Gå til sidens indhold

Befolkningsfremskrivning

Hvor stor er befolkningen om 30, 40 eller 50 år? Og hvor mange ældre er der til den tid? Statistikken om befolkningsfremskrivning tager udgangspunkt i den nuværende befolkningsstruktur i Danmark, herunder antal fødte, døde, ind- og udvandrede. Befolkningsfremskrivningen kan fordeles efter bl.a. kommuner, køn, alder og herkomst.

Hvad betyder...?

En beregning, der viser, hvordan befolkningens størrelse og sammensætning vil udvikle sig fremover, under en række forudsætninger vedrørende det fremtidige forløb af fertilitet, dødelighed og nettoindvandring.

Udvalgt statistik om Befolkningsfremskrivning

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Befolkningsfremskrivning på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Befolkningstallet i fremtiden

Her kan du se, hvor meget befolkningen er sat til at udvikle sig i fremtiden.
Mere om figuren
Seneste opdatering
1.6.2023
Opdateres næste gang
4.6.2024
Kilder

Det centrale personregister (CPR) er kilden til alle grunddata, der anvendes i fremskrivningerne.

Befolkningstallet i fremtiden fordelt efter alder

Her kan du se, hvor meget befolkningen er sat til at udvikle sig i fremtiden fordelt efter alder.
Mere om figuren
Seneste opdatering
1.6.2023
Opdateres næste gang
4.6.2024
Kilder

Det centrale personregister (CPR) er kilden til alle grunddata, der anvendes i fremskrivningerne.

Middellevetiden i fremtiden

Her kan du se, hvor meget middellevetiden er sat til at udvikle sig i fremtiden. For hvert år kan du se middellevetiden for hhv. drenge og piger, der er født netop det år.
Mere om figuren
Seneste opdatering
1.6.2023
Opdateres næste gang
4.6.2024
Kilder

Det centrale personregister (CPR) er kilden til alle grunddata, der anvendes i fremskrivningerne.

HAR DU SET?
Aldersfordeling i befolkningen
Se udviklingen i befolkningens aldersfordeling siden 1980. Brug den interaktive befolkningspyramide.
HAR DU SET?
Landsfremskrivning
Få indblik i flere aspekter af befolkningsfremskrivningen hos DREAM (samarbejde med Danmarks Statistik).

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Befolkningsfremskrivning

En befolkningsfremskrivning giver et bud på den fremtidige befolknings størrelse og sammensætning med hensyn til køn, alder, kommune og herkomst. Dette gøres ud fra en række forudsætninger og antagelser om til- og fraflytning, dødlighed og fertilitet. Fremskrivningen tager udgangspunkt i, at udviklingen de seneste år fortsætter. Ofte er udviklingen i fx tilflytning en anden end antaget, og derfor vil fremskrivningen oftest ikke ramme den faktiske udvikling helt præcist.

Danmarks Statistik har siden 1963 udarbejdet befolkningsfremskrivninger. Fra 2010 er de lavet i samarbejde med den uafhængig institution, DREAM, der har til formål at udvikle og vedligeholde analyseredskaber til strukturpolitik.

Øvrig dokumentation

Ekstra dokumentation 2023

Ekstra dokumentation 2022

Ekstra dokumentation 2021

Ekstra dokumentation 2020

Ekstra dokumentation 2019

Ekstra dokumentation 2018

Ekstra dokumentation 2017

Ekstra dokumentation 2016

Brug for flere tal om Befolkningsfremskrivning?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal, fx befolkningen i fremtiden fordelt efter herkomst, køn, alder og geografiske inddelinger.

Kontaktperson for denne statistik

Annika Klintefelt
Telefon: 39 17 36 78
Lisbeth Harbo
Telefon: 39 17 32 94