Gå til sidens indhold

Regioner, landsdele og kommuner, v1:2007-

Navn:

NUTS_V1_2007_DK

Beskrivelse:

Med strukturreformen, som trådte i kraft fra 1. januar 2007, blev amterne nedlagt og erstattet af 5 nye regioner. Derudover blev der dannet 98 kommuner, som afløste de hidtidige 271. Til statistiske formål, inddeles de 5 regioner yderligere i 11 landsdele.

Reformen resulterede ved lov i en ny lokal og regional struktur gældende for hele landet med to administrative niveauer - regioner og kommuner - og derved et skift af administrative enheder. Af de 98 kommuner bibeholdte 32 kommuner samme kommunekode og titel før og efter reformen.

Denne klassifikation inkluderer Christiansø (kode 411). Christiansø hører ikke ind under en kommune, men forvaltes direkte af staten via Forsvarsministeriet.

Den geografiske inddeling af Danmarks regioner, landsdele og kommuner er konsistent med den fælleseuropæiske statistiske nomenklatur for regionale enheder (NUTS).

Gyldig fra:

1. januar 2007

Kontor:

Metode og Analyse

Kontaktperson:

Søren Kristensen, skr@dst.dk, tlf. 39 17 33 37
Koder og kategorier
Alle versioner
Navn Gyldig fra Gyldig til
Regioner, landsdele og kommuner, v1:2007- 1. januar 2007 Fortsat gyldig
NUTS_V1_2021