Gå til sidens indhold

CPR-oplysninger

Beskrivelse

1. Navn på området Befolkningsstatistik - person

2. Kontaktpersoner Henning Christiansen 39 17 33 05 hch@dst.dk

3. Indholdsbeskrivelse Befolkningsstatistikken beskriver befolkningen i Danmark på et givent tidspunkt ved hjælp af forskellige oplysninger. Kun personer, der på opgørelsestidspunktet har bopæl i Danmark, indgår i befolkningen. Befolkningsopgørelsen baseres på udtræk fra CPR (Centrale Person Register), som modtager opdaterede indberetninger fra de enkelte folkeregistre i kommunerne.

4. Population og referencetidspunkt/periode I perioden 1974 -2007 findes befolkningen opgjort pr. 1. januar hvert år. Fra og med 1. juli 2007 opgøres befolkningen hvert kvartal.

5. Kendte fejl og mangler En forsinkelse i registreringen af udvandringer betyder, at befolkningen på opgørelsestidspunktet er overvurderet med ca. 0,1 procent.

6. Henvisning til øvrig dokumentation Se ordforklaringer og definitioner i publikationen "Befolkningsudviklingen 2009".

Population leveret fra CPR:

Danmark Statistik modtager ændringer for personer med følgende statuskoder (recordtype 001 personrecord):

Feltet angiver om personen er aktiv eller inaktiv i CPR, og kan indeholde følgende:

01 = Aktiv, bopæl i dansk folkeregister

03 = Aktiv, speciel vejkode (9900 - 9999) i dansk folkeregister

20 = Inaktiv, uden bopæl i dansk/grønlandsk folkeregister men tildelt personnummer af skattehensyn (kommunekoderne 0010, 0011, 0012 og 0019)

30 = Inaktiv, annulleret personnummer

50 = Inaktiv, slettet personnummer ved dobbeltnummer

60 = Inaktiv, ændret personnummer ved ændring af fødselsdato og køn

70 = Inaktiv, forsvundet

80 = Inaktiv, udrejst

90 = Inaktiv, død

Danmarks Statisitk modtager ikke opdateringer på personer med følgende statuskoder: 05 = Aktiv, bopæl i grønlandsk folkeregister

07 = Aktiv, speciel vejkode (9900 - 9999) i grønlandsk folkeregister

Delopgaver

Variable