Gå til sidens indhold

UDV_LAND

Langt navn

Udvandringsland

Generel Beskrivelse

Landet hvortil personen er udvandret.

Detaljeret beskrivelse

Landet hvortil personen er udvandret.

En person kan udvandre flere gange i løbet året og alle udvandringer registreres.

Flytninger til Grønland/Færøerne medtages som udvandringer.

Oplysningerne om vandringer findes tilbage til 1973.

Enhver, som fraflytter til udlandet, skal registreres i CPR som udrejst. Vedkommende skal anmelde fraflytningen til bopælskommunen inden udrejsen. Ophold i udlandet over 6 måneder skal altid anmeldes som en fraflytning til udlandet. Ved udrejse til andet nordisk land gælder at fraflytningskommunen først kan udrejse personen når registreringsmyndigheden i det nordiske tilflytningsland har registreret indvandringen.

For yderligere detaljeret information se : Lovbekendtgørelse nr. 140 af 3. marts 2004, med efterfølgende ændringer.

Følgende gruppering af lande kan etableres 100 Danmark 251 Færøerne 252 Grønland 361 EU-lande 362 Nordiske lande i øvrigt 363 Europa i øvrigt 371 Afrika 372 Nordamerika 373 Syd- og Mellemamerika 374 Asien 375 Oceanien 381 Udlandet uoplyst 591 Statsløs 999 Helt uoplyst

Følgende nedlagte landekoder kan forekomme: 5111 Nordirland udgår i 1990 fortsætter under 5170 Storbritannien) 5162 Tjekkoslovakiet udgår 1. april 1993 (opdeles i Tjekkiet og Slovakiet) 5184 Østtyskland udgår 3. oktober 1990 fortsætter under 5180 Tyskland 5253 St. Helena udgår i 1990 fortsætter under 5170 Storbritannien 5264 Sydvestafrika udgår i 1990 fortsætter under Namibia (5247) 5286 Reunion udgår i 1990 fortsætter under 5130 Frankrig 5325 Curacao udgår i 1990 (slås sammen med 5140 Nederlandene) 5301 Aruba udgår i 1990 fortsætter under 5140 Nederlandene 5307 Bermuda udgår i 1990 fortsætter 5170 under Storbritannien 5336 Fransk Vestindien øer udgår i 1990 fortsætter under 5395 Vestindiske Øer 5346 Hollandsk vest indiske u. nærm. ang. udgår i 1990 fortsætter under 5395 Vestindiske øer 5353 Martinique udgår i 1990 fortsætter under 5130 Frankrig 5394 Brit. vestindiske øer u. nærm. ang. udgår i 1990 fortsætter under 5395 Vestindiske øer 5428 Hongkong udgår i 1990 får herefter kode 5190 Storbritannien 5468 Nordvietnam nedlagt i 1990 (slået sammen med Sydvietnam) 5494 Yemen arab. rep. udgår som kode i 1990 får herefter kode 5402 Yemen 5498 Indokina udgår i 1990 får herefter 5499 Asien 5505 Franske besid. i Stillehavet udgår i 1990. 5516 Cook øerne udgår i 1990 for herefter 5514 New Zealand 5527 Puerto Rico udgår i 1990 for herefter 5390 USA 5528 Guadeloupe udgår i 1990 for herefter 5130 Frankrig 5529 Franske Guyana udgår i 1990 får herefter 5130 Frankrig 5530 Falklands øerne udgår i 1990 får herefter 5170 Storbritannien 5533 Macao udgår som kode i 1990 for herefter 5156 Portugal

Databrud: De tidligere sovjetiske (herunder Estland, Letland og Litauen) samt jugoslaviske republikker er i værdisættet angivet med fra hvilken dato de gælder.

Værdisæt

D101200.TXT_LANDE_VERDENSDEL1 - verdensdel
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
100 Danmark
251 Færøerne
252 Grønland
361 EU
362 Øvrige nordiske lande
363 Europa udenfor EU
371 Afrika
372 Nordamerika
373 Syd- og Mellemamerika
374 Asien
375 Oceanien
381 Udlandet uoplyst
591 Statsløse
999 Helt uoplyst