Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Udenrigs­handel

Danmark handler med mange lande både inden for og uden for EU med varer og tjenester. De største samhandelspartnere er lande i vores nærområde så som Tyskland, Sverige og Storbritannien, men også USA og Kina spiller en betydelig rolle i handlen.

Introduktion

Opgøres den samlede udenrigshandel, kan man tale om, at Danmark enten har overskud eller underskud på handlen med varer og tjenester. Siden 1987 har Danmark haft overskud på handlen med varer, og siden 1999 har der også været overskud på tjenestehandlen.

Historisk er dansk økonomi i højere og højere grad blevet sammenflettet med den globale økonomi. Dette afspejles af, at den danske udenrigshandel udgør en stigende andel af den samlede danske økonomi.

I 1970 udgjorde importen af varer og tjenester 32 pct. af bruttonationalproduktet (BNP). I 2010 var denne andel vokset til 45 pct.

Væksten i dansk eksport har været endnu større. I 1970 udgjorde eksporten af varer og tjenester 28 pct. af BNP. Denne andel var vokset til 50 pct. i 2010.

Nyt

Seneste nyt om Udenrigshandel

Eksporten af varer faldt igen i august

9. oktober 2018

Graf

Eksporten faldt i august med 1,9 pct., mens importen omvendt steg med 1,0 pct. Faldet i eksporten skal ses i sammenhæng med, at eksporten de seneste tre måneder er steget 4,1 pct. sammenlignet med de foregående tre måneder.

Tabeller i Statistikbanken


Underskud på tjenestehandel i andet kvartal

9. august 2018

Graf

Eksporten af tjenester faldt i andet kvartal med 1,1 pct., mens importen steg med 3,1 pct., hvilket bidrog til et underskud på 0,3 mia. kr. Det viser kvartalstallene, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Tabeller i Statistikbanken


Stort overskud på varehandlen uden for Danmark

8. februar 2018

Graf

Fra 2008-2017 er overskuddet på betalingsbalancens løbende poster tredoblet til 162 mia. kr. Samtidig er sammensætningen af overskuddet ændret.

Tabeller i Statistikbanken


Importen af økologiske varer stiger kraftigt

7. december 2017

Graf

Importen af økologiske varer steg med 34 pct. fra 2015 til 3.215 mio. kr. i 2016 og lægger større afstand til eksporten. Frugt og grøntsager steg alene med 48 pct. til 1.171 mio. kr.

Tabeller i Statistikbanken


Udenlandsk ejede virksomheder har stor eksport

31. oktober 2017

Graf

97,7 pct. af alle virksomheder i Danmark er danskejede virksomheder, men de udenlandsk ejede virksomheder stod i 2016 for omkring 16 pct. af eksporten af tjenester og 27 pct. af eksporten af varer.

Tabeller i Statistikbanken


Underskud på varehandlen med Østeuropa

30. november 2015

Graf

Efter jerntæppets fald i 1989 var der i 1990'erne overskud på samhandlen med de østeuropæiske økonomier. Danmarks handel med Østeuropa er siden 1990 steget betydeligt. Importen fra Østeuropa er vokset mere end eksporten.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

How big are Danish exports and who are our main trading partners?

In recent decades it has become more common to produce goods across national borders. Increasing globalisation challenges our understanding of what a country's exports encompass and what different statistical measures of exports show.

Læs mere

Hvor stor er dansk eksport og hvem er vores samhandelspartnere?

I løbet af de seneste årtier er det blevet mere almindeligt, at varer produceres på tværs af landegrænser. Den øgede globalisering udfordrer forståelsen af, hvad et lands eksport egentlig omfatter og hvad de forskellige statistiske opgørelser af eksport viser.

Læs mere

Sverige er en vigtig samhandelspartner

Sverige er et af Danmarks vigtigste eksportmarkeder, med en samlet eksport af varer og tjenester på 117,9 mia. kr. i 2016. Tilsvarende importerede vi varer og tjenester fra Sverige for 100,6 mia. kr.

I denne analyse beskrives samhandlen mellem Sverige og Danmark, samt Sveriges-eksportens betydning for den danske beskæftigelse.

Læs mere

Publikationer

Danmarks udenrigsøkonomi 2014

Publikationen giver en status på den danske udenrigshandel 2014, ved at belyse Danmarks udenrigshandel med varer og tjenester samt Danmarks betalingsbalance over for udlandet.Læs mere

 

Udenrigshandel og betalingsbalance - Kilder og metoder 2017

Publikationen indeholder en detaljeret beskrivelse af statistikkernes afgrænsninger og metoder.

Derudover indeholder publikationen kodefortegnelser mv., der benyttes i offentliggørelsen af udenrigshandels- og betalingsbalancestatistikkerne.Læs mere

Se flere publikationer vedrørende varehandel

Se Statistiske Efterretninger vedrørende varehandel (mod betaling)

Publikation vedrørende Statistiske Efterretninger er ophørt med offentliggørelsen af december 2011.
Indholdet i de enkelte tabeller kan videreføres vha. disse links:

Tabel 1: Den samlede udenrigshandel med varer
Tabel 2: Import fordelt efter SITC afsnit
Tabel 3: Eksport fordelt efter SITC afsnit
Tabel 4: Import fordelt efter BEC grupper
Tabel 5: Eksport fordelt efter KONJ grupper
Tabel 6: Import og eksport fordelt efter hovedvaregrupper (se tabel 2 til 5)
Tabel 7: Import fordelt efter lande og -grupper
Tabel 8: Eksport fordelt efter lande og -grupper
Tabel 9: Import fordelt efter SITC afsnit og lande
Tabel 10: Eksport fordelt efter SITC afsnit og lande
Tabel 11: Indeks for udenrigshandlen
Tabel 12: Indeks for importen fordelt efter SITC afsnit
Tabel 13: Indeks for eksporten fordelt efter SITC afsnit
Tabel 14: Indeks for importen fordelt efter BEC afsnit
Tabel 15: Indeks for eksporten fordelt efter KONJ afsnit
Tabel 16: Importen og eksporten fordelt efter SITC-kapitler og lande

Rettelser og bilag:

Brexit

Brexit

Følg med i Danmarks handel med Storbritannien

Brexit

Revision i 2016

Betalingsbalance og udenrigshandel blev revideret den 10. oktober 2016. Ændringerne blev indarbejdet i nationalregnskabet den 15. november.

Revision 2016

Ansvarlig for siden

Udenrigsøkonomi