Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Karina Moric
39 17 30 32

kam@dst.dk

Hent som PDF

Overnatninger på campingpladser

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Campingpladser. Derudover indgår tallene i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på statistikkens emneside.

Statistik fordelt på kommuner og landsdele kan findes hos VisitDenmark. Hvis du ønsker at kombinere turismestatistik med andre variable, eller sammensætte dem på en anden måde, kan du kontakte DST Consulting for afklaring af muligheder og rekvirering af tilbud.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives månedligt i en samlet Nyt fra Danmarks Statistik for alle overnatningsstatistikker.

Publikationer

Statistikken indgår i Statistisk Tiårsoversigt.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Campingpladser i følgende tabeller: - TURIST: Overnatninger efter overnatningsform, område, gæstens nationalitet og periode - TURIST2: Gæster efter overnatningsform, område, gæstens nationalitet og periode - TURIST4: Overnatninger på mindre hoteller og campingpladser efter overnatningsform, område og gæstens nationalitet

  • CAMP1: Overnatninger på campingpladser efter område, gæstens nationalitet, enhed, periode og tid
  • CAMP2: Campingpladser efter område, kapacitet og tid
  • CAMP3: Campingpladser efter område, kapacitet og tid

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens anonymiserede mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning. De indberettede data for hver campingplads findes elektronisk fra 1992.

Anden tilgængelighed

Der leveres på månedligt data til Eurostat, ligesom der hvert år leveres endelige tal for campingovernatninger fordelt efter nationalitet samt endelige kapacitetstal.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Der er ikke behov for diskretionering i lands- og regionstotaler.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen særskilte metodedokumenter for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.