Gå til sidens indhold

Fertilitet

Hvad betyder fertilitet, og hvad er den samlede fertilitet i Danmark? Statistikken om fertilitetskvotienter angiver det antal børn, som 1.000 kvinder har fået i et givent år. På denne måde er det mere sikkert at sammenligne tallene årene imellem, da antal fødte sættes i forhold til antal kvinder i samme aldersklasse.

Hvad betyder...?

Levendefødte pr. år pr. 1.000 kvinder i de fertile aldersklasser (15-49 år).

En opdeling af befolkningen i tre grupper: Indvandrere, efterkommere og personer med dansk oprindelse.

Udvalgt statistik om Fertilitet

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Fertilitet på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Udviklingen i samlet fertilitet

Her kan du se udviklingen i den samlede fertilitet. Den samlede fertilitet er det antal børn, som 1.000 kvinder vil få, fra de er 15-49 år, hvis ingen af kvinderne dør før de fylder 50 år, og de føder netop så mange børn som angivet ved årets fertilitetskvotienter.
Mere om figuren
Seneste opdatering
12.2.2024
Opdateres næste gang
12.2.2025
Kilder

Den primære kilde til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Grundlaget for befolkningsstatistikken er dermed den løbende ajourføring af CPR-registeret, som finder sted i de enkelte kommuner i takt med ændringer i kommunens befolkning som følge af fødsler og dødsfald, ind- og udvandring fra kommunen samt ændringer i civilstand for kommunens borgere. CPR-registeret, som er et centralt system med en fælles database, hvor alle registreringer opdateres, stilles til rådighed for de enkelte kommuner af staten. De sekundære kilder er Sundhedsdatastyrelsens Medicinske Fødselsregister (MFR) og Dødsårsagsregister, som indeholder data om henholdsvis fødsler og dødsfald.

Udviklingen i samlet fertilitet fordelt efter herkomst

Her kan du se udviklingen i den samlede fertilitet fordelt på herkomst. Den samlede fertilitet er det antal børn, som 1.000 kvinder vil få, fra de er 15-49 år, hvis ingen af kvinderne dør før de fylder 50 år, og de føder netop så mange børn som angivet ved årets fertilitetskvotienter.
Mere om figuren
Seneste opdatering
12.2.2024
Opdateres næste gang
12.2.2025
Kilder

Den primære kilde til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Grundlaget for befolkningsstatistikken er dermed den løbende ajourføring af CPR-registeret, som finder sted i de enkelte kommuner i takt med ændringer i kommunens befolkning som følge af fødsler og dødsfald, ind- og udvandring fra kommunen samt ændringer i civilstand for kommunens borgere. CPR-registeret, som er et centralt system med en fælles database, hvor alle registreringer opdateres, stilles til rådighed for de enkelte kommuner af staten. De sekundære kilder er Sundhedsdatastyrelsens Medicinske Fødselsregister (MFR) og Dødsårsagsregister, som indeholder data om henholdsvis fødsler og dødsfald.

Aldersbetingede fertilitetskvotienter

Her kan du se det antal børn, som 1.000 kvinder i hver aldersklasse har fået i det senest opgjorte år.
Mere om figuren
Seneste opdatering
12.2.2024
Opdateres næste gang
12.2.2025
Kilder

Den primære kilde til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Grundlaget for befolkningsstatistikken er dermed den løbende ajourføring af CPR-registeret, som finder sted i de enkelte kommuner i takt med ændringer i kommunens befolkning som følge af fødsler og dødsfald, ind- og udvandring fra kommunen samt ændringer i civilstand for kommunens borgere. CPR-registeret, som er et centralt system med en fælles database, hvor alle registreringer opdateres, stilles til rådighed for de enkelte kommuner af staten. De sekundære kilder er Sundhedsdatastyrelsens Medicinske Fødselsregister (MFR) og Dødsårsagsregister, som indeholder data om henholdsvis fødsler og dødsfald.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Befolkningen

Formålet med befolkningsstatistikken er at belyse størrelse, sammensætning og udvikling af befolkningen med bopæl i Danmark. Statistikken danner grundlag for en række demografiske og samfundsbeskrivende analyser og anvendes som grundlag for planlægningsopgaver på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. Statistikken er i sin helt grundlæggende form udarbejdet siden 1769, men der er undervejs sket en række ændringer i takt med samfundsudviklingen og heraf følgende lovgivning. De fleste af de nuværende tabelserier i statistikbanken rummer data fra 2007 og frem, men enkelte går længere tilbage.

Brug for flere tal om Fertilitet?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal, fx om fertilitetskvotienter og den samlede fertilitet fordelt på kommuner.

Kontaktperson for denne statistik

Lisbeth Harbo
Telefon: 39 17 32 94