Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Karina Moric
39 17 30 32

kam@dst.dk

Hent som PDF

Overnatninger på campingpladser

Danmarks Statistik medregner overnatninger fra fast udlejede standpladser, hvilket kan medføre en overestimering i forhold til andre europæiske campingstatistikker, som ikke medtager disse tal. Antallet af nationaliteter er udvidet fra 13 til 51 nationaliteter, hvorfor sammenligneligheden imellem bestemte nationaliteter kan være mindre. Fra 2013 er antal overnatninger på fast udlejede standpladser udregnet på baggrund af faktorer for gennemsnitlige liggetider, hvilket kan medføre manglende sammenlignelighed.

International sammenlignelighed

Campingstatistikken er sammenlignelig med andre EU-landes campingstatistikker. Danmarks Statistik medregner overnatninger fra fast udlejede standpladser, hvilket kan medføre en overestimering i forhold til andre europæiske campingstatistikker, som ikke medtager disse tal.

Sammenlignelighed over tid

For de overordnede opgørelser er statistikken sammenlignelig med de tidligere årsopgørelser.

  • Før 1990 indgår mindre campingpladser med under 75 campingenheder i opgørelsen.
  • Fra 1996 udvidedes antal nationalitetsgrupper i statistikken fra 13 til 21.
  • Før 2005 er Belgien inkl. Luxembourg, og nationalitetsgruppen Asien i øvrigt omfatter kun Sydøstasien inkl. Kina, hvilket giver databrud for disse nationalitetsgrupper mellem 2004 og 2005.
  • Fra 2005 udvidedes antal nationalitetsgrupper i statistikken fra 21 til 46.
  • Fra 2008 udvidedes antal nationalitetsgrupper i statistikken fra 46 til 48.
  • Fra 2013 udvidedes antal nationalitetsgrupper i statistikken fra 48 til 51. Før 2013 er Europa i øvrigt inkl. Kroatien, og Asien i øvrigt er inkl. Indien og Thailand.
  • Fra 2013 begyndte Danmarks Statistik selv at udregne antal overnatninger på fast udlejede standpladser på baggrund af faktorer for forskellige nationaliteters gennemsnitlige liggetider på campingpladser. Denne udregning blev tidligere varetaget af virksomhederne, hvilket ofte medførte manglende konsistens i udregningen. Denne ændring kan medføre manglende sammenlignelighed, hvad antallet af overnatninger på fast udlejede standpladser angår, men den vurderes på baggrund af de hidtidige tal ikke at være signifikant.

Sammenhæng med anden statistik

Campingovernatninger er en del af det samlede antal turistovernatninger i Danmark. Dermed kan statistikken sammenlignes med andre overnatningsstatistikker såsom hotel- og feriecenterstatistikken og vandrerhjemsstatistikken.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.