Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Jarl Quitzau
39 17 35 94

jaq@dst.dk

Hent som PDF

Formue og gæld

Statistikken er relevant for forskere, ministerier, økonomiske tænketanke, pensionsudbydere og medier. Statistikken bruges som grundlag for prognoser om pensionssystemet og statens fremtidige skatteindtægter samt analyser om sociale forhold, velstandsniveau i forskellige dele af befolkningen og økonomisk ulighed. Statistikken anvendes også til at vurdere husholdningssektorens modstandskraft overfor økonomiske chok og kriser. Statistikken anvendes også på andre statistikområder i Danmarks Statistik, fx i nationalregnskabet, den makroøkonomiske model ADAM.

Brugerbehov

Statistikken blev lavet første gang i kølvandet på den finansielle krise. Hovedformålet var at kunne analysere danske husstandes modstandsdygtighed overfor finansielle kriser samt et bedre overblik over de danske pensionsformuer og at kunne lave bedre prognoser om fremtidige skatteindtægter baseret på pensionssystemet. En individbaseret formue- og gældsstatistik kan give vigtigt input til analyser af, fx hvorledes formuerne er fordelt mellem forskellige husstandstyper samt den økonomiske situation i forskellige typer af husstande. Specielt data om pensionsformuernes fordeling er interessant ved vurderingen af behovet for ændrede beskatningsregler mv. Særligt interesserede er derfor bl.a. forskere, ministerier, politiske organisationer, pensionsudbydere mv.

Brugertilfredshed

Der foretages ikke løbende målinger af brugertilfredshed, men gennem de løbende henvendelser om data får vi løbende feedback og eventuelle ønsker til forbedringer.

Fuldstændighed af data

Statistikken om formue og gæld lever op til de lovgivningsmæssige krav.