Gå til sidens indhold

Højst fuldførte uddannelse

Beskrivelse

Registret over befolkningens uddannelse, BU, samler oplysninger vedrørende fuldførte uddannelser for hver enkelt person i befolkningen. BU dannes som et forløbsregister og er baseret på en vurdering af den række af uddannelser, som hver enkelt person på et givet tidspunkt har fuldført. BU viser således, hvordan kvalifikationsniveauet (højst fuldførte uddannelse) udvikler sig gennem den enkelte persons liv.


En gang årligt dannes på baggrund af forløbsregistret et statusregister, som indeholder befolkningen pr. 31. december og deres højeste fuldførte uddannelse pr. 1. oktober. I statusregistret ligger der desuden nogle supplerende variable, bl.a. en oplysning om en eventuel igangværende uddannelse i elevregistret.Variable

ALMFSP Forspaltekode til højst fuldførte almene uddannelse
EKFSP Forspaltekode til højst fuldførte erhvervskompetencegivende uddannelse
HF_KILDE Kilde til uddannelsesoplysningen
HFAUDD Højest fuldførte uddannelse
HFFSP Forspaltekode til højst fuldførte uddannelse
IGFSP Forspaltekode på igangværende
KOMP Kompetencekode
PRIA Minimum uddannelsestid i måneder
UDD Uddannelseskode