Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Karina Moric
39 17 30 32

kam@dst.dk

Hent som PDF

Overnatninger på campingpladser

Statistikken er en månedlig opgørelse af belægning og kapacitet på danske campingpladser med minimum 75 enheder. Statistikken fordeles efter gæsternes nationalitet, hvorvidt der er tale om fast udlejede standpladser samt geografisk efter regioner.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken indeholder information om belægning og kapacitet på danske campingpladser med mindst 75 enheder. De vigtigste variable er antal overnatninger fordelt efter nationalitet og geografisk område, antal fast udlejede standpladser samt antal af campingenheder. Antallet af overnatninger på campingpladser fortæller noget om belægningen af de danske campingpladser, og herunder hvor mange gæster der overnattede et vist antal dage i et bestemt geografisk område. Statistikken fortæller os ligeledes, hvor disse gæster kommer fra. Antallet af fast udlejede standpladser fortæller noget om, hvor mange gæster der i længere perioder vælger at leje en plads; der er med andre ord tale om en form for mere fast indkvartering, som ofte strækker sig over hele campingsæsonen. Slutteligt fortæller antallet af campingenheder noget om udviklingen i kapaciteten, og herunder hvor mange enheder der er i udbud, og hvorvidt der er kommet færre eller flere enheder siden sidste måned eller år.

Grupperinger og klassifikationer

Campingstatistikken hører ind under branchekode 55.30. Branchen i statistikken følger den danske branchenomenklatur DB07 og den internationale NACE, rev. 2-klassifikation. En fuldstændig beskrivelse af brancherne findes i Dansk Branchekode 2007. Derudover anvendes den geografiske standardklassifikation NUTS for opdeling af geografiske områder.

Sektordækning

Turismesektoren.

Begreber og definitioner

Overnatning: Antallet af gæster gange længden på opholdet. Eks.: 2 gæster, som bor på en campingplads i 5 dage, er lig med 10 overnatninger. Ankomster er antallet af gæster uanset længden på opholdet. Eks.: 2 gæster, som bor på en campingplads i 5 dage, er lig med 2 ankomster. Fast udlejede standpladser er udtryk for, hvor mange af campingpladsernes pladser der er udlejet til samme kunde for det meste af sæsonen.

Enheder

Antal overnatninger (måleenhed) på campingpladser (enhed). Den statistiske enhed er arbejdssteder, dvs. campingpladser registreret under branchekode 55.30 i Danmarks Statistiks Erhvervsregister. Enkelte campingpladser være registreret under en anden branche, hvis campingpladsen drives som en sekundær forretning, fx i forhold til en købmandsvirksomhed.

Population

Overnatninger og kapaciteten på danske campingpladser.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 1992 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Antal overnatninger.

Referencetid

Måned.

Hyppighed

Månedlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik, § 8, stk.1, jf. Lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 692/2011 af 6. juli 2011.

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden for denne statistik er i 2016 beregnet til 94 kr.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.