Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Karina Moric
39 17 30 32

kam@dst.dk

Hent som PDF

Overnatninger på campingpladser

Statistikken er relevant for bl.a. overnatningsvirksomheder, Eurostat, ministerier og erhvervs- og turismeorganisationer som grundlag for prognoser, analyser og planlægningsformål.

Brugerbehov

Statistikkens primære brugere er overnatningsvirksomheder, Eurostat og fagpersoner fra ministerier og erhvervs- og turismeorganisationer. Derudover anvendes statistikken også af forskere, ligesom medier, skoleelever og studerende også gør brug af tallene.

Brugertilfredshed

Der afholdes kontaktudvalgsmøde ca. hvert halve år med relevante interessenter fra branchen. Her har deltagerne mulighed for at få viden om de nyeste tiltag indenfor området samt diskutere den nuværende statistik og eventuelle forbedringer heraf.

Fuldstændighed af data

Statistikken lever ikke fuldt op til den gældende EU-forordning. For det første er den nuværende cut-off-grænse på 75 enheder eller derover for høj, eftersom kravet fra EU er 10 enheder eller derover. Forskellen i cut-off-grænser skyldes et ønske fra Danmarks Statistik om at mindske indberetningsbyrden for de små og mellemstore virksomheder, som ifølge undersøgelsen af små hoteller og campingpladser kun dækker ca. 5 pct. af det årlige antal overnatninger på danske campingpladser. For det andet kræver forordningen, at der indsamles data vedrørende antal ankomster fordelt efter nationalitet. På nuværende tidspunkt vurderes kvaliteten af disse data ikke at være tilstrækkelig, hvorfor Eurostat kun modtager et estimat, ligesom der ej heller er ankomsttal tilgængelige i Statistikbanken.