Gå til sidens indhold

Dansk Branchekode DB93, v2:1996

OBS! Denne version er ikke længere aktuel. Se den aktuelt gældende version her.

Navn:

DB93_V1_1996

Beskrivelse:

Dansk Branchekode 1993 (DB93) 2. udgave, var gældende dansk branchenomenklatur fra 1996 til 2002 og erstattede DB93 1. udgave.

Dansk Branchekode 1993 (DB93) er en 6-cifret branchenomenklatur, der først og fremmest er udarbejdet med henblik på statistisk brug. DB93 giver regler og retningslinjer for branchetildeling af enheder, så det derved sikres at placeringen i erhvervsgrupper foretages på en ensartet måde.

Ved en EU-rådsforordning af 9. oktober 1990 blev det besluttet, at EU-medlemslande skulle benytte en fælles branchenomenklatur NACE Rev. 1 fra 1993. Den tidligere danske branchegruppering DSE77 var en underopdeling af FN's branchenomenklatur ISIC Rev. 2. Den nye ISIC Rev. 3 er ikke helt sammenfaldende med NACE Rev. 1, men kan dog dannes herudfra.

Efter udgivelsen af DB93 1. udgave, blev der foretaget justeringer af NACE Rev. 1, der er grundlaget for DB93. Bl.a. derfor blev denne 2. udgave af DB93 udgivet. DB93 2. udgave indeholder 810 brancher mod 813 i DB93 1. udgave.

Gyldig fra:

1. januar 1996

Gyldig til:

31. december 2002

Kontor:

Erhvervsindberetning og –registre

Kontaktperson:

Birgit Nielsen, bgn@dst.dk, tlf. 39 17 38 69
Koder og kategorier