Gå til sidens indhold

Kommunernes budgetter

Statistikken belyser drifts- og anlægsbudgetterne samt disses finansiering for kommunerne. Budgetterne er opdelt i en række formål (funktioner) og arter (realøkonomisk opdeling). Budgetterne gør det muligt at se fx kommunernes forventede udgifter til folkeskole og dagpleje.

Introduktion

Budgetterne er kommunernes bud på deres økonomi i det kommende år. Statistikken dækker de budgetter, som kommunerne vedtager i efteråret inden budgetåret. Statistikken over budgetterne er derfor en indikator på, hvordan det kommer til at gå i fremtiden, mens statistikken over kommunernes regnskaber mere præcist viser, hvordan pengene i kommunerne blev brugt. Budgetter og regnskaber kan ikke meningsfuld sammenlignes.

Som oftest vil det derfor give mest mening at bruge statistikken over regnskaberne, hvis man skal sammenligne mere end et år tilbage. Man skal dog være opmærksom på, at sammenligning mellem år på detaljeret niveau i nogle tilfælde er vanskeligt, fordi kommunernes kontoplan ændrer sig mellem årene, og opgaver derved kan flytte mellem funktioner. Sammenligning mellem kommunerne kan også være vanskelig, bl.a. fordi kommunerne kan have forskellig konteringspraksis.

Vi præsenterer statistikken over budgetterne i Statistikbanken i flere forskellige tabeller. Generelt gælder, at den mest overordnede tabel er bedst til sammenligninger over tid og mellem kommuner, mens den mest detaljerede tabel er god til ekspertbrugere, som kender både kontoplanen, lovgivningen og kommunernes praksis indgående. En mere tilgængelig men samtidig detaljeret tabel er god til detaljeret information, hvis man er bevidst om, at forskelle mellem kommuner og udviklinger over år kan skyldes meget andet end forskelle eller ændringer i kommunernes service. 

De aktive tabeller i Statistiskbanken går tilbage til 2007. Danmarks Statistik har imidlertid indsamlet oplysninger om de kommunale og regionale (tidligere amters) budgetter siden 1990. Kommunalreformen i 2007 betød, at kommunernes ansvarsområder og kontoplan blev ændret, og at det derfor kan være svært at sammenligne 2006 og 2007.

Dokumentation
 Bemærk venligst: Statistikdokumentationerne De kommunale budgetter og Kommunernes budgetterede personaleforbrug var gældende indtil henholdsvis 2007 og 2002. Statistikdokumentationen Budgetter for kommuner og regioner er erstattet af statistikdokumentation Budgetter og årsregnskaber for kommuner og regioner.

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal
Kommunernes budgetter, hovedkonti - efter kommune, hovedkonto, dranst, art og prisenhed - Danmarks Statistik


Relateret indhold i Kommunernes budgetter

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her

Kontakt

Magnus Nørtoft