Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Morten Skovrider Kollerup
39 17 32 49

msl@dst.dk

Hent som PDF

Industriens salg af varer (kvt.)

Statistikken udgives årligt i starten af marts i Nyt fra Danmarks Statistik. Kvartalsvise tal offentliggøres i Statistikbanken under Industriens køb og salg. Internationalt er statistikken tilgængelig i Eurostats database og hos FN, hvor statistikken formidles under Industrial Commodity Statistics.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives årligt i starten af marts i Nyt fra Danmarks Statistik om Industriens salg af varer.

Publikationer

Statistikken indgår i temapublikationen om Industriens udvikling 2000-2012 fra 2013.

Flere tabeller og figurer var til og med 2017 baseret på denne statistik i Statistisk Årbog.

Statistikken er desuden tidligere udkommet i Statistiske Efterretninger (ophørt 2010), StatistikService (ophørt 2005) og som en årlig publikation (2005-2007).

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Industriens køb og salg i følgende tabeller:

  • VARER: Industriens salg af egne varer (kvartal) efter varegruppe og enhed
  • VARER1: Industriens salg af egne varer (år) efter varegruppe og enhed
  • VARER2S: Industriens salg af egne varer, SITC (kvartal) efter SITC-hovedgrupper og sæsonkorrigering
  • VARER3: Industriens salg af egne varer, SITC (år) efter SITC-hovedgrupper
  • OMS5: Industriens salg (kvartal) efter branche (DB07), omsætningstype og sæsonkorrigering
  • OMS6: Industriens salg (år) efter branche (DB07) og omsætningstype

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Statistikken leveres årligt til Eurostat, som formidler danske tal sammen med tilsvarende statistik fra andre lande i Eurostats database. Du kan læse mere om denne statistik i europæisk sammenhæng på Eurostats hjemmeside om PRODCOM.

Statistikken leveres ligeledes årligt til FN, hvor statistikken formidles under Industrial Commodity Statistics.

Statistikken er en del af Firmapakken i kombination med Udenrigshandel med varer. Firmapakken er specielt velegnet til dig og din virksomhed, som ønsker at følge med i udenrigshandelen med bestemte varer. Det kan være varer, du allerede importerer eller eksporterer, eller varer, som du fremover påtænker at ville importere eller eksportere. Kontakt DST Consulting for mere information.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Varekoder diskretioneres ved at lade de relevante dataceller være tomme i de offentliggjorte tabeller. Der er cirka 100 varekoder, der diskretioneres på foranledning af indberetterne. Diskretionering bevilges, hvis en indberetter anmoder om det og samtidig har en dominerende markedsandel. Alle diskretioneringer på varekoder gennemgås en gang årligt for om betingelserne stadig er opfyldt. I de brancheopdelte omsætningstabeller diskretioneres ved at slå branchegrupper sammen, hvis det er nødvendigt for at undgå, at data om enkeltvirksomheder kan udledes.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodedokumenter for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.