Gå til sidens indhold

Udenrigs­handel

Danmark handler med mange lande både inden for og uden for EU med varer og tjenester. De største samhandelspartnere er lande i vores nærområde så som Tyskland, Sverige og Storbritannien, men også USA og Kina spiller en betydelig rolle i handlen.

Introduktion

Opgøres den samlede udenrigshandel, kan man tale om, at Danmark enten har overskud eller underskud på handlen med varer og tjenester. Siden 1987 har Danmark haft overskud på handlen med varer, og siden 1999 har der også været overskud på tjenestehandlen.

Historisk er dansk økonomi i højere og højere grad blevet sammenflettet med den globale økonomi. Dette afspejles af, at den danske udenrigshandel udgør en stigende andel af den samlede danske økonomi.

I 1970 udgjorde importen af varer og tjenester 32 pct. af bruttonationalproduktet (BNP). I 2010 var denne andel vokset til 45 pct.

Væksten i dansk eksport har været endnu større. I 1970 udgjorde eksporten af varer og tjenester 28 pct. af BNP. Denne andel var vokset til 50 pct. i 2010.

Nyt

Seneste nyt om Udenrigshandel

Første fald i eksporten siden oktober

9. juni 2021

Første fald i eksporten siden oktober

I april faldt eksporten af varer og tjenester samlet med 3,1 pct. Den samlede import steg 0,2 pct. For eksporten bidrog både varer og tjenester til faldet i eksporten. For importen var der et fald i varehandlen.

Tabeller i Statistikbanken om 'Udenrigshandel med tjenester'


Varerne løfter udenrigshandlen til før COVID-19

28. maj 2021

Varerne løfter udenrigshandlen til før COVID-19

I begyndelsen af 2020 blev Danmarks handel med udlandet påvirket af pandemien. Fra januar til maj 2020 var der et fald på 17 pct. i eksporten af varer og tjenester, mens importen faldt 16 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Udenrigshandel med varer'


Fald i medicinaleksport i oktober

9. december 2020

Fald i medicinaleksport i oktober

Eksporten faldt 6,3 pct. i oktober, mens importen faldt 3,4 pct. Faldet i eksporten er især trukket af et fald i medicinaleksporten i varegruppen kemikalier mv.

Tabeller i Statistikbanken om 'Udenrigshandel med varer'


Fortsat stigning i import af økologiske fødevarer

8. december 2020

Fortsat stigning i import af økologiske fødevarer

Importen af økologiske fødevarer fortsatte tidligere års vækst og steg med 9 pct. fra 4,4 mia. kr. i 2018 til 4,8 mia. kr. i 2019. Meget af importens stigning vedrørte økologisk frugt og grøntsager.

Tabeller i Statistikbanken om 'Udenrigshandel med varer'


Stigning i tjenestehandlen i tredje kvartal

9. november 2020

Stigning i tjenestehandlen i tredje kvartal

Eksporten af tjenester steg med 3,4 pct. i tredje kvartal 2020, mens importen steg 1,9 pct. Både eksporten og importen ligger for de første ni måneder af 2020 lavere end i samme periode i 2019.

Tabeller i Statistikbanken om 'Udenrigshandel med tjenester'


Store virksomheder bag halvdelen af eksporten

2. november 2020

Store virksomheder bag halvdelen af eksporten

Virksomheder med 250 ansatte og derover har stor betydning for den danske udenrigshandel. I 2019 stod de for 58 pct. af den samlede tjenesteeksport, mens de stod for 50 pct. af vareeksporten.

Tabeller i Statistikbanken om 'Udenrigshandel med tjenester'


Stort overskud på betalingsbalancen i 2019

10. februar 2020

Stort overskud på betalingsbalancen i 2019

I 2019 steg overskuddet på betalingsbalancens løbende poster med 27,7 mia. kr. til 185,5 mia. kr. Stigningen er trukket af en stigning i overskuddet på varer.

Tabeller i Statistikbanken om 'Udenrigshandel med varer'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Hvordan indgår dansk produktion af varer i udlandet i nationalregnskabet?

25. marts 2021

Hvordan indgår dansk produktion af varer i udlandet i nationalregnskabet?

Globaliseringen betyder, at flere og flere danske virksomheder benytter globale forretningsmodeller, hvor varer produceres og sælges i udlandet uden at have været på dansk jord. De globale forretningsmodeller udfordrer den traditionelle opfattelse af bruttonationalproduktet (BNP) som et mål for dansk produktion.

How big are Danish exports and who are our main trading partners?

5. marts 2018

How big are Danish exports and who are our main trading partners?

In recent decades it has become more common to produce goods across national borders. Increasing globalisation challenges our understanding of what a country's exports encompass and what different statistical measures of exports show.

Hvor stor er dansk eksport og hvem er vores samhandelspartnere?

20. december 2017

Hvor stor er dansk eksport og hvem er vores samhandelspartnere?

I løbet af de seneste årtier er det blevet mere almindeligt, at varer produceres på tværs af landegrænser. Den øgede globalisering udfordrer forståelsen af, hvad et lands eksport egentlig omfatter og hvad de forskellige statistiske opgørelser af eksport viser.

Sverige er en vigtig samhandelspartner

23. maj 2017

Sverige er en vigtig samhandelspartner

Sverige er et af Danmarks vigtigste eksportmarkeder, med en samlet eksport af varer og tjenester på 117,9 mia. kr. i 2016. Tilsvarende importerede vi varer og tjenester fra Sverige for 100,6 mia. kr.

I denne analyse beskrives samhandlen mellem Sverige og Danmark, samt Sveriges-eksportens betydning for den danske beskæftigelse.

Large increase in sales of goods abroad by Danish manufacturing industries

18. november 2016

Large increase in sales of goods abroad by Danish manufacturing industries

Globalisation means that Danish enterprises are increasingly organising their production across borders. Today, processing abroad, traditional trading with goods across borders, as well as purchases and sales of goods not crossing Danish borders (merchanting) have become closely linked. This trend has been particularly strong over the past decade.

Publikationer

Danmarks udenrigsøkonomi 2014

Danmarks udenrigsøkonomi 2014

Publikationen giver en status på den danske udenrigshandel 2014, ved at belyse Danmarks udenrigshandel med varer og tjenester samt Danmarks betalingsbalance over for udlandet. 

Udenrigshandel og betalingsbalance - Kilder og metoder 2018

Udenrigshandel og betalingsbalance - Kilder og metoder 2018

Publikationen indeholder en detaljeret beskrivelse af statistikkernes afgrænsninger og metoder.

Derudover indeholder publikationen kodefortegnelser mv., der benyttes i offentliggørelsen af udenrigshandels- og betalingsbalancestatistikkerne.Se flere publikationer vedrørende varehandel

Se Statistiske Efterretninger vedrørende varehandel (mod betaling)

Publikation vedrørende Statistiske Efterretninger er ophørt med offentliggørelsen af december 2011.
Indholdet i de enkelte tabeller kan videreføres vha. disse links:

Tabel 1: Den samlede udenrigshandel med varer
Tabel 2: Import fordelt efter SITC afsnit
Tabel 3: Eksport fordelt efter SITC afsnit
Tabel 4: Import fordelt efter BEC grupper
Tabel 5: Eksport fordelt efter KONJ grupper
Tabel 6: Import og eksport fordelt efter hovedvaregrupper (se tabel 2 til 5)
Tabel 7: Import fordelt efter lande og -grupper
Tabel 8: Eksport fordelt efter lande og -grupper
Tabel 9: Import fordelt efter SITC afsnit og lande
Tabel 10: Eksport fordelt efter SITC afsnit og lande
Tabel 11: Indeks for udenrigshandlen
Tabel 12: Indeks for importen fordelt efter SITC afsnit
Tabel 13: Indeks for eksporten fordelt efter SITC afsnit
Tabel 14: Indeks for importen fordelt efter BEC afsnit
Tabel 15: Indeks for eksporten fordelt efter KONJ afsnit
Tabel 16: Importen og eksporten fordelt efter SITC-kapitler og lande

Rettelser og bilag:

Bag tallene

Elcykler vinder frem på det danske cykelmarked

25. marts 2021

Elcykler vinder frem på det danske cykelmarked

Både danske virksomheders egen produktion og salg af elcykler og importen af elcykler er i vækst.

'Hårdt Brexit' vil blandt andet kunne ramme dansk-britisk varehandel med medicin, køretøjer, motorer og kød

18. december 2020

Storbritannien er et af Danmarks største markeder for import og eksport af varer. I 2019 udgjorde ti varegrupper over 60 procent af den samlede vareeksport til Storbritannien og for importen stod ti varegrupper for lidt over halvdelen af den samlede vareimport fra landet.

Syv fakta om økonomien i Danmark og andre lande under COVID-19

4. december 2020

Syv fakta om økonomien i Danmark og andre lande under COVID-19

Se fakta om BNP-vækst, udenrigshandel, industriproduktion, beskæftigelse, konjunkturbarometre og forbrugertillid under COVID-19.

Fakta om minkbranchen i Danmark

28. oktober 2020

Fakta om minkbranchen i Danmark

Der er knap. 3.000 beskæftigede på minkbedrifter i Danmark, hvoraf de fleste ligger langs de jyske kyster. Branchen har faldende omsætning, færre beskæftigede og færre bedrifter i dag end for fem år siden.

Især eksportarbejds­pladser i Nord- og Vestjylland er eksponeret over for Brexit (Rettet)

4. november 2019

Især eksportarbejds­pladser i Nord- og Vestjylland er eksponeret over for Brexit (Rettet)

75 firmaer med i alt 12.000 årsværk eksporterer over halvdelen af deres varer til Storbritannien, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. De fleste arbejdspladser ligger i Jylland.

Brexit

Brexit

Følg med i Danmarks handel med Storbritannien

Brexit

Indikator for varehandlen med ikke-EU lande

Som led i belysningen af COVID-19’s betydning for varehandlen med lande udenfor EU er de daglige oplysninger fra toldsystemet benyttet til at lave en indikator for udviklingen i 2020.

Indikator for udenrigshandel med varer og tjenester

Som led i belysningen af, hvordan COVID-19 påvirker udenrigshandlen, suppleres den almindelige offentliggørelse med en indikator for udviklingen.

Kontakt

Udenrigsøkonomi