Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Jarl Quitzau
39 17 35 94

jaq@dst.dk

Hent som PDF

Formue og gæld

Statistikken er relevant for forskere, ministerier, organisationer, pensionsudbydere og medier som grundlag for prognoser om pensionssystemet samt analyser om sociale forhold, velstandsniveau og økonomisk ulighed. Statistikken anvendes også til at vurdere husholdningssektorens modstandskraft overfor økonomiske chok og kriser. Statistikkens grunddata og resultater anvendes også på andre statistikområder i Danmarks Statistik, fx i nationalregnskabet og som supplement til Indkomststatistikken.

Brugerbehov

En individbaseret formue- og gældsstatistik kan give vigtigt input til analyser af, fx hvorledes formuerne er fordelt mellem forskellige husstandstyper samt den økonomiske situation i forskellige typer af husstande. Specielt data om pensionsformuernes fordeling er interessant ved vurderingen af behovet for ændrede beskatningsregler mv. Særligt interesserede er derfor bl.a. forskere, ministerier, politiske organisationer, pensionsudbydere mv.

Brugertilfredshed

Der foretages ikke løbende målinger af brugertilfredshed, men gennem de løbende henvendelser om data får vi løbende feedback og eventuelle ønsker til forbedringer.

Fuldstændighed af data

Data om formue og gæld lever op til de lovgivningsmæssige krav.