delopgaver

Variable