Gå til sidens indhold

C_STATUS

Langt navn

C-familiestatus

Generel Beskrivelse

C-STATUS er en variabel, der knytter sig til den enkelte person og vedrører den 1. januar. C_status findes i perioden 1980-2007. C-status er en persons status i den C-familie, vedkommende er medlem af eller udgør. Vedrører 1. januar

Detaljeret beskrivelse

C_STATUS er en variabel, der knytter sig til den enkelte person og vedrører den 1. januar. C-status forekommer i C-familier, som findes i perioden 1980-2007. En tilsvarende variabel for E-familier har variabelnavn PLADS, men har andre variabelværdier.

C-status er en persons status i den C-familie, vedkommende er medlem af eller udgør. C-familier er familier med hjemmeboende børn under 18 år. C-status for et barn er enten hjemmeboende barn eller ikke-hjemmeboende barn. Se i øvrigt definition af børn, hjemmeboende børn og ikke-hjemmeboende børn i beskrivelse af variablen ANTBOERNF.

For voksne er der fem mulige værdier af C-status:

  • i ægtepar (særskilt værdi for mænd og kvinder)
  • i registreret partnerskab (særskilt værdi for ældste og yngste partner)
  • i samlevende par
  • i samboende par
  • enlig.

Se beskrivelse af familietyperne under variablen CTYPE.

En person, der er gift med en person uden for husstanden, regnes ikke som gift i C-familiesammenhæng. Tilsvarende gælder for en registreret partner, der ikke bor sammen med sin partner. Disse personer har C-status som enlige, samlevende eller samboende, alt efter relationen til eventuelle andre personer i husstanden. En person under 18 år regnes som voksen, hvis vedkommende har civilstand forskellig fra U (se variablen CIVST), har hjemmeboende barn, eller indgår i et samlevende eller samboende par. Personer ned til 16 år kan indgå i et samboende par.

Værdisæt

D101200.TXT_CSTATUS - C-familiestatus
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
1 Enlig M/K
2 Gift kvinde
3 Gift mand
4 Registreret partner, ældst
5 Registreret partner, yngst
6 Samlevende par
7 Samboende par
8 Hjemmeboende barn
9 Ikke-hjemmeboende barn