Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Morten Skovrider Kollerup
39 17 32 49

msl@dst.dk

Hent som PDF

Industriens salg af varer (kvt.)

Statistikken bruges til en række formål af mange forskellige brugere, heriblandt til udarbejdelse af nationalregnskabet, samt af ministerier, brancheorganisationer, markedsanalytikere, forskere, konsulenter og virksomheder.

Brugerbehov

Anvendelsesområdet for Industriens salg af varer spænder meget vidt:

  • Nationalregnskabet anvender omsætningen i varegrupper til at danne input-output tabeller mm. Statistikken bruges både i det kvartalsvise og det årlige nationalregnskab.
  • Brancheorganisationer og mange andre følger udviklingen i industriens branchegrupper og for mere detaljerede varegrupper.
  • Offentlige myndigheder vil fx vide noget om produktion af miljøfarlige stoffer.
  • Forskere og analytikere undersøger udviklingen i industriens salg af varer, fx med fokus på grønne varer, medico-produkter etc.
  • Internationale organisationer som EU og FN skal bruge internationalt sammenlignelige oplysninger om den danske industriproduktion.
  • Salgsorganisationer og virksomheder vil kende markedet for produkter, hvilket kan ske ved at kombinere Industriens salg af varer med Udenrigshandel med varer. Også journalister bruger statistikken til at belyse salget af bestemte varer i Danmark. Statistikken er dog en statistik over industriens salg, ikke detailhandlens - og den såkaldte forsyningsstatistik, der kan dannes ved kombination med Udenrigshandel med varer skal fortolkes som en indikator for salget i Danmark, snarere end en egentlig opgørelse. Man kan læse mere om, hvordan man finder salget af en bestemt vare i Ofte stillede spørgsmål
  • Industriens salg af varer bruges i Danmarks Statistik til en årlig brancherevision af industriens virksomheder. Den er vigtig for kvaliteten af brancheoplysningerne i det Erhvervsstatistiske Register, som også bruges af alle øvrige erhvervsstatistikker.

Brugertilfredshed

Statistikken drøftes med en række storbrugere i Kontaktudvalg for industristatistik, som mødes 2 gange årligt.

Fuldstændighed af data

I forhold til Prodcom-forordningen dækkes alle varekoder, fordelt efter den Kombinerede Nomenklatur, samt alle Prodcom-tjenestekoder for ydelser fra 2021 ovenpå ny EU-lovgivning.