Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Jarl Quitzau
39 17 35 94

jaq@dst.dk

Hent som PDF

Formue og gæld

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Familiefordelt formue og gæld og Pension. Derudover indgår statistikken i publikationen om Indkomster. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik om Formue og gæld.

Publikationer

Statistikken indgår i publikationen om Indkomster, hvor der i 2014-udgaven indgår et særligt kapitel omkring formuer.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Familiefordelt formue og gæld i følgende tabeller:

 • FORMUE7: Formue og gæld pr. person efter komponenttype, køn, alder og tid
 • FORMUE1: Familiefordelt nettoformue efter komponenttype, familietype og tid
 • FORMUE2: Familiefordelt nettoformue efter område, komponenttype og tid
 • FORMUE3: Familiefordelt nettoformue efter deciler af ækvivalensvejet disponibel indkomst, komponenttype og tid
 • FORMUE4: Familiefordelt nettoformue efter hovedpersonens socioøkonomiske status, komponenttype og tid
 • FORMUE5: Familiefordelt nettoformue efter ejerforhold til bolig, komponenttype og tid
 • LIGEII7: Ligestillingsindikator for nettoformue for familier efter alder og familietype
 • LIGEII8: Ligestillingsindikator for nettoformue for familier efter alder og familietype

Formuestatistik vedrørende Pension findes i følgende tabeller:

 • TJEN01: Optjent tjenestemandspension for aktive tjenestemænd efter sektor, enhed, køn, faggruppe, aldersgrupper og tid
 • TJEN02: Optjent tjenestemandspension for pensionerede tjenestemænd efter sektor, enhed, køn og tid
 • PENFOR11: Pensionsformue efter pensionsform, beskatning, alder, køn og enhed
 • PENFOR12: Personers pensionsformue efter familietype, alder, køn, prisenhed og pensionsformue
 • PENFOR20: Pensionsformue efter pensionsform, selskabstype, alder, population, beskatning og enhed

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens anonymiserede mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning. Personnummer mv. samt SE-nummer på pensionsudbyderne er i dette tilfælde fjernet.

Anden tilgængelighed

Statistikken er blevet anvendt i Analyser fra Danmarks Statistik, herunder analyser om:

samt i en Bag Tallene fra 2017: - 9,5 pct. af boligejerne har en gæld på mere end fire årsindkomster

Derudover stilles statistikkens anonymiserede grunddata til rådighed for serviceopgaver mod betaling. Læs mere om skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte DST Consulting.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

I formidlingen af statistikken er Christiansø slået sammen med Bornholm. Ellers gennemføres ikke nogen særlig diskretionering, da der ikke formidles på et detaljeringsniveau, hvor det er nødvendigt.

Reference til metodedokumenter

Særligt vedrørende pensionsformuer henvises til dokumentet [Dokumentation af formuestatistik](/Site/Dst/SingleFiles/kvaldeklbilag.aspx?filename=03800e2e-fec3-4622-a4a1-bba05db0ef72. Dokumentet er udarbejdet i et samarbejde mellem Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik.

Om forskelle mellem den familiefordelte formue- og gældsstatistik og den nationalregnskabsbaserede statistik henvises til dokumentet Differencer mellem den familiefordelte og den nationalregnskabsbaserede formue og gæld.

Derudover er de enkelte formue- og gældsposter er beskrevet i dokumentet Oversigt over de enkelte formue- og gældsposter.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.