Gå til sidens indhold

Kulturarv

Begrebet ”kulturarv” dækker over genstande, bygninger og kulturmiljøer, men også traditioner og vaner. Bevaringen af den danske kulturarv varetages bl.a. af arkiver. Danmarks Statistik indsamler statistikker om fredede bygninger og fortidsminder samt arkiver. Blandt kulturarvsstatistikkerne kan du finde informationer om eksempelvis antal ansatte på landets offentlige arkiver eller antallet af nyfredninger og affredninger.

Introduktion

Statistikken om fredede bygninger er fordelt efter opførelsesår og område. Fredede bygninger er ikke blot slotte og herregårde, men kan være alle typer bygninger fra parcelhuse og kollegier til garager og udhuse.

Statistikken om fredede fortidsminder er fordelt efter anlægskategori fx begravelse og område. Et fortidsminde er fx en gravhøj.

Arkivstatistikken har til formål at belyse omfanget, udviklingen og fordelingen af konventionelle (papirbaserede) og elektroniske arkivalier i Danmark.

Publikationer

Kultur 2020/2021

Kultur  2020/2021

Publikationen Kultur 2020/2021 kaster lys på produktion og forbrug af kultur i Danmark på tværs af områder som bøger, idræt, museer, medier, film, scenekunst og musik. Årets temakapitel er en analyse, der afdækker mønstre og variationer i befolkningens kulturforbrug.Bag tallene

Staten bruger flere og flere penge på dusører til skattejægeres oldtidsfund

12. november 2018

Staten bruger flere og flere penge på dusører til skattejægeres oldtidsfund

I 2018 afsætter den danske stat 4 millioner kr. til ’danefægodtgørelse’ - altså dusører for smykker, mønter og andre genstande fra Danmarks fortid, som graves op på byggepladser og af skattejægere. Dette er en stigning på 43 pct. i forhold til 2017.

Kontakt

Maria Pedersen
Telefon: 39 17 36 35