Gå til sidens indhold

ANTBRNH

Langt navn

Antal børn i husstanden

Generel Beskrivelse

Antallet af hjemmeboende børn i husstanden.

Detaljeret beskrivelse

Antal hjemmeboende børn i husstanden. Tallet omfatter børn, der (1) er under 18 år, (2) bor sammen med mindst én af forældrene, (3) aldrig har været gift eller i registreret partnerskab, og (4) som ikke selv har hjemmeboende børn. I forældre-barn-relationen kan der ikke skelnes mellem biologisk forældreskab og adoption.

En husstand kan desuden omfatte et antal ikke-hjemmeboende børn. De er defineret ligesom hjemmeboende børn, bortset fra, at de ikke bor i samme husstand som nogen af deres forældre. De ikke-hjemmeboende børn tælles ikke med i ANTBRNH og heller ikke i ANTVOKSH.

ANTBRNH findes i perioden 1980-2007. ANTBRNH svarer til variablen ANTBOERNH, som findes fra 1986 og frem.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel