Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Informations­samfundet

Statistikken om informationssamfundet er dækket af to undersøgelser: "It-anvendelse i befolkningen" og "It-anvendelse i virksomheder". Dertil kommer undersøgelsen "It-udgifter i danske virksomheder".

Introduktion

Ældre med it og barn med avis - Informationssamfundet - Danmarks Statistik

Danmark er et informationssamfund. Digital behandling af information har fået en central placering i alle dele af samfundet, muliggjort ved nye teknologier og standarder. It er en afgørende drivkraft for produktivitet og innovation, men spiller også en stor rolle i det sociale liv.

Disse aspekter behandles i statistikkerne og publikationerne om informationssamfundet. Statistikkerne afspejler den løbende teknologiske udvikling, og årligt sker der store udskiftninger i indholdet.

Statistikkerne er EU-harmoniserede, hvorfor der er mulighed for internationale sammenligninger.

Statistikken "It-anvendelse i den offentlige sektor" laves ikke mere. Den udkom sidste gang den 29. februar 2012.

Se også statistikken It-udgifter i virksomheder

samt statistikken It-servicevirksomhed.

Nyt

Seneste nyt om Informationssamfundet

Stor fremgang i brug af cloud computing

14. marts 2018

Graf

I 2017 anvendte 55 pct. af befolkningen cloud computing til lagring af filer. Tilsvarende havde halvdelen af virksomheder med mindst ti ansatte anvendt én eller flere cloud computing services.

Tabeller i Statistikbanken


Deleøkonomi er mindre udbredt i Danmark end i EU

26. januar 2018

Graf

Når det handler om at leje værelse eller lejlighed fra andre privatpersoner via internettet, så ligger danskernes deltagelse i deleøkonomien betydeligt under EU-gennemsnittet. Det fremgår af nye tal fra Eurostat.

Tabeller i Statistikbanken


Store virksomheder investerer mere i it-sikkerhed

4. september 2017

Graf

Halvdelen af store virksomheder med 100 ansatte eller derover øgede deres investeringer i it-sikkerhed fra 2015 til 2016, mens andelen kun udgjorde en fjerdedel for små virksomheder med 10-49 ansatte.

Tabeller i Statistikbanken


Mobilen er den foretrukne enhed til internetadgang

14. juni 2017

Graf

94 pct. af danskerne er online dagligt og heraf er 81 pct. online flere gange om dagen. Ni ud af ti internetbrugere anvender mobilen til internetadgang, og flere går på nettet fra en tablet end fra en stationær computer.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt
Publikationer

It-anvendelse i virksomheder 2017

I publikationen beskrives virksomhedernes it-anvendelse i bred forstand. I årets undersøgelse er der specielt fokus på anvendelsen af avancerede teknologier i danske virksomheder, der varierer på tværs af brancher.

Resultaterne fra undersøgelsen om virksomhedernes it-anvendelse i 2017 viste blandt andet, at der har været fremdrift i danske virksomheders digitalisering. Adgang til hurtigt internet, mobilt bredbånd og brug af sociale medier udbredte sig med stor hastighed.Læs mere

It-anvendelse i virksomheder - EU-sammenligninger 2016

Publikationen beskriver og sammenligner it-anvendelsen i virksomheder i en række europæiske lande. Dansk erhvervsliv har taget informationsteknologien til sig og er førende i EU indenfor områder som sociale medier, e-salg, hurtigt internet, hjemmesidebrug, mobilt bredbånd og Cloud Computing, som er it-services, der benyttes over internettet. Det viser Danmarks Statistiks publikation It-anvendelse i virksomheder – EU-sammenligninger 2016 , der udkommer i dag.Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger 2016

I publikationen beskrives europæernes anvendelse af it i bred forstand, herunder udbredelse og anvendelse af internet.

I år er der et særligt fokus på it-sikkerhed - et emne, som belyses i publikationens sidste afsnit. Afsnittet belyser to hovedemner: Deling og beskyttelse af personlige oplysninger.

Publikationen viser, at Danmark fortsat ligger i toppen af EU, når der handler om borgernes it-anvendelse. Det gælder blandt andet digital selvbetjening, internetkøb, brug af netbank og sociale netværkstjenester.Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2017

I publikationen beskrives it-anvendelse i befolkningen i bred forstand. Resultaterne af årets undersøgelse viser bl.a., at 70 pct. af befolkningen (15-89 år) har en profil på et socialt medie – langt de fleste af dem er til stede på Facebook. Mellem 26 og 31 pct. har en profil på enten Snapchat, Instagram eller LinkedIn.Læs mere

It-anvendelse i den offentlige sektor 2011

Publikationen belyser den offentlige sektors it-anvendelse i bred forstand ud fra en undersøgelse besvaret af it-ansvarlige i stat, regioner og kommuner.

Undersøgelsen måler såvel den offentlige sektors brug af it i kontakten med borgere og virksomheder som myndighedernes interne anvendelse af it. Den viser omfanget og betydningen af digitalisering, men også barriererne.

Læs mere

Grøn it - miljøvenlig it-anvendelse i befolkningen 2011

Publikationen har til formål at undersøge udbredelsen af energirigtig adfærd i forbindelse med borgernes brug af it.

Bruger vi mere strøm end nødvendigt, når vi bruger computeren? Tager vi hensyn til miljøet, og vælger vi miljøvenlige produkter, når vi køber nyt it-udstyr?

Læs mere

Deleøkonomi

Rapporten "Deleøkonomi - hvordan kan den defineres og måles?" introducerer bl.a. en afgrænsning af begrebet deleøkonomi og opstiller et forslagskatalog til fremtidige tiltag til måling af deleøkonomien.

Læs rapporten

Ansvarlig for siden

Agnes Tassy