Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Formue og gæld

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik
Bo Møller
39 17 31 04

bom@dst.dk

Hent som PDF

Formue og gæld

Formålet med denne statistik er at belyse formue og gæld, inklusiv pensionsformuer for forskellige befolkningsgrupper. Den anvendes herudover i analyser af pensionssystemet samt til måling af økonomisk ulighed. Statistikken er produceret siden 2014.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af familiefordelt nettoformue og formue og gæld pr. person eller pr. familie i kroner. Statistikken fordeles efter bl.a. formue- eller gældskomponent, familietype, køn, alder, indkomst, ejerforhold til bolig, socioøkonomisk status, samt geografisk efter kommuner. Da alle data foreligger på personniveau kan de i princippet kobles sammen med alle andre personstatistikker i Danmarks Statistik.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data fra de forskellige kilder, som primært er SKAT og de danske pensionsselskaber, samles via personidentifikationen og der foretages klassificeringer og aggregeringer.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant for forskere, ministerier, organisationer, pensionsudbydere og media, som grundlag for prognoser om pensionssystemet samt analyser om sociale forhold, velstandsniveau og økonomisk ulighed. Statistikkens grunddata og resultater anvendes også på andre statistikområder i Danmarks Statistik, fx i nationalregnskabet og som supplement til indkomststatistikken.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Kvaliteten af de finansielle data er høj, idet de fleste data er kontrolleret af SKAT, da de er relevante for skattebetalingen mv. Dog kan der være lidt usikkerhed om den præcise klassificering af de enkelte finansielle komponenter, hvis klassificeringen ikke har skattemæssig eller administrativ betydning. For de beregnede markedsværdier af fast ejendom og biler gør en større usikkerhed sig gældende.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres ca. et år efter referenceårets afslutning. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er udarbejdet siden 2014 og er sammenlignelig over tid med undtagelse af et lille databrud mellem 2015 og 2016 og mellem 2016 og 2017. Statistikken udarbejdes efter fælleseuropæiske guidelines, men er internationalt unik, idet det er den eneste næsten fuldt dækkende registerbaserede formuestatistik. Man skal være forsigtig med anvendelsen af statistikken til internationale sammenligninger.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Familiefordelt formue og gæld og Pension. Derudover indgår statistikken i publikationen om Indkomster. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed