Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Karina Moric
39 17 30 32

kam@dst.dk

Hent som PDF

Overnatninger på campingpladser

Data til denne statistik indsamles månedligt fra danske campingpladser med mindst 75 enheder vha. et spørgeskema på http://www.Virk.dk eller vha. en system-til-systemløsning, hvor campingpladsens bookingsystem automatisk overfører data til Danmarks Statistik. Det indsamlede data gennemgår fejlsøgning på mikroniveau under selve indsamlingen og på makroniveau, når data er aggregeret. Når data er valideret, imputeres manglende værdier, hvorefter data aggregeres til geografiske og nationalitetstotaler.

Kilder

Campingstatistikken er opgjort på baggrund af indberetninger fra campingpladser, som har mindst 75 campingenheder, og som er i registreret i CVR-registret.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles månedligt.

Indsamlingsmetode

Statistikken indsamles enten via et online spørgeskema på http://www.virk.dk eller via en system-til-system-løsning, hvor campingpladsens bookingsystem automatisk sender data til Danmarks Statistik.

Datavalidering

De indkomne besvarelser sammenlignes automatisk med sidste års besvarelser, og evt. store ændringer undersøges, forklares og rettes, såfremt der er fejl. Skemaets variable sammenlignes også med hinanden, og det undersøges, hvorvidt de indkomne svar summerer på tværs. Efterfølgende aggregeres data til geografiske og nationalitetstotaler, og data fejlsøges på makroniveau i analysen inden offentliggørelsen samt på tværs af tællingsperioder.

Databehandling

Data indsamles fra de enkelte virksomheder og fejlsøges under selve dataindsamlingen. Når data er indsamlet, laves der mikrofejlsøgning, hvor signifikante afvigelser fra samme måned sidste år eller forkerte summeringer tjekkes og evt. rettes efter at have kontaktet virksomheden. Såfremt en virksomhed ikke indberetter inden for den berammede tidsfrist, imputeres virksomhedens data fra den samme måned året før, indtil virksomheden får indberettet. Der foretages ikke opregning, da der er tale om en totaltælling med en cut-off-grænse på mindst 75 campingenheder. Data aggregeres til geografiske og nationalitetstotaler og fejlsøges derefter på makroniveau inden udgivelse. Der udgives ikke revisioner på baggrund af slettede imputeringer, da der er tale om en foreløbig statistik. De mest opdaterede tal er altid at finde i Statistikbanken.

Korrektion

Data for campingpladser sæsonkorrigeres ikke. Der laves ikke korrektioner af data, udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.