Gå til sidens indhold

Dansk Branchekode DB07, v3:2014-

Navn:

DB07_V3_2014

Beskrivelse:

Dansk Branchekode 2007 (DB07), er en 6-cifret branchenomenklatur, der først og fremmest er udarbejdet til statistisk brug. De indledende afsnit til DB07 beskriver regler og retningslinier for tildeling af branchekode til virksomhederne og deres produktionsenheder (arbejdssteder). Dermed sikres, at brancheplaceringen foretages på en ensartet måde i Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske Register (ESR) og dermed også i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

DB07 er en dansk underopdeling af EU's fælles branchenomenklatur, den 4-cifrede NACE rev. 2. NACE rev. 2 er en revideret udgave af NACE rev. 1.1 fra 2002. NACE rev. 2 bygger på FN´s branchenomenklatur ISIC rev. 4. NACE rev. 2 gælder fra 1. januar 2008 i alle EU-medlemslande ifølge forordning nr. 1893/2006.

Gyldig fra:

1. januar 2014

Kontor:

Erhvervsindberetning og –registre

Kontaktperson:

Birgit Nielsen, bgn@dst.dk, tlf. 39 17 38 69
Koder og kategorier