Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Jarl Quitzau
39 17 35 94

jaq@dst.dk

Hent som PDF

Formue og gæld

Statistikken er udarbejdet siden 2014 og er sammenlignelig over tid med undtagelse af mindre databrud mellem 2015 og 2016 og mellem 2016 og 2017 i klassifikationerne. Statistikken udarbejdes efter fælleseuropæiske guidelines men er internationalt unik, idet det er den eneste næsten fuldt dækkende registerbaserede formuestatistik. Man skal være forsigtig med anvendelsen af statistikken til internationale sammenligninger.

International sammenlignelighed

Så vidt vi ved, findes der ingen individbaseret formue- og gældsstatistik, der i dækning mv. kan sammenlignes med den danske. Derfor bør man være meget forsigtig med internationale sammenligninger.

Sammenlignelighed over tid

Særligt for 2020 er der indsamlet nye data om indefrosne feriemidler, de obligatoriske indefrosne grundskyldsstigninger og gæld til det offentlige under inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Kun de to førstnævnte er medtaget i beregninger af nettoformuen. sidstnævnte indarbejdes først i 2021. Bilformuerne i 2020 er let undervurderet i første version af registret, da der er anvendt data om bilejerskab og formuer fra 2019. Da statistikken blev etableret i 2014, er de tidsmæssige sammenligningsmuligheder begrænsede. Mellem 2015 og 2016 har ændret indberetningspraksis betydet, at et tocifret milliardbeløb er flyttet fra komponenten "F1.1 andre lån i pengeinstitutter" til "E.2 lån med pant i fast ejendom". De samlede passiver er ikke påvirkede heraf. For bilformuen blev der fra 2017 og igen i 2020 indført en ny beregningsmetode. i 2017 ændredes den tidligere publicering af bruttopriser (dvs. inkl. forhandleravancer mv.) til nettopriser, der søger at afspejle, hvad man kan sælge sin brugte bil for. Data for før 2014 er efterfølgende blevet omregnet efter den nye metode for fast ejendom og biler samt finansielle formuekomponenter ekskl. pensionsformuer findes konsistente opgørelser fra perioden 2004-2013. For de samlede passiver kan man finde sammenlignelige mikrodata i indkomststatistikken tilbage til 1997.

Sammenhæng med anden statistik

I forbindelse med nationalregnskabet offentliggøres på makroniveau en række formuedata. I 2014 blev der udarbejdet et notat om differencerne mellem den individbaserede statistik og nationalregnskabet. Kort fortalt indeholder nationalregnskabet også tal for områder, hvor individdata ikke er tilgængelige. Det gælder fx unoterede aktier, kontantbeholdninger mv. De finansielle formuekomponenter, som også indgår i indkomststatistikken, stemmer også rigtig godt overens. De små forskelle, som opstår, skyldes oftest forskellige udtrækstidspunkter fra SKATs systemer.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.