Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Jarl Quitzau
39 17 35 94

jaq@dst.dk

Hent som PDF

Formue og gæld

Data fra de forskellige kilder, som primært er SKAT og de danske pensionsselskaber, samles via personidentifikationen og der foretages klassificeringer og aggregeringer.

Kilder

De fleste data kommer via Vurderingsstyrelsen, Udviklings og Forenklingsstyrelsen samt Gældstyrelsen. Hertil kommer oplysninger fra KMD og et par kommuner om indefrosne ejendomsskatter. Biloplysninger stammer fra Motor Registret(DMR) kombineret med data om brugtvognspriser fra AutoBranchen Danmark. Oplysninger om fast ejendom stammer fra BBR samt de offentlige vurderinger reguleret med faktiske salgspriser for fast ejendom mv. Data vedr. pensionsformuer er indsamlet i tæt samarbejde med Danmarks Nationalbank fra de omkring 125 pensionsudbydere. Gældsstyrelsen har leveret data om gæld til det offentlige under inddrivelse.

Indsamlingshyppighed

Årligt.

Indsamlingsmetode

Skatte-, gældsinddrivelsesmyndighederne og KMD leverer data via Danmarks Statistiks Centrale Modtage-System (CEMOS). Derudover modtages internt beregnede oplysninger vedr. værdien af fast ejendom, biler og tjenestemandspensionerne. Alle data modtages med personidenter, så data kan linkes sammen. Personnumrene erstattes med anonyme og informationsløse løbenumre, før databehandlingen startes.

Datavalidering

Pensionsdataene valideres af såvel Danmarks Statistik som Nationalbanken. Der laves relevante outlier tjeks, sammenlignes fordelinger fra år til år og data fra hver pensionsudbyder tjekkes op imod selskabets regnskabsdata. For øvrige oplysninger foretages kun mindre validringer og check for nye koder i inputtet, idet data antages at være valideret af SKAT forinden. Før udgivelserne kontrolleres år-til-år ændringer op imod sekundære kilder, i det omfang de eksisterer.

Databehandling

Data fra de forskellige kilder samles via personidenten og der foretages klassificeringer og aggregeringer. Til publiceringer tilføjes relevante baggrundsoplysninger om familien eller personen. Særligt for 2020 har Danmarks Statistik modtaget data om indestående feriemidler pr. 1. juni 2021 fra ATP og LD. For at nå frem til formuen pr. 31. december 2020 er udbetalinger registreret i e-indkomst for periode 1. januar til 31. maj tillagt feriemidlerne. Pensionsselskaberne indberetter et samlet bonusbeløb pr. kontrakt en kunde har - disse fordeles proportionalt på kundens ordninger med pensionsdepotet størrelse. Pensionsselskaberne opdeles i selskabstyper - således at selskabstypen følger inddelingen i Finanstilsynets årlige rapport om livsforsikringsselskaber.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik.