Gå til sidens indhold

Digital adfærd

Her kan du finde statistik om brug af sociale medier, hvad vi køber på nettet, onlinespil, det digitale demokrati, it-sikkerhed, og hvad vi i det hele taget bruger internettet til. 

Udvalgt statistik om Digital adfærd

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Digital adfærd på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Hvor mange anvender sociale medier i Danmark?

Her kan du se hvor stor en andel befolkningen, der er på sociale medier, og hvordan det udvikler sig.
Mere om figuren
Seneste opdatering
17.8.2023
Opdateres næste gang
2.9.2024
Kilder

Undersøgelsen er spørgeskemabaseret. EU-delen af undersøgelsen er baseret på resultaterne fra ca. 4000 gennemførte interviews - indsamlet i marts-juni 2023, blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 16-74 år.

Den nationale del af undersøgelsen er baseret på resultaterne fra ca. 4.000 gennemførte interviews indsamlet i marts-august 2023, blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkningen alderen 15-89 år.

Hvor mange handler på nettet?

Her kan du se, hvordan andelen af mænd og kvinder, der handler på internettet, udvikler sig. 
Mere om figuren
Seneste opdatering
17.8.2023
Opdateres næste gang
2.9.2024
Kilder

Undersøgelsen er spørgeskemabaseret. EU-delen af undersøgelsen er baseret på resultaterne fra ca. 4000 gennemførte interviews - indsamlet i marts-juni 2023, blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 16-74 år.

Den nationale del af undersøgelsen er baseret på resultaterne fra ca. 4.000 gennemførte interviews indsamlet i marts-august 2023, blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkningen alderen 15-89 år.

Hvad bruger vi internettet til?

Her kan du se udbredelsen af udvalgte aktiviteter på internettet.
Mere om figuren
Seneste opdatering
17.8.2023
Opdateres næste gang
2.9.2024
Kilder

Undersøgelsen er spørgeskemabaseret. EU-delen af undersøgelsen er baseret på resultaterne fra ca. 4000 gennemførte interviews - indsamlet i marts-juni 2023, blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 16-74 år.

Den nationale del af undersøgelsen er baseret på resultaterne fra ca. 4.000 gennemførte interviews indsamlet i marts-august 2023, blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkningen alderen 15-89 år.

Hvad køber vi online?

Her kan du se udvalgte varegrupper, vi køber på nettet. 
Mere om figuren
Seneste opdatering
17.8.2023
Opdateres næste gang
2.9.2024
Kilder

Undersøgelsen er spørgeskemabaseret. EU-delen af undersøgelsen er baseret på resultaterne fra ca. 4000 gennemførte interviews - indsamlet i marts-juni 2023, blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 16-74 år.

Den nationale del af undersøgelsen er baseret på resultaterne fra ca. 4.000 gennemførte interviews indsamlet i marts-august 2023, blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkningen alderen 15-89 år.

Hvor mange spiller på nettet?

Her kan du se hvilke aldersgrupper, der spiller mest og mindst på nettet.
Mere om figuren
Seneste opdatering
14.3.2024
Opdateres næste gang
2.9.2024
Kilder

Statistikken er udarbejdet på baggrund af stikprøvebaserede spørgeskemaundersøgelser. Stikprøven trækkes hvert kvartal fra Det Centrale Personregister (CPR), der opdateres dagligt. Interviewene er indhentet enten via web-skema eller som telefoninterview. Der indsamles ca. 1.000 gennemførte svar hver måned. Undersøgelsens rammepopulation er den samme for alle kvartaler og består af personer på 16 år eller ældre, med bopæl i Danmark.

Spørgeskema for Kulturvaneundersøgelsen

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Internet, radio og tv

Statistikkens formål er at belyse befolkningens tilslutning til og annonceomsætningen på internettet. Man kan fx se, hvor mange aktive internetabonnementer der er i Danmark eller følge omsætningen på internettet efter annonceringstype. Statistikken er baseret på oplysninger fra Energistyrelsen og Danske Medier og kan anvendes til at få et overordnet indblik i udbredelsen af og omsætningen på internettet.

It-anvendelse i befolkningen

Formålet med statistikken IT-anvendelse i befolkningen er at belyse befolkningens digitale adfærd. Statistikken er udarbejdet siden 2001, og hed 'Befolkningens brug af internet' frem til 2011. I sin nuværende form er statistikken sammenlignelig fra 2008 og frem.

Kulturvaneundersøgelsen

Formålet med Kulturvaneundersøgelsen er at belyse befolkningens kulturvaner og dækker således flere kulturaktiviteter. Kultur defineres i undersøgelsen i bred forstand og dækker kultur- og medievaner herunder fx koncerter, scenekunst, biograf, litteratur, motion, computerspil og fritidsaktiviteter. Undersøgelsen er gennemført i 1964, 1975, 1987, 1993, 1998, 2004, 2012 og senest i 2018-202.3 Danmarks Statistik står for gennemførelsen af 2018-2023 undersøgelsen, men tidligere undersøgelser blev gennemført af Kulturministeriet.

Brug for flere tal om Digital adfærd?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal fx om hvor mange, der handler i danske og i udenlandske internetbutikker.

Kontaktperson for denne statistik

Anne Vibeke Jacobsen
Telefon: 39 17 33 19