Gå til sidens indhold

Aktualitet og punktlighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Morten Skovrider Kollerup
39 17 32 49

msl@dst.dk

Hent som PDF

Industriens salg af varer (kvt.)

Statistikken udgives to måneder efter et kvartals udløb. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal

Statistikken offentliggøres altid 2 måneder efter tællingskvartalets udløb. Fjerde kvartal offentliggøres således primo marts, første kvartal primo juni, andet kvartal primo september og tredje kvartal primo december. I forbindelse med offentliggørelsen af et nyt kvartal offentliggøres også reviderede tal for tidligere kvartaler. Se også Praksis for revisioner.

Publikationspunktlighed

Opgjort for de seneste 3 år er 100 pct. af offentliggørelserne sket til den forud annoncerede dato. Data er i samme periode leveret rettidigt til EU hvert år.