Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Jarl Quitzau
39 17 35 94

jaq@dst.dk

Hent som PDF

Formue og gæld

Statistikken er relevant for forskere, ministerier, organisationer, pensionsudbydere og medier som grundlag for prognoser om pensionssystemet samt analyser om sociale forhold, velstandsniveau og økonomisk ulighed. Statistikkens grunddata og resultater anvendes også på andre statistikområder i Danmarks Statistik, fx i nationalregnskabet og som supplement til indkomststatistikken.

Brugerbehov

En individbaseret formue- og gældsstatistik kan give vigtigt input til analyser af, fx hvorledes formuerne er fordelt mellem forskellige husstandstyper samt den økonomiske situation i forskellige typer af husstande. Specielt data om pensionsformuernes fordeling er interessant ved vurderingen af behovet for ændrede beskatningsregler mv. Særligt interesserede er derfor bl.a. forskere, ministerier, organisationer, pensionsudbydere mv.

Brugertilfredshed

Indtil 2020 blev der afholdt et årligt brugerudvalgsmøde, hvor brugerne kan give udtryk for ønsker til statistikken. Herudover foregår kontakten til brugerne primært via konkrete henvendelser på telefon og e-mail med spørgsmål til statistikken.

Fuldstændighed af data

Data om formue og gæld lever op til de lovgivningsmæssige krav.