Gå til sidens indhold

HFAUDD

Navn

HFAUDD

Beskrivende navn

Højest fuldførte uddannelse

Gyldighed

Gyldig fra: 01-12-1980
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Formålet med registret over højest fuldførte uddannelse er at etablere et registerudtræk, der samler oplysninger vedrørende fuldførte uddannelser for hver enkelt person. Registret dannes som et forløbsregister baseret på en vurdering af den enkelte persons uddannelseskarriere, og viser hvordan kvalifikationsniveauet udvikler sig gennem den enkelte persons liv.

Registret dannes på baggrund af oplysningerne i elev3 registret og kvalifikationsregistret.


Detaljeret beskrivelse

Kilderne til den højest fuldførte uddannelse fremgår af variablen hf_kilde.

Højest fuldførte uddannelse vælges efter følgende princip :
1. Højeste prioritet
2. Hvis der her er flere audd'er vælges højeste hovedgruppe, idet hovedgruppe 20 og 35 er sidestillede
3. Hvis der her er flere audd'er vælges højeste PRIA
4. Hvis der her er flere audd'er vælges den seneste fuldførte.
5. Hvis der er 2 record med samme audd opdateres registret kun, hvis der ikke findes en audd med hf_kilde = 15 i forvejen.

I registret indgår kun fuldførte uddannelse med kompetence, dvs. KOMP = 1 (kompetencegivende almen uddannelse), 3 (erhvervskompetencegivende uddannelse) eller 7 (overbygning på en videregående uddannelse).
Undtagelsen herfra er uddannelser/klassetrin på grundskoleniveau, hvor afsluttede klassetrin alle medtages uanset værdien af variablen KOMP.
6. klasse er det laveste klassetrin som bliver brugt som højest fuldførte uddannelse.

Bilag

Tabel
Graf

Populationer:

Personer med en højest fuldført uddannelse

Personer i Danmarks Statistiks registre over højst fuldført uddannelse

Værdisæt

Værdisæt

1 : Ingen uddannelse ivu
1006 : 6. klasse
1007 : 7. klasse
1008 : 8. klasse
1009 : 9. klasse
1010 : 10. klasse
1011 : 11. klasse
1021 : 1. real
1022 : 2. real
1023 : 3. real
1032 : 2. hf
1069 : 3.g, matematisk-sproglig fælleslinie
1070 : 3.g, matematisk linie una
1071 : 3.g, matematisk-fysisk linie
1072 : 3.g, matematisk-naturfaglig linie
1073 : 3.g, matematisk-samfundsfaglig linie
1080 : 3.g, sproglig linie una
1081 : 3.g, nysproglig linie
1082 : 3.g, klassisksproglig linie
1083 : 3.g, musiksproglig linie
1084 : 3.g, musiksproglig linie
1097 : Anden dansk studentereksamen
1098 : Udenlandsk studentereksamen
1106 : 6. klasse
1107 : 7. klasse
1108 : 8. klasse
1109 : 9. klasse
1110 : 10. klasse
1111 : 11. klasse
1121 : 1. real
1122 : 2. real
1123 : 3. real
1145 : 3.g, matematisk linie
1146 : 3.g, sproglig linie
1169 : 3.g, matematisk-sproglig fælleslinie
1171 : 3.g, matematisk-fysisk linie
1172 : 3.g, matematisk-naturfaglig linie
1173 : 3.g, matematisk-samfundsfaglig linie
1174 : 3.g, matematisk-musisk linie
1175 : 3.g, matematisk forsøgslinie
1181 : 3.g, nysproglig linie
1182 : 3.g, klassisksproglig linie
1183 : 3.g, samfundssproglig linie
1184 : 3.g, musiksproglig linie
1185 : 3.g, sproglig forsøgslinie
1198 : 3.g
1199 : Stx
1208 : 8. klasse
1209 : 9. klasse
1210 : 10. klasse
1410 : 1-årigt grundskolekursus
1423 : 1-årigt realkursus
1509 : 1. år, grundsskolekursus 2-årigt
1510 : 2. år, grundsskolekursus 2-årigt
1522 : 1. år, realkursus 2-årigt
1523 : 2. år, realkursus 2-årigt
1532 : 2. hf
1539 : Hf
1543 : 2-årig hf
1549 : HF-enkeltfag
1651 : 2. år, studenterkursus
1671 : 2. år, studenterkursus matematik-fysik
1672 : 2. år, studenterkursus matematik-naturfag
1673 : 2. år, studenterkursus matematik-samfundsfag
1679 : 2. år, studenterkursus matematik
1681 : 2. år, studenterkursus nysproglig
1682 : 2. år, studenterkursus klassisksproglig
1683 : 2. år, studenterkursus samfundsfag-sproglig
1689 : 2. år, studenterkursus sproglig
1721 : 1. år, realkursus 3-årigt
1722 : 2. år, realkursus 3-årigt
1723 : 3. år, realkursus 3-årigt
1893 : 3.g, IB år 2
1898 : 3. år, anden international studentereksamen
1899 : International studentereksamen
200 : 1-6 år ivu
2007 : Befaren matros, afslutningskursus
2008 : Befaren skibsassistent, modul 3
2009 : Befaren motormand, afslutningskursus
2010 : Skibskok, afslutningskursus
2015 : Kystskipper
2016 : Kystskipper og fiskeskipper af 3.grad
2017 : Sætteskipper og fiskeskipper af 1.grad
2018 : Erhvervsfisker
2019 : Færgenavigatør
2021 : Sætteskipper
2022 : Fiskeskipper af 3.grad
2027 : Fiskeskipper af 1.grad
205 : 7-8 år ivu
210 : 9-10 år ivu
215 : Studentereksamen mv., ivu
2414 : Husholdningstekniker
2419 : Køkkenleder 2
2461 : Driftlederkursus, udvidet 5 mdr.
2462 : Landmand, efteruddannelse
2463 : Landbrugstekniker, regnskab
2464 : Landbrugstekniker, biologi
2465 : Landbrugstekniker, husdyrbrug
2466 : Landbrugstekniker, maskiner
2467 : Landbrugstekniker, planteavl
2468 : Landbrugstekniker, landbrug diplomuddannelse
2469 : Inseminør, kvæg
2470 : Produktionsassistent landbrug
2473 : Landbrugskurser, andre
2475 : Mejeriteknolog
2476 : Mejeriskolekurser, andre
2477 : Gartnerskole, væksthus kursus
2478 : Gartnerskole, planteskole kursus
2479 : Gartnerskole, anlæg kursus
2480 : Gartnerskole, frugtavl kursus
2481 : Blomsterdekoratørkursus
2483 : Gartnerskole, andre kurser
2484 : Skovbrugskursus
2485 : Landmand faglært modul 2
2486 : Driftsleder grønt bevis
2488 : Gartner, driftslederkursus
2489 : Landbrugets driftlederkursus
2490 : Agrarøkonom
2491 : Grønt diplom modul 4
2493 : Produktionsleder, landbrug
2494 : Virksomhedsleder, landbrug
2495 : Landbrugets lederuddannelse una
2508 : 8. klasse, efterskole
2509 : 9. klasse, efterskole
2510 : 10. klasse, efterskole
2511 : 11. klasse, efterskole
300 : Erhvervsfaglige uddannelse una, ivu
3000 : Bioteknologi, cand.polyt.
3001 : Digital design og interaktive teknologier, cand.it.
3004 : Internat. virksomhedskomm., Amerikanske studier, cand.ling.merc.
3006 : International virksomhedskommunikation i arabisk, bach.
3017 : International virksomhedskommunikation, sproglig og kulturel formidling, bach.
3018 : International virksomhedskommunikation i 2 fremmedsprog, bach.
3019 : Softwareteknologi, ing.bach.
3020 : Moderne tysklandsstudier,master
3021 : Int.forhold. europæiske studier, cand.soc
3022 : International erhvervsøkonomi med fremmedsprog, dansk og engelsk, bach.
3024 : Erhvervsøkonomi-business, language and culture, cand.merc.int.
3025 : Business, Asian Language and Culture, bach.
3026 : Erhvervsøkonomi-business, language and culture, bach.
3027 : Maskinkonstruktion, ing.bach.
3028 : Maskinkonstruktion, cand.polyt.
3031 : Virksomhedskommunikation,cand.ling.merc.
3032 : Lingvistik, bach.
3033 : Sprogvidenskab-lingvistik, cand.mag.
3034 : Arabisk- og islamstudier, bach.
3035 : Arabisk- og islamstudier, cand.mag.
3039 : Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur, bach.
3040 : Journalistik, c.mag.
3041 : Spansk og latinamerikansk sprog og kultur, bach.
3042 : Fødevarevidenskab, cand.techn.al.
3043 : Designer - Industrielt design og Accessory, bach.
3045 : Biokemi, bach.
3047 : Engineering (Sustainable Fisheries and Aquaculture), cand.polyt.
3049 : Biomedicinsk teknik, cand.scient.med.
3050 : Biosystemteknologi, cand.scient.tech.
3051 : Bioteknologi, master
3055 : International erhvervsøkonomi med fremmedsprog, engelsk og tysk, bach.
3058 : Molekylærbiologi, cand.scient.
3061 : Ledelse af digital kommunikation, cand.it.
3062 : Audiologi, bach.
3063 : Audiologi, c.mag.
3065 : Pædagogisk audiologi, bach.
3066 : Brasilianske studier, bach.
3067 : Brasilianske studier, cand.mag.
3068 : Portugisiske og brasilianske studier, bach.
3069 : Portugisiske og brasilianske studier, cand.mag.
3070 : Europastudier, cand.mag.
3072 : Øst- og sydøsteuropastudier, grækenlandsstudier, bach.
3073 : Øst- og sydøsteuropastudier, polsk, bach.
3074 : Øst- og sydøsteuropastudier, russisk, bach.
3075 : Østeuropastudier, cand.mag.
3076 : Erhvervsøkonomi,cand.soc.
3077 : Erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation, cand.merc.(kom)
3078 : Avanceret økonomi og finansiering, cand.oecon.
3080 : Statskundskab, bach.
3082 : Politik og Administration, cand.scient.adm.
3083 : HA(kom.) erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation, bach.
3084 : Marketing and management communication, bach.
3086 : Geoinformatik (MTM), master
3087 : Klassisk filologi, bach.
3088 : Græsk, klassisk, bach.
3089 : Latin, bach.
3090 : Oldtidskundskab, bach.
3091 : Vestasiens oldtidshistorie, cand.mag.
3092 : Interdisciplinære naturvidenskabelige studier, cand.scient.
3093 : Oplevelsesdesign, cand.it.
3094 : Digital design, bach.
3095 : Digital design, cand.it.
3096 : Interaktive digitale medier, cand.it.
3097 : It-produktudvikling, bach.
3098 : It og læring, organisatorisk omstilling, cand.it.
3099 : Informationsarkitektur, cand.it.
3100 : Informationsvidenskab, bach.
3101 : Informationsvidenskab, cand.it.
3104 : Digitalisering og applikationsudvikling, cand.it.
3105 : Software, ing.bach.
3106 : Software, cand.polyt.
3108 : Computerteknologi, cand.scient.tech.
3110 : Design og innovation, cand.polyt.
3112 : Industriel økonomi og teknologiledelse, cand.polyt.
3113 : Værdikæder og innovationsledelse, cand.scient.tech.
3114 : Virksomhedsteknologi, cand.polyt.
3116 : Elektroteknologi, ing.bach.
3117 : Elektro-mekanisk systemdesign, cand.polyt.
3118 : Design af mekaniske systemer, cand.polyt.
3119 : Konstruktion og mekanik, cand.polyt.
3120 : Fødevareinnovation og sundhed, cand.scient.
3121 : Produkt- og designpsykologi, ing.bach.
3122 : Produktion og konstruktion, ing.bach.
3123 : Produktion, cand.scient.tech.
3124 : By-, energi- og miljøplanlægning, ing.bach.
3125 : By-, energi- og miljøplanlægning, cand.polyt.
3126 : Landinspektørvidenskab,cand.scient.tech.
3127 : Energiteknik, cand.polyt.
3131 : Environmental studies, kand.
3132 : Fødevareteknologi, cand.polyt.
3134 : Molekylær ernæring og fødevareteknologi, cand.scient.
3137 : Lægemiddelvidenskab, cand.scient.
3139 : Kemi, cand.scient.
3140 : Anvendt kemi, cand.polyt.
3141 : Medicin og teknologi, cand.polyt.
3143 : Didaktik, dansk, cand.pæd.
3144 : Didaktik, matematik, cand.pæd.
3145 : Didaktik, materiel kultur, cand.pæd.
3146 : Didaktik, musikpædagogik, cand.pæd.
3147 : Moderne kultur, cand.mag.
3148 : Æstetik og kultur, bach.
3149 : Kognitiv semiotik, cand.mag.
3150 : Journalistik, medier og globalisering, cand.mag.
3151 : Informationsvidenskab, cand.mag.
3152 : Informationsvidenskab og kulturformidling, master
3155 : Biomedicinsk informatik, cand.scient.
3156 : Produktudvikling og innovation, cand.polyt.
3158 : Latinamerikastudier, cand.mag.
3161 : Urban Studies, kand.
3163 : Webkommunikation, cand.it.
3164 : Informations- og kommunikationsvidenskab, cand.mag.
3165 : Kuratering, master
3168 : Cyber Security, cand.polyt.
3171 : Kognitionsvidenskab,bach.
3174 : Cognitive Science, cand.it.
3178 : Undervisning i tekstildesign og håndværk, prof.bach.
3179 : Fødevareteknologi, prof.bach.
3182 : Radiologisk billeddiagnostik, prof.bach.
3183 : Stråleterapi, prof.bach.
3184 : It og elektronik, prof.bach.
3185 : Installation og automation, prof.bach.
3186 : Skole-og fritidspædagogik, prof.bach.
3187 : Social-og specialpædagogik, prof.bach.
3189 : Klinisk diætetik, prof.bach.
3190 : Ledelse,fødevarer og service, prof.bach.
3191 : Lifestyle and Health Education, prof.bach.
3192 : Forsikring og pension, prof.bach.
3193 : Ejendomshandel, prof.bach.
3194 : Ejendomsadministration, prof.bach.
3195 : Økonomistyring, prof.bach.
3196 : Konstruktion, prof.bach.
3197 : Kommunikation og trend, prof.bach.
3198 : Konceptdesign, prof.bach.
3199 : Retail management, prof.bach.
320 : Pædagogik, ivu (eud)
3200 : Business, prof.bach.
3201 : Marketing, prof.bach.
3202 : Entreprenørskab, prof.bach.
3203 : Miljø og etik, prof.bach.
3205 : E-design. prof.bach.
3206 : Computer graphic Arts, prof.bach.
3207 : Sundhedsinnovation, cand.merc.(sund.)
3208 : Akademiuddannelse i automation og drift
3209 : Sundhedsplejerske,diplomeksamen
3210 : Driftteknolog offshore
3212 : Fødevareingeniør, bach.
3216 : Int.forhold. udviklingsstudier, cand.soc
3217 : Mekanik og produktion, ing.bach.
3220 : Arkæologi, bach.
3221 : International kommunikation og multimedier, bach.
3222 : Informationsteknologi, cand.polyt.
3223 : Energi management (overbygning), prof.bach.
3226 : Kontor, handel og forretningsservice, Individuel EUD
3227 : Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Individuel EUD
3228 : Teknologi, byggeri og transport, Individuel EUD
3229 : Dyr i zoologiske anlæg
3230 : Svagstrøm, ing.prof.bach.
3235 : Forsøgsdyr
3236 : Dyrehandel
3237 : Hestemanager
3238 : Salgsassistent , dagligvarer
3239 : Salgsassistent , køkken og bad
3240 : Bank og realkredit
3241 : Liv og Pension
3242 : Skadesforskikring
3243 : Bagværker
3244 : Smørrebrød og catering
3245 : Klargøring og rangering af persontog
3246 : Klargøring og rangering af godstog
3247 : Installationsmontør
3248 : Elektriker 1
3249 : Elektriker 2
3250 : Vvs-installationstekniker
3251 : Alubygger
3252 : Glarmester
3253 : Plastmager med speciale i termoplast
3254 : Plastmager med speciale i hærdeplast
3255 : Specialist i plastproduktion
3257 : Flyelektronik
3258 : Smed (maritim)
3259 : Produktionsleder
3261 : Energi og Miljø diplomuddannelse
3267 : Lastbilchauffør med kran
3273 : Klassisk filologi, cand.mag.
3274 : Laboratorieteknologi, prof.bach.
3275 : B1-flytekniker, mekanik
3276 : Jordbrugsøkonomi, prof.bach.
3277 : E-handel, prof.bach.
3278 : Finansielle forretninger, prof.bach.
3279 : Public Health Nutrition and food Policy, prof.bach.
3280 : Sundhedsfremme, forebyggelse og formidling, prof.bach.
3282 : Dagtilbudspædagogik, prof.bach.
3283 : Udvikling af produkter og produktion, prof.bach.
3284 : Nuklearmedicinsk billeddiagnostik, prof.bach.
3286 : Jordbrugsbiologi, prof.bach.
3288 : Formidling af tekstildesign og håndværk i kulturel kontekst, prof.bach.
3289 : Karakteranimation, prof.bach.
3290 : Design, prof.bach.
3292 : Buschauffør
3293 : Buschauffør i kollektiv trafik
3294 : Kørselsdisponent
3295 : Turistbuschauffør
3297 : Lastbilchauffør med kran
3298 : Kranfører
3300 : Gartnerassistent
3301 : Væksthusgartner
3302 : Planteskolegartner
3303 : Havecentergartner
3304 : Erhvervsøkonomi, bach.
3305 : Akademiuddannelse i VVS-installation
3306 : Akademiuddannelse i EL-installation
3307 : Interkulturelle markedsstudier, cand.ling.merc.
3308 : Hovedpinesygdomme, master
3309 : Lægemiddelregistrering, master
3310 : Interkulturelle studier i fransk, cand.ling.merc.
3313 : Interkulturelle studier i Latinamerika og Spanien, cand.ling.merc.
3314 : Globale områdestudier, cand. mag.
3315 : Interkulturelle studier i tysk, cand.ling.merc.
3316 : Diplomuddannelse i designledelse
3317 : Master of Arts (MA) in Media Arts Cultures
3318 : Interkulturelle studier, cand.ling.merc.
3320 : Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik
3324 : 2.år, HHX 2-årig
3325 : Erhvervsuddannelse uden nærmere angivelse (EUX)
3331 : Operations Management, civilingeniør cand.polyt
3335 : Kommunikation og digitale medier, bach.
3336 : Audiologopædi, c.mag.
3337 : Kultur og kulturformidling, c.mag.
3339 : Kunsthistorie, bach.
3340 : Computerteknologi, cand.polyt.
3341 : Teknisk geologi, cand.polyt.
3342 : Datalogi, bach.
3343 : Audiologopædi, bach.
3344 : Biosystemteknologi, cand.polyt.
3346 : Ruslandstudier, bach.
3347 : IT-produktudvikling, cand.scient.
3348 : Politik og forvaltning, cand.scient.adm.
3350 : Akademiuddannelse i byggekoordination
3351 : Akademiuddannelse i byggeteknologi
3352 : Akademiuddannelse i Miljøteknologi
3353 : Engineering (General Engineering), ing.bach.
3354 : Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering, cand.polyt.
3356 : Østeuropastudier, bach.
3357 : Forretningsudvikling, ing.prof.bach.
3358 : Natur og miljø, prof.bach.
3360 : Planteproduktion, prof.bach.
3361 : Husdyrproduktion, prof.bach.
3363 : Business Administration and Data Science, cand.merc.
3367 : Klimatilpasning, AO
339 : Handel/kontor, ivu (eud)
353 : Bygge/anlæg, ivu (eud)
354 : Jern/metal, ivu (eud)
355 : Grafisk, ivu (eud)
358 : Teknik/industri i øvrigt, ivu (eud)
3597 : Afsluttet studiekompetenceforløb
360 : Service, ivu (eud)
3744 : Datanom i IT-rådgivning
3745 : Datanom i systemteknik
3746 : Datanom i systemudvikling
3747 : Datanom una
3748 : Datanom i programmering
375 : Levnedsmiddel/husholdning, ivu (eud)
3750 : Datanom
3752 : IT-administrator
3755 : Erhvervsdiplom Lederuddannelse
3760 : Ejendomsmægler
3765 : Erhvervsdiplom Merkonom
3770 : Erhvervsdiplom Human resource development HRd
3775 : Finansiel videreuddannelse
380 : Jordbrug/fiskeri, ivu (eud)
3800 : Financial controller
3801 : Akademiuddannelse i skatter og afgifter
3802 : Akademiuddannelse i socialt arbejde
3803 : Akademiuddannelse i beskæftigelse
3804 : Akademiuddannelse i tolkning
3806 : Akademiuddannelse i international handel og markedsføring
3807 : Akademiuddannelse i energiteknologi
3809 : Merkonom i administration
3810 : Mellemøstens sprog og samfund-arabisk,cand.mag.
3811 : Merkonom i international marketing - engelsk
3812 : Merkonom i international marketing - fransk
3813 : Merkonom i international marketing - tysk
3814 : Merkonom i revision
3815 : Merkonom i butiksledelse
3816 : Merkonom i driftsledelse
3817 : Merkonom i eksport
3818 : Merkonom i finansiering
3819 : Merkonom i indkøb
3820 : Merkonom i informatik
3821 : Merkonom i markedsføring
3822 : Merkonom i transport
3823 : Merkonom i turisme
3824 : Merkonom i regnskabsvæsen
3825 : Merkonom i organisation
3826 : Merkonom i personaleadministration
3827 : Merkonom una
3828 : Merkonom i landbrugsledelse
3829 : Merkonom i miljøledelse
3830 : Merkonom i innovation
3831 : Merkonom i international handel
3832 : Merkonom i logistik
3833 : Merkonom i personaleudvikling
3834 : Merkonom i økonomistyring
3836 : Akademiuddannelse uden profil
3837 : Akademiuddannelse i kommunikation og formidling
3838 : Akademiuddannelse i international handel og markedsføring
3839 : Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring
3840 : Akademiuddannelse i ledelse
3841 : Akademiuddannelse i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi
3842 : Akademiuddannelse i innovation og produkt og produktion
3843 : Akademiuddannelse i finansiel rådgivning
3844 : Akademiuddannelse i human ressource
3845 : Revision
3846 : Akademiuddannelse i informationsteknologi
3847 : Akademiuddannelse i international transport og logistik
3848 : Akademiuddannelse i gastronomi
3849 : Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration
385 : Transport mv., ivu (eud)
3850 : Akademiuddannelse i sundhedspraksis
3851 : Akademiuddannelse i ungdomspædagogik
3852 : Akademiuddannelse i retail
3853 : Akademiuddannelse i velfærdsteknologi i praksis
3856 : Teknonom uden liniebetegnelse
3858 : Teknonom i ledelsesteknik
3859 : Teknonom i driftsteknik og kvalitetsstyring
3860 : Teknonom i driftsteknik og produktionsstyring
3861 : Teknonom i kvalitetsstyring
3862 : Teknonom i produktionsstyring
3865 : Teknonom una
3866 : Teknonom i infomationsteknologi i virksomhed
3867 : Teknonom i miljøstyring
3870 : Tilsynstekniker
3872 : Værkstedsfunktionær
390 : Social/sundhed, ivu (eud)
3935 : Ledere af håndværksvirksomhed, kursus
3939 : Iværksætteruddannelse
3945 : Maler, videreuddannelse
3965 : Blomsterbinder
3970 : Akademiuddannelse i service og oplevelser
3971 : Merkonom i service og oplevelser
3972 : Akademiuddannelse i Kvalitet og måleteknologi
400 : Kort videregående uddannelse una, ivu (KVU)
4000 : Markedsøkonom
4005 : Akademiøkonom i indkøb og import
4006 : Akademiøkonom i logistik og transport
4008 : Hhx, 1-årig
4010 : Edb-assistent
4011 : Akademiøkonom i international handel
4012 : Akademiøkonom i international markedsføring
4013 : Mikroinstruktør
4014 : Datamatiker
4015 : Eksportkonsulent
4017 : Hotel- og restaurationstekniker
4018 : Rejselivstekniker
4019 : Eksporttekniker
4020 : Akademiøkonom i transport
4021 : Akademiøkonom i afsætning
4022 : Akademiøkonom i eksport
4023 : Akademiøkonom i indenlandsk afsætning
4024 : Akademiøkonom i detailhandel
4025 : Akademiøkonom i udenrigshandel
4026 : Akademiøkonom i markedsføring og service
4027 : Akademiøkonom i økonomi og informatik
4028 : Akademiøkonom i turisme
4029 : Procesteknolog, kemisk-bioteknologisk
4032 : Designer - Kommunikationsdesign, bach.
4033 : Designer digital, bach.
4034 : Designer rum og produktion, bach.
4035 : Designer illustration, bach.
4036 : Laborant
4037 : Produktudvikler
4038 : Trikotageassistent
4039 : Tekstilassistent
4040 : Maskinmester m. maritimt valgfag (ledelse-drift), prof.bach.
4041 : Maskinmester u. maritimt valgfag (ledelse-drift), prof.bach.
4044 : Farveriassistent
4045 : Teknisk tegner
4048 : Computerteknologi, bach.
4049 : Laboratorietekniker, biologi
4050 : Laboratorietekniker, kemi
4052 : Fødevareteknolog
4053 : Konfektionsassistent
4054 : Konfektionstekniker
4055 : Industriel designer
4060 : Byggetekniker
4061 : Bygningskonstruktør, prof.bach.
4062 : Byggetekniker una
4063 : Gastekniker
4064 : Elektroniktekniker
4065 : Maskintekniker
4066 : Maskintekniker, konstruktion
4067 : Maskintekniker, driftsteknik
4068 : Maskintekniker, værktøjskonstruktion
4069 : Vvs-installatør
4070 : Designer keramik og glas, bach.
4071 : Designer grafisk, bach.
4072 : Designer - Beklædningsdesign, bach.
4073 : Designer tekstil, bach.
4074 : Designer møbe og rum, bach.
4075 : Kunsthåndværker, guld- og sølvformgivning
4076 : Designer indretning, bach.
4077 : Designer interaktive medier, bach.
4078 : Designer - Colour Material Finish Design, bach.
4079 : Bygningskonstruktør una
4080 : Maskinist
4081 : Maskintekniker, stålkonstruktion
4082 : Maskinmester (gl.ordning)
4083 : Maskinmester, udvidet
4084 : Grafonom i teknik og økonomi
4085 : Grafonom i kommunikation
4086 : Designer mode, bach.
4087 : Bygningskonstruktør una
4089 : Byggekoordinator
4090 : Vildtforvalter
4091 : Trætekniker
4092 : Kort- og landmålingstekniker
4093 : Skov- og landskabsingeniør, prof.bach.
4094 : Herregårdsskytte
4096 : Kvalitets- og måletekniker
4097 : Miljøtekniker
4098 : Levnedsmiddelassistent
4099 : Laboratorie-, kemo- og miljøtekniker una
4118 : Støberiassistent
4119 : Støberitekniker, sandstøbning
4120 : Støberitekniker, støbning i permanente forme
4121 : Industriel reparatør
4122 : Ædelstensfatter
4123 : Ædelmetalstøber
4124 : Sundhed, omsorg og pædagogik, individuel eud
4125 : Personvognsmekaniker
4127 : Personvognsmontør
4128 : Lastvognsmontør
4129 : Håndværksbager
4134 : Akademiuddannelse i ernæring
4135 : Produktør
4140 : Kloakrørlægger
4141 : Profil aftagelig protetik
4142 : Teater-, event- og av-teknisk produktionsassistent
4143 : Profil fast protetik
4144 : Tandtekniker i fast protetik
4166 : Ferskvareassistent
4168 : Hotel- og fritidsassistent
4188 : Eventassistent
4189 : Sundhedsservicesekretær
4192 : Convenience, Coffee shop
4193 : Finansuddannelsen
4194 : Kontoruddannelse, kontorservice
4196 : Kontoruddannelse, kundekontaktcenter
4197 : Eventkoordinator
4201 : Kontoruddannelse una
4203 : Finansuddannelse una
4206 : Træoperatør, døre og vinduer
4207 : Træoperatør, møbel
4208 : Biokemi, cand.scient.
4211 : Automatiktekniker, elevatorbranchen
4212 : Medicotekniker
4213 : Elektronik udviklingstekniker
4215 : Lastvognsmekaniker
4217 : Bådmekaniker
4218 : IT-supporter
4219 : Ventilationssmed
4220 : Smed, energiteknik
4221 : Smed, rustfast
4222 : Maskinarbejder
4223 : Værktøjstekniker
4224 : Værktøjsmager
4225 : Vvs-energiteknik
4226 : Smed, aluminium
4227 : Plade- og konstruktionssmed
4228 : Industriel rørsmed
4229 : Vvs-rørsmed
4230 : Skibsbygger
4231 : Radio- og tv fagtekniker
4232 : Kranmekaniker
4233 : Landbrugssmed
4234 : Automontør
4235 : Automekaniker
4236 : Finmekaniker
4237 : Materielmekaniker
4238 : Finmekaniker, måleinstrumenter
4239 : Cykelmontør
4240 : Kontorservicetekniker
4241 : Skibsmontør
4242 : Automatiktekniker
4243 : Stærkstrømsmekaniker
4244 : Lastvognsmekaniker (gl.)
4245 : Knallertmekaniker
4246 : Motorcykelmekaniker
4247 : Flymekaniker
4248 : Landbrugsmaskinmekaniker
4249 : Bygnings- og landbrugssmed
425 : Formidling/erhvervssprog, ivu (kvu)
4250 : Elektronikfagtekniker
4251 : Klejnsmed
4252 : Karrosserismed
4253 : Svejser
4254 : Elektrotekniker
4255 : Cykelmekaniker
4256 : Beslagsmed
4257 : Industriformer
4258 : Former
4259 : Køletekniker
4260 : Datatekniker
4261 : Motormekaniker
4262 : Entreprenørmaskinmekaniker
4263 : Traktormekaniker
4264 : Autoelektromekaniker
4265 : Træskibstømrer
4266 : Bådebygger, træ
4267 : Bådebygger, plast
4268 : Modelsnedker
4269 : Anlægsstruktør
4270 : Produktionsassistent, massivtræsmøbler
4271 : Brolægger
4272 : Elektriker, installationsteknik
4273 : Glarmester, glas
4274 : Bygningsmaler
4275 : Skiltetekniker
4276 : Autolakerer
4277 : Maskinsnedker
4278 : Murer
4279 : Bygningssnedker
4280 : Møbelsnedker
4281 : Stenhugger
4282 : Stukkatør
4283 : Tømrer
4284 : Blikkenslager og vvs
4285 : Rustfast industriblikkenslager
4286 : Vvs-montør
4287 : Produktionsassistent, plademøbler
4288 : Bygningsstruktør
4289 : Skorstensfejer
4290 : Produktionsassistent, døre og vinduer
4291 : Elektriker, kommunikationsteknik
4292 : Teknisk isolatør
4293 : Vvs- og energispecialist
4294 : Trædrejer
4295 : El-montør
4296 : Elektriker, styrings- og reguleringsteknik
4297 : Rustfast industrimontør
4298 : Orgelbygger
4299 : Vvs- og ventilationsmontør
430 : Kunstnerisk, ivu (kvu)
4300 : Mureruddannelse una
4301 : Industrioperatør (skibsmontør)
4302 : Bådserviceassistent
4303 : Brolægger- og struktøruddannelse una
4304 : Træfagenes byggeuddannelse
4305 : Snedkeruddannelsen
4306 : Teknisk designer, industriel produktion
4307 : Teknisk designer, bygge og anlæg
4308 : Teknisk designer
4310 : Eventtekniker, illuminationsteknik
4311 : Vvs-uddannelse una
4312 : Elektronikoperatør
4313 : Forsyningsoperatør
4314 : Teatertekniker
4315 : Teater- og udstillingstekniker
4316 : Eventtekniker, audioteknik
4317 : Produktionsassistent, teater og udstilling mv
4318 : Industrimontør
4319 : Karrosseriopretter
4320 : Forsyningsoperatør, kraftværkssektor
4321 : Elektriker una
4322 : CNC-assistent
4323 : CNC-tekniker
4324 : Metalstøber
4325 : Grovsmed
4326 : Klejnsmed, rustfast
4327 : Skibsbygningsarbejder
4328 : Industritekniker, plast
4329 : CNC-drejer
4330 : CNC-fræser
4331 : Skruestikarbejder
4332 : Skibsmekaniker
4333 : Våbenmekaniker
4334 : Låsesmed
4335 : Bådebygger og skibstømrer
4336 : Industritekniker, produktion
4337 : Industrimekaniker
4338 : Industritekniker, maskin
4339 : Gravør
4340 : Sølvsmed, bestik
4341 : Ciselør
4342 : Guldsmed
4343 : Sølvsmed, korpus
4345 : Stempelgravør
4346 : Stålgravør
4347 : Kobbersmed
4348 : Gørtler
4349 : Gørtler, armatur
4350 : Metaltrykker
4351 : Jern- og metalsliber
4352 : Bygningsmontør
4353 : Glarmester, aluminium
4354 : Tækkemand
4355 : Telesystemtekniker
4356 : Teleinstallationstekniker
4357 : Frontline radio-tv-supporter
4358 : Frontline PC-supporter
4359 : Flisemontør
4360 : Smedeuddannelsen una
4361 : Butiksguldsmed
4362 : Overfladebehandler
4363 : Overfladebehandler, konstruktion
4364 : Overfladebehandler, komponenter
4365 : Automatikmontør
4366 : Personliftmekaniker
4367 : Ventilationstekniker
4368 : Elektriker, bygningsautomatik
4369 : Byggemontagetekniker
4370 : Karrosserismed una
4371 : Guld- og sølvsmedeuddannelsen una
4372 : Hjemmeserviceassistent
4373 : Serviceassistent, hospitalservice
4375 : Serviceassistent, virksomhedsservice
4376 : Finmekanikassistent
4377 : Industriassistent
4378 : Maritime håndværksfag una
4379 : Karrosseribygger
4380 : Maskinuddannelse una
4381 : Rengøringstekniker
4382 : Støberitekniker, sandstøbning
4385 : Industriteknikeruddannelse una
4386 : Skibstekniker, reparation
4387 : Skibstekniker, konstruktion
4388 : Skibstekniker, rør
4389 : Smed, bearbejdning
439 : Samfundsfaglig, ivu (kvu)
4391 : Industrioperatør una
4392 : Flymekaniker una
4393 : Finmekaniker una
4394 : Mekaniker una
4395 : Entreprenør- og landbrugsmaskinmekanik una
4396 : Cykel- og motorcykelmekanik una
4397 : Elektronik- og svagstrømsuddannelse una
4398 : Automatik- og procesuddannelse una
4399 : Data- og kommunikationsuddannelse una
4400 : Teknisk designer una
4402 : Serviceassistent una
4403 : Forsyningsoperatør, el-forsyning
4404 : Udstillingstekniker
4407 : Gourmetslagteraspirant
4410 : Kagekonditor
4411 : Kagekonditor med profil
4412 : Brødbager
4413 : Brødbager med profil
4414 : Bager og konditor una
4415 : Slagter
4416 : Selskabstjener
4417 : Industrislagter
4418 : Cater
4419 : Forædler
4420 : Detailslagteraspirant
4421 : Gourmetslagter, slagtning
4422 : Tjener
4423 : Juniortjener
4424 : Kok
4425 : Gourmetslagter, butik
4426 : Juniorreceptionist
4427 : Industritarmrenser
4428 : Kantinemedhjælper
4429 : Smørrebrødsjomfru
4430 : Køkkenhjælper
4431 : Ernæringsassistent
4432 : Mejerist
4433 : Gourmetslagter, delikatesse
4434 : Svineslagter
4435 : Pølsemager
4436 : Kreaturslagter
4437 : Tarmrenser
4438 : Kogejomfru
4439 : Industripølsemager
4440 : Bager
4441 : Konditor
4442 : Receptionist
4443 : Møller
4444 : Chokolade- og konfektureassistent
4445 : Cafeteria- og kantineassistent
4446 : Mejerioperatør
4447 : Detailslagter, fisk og vildt
4448 : Gastronomassistent
4449 : Ernæringshjælper
4452 : Digital integrator
4453 : Multimedie integrator
4454 : Multimedie animator
4455 : Digital media uddannelse una
4456 : Webudvikler
4457 : Mejerist una
4458 : Mediegrafiker
4459 : Trykker
4460 : Mediegrafiker una
4461 : Fotograf
4462 : Reprofotograf
4463 : Detailslagter una
4464 : Reprokopist
4465 : Grafiker, ombryd-databehandling
4466 : Industrislagter una
4467 : Grafisk tekniker
4468 : Tryktekniker
4469 : Grafisk tekniker una
4470 : Håndbogbinder
4471 : Industribogbinder
4472 : Grafiker, layout og montage
4473 : Serigraf
4474 : Fotojournalist, prof.bach.
4475 : Grafiker, billedfremstilling
4477 : Ernæringsassistent una
4478 : Film- og TV-assistent
4479 : Film- og TV-produktionstekniker
4480 : Film- og TV produktionsuddannelse una
4481 : Pottemager
4482 : Frisøraspirant
4483 : Urmager
4484 : Laboratorietandtekniker
4485 : Modist
4486 : Skrædder
4487 : Buntmager
4488 : Frisør
4489 : Farverioperatør
4490 : Tekstiloperatør
4492 : Pottemager una
4493 : Buntmagersyer
4494 : Beklædningshåndværker una
4495 : Autopolstrer
4496 : Gardindekoratør
4497 : Gulvlægger
4498 : Optometrist (erhvervsfaglig)
4499 : Frisør una
4500 : Ortopædiskomager
4501 : Modellør
4502 : Glasmager
4503 : Glassliber
4504 : Glasrørsblæser
4505 : Cafeteria- og kantineassistent una
4506 : Keramisk former
4507 : Blåmaler
4508 : Figur- og vasemaler
4509 : Overglasurmaler
4510 : Beklædningsoperatør
4511 : Tandklinikassistent
4512 : Møbelpolstrer
4513 : Autosadelmager
4514 : Tandtekniker, aftagelig protetik
4515 : Beklædningshåndværker
4516 : Modelindretter
4517 : Serviceskomager
4518 : Strikkeoperatør
4519 : Textil- og beklædningsassistent
4520 : Porcelænsmaler una
4521 : Basistandtekniker
4522 : Fitnessinstruktør
4523 : Kosmetikerassistent
4524 : Kosmetiker
4525 : Ortopædist
4526 : Nådler
4527 : Lager- og terminaldisponent
4528 : Handskemager
4529 : Håndsyer
4530 : Sejlmager
4531 : Skomager una
4532 : Modelsyer
4533 : Audiologiassistent, hospitalsteknisk
4534 : Neurofysiologiassistent, hospitalsteknisk
4536 : Kosmetiker una
4537 : Gastronom una
4538 : Tjener una
4539 : Receptionist una
4540 : Mediegrafisk assistent
4541 : Lager- og terminaluddannelse una
4543 : Laboratorietandtekniker una
4545 : Kosmetiker, hud- og skønhedspleje
4546 : Kosmetiker, spa- og wellnessbehandling
4547 : Plastspecialist
4548 : Plastmager
4549 : Procesoperatør
4550 : Plast- og procesoperatør una
4551 : Procesarbejder
4552 : Plastmager una
4553 : Procesoperatør una
4554 : Plastmedhjælper
4556 : Bygnings- og brugerservice, individuel eud
4557 : Ejendomsservicetekniker, boligservice
4558 : Ejendomsservicetekniker, erhvervs- og institutionsservice
4559 : Ejendomsmedhjælper
4560 : Ejendomsservice una
4562 : Odontologisk praksis, videreuddannelse
4563 : Bygningssnedker
4564 : Væksthusgartner, produktion
4565 : Væksthusgartner, handel
4566 : Væksthusgartner una
4567 : Procesoperatør med speciale i pharma og fødevareingrediens
4568 : Møbelsnedker
4570 : Skov- og naturtekniker, biotop-vildtpleje
4571 : Elevatortekniker
4572 : Karrosseritekniker - opretter
4573 : A-flymekaniker
4574 : Ambulancebehandler
4575 : Veterinærsygeplejerske
4576 : Skovbrugsmaskinfører
4577 : Arborist
4578 : Detailbager
4580 : Digital handel B2B
4581 : Automatiseringstekniker
4582 : B2-flytekniker, elektronik
459 : Teknisk, ivu (kvu)
4600 : Lufthavnsoperatør, brand og redning
4601 : Lufthavnsoperatør, bagage loading
4602 : Lufthavnsoperatør, bagage sorting
4603 : Tagdækker
4606 : Lufthavnsuddannelse, rampe service
4607 : Lufthavnsuddannelse, ground handling
4608 : Lufthavnsuddannelse, cleaning
4609 : Lufthavnsuddannelse, fuel
4610 : Lufthavnsuddannelse, airport service
4611 : Lufthavnsuddannelse, aircraft service
4612 : Lufthavnsuddannelse, cargo
4613 : Landbrugsuddannelse una (ny)
4614 : Landbrugsassistent
4615 : Greenkeeper
4616 : Groundman
4617 : Landmand, husdyr
4618 : Landmand, planter
4619 : Anlægsgartner, plejeteknik
4620 : Anlægsgartnerassistent
4621 : Planteskolegartner, handel
4622 : Anlægsgartner, anlægsteknik
4623 : Frilandsgartner
4624 : Frugt- og bæravler
4625 : Planteskolegartner, produktion
4626 : Væksthusgartner
4627 : Skov- og naturtekniker, skovbrug
4628 : Godsarbejder
4629 : Dyrepasser
4630 : Væksthusgartnerassistent
4631 : Skovbrugsmaskinfører
4633 : Savværks- og træindustriarbejder
4634 : Greenkeeperassistent
4635 : Skov- og naturtekniker, træ- og landskabspleje
4636 : Jordbrugsmaskinfører
4637 : Skov- og naturtekniker, naturformidler
4638 : Fiskeassistent
4639 : Jordbrugsassistent
4640 : Veterinærsygeplejerske
4641 : Skov- og naturtekniker, skov- og naturpleje
4642 : Skov- og naturassistent
4643 : Veterinærsygehjælper
4644 : Lager- og procesoperatør
4645 : Lagerarbejder
4646 : Transportarbejder
4647 : Flyttearbejder
4648 : Chauffør, dagligvaretransport
4650 : Chauffør, temperaturtransport
4651 : Kranfører
4652 : Chaufførmedhjælper
4653 : Chauffør, entreprenørkørsel
4654 : Chauffør, tankbilchauffør
4655 : Stationsbetjent
4656 : Lager- og transportoperatør
4657 : Chauffør, specialtransport
4659 : Chauffør, renovation
4660 : Chauffør, all round
4661 : Flyttechauffør
4662 : Eksportchauffør
4663 : Redder
4664 : Fragtchauffør
4665 : Chauffør, persontransport
4666 : Havne- og terminalarbejder
4667 : Postoperatør, center
4668 : Godschauffør
4669 : Togklargøring
4670 : Sikkerhedsvagt
4672 : Buschauffør
4673 : Skov- og naturtekniker, natur- og friluftsformidling
4674 : Rutebilchauffør
4675 : Lastbilchauffør
4676 : Buschauffør med speciale
4677 : Lager- og produktionsoperatør
4678 : Lager- og logistikoperatør
4679 : Lagermedhjælper
4680 : Groundsmanassistent
4681 : Postoperatør, transport
4682 : Postoperatør, distribution
4683 : Ambulanceassistent
4684 : Lufthavnsuddannelse, transportarbejder
4685 : Kørselsdisponent, vejgodstransport
4686 : Lufthavnsuddannelse, bagage og cargo
4688 : Dyrepasser, ZOO
4689 : Dyrepasser, forsøgsdyr
4690 : Dyrepasser, heste
4691 : Dyrepasserassistent
4692 : Veterinærsygeplejerske una
4693 : Kørselsdisponent, persontransport
4694 : Buschauffør, international kørsel
4695 : Planteskolegartnerassistent
4696 : Lufthavnsoperatør
4697 : Veterinærsygeplejerske, heste
4698 : Veterinærsygeplejerske, smådyr
4699 : Landbrugsuddannelse una
4700 : Dyrepasser una
4718 : Produktionsgartner una
4720 : Anlægsgartner una
4721 : Skov- og naturtekniker una
4722 : Vejgodstransportudd. una
4723 : Personbefordringsuddannelse una
4724 : Redderuddannelse una
4726 : Transportuddannelse una
4728 : Social- og sundhedsuddannelsen una
4729 : Havnemedhjælper
475 : Levnedsmiddel/husholdning, ivu (kvu)
4754 : Mekanik, transport og logistik, individuel eud
4755 : Datatekniker, speciale i infrastruktur
4756 : Krop og stil, individuel eud
4757 : Datatekniker, speciale i programmering
4758 : Merkantile område, individuel eud
4759 : Autohjælp, redderuddannelsen
4780 : Social- og sundhedshjælper (eud)
4781 : Social- og sundhedsassistent (eud)
4782 : Pædagogisk assistentuddannelse (eud)
4783 : Bil, fly og andre transportmidler, individuel eud
4784 : Dyr, planter og natur, individuel eud
4785 : Medieproduktion, individuel eud
4786 : Produktion og udvikling, individuel eud
4787 : Bygge og anlæg, individuel eud
4788 : Mad til mennesker, individuel eud
4789 : Strøm, styring og it, individuel eud
4790 : Fysisk træning
4792 : Fitness manager
480 : Jordbrug/fiskeri, ivu (kvu)
4800 : Global innovation management, kand.
4801 : Globale forretningssystemer, ing.bach.
485 : Transport mv., ivu (kvu)
4850 : Kedelsmed
4851 : Nitter og stemmer
4853 : Karetmager og karrosseribygger
4854 : Instrumentmager
4855 : Skibssnedker
4856 : Jernskibstømrer
4858 : Industrisnedker
4859 : Violinbygger
4860 : Billedskærer
4861 : Forgylder
4870 : Tilskærer
4871 : Porteføljemager
4874 : Børstenbinder
4875 : Bødker
4877 : Slagter, privat mester
4878 : Bacontilvirker
4879 : Dropskoger
4880 : Defektrice
4881 : Ortopædisadelmager
4882 : Ortopædimekaniker
490 : Social/sundhed, ivu (kvu)
4901 : Detail, babyudstyr og børnekonfektion
4902 : Detail, dameekvipering
4903 : Detail, herreekvipering
4904 : Detail, hvidevarer og sengeudstyr
4905 : Detail, fiskehandel
4906 : Detail, forbrugerelektronik
4907 : Detail, skibsproviantering
4908 : Detail, boligtekstil og montering
4909 : Detail, butiksmedhjælper
4910 : Detail, optik
4911 : Detail, boghandel
4912 : Detail, fotohandel
4913 : Detail, papirhandel
4914 : Detail, isenkram-værktøj
4915 : Detail, isenkram, glas og porcelæn
4916 : Detail, sport og camping
4917 : Detail, guld og sølv
4918 : Detail, Tv og radio
4919 : Detail, kolonial
4920 : Detail, viktualie
4921 : Detail, farve og tapet
4922 : Detail, materialhandel
4923 : Detail, blomster
4924 : Detail, sæbe og parfume
4925 : Detail, sko og læder
4926 : Detail, tekstil
4927 : Detail, møbler og boligudstyr
4928 : Detail, el-installation
4929 : Detail, legetøj og hobby
4930 : Detail, autohandel
4931 : Detail, vin og tobak
4932 : Dekoratør
4933 : Detail, hårde hvidevarer
4934 : Detailhandelsuddannelse una
4937 : Detail, byggemarked
4938 : Detail, salgsassistent
4939 : Detail, servicestation og kiosk
4940 : Detail, bager
4941 : Detail, kædebutik
4942 : Detail, frugt og grønt
4943 : Detail, musik-video-software
4945 : Detail, stormagasin
4946 : Digital handel
4947 : Convenience, bageriudsalg
4948 : Convenience
4949 : Retail Manager
495 : Forsvar/politi, ivu (kvu)
4951 : Engros, korn og foderstof
4952 : Engros, kolonial
4953 : Engros, manufaktur
4954 : Engros, trælast mv.
4955 : Engros, værktøj-maskiner
4956 : Engros, jern-stål
4957 : Engros, isenkram
4958 : Engros, auto -reservedele
4959 : Engros, landbrugsmaskiner
4960 : Engros, el-engros
4961 : Engros, vvs-branchen
4962 : Engros, tekstil
4963 : Logistikassistent
4964 : Indkøbsassistent
4965 : Handelsassistent, salg
4966 : Handelsassistent, service
4967 : Handelsuddannelse una
4969 : Engros, storkundeprofil
4970 : Engros med detail
4971 : Engros, kontor all round
4977 : Kontor, økonomi
4978 : Kontor, administration
4979 : Kontor, administration med IT
4981 : Kontor, all round
4982 : Kontor, korrespondance
4983 : Kontor, regnskab og revision
4984 : Kontor, offentlig administration
4985 : Kontor, rejsebranche
4986 : Pengeinstitut
4988 : Forsikring
4989 : Kontor, kommune og amtskommune
4990 : Lægesekretær
4991 : Advokatsekretær
4992 : Kontor, spedition og shipping
4994 : Iværksætter
4996 : Informatikassistent
4997 : Kontor, stat
4998 : Realkredit
4999 : Transportbetjent
500 : Mellemlang videregående uddannelse una, ivu(MVU)
5001 : Akademiuddannelse i kreativitet og design
5003 : Akademiøkonom i kommunikation og reklame
5004 : Akademiøkonom, salgskonsulent
5005 : Akademiøkonom i international erhvervsinformation
5006 : Akademiøkonom i internationalt salg
5007 : Akademiøkonom i miljø og økonomi
5008 : Akademiøkonom i sport og fritid
5009 : Akademiøkonom i hotel- og restaurantledelse
5017 : Gas-, vand- og sanitetsmester
5020 : Akademiøkonom i bilbranchen
5021 : Politikadet
5022 : Designer Design for People, cand.design
5023 : Designer Design for Planet, cand.design
5024 : Designer Design for Play, cand.design
5025 : Eksamineret eksportør
5031 : Anlægstekniker
5032 : Orgelbygger
5033 : El-installatør
5034 : Stærkstrømsinstallatør
5035 : Plasttekniker
5036 : Modeltekniker
5037 : El-installatøruddannelse una
5038 : Modelkonstruktør
5039 : Trikotagetekniker
5040 : Tekstiltekniker
5041 : Farveritekniker
5042 : Indkøbstekniker
5043 : Installatør una
5045 : Tekstil- og beklædningsteknik una
5046 : Bygningskonstruktør, anlægsteknik
5047 : Bygningskonstruktør, byggeteknik
5055 : Designer, bach.
5056 : Designer kommunikation, cand.design
5057 : Designer møbel og rum, cand.design
5058 : Designer unika design, cand.design
5059 : Designer industriel, cand.design
5061 : Laboratorietekniker
5063 : Designer, cand.design
5064 : Designer Accessory Design, cand.design
5065 : IT-teknolog, elektronik
5066 : Gartneritekniker, anlæg
5067 : Gartneritekniker, planteskole
5068 : Gartneritekniker, væksthus
5070 : Gartneritekniker, produktion
5071 : Jordbrugstekniker una
5072 : Landbrugstekniker, teknisk speciale
5073 : Landbrugstekniker, økonomisk-merkantilt speciale
5074 : Food business engineer
5075 : Tekstildesign, -håndværk og formidling, prof.bach.
5076 : Akademiøkonom i designmanagement
5077 : Akademiøkonom i sprog og økonomi
5078 : Akademiøkonom i handel med fast ejendom
5079 : Akademiøkonom i international telekommunikation
5080 : Htx, 3-årig
5082 : Multimediedesigner
5083 : Mediekoordinator
5084 : Innovation og entrepreneurship
5085 : Akademiøkonom i kommunikation og formidling
5086 : Logistikøkonom
5087 : Visualizer
5089 : Global ledelse og design af produktionsnetværk (GMM), ing.prof.bach.
5090 : Hhx, 3-årig
5092 : 3. år, htx
5093 : Akademiøkonom i servicesektor management
5094 : Akademiøkonom i østeuropæisk handel
5095 : Akademiøkonom i markedskommunikation
5096 : Akademiøkonom i grafisk kommunikation
5097 : 3. år, htx
5098 : 3. år, hhx
5100 : Jordbrugsteknolog, bygninger og teknik
5101 : Designer digital, cand.design
5102 : Designer rum-produktion, cand.design
5103 : Designer grafisk, cand.design
5104 : Designer illustration, cand.design
5105 : Designer interaktive medier, cand.design
5106 : Designer beklædning, cand.design
5107 : Designer tekstil, cand.design
5108 : Designer keramik og glas, cand.design
5109 : Designer mode, cand.design
5110 : Jordbrugsteknolog, husdyrproduktion
5111 : Børneforsorgspædagog, småbørnslinie
5112 : Børneforsorgspædagog, almen linie
5113 : Socialpædagog
5114 : Børneforsorgspædagog, kursus 4 mdr.
5115 : Socialpædagog, videreuddannelse
5116 : Omsorgsassistent ved åndsvageforsorgen
5117 : Diplomuddannelse i pædagogisk arbejde
5118 : Omsorgspersonale, fortsætteruddannelse
5119 : Offentlig administration, prof.bach.
5120 : Socialpædagog, fællesuddannelse
5121 : Finansøkonom
5122 : Handelsøkonom
5123 : Markedsføringsøkonom
5124 : Serviceøkonom
5125 : Administrationsøkonom
5126 : FIF flygtninge, adgangskursus til videregående uddannelse
5127 : Socialrådgiver, prof.bach.
5128 : Socialrådgiver, årskursus
5129 : Autoteknolog
5130 : Jordbrugsteknolog, planteproduktion
5131 : Designteknolog
5132 : Installatør
5133 : IT-teknolog
5134 : Jordbrugsteknolog
5135 : Procesteknolog (fødevarer)
5136 : Produktionsteknolog
5137 : E-designer
5138 : Industriel designer (overbygning), prof.bach.
5139 : Driftsteknolog offshore
5140 : Teknisk manager offshore
5141 : Ernæringsteknolog
5145 : Beskæftigelsesvejleder
5146 : Plejer
5147 : Social- og sundhedshjælper
5148 : Sygehjælper
5149 : Plejehjemsassistent
5151 : Fysioterapi, prof.bach.
5152 : Social- og sundhedsassistent
5153 : Ergoterapi, prof.bach.
5154 : Ergo- og fysioterapeut ledende/undervisende, videreuddannelse
5155 : Fodterapeut
5156 : Økonoma
5157 : Psykomotorik, prof.bach.
5158 : Radiograf, prof.bach.
5159 : Bioanalytiker, prof.bach.
5160 : Urban landskabsingeniør, prof.bach.
5161 : Bandagist, prof.bach.
5162 : IT-teknolog, netværksteknologi
5163 : Jordbrugsteknolog, landskab og anlæg
5164 : Jordbrugsteknolog, natur og miljø
5165 : Klinisk biomekanik, bach.
5166 : Sygeplejerske, prof.bach.
5167 : Ledende hjemme- og plejehjemssygeplejerske, diplomeksamen
5168 : Sundhedsplejerske
5169 : Ledende sygeplejerske
5170 : Afdelingssygeplejerske
5171 : Sundheds- og sygeplejerske, videreuddannelse
5172 : Undervisende sygeplejerske
5173 : Ledende og undervisende jordemoder
5174 : Energiteknolog
5175 : Jordemoder, prof.bach.
5176 : Optometrist, prof.bach.
5177 : Farmakonom
5179 : Sygepleje supplering, adgangsgivende til videre uddannelse
5180 : Sygeplejevidenskab, cand.scient.
5181 : Sygeplejerske, diplomeksamen
5182 : Sikkerhedsfunktionær
5183 : Styrmand, 1-årig
5184 : Skibsmaskinist
5185 : Radiotelegrafist
5186 : Kommunikationsoperatør, søfart
5187 : Vagtofficer
5188 : Juniorofficer dual purpose, prof.bach.
5189 : Maskinmester
5190 : Styrmand (skibsfører)
5192 : Juniorofficer, 2.teoridel
5193 : Juniorofficer, 3.teoridel
5194 : Skibsfører, seniorofficer, prof.bach.
5195 : Skibsfører (uden gymnasial baggrund)
5196 : Enhedsfunktionær, fængselsvæsenet
5197 : Værkmester, fængselsvæsenet
5198 : Polititjenestemand
5199 : Fængselsbetjent
520 : Pædagogik, ivu (mvu)
5200 : Postelev
5201 : Teleelev
5202 : Postassistent
5203 : Automationsteknolog
5205 : Toldbetjent
5206 : Toldassistent
5207 : Toldfaglig grunduddannelse
5208 : Toldsekretær
5209 : Toldfuldmægtig
5210 : Laboratorie-, fødevare- og procestekn. (overbygning), prof.bach.
5211 : Jordbrugsvirksomhed (overbygning), prof.bach.
5212 : IT-produktdesign, cand.it.
5213 : Robotteknologi, civilingeniør cand.polyt.
5214 : Netværk og distribuerede systemer, civilingeniør cand.polyt.
5215 : Lokomotivfører
5216 : Regulering og automation, civilingeniør cand.polyt.
5217 : Trådløse kommunikationssystemer, cand.polyt.
5218 : Vision, grafik og interaktive systemer, cand.polyt.
5219 : Indlejrede softwaresystemer, cand.polyt.
5220 : Skibsfører (uden gymnasial uddannelse)
5221 : Maskinmester - maskinteknisk ledelse og drift, prof.bach.
5222 : Jordbrugsvirksomhed, husdyr, prof.bach.
5223 : Seniorofficer dual purpose, maskinchef, prof.bach.
5224 : Seniorofficer dual purpose, skibsfører, prof.bach.
5225 : Seniorofficer dual purpose, skibschef, prof.bach.
5226 : Skibsfører, prof.bach.
5227 : Jordbrugsvirksomhed, miljø og natur, prof.bach.
5228 : Seniorofficer dual purpose, maskinchef med el-aut., prof.bach.
5229 : Seniorofficer dual purpose, skibschef med el-aut., prof.bach.
5230 : Adgangskursus, skov- og landskabsingeniør
5231 : Designteknolog, design
5232 : Designteknolog, produktion
5233 : Designteknolog, business
5234 : Designteknolog, marketing
5235 : Designteknolog, retail
5236 : Akustik og audioteknologi, cand.polyt.
5237 : Signalbehandling og beregning, cand.polyt.
5238 : Miljøteknolog
5239 : Miljøvidenskab, cand.tech.
5240 : Kemiteknik, cand.polyt.
5241 : Bioinformatik og systembiologi, cand.polyt.
5242 : Menneskeorienteret kunstig intelligens, cand.polyt.
5243 : Mekanik, cand.polyt.
5244 : Maritim teknologi, c.tech.
5245 : Kemi og bioteknologi, cand.scient.tech.
5247 : Interaktivt design, ing.prof.bach.
5248 : Fødevareteknologi, ing.prof.bach.
5249 : Elektronik, civilingeniør cand.polyt.
525 : Formidling/erhvervssprog, ivu (mvu)
5250 : Elektrisk energiteknologi, ing.prof.bach.
5251 : Stærkstrømsteknologi, ing.prof.bach.
5252 : Byggeri og anlæg, ing.prof.bach.
5253 : Byggeri og infrastruktur, ing.prof.bach.
5254 : Bygning, ing.prof.bach.
5255 : Bygningsteknik, ing.prof.bach.
5256 : Globale forretningssystemer, ing.prof.bach.
5257 : Elektronik, ing.prof.bach.
5258 : Elektronik og datateknik, ing.prof.bach.
5259 : Elektroteknologi, ing.prof.bach.
5260 : Jordbrugsteknolog, jordbrugsøkonomi og ledelse
5265 : Klinisk biomekanik, cand.manu.
5266 : Klima og forsyningsteknik, ing.prof.bach.
5267 : Softwareteknologi, ing.prof.bach.
5268 : It og økonomi, ing.prof.bach.
5269 : It-elektronik, ing.prof.bach.
5270 : Kemiteknologi, ing.prof.bach.
5271 : Computerteknologi, cand.polyt.
5272 : Miljø, civilingeniør
5273 : Kemi og bioteknologi, cand.polyt.
5274 : Teknisk geologi, cand.polyt.
5275 : Kemi- og bioteknologi, ing.prof.bach.
5276 : Maskinteknik, ing.prof.bach.
5277 : Maskinteknologi, ing.prof.bach.
5278 : Materialeteknologi, ing.prof.bach.
5280 : Produktion (Produktionsteknik), ing.prof.bach.
5281 : Softwareteknologi, ing.prof.bach.
5282 : Kemiteknik og International Business, ing.prof.bach.
5283 : Mobilitet, Transport og Logistik, ing.prof.bach.
5284 : Robotteknologi, ing.prof.bach.
5285 : Nordisk urban planlægning, cand.soc.
5286 : Business analytics, cand.polyt.
5295 : Fiskeriteknolog
5298 : Adgangseksamen til ingeniøruddannelsen 1,5 år
5299 : Adgangseksamen til ingeniøruddannelsen
530 : Kunstnerisk, ivu (mvu)
5300 : Elektroteknik, teknikumingeniør
5301 : Bygge og anlæg, teknikumingeniør
5302 : Husbygning, teknikumingeniør
5303 : Agroanlæg, teknikumingeniør
5305 : Elektro, teknikumingeniør
5306 : Stærkstrøm, teknikumingeniør
5307 : Svagstrøm, teknikumingeniør
5308 : Proces og innovation, ing.prof.bach.
5309 : Fødevaresikkerhed og -kvalitet, ing.prof.bach.
5310 : Maskinretning, teknikumingeniør
5311 : Maskin, mekanisk-termisk, teknikumingeniør
5312 : Maskin, mekanisk teknologi, teknikumingeniør
5313 : Maskin, skibsteknik, teknikumingeniør
5314 : Maskin, procesteknologi, teknikumingeniør
5315 : Produktion, teknikumingeniør
5316 : Maskin, energi, teknikumingeniør
5317 : Maskin, konstruktion, teknikumingeniør
5318 : Maskin, produktion, teknikumingeniør
5319 : Maskin, mekanisk anlæg, teknikumingeniør
5320 : Skibsbygning, teknikumingeniør
5321 : Skibsbygning, produktion, teknikumingeniør
5322 : Skibsbygning, maskin, teknikumingeniør
5323 : Skibskonstruktion, teknikumingeniør
5324 : Lyddesign, prof.bach.
5325 : Modulordning, teknikumingeniør
5326 : Produktudvikling og teknisk integration (overbygning), prof.bach.
5327 : Business Development Engineer, ing.prof.bach.
5328 : Teknologi og økonomi, ing.prof.bach.
5330 : Kemi, teknikumingeniør
5331 : Eksport og teknologi, ing.prof.bach.
5332 : Diplomingeniør, prof.bach. una
5333 : Maskin, ing.prof.bach.
5334 : Stærkstrøm, ing.prof.bach.
5335 : Bygning, ing.prof.bach.
5336 : Produktion, ing.prof.bach.
5337 : Svagstrøm, ing.prof.bach.
5338 : Elektronik og IT, ing.prof.bach.
5339 : Kemi, ing.prof.bach.
5341 : Datamatik, akademiingeniør
5342 : Levnedsmiddelingeniør
5343 : IT, ing.prof.bach.
5344 : IT for datamatiker, ingeniør prof.bach.
5345 : Arktisk byggeri og infrastruktur, ing.prof.bach.
5346 : Bygningsdesign, ing.prof.bach.
5347 : Bæredygtig energiteknik, ing.prof.bach.
5349 : Information, akademiingeniør
5350 : Bygning, akademiingeniør
5351 : Anlæg, akademiingeniør
5352 : Elektronik, akademiingeniør
5353 : Stærkstrøm, akademiingeniør
5354 : Svagstrøm, akademiingeniør
5355 : Kemi, akademiingeniør
5356 : Energi, akademiingeniør
5357 : Maskin, akademiingeniør
5358 : Industri, akademiingeniør
5359 : Teknisk manager offshore (overbygning), prof.bach.
5360 : Civilingeniør una
5361 : Bygning, civilingeniør
5362 : Elektronik, civilingeniør
5363 : Kemi, cand.polyt.
5364 : Maskin, civilingeniør
5365 : Bygning-almen, civilingeniør
5366 : Anvendt mekanik, civilingeniør cand.polyt.
5367 : Husbygning, civilingeniør
5368 : Teknisk hygiejne, civilingeniør
5369 : Trafik- og byplanlægning, civilingeniør
5370 : Vandbygning-fundament, civilingeniør
5371 : Systemkonstruktion, civilingeniør
5372 : Konstruktion anlæg, civilingeniør
5373 : Planlægning-miljø, civilingeniør
5374 : Procesregulering, civilingeniør
5375 : Stærkstrøm, civilingeniør
5376 : Svagstrøm, civilingeniør
5377 : Elektro-fysik, civilingeniør
5378 : Maskinkonstruktion, civilingeniør
5379 : Planlægning, civilingeniør
5380 : Medikoteknisk, civilingeniør
5381 : Offshore, civilingeniør
5382 : Telekommunikation, civilingeniør
5383 : Anlægskonstruktion, civilingeniør
5384 : Indeklima, civilingeniør
5385 : Teknologibaseret forretningsudvikling, cand.polyt.
5386 : Fiskeriteknik, civilingeniør
5387 : Miljøteknologi, cand.polyt.
5388 : Virksomhedssystemer, cand.polyt.
5389 : Bygningskonstruktion, civilingeniør
539 : Samfundsvidenskab ivu (mvu)
5390 : Fysik, civilingeniør
5391 : Energi, civilingeniør
5392 : Konstruktion maskin, civilingeniør
5393 : Proces-teknik, civilingeniør
5394 : Driftsteknik, civilingeniør
5395 : Skibs- og havteknik, civilingeniør
5396 : Data, civilingeniør
5397 : Software engineering, cand.polyt.
5398 : Optiklinien, civilingeniør
5399 : Teknisk videnskab, ph.d.
5400 : Agronomi, cand.agro.
5401 : Jordbrugsøkonomi, cand.agro.øk.
5402 : Landbrugsvidenskab, cand.agro.
5403 : Mejeribrugsvidenskab, c.lact.
5404 : Jordbrugsøkonomi, cand.oecon.agro.
5406 : Fødevarevidenskab, c.brom.
5408 : Havebrugsvidenskab, cand.hort.
5409 : Landskabsarkitektur, cand.hort.arch.
5410 : Agricultural Development, cand.scient.
5412 : Skovbrugsvidenskab, c.silv.
5413 : Landinspektør, cand.geom.
5415 : Veterinærmedicin, cand.med.vet.
5417 : Veterinær- jordbrugsvidenskab, ph.d.
5419 : Miljøvidenskab, c.scient.
5420 : Miljø- og naturessourceøkonomi, c.sc.oecon.
5422 : Sustainable development in agriculture, kand.
5424 : Global Management and Manufacturing, ing.prof.bach.
5425 : Farmaceut, cand.pharm.
5426 : Innovation og entrepreneurship (overbygning), prof.bach.
5428 : Jordbrug, natur og miljø, c.scient.
5429 : Bioteknologi, ing.prof.bach.
5430 : Klinisk ernæring, c.scient.
5431 : Tandplejer
5432 : Klinisk tandtekniker
5433 : Tandlæge, cand.odont.
5434 : Tandplejer, prof.bach.
5436 : Integreret design, ing.prof.bach.
5437 : Grafisk fortælling, prof.bach.
5438 : Multiplatform storytelling and production, prof.bach.
5439 : Mekatronik, ing.prof.bach.
5440 : Folkeskolelærer, prof.bach.
5441 : Lærer fra Den frie Lærerskole
5443 : Pædagogisk grunduddannelse PGU
5444 : Pædagog, prof.bach.
5445 : Børnehavepædagog
5447 : Fritidspædagog
5448 : Global skovforvaltning, cand.
5449 : Sustainable Forest and Nature Management, kand.
545 : Naturvidenskab, ivu (mvu)
5450 : Ernærings- og husholdningsøkonomi, prof.bach.
5451 : Klinisk diætist
5452 : Miljøkemi, c.scient.
5453 : Human ernæring, cand.scient.
5454 : Landskabsforvaltning, cand.scient.
5456 : Katastrofe- og risikomanager, prof.bach.
5459 : Laboratorie-, fødevare- og procestekn. (overbygning), prof.bach.
5460 : Ernæring og sundhed, prof.bach.
5461 : Bibliotekar
5462 : Bibliotekar ved forsknings- og fagbibliotek
5463 : Informationsstudier, bach.
5464 : Forskningsbibliotekar
5465 : Informationsvidenskab og kulturformidling, c.scient.bibl
5467 : Bibliotekar DB
5469 : Global nutrition and health, prof.bach.
5470 : Arkitekt, cand.arch.
5471 : Bibliotekar DB
5472 : It-sikkerhed (overbygning), prof.bach.
5473 : E-handel (overbygning), prof.bach.
5474 : Social Data Science, cand.soc.
5475 : Softwareudvikling (overbygning), prof.bach.
5476 : Sportsmanagement (overbygning), prof.bach.
5478 : Visuel kommunikation, grafisk design, prof.bach.
5479 : Visuel kommunikation, interaktivt design, prof.bach.
5481 : Visuel kommunikation, kreativ kommunikation, prof.bach.
5482 : Visuel kommunikation, fotografisk kommunikation, prof.bach.
5483 : Visuel kommunikation una., prof.bach.
5485 : Grafisk kommunikation, prof.bach.
5486 : Medieproduktion og ledelse, prof.bach.
5487 : TV- og medietilrettelæggelse, prof.bach.
5488 : Webudvikling (overbygning), prof.bach.
5489 : International handel og markedsføring (overbygning), prof.bach.
5490 : Finans, prof.bach.
5491 : International hospitality management (overbygning), prof.bach.
5492 : Eksport og teknologi, prof.bach.
5494 : Design og business (overbygning), prof.bach.
5497 : Smykker, teknologi og business, prof.bach.
5498 : Tresproglig korrespondent
5499 : Digital konceptudvikling (overbygning), prof.bach.
5500 : Skat, prof.bach.
5501 : Fødevarer og Ledelse, prof.bach.
5502 : Sundhedsfremme og Diætetik, prof.bach.
5504 : Fødevareproduktion, prof.bach.
5508 : Erhvervssprog administrativ, grunduddannelse
5509 : Fødevarekemi og bioteknologi, prof.bach.
5511 : Erhvervssprogligt grundstudium, engelsk-fransk
5515 : Erhvervssprogligt grundstudium, engelsk-spansk
5516 : Erhvervssprogligt grundstudium, engelsk-tysk
5520 : Erhvervssprogligt grundstudium, fransk-spansk
5521 : Erhvervssprogligt grundstudium, fransk-tysk
5525 : Erhvervssprogligt grundstudium, italiensk-tysk
5531 : Erhvervssprogligt grundstudium, spansk-tysk
5532 : Engelsk, cand.negot. (udelt 4år)
5533 : Fransk, cand.negot. (udelt 4år)
5534 : Tysk, cand.negot. (udelt 4år)
5535 : Spansk, cand.negot. (udelt 4år)
5536 : Arabisk, cand.negot. (udelt 4år)
5537 : Polsk, cand.negot. (udelt 4år)
5540 : Elektronik (SDU), ing.prof.bach.
5544 : Kemi og bioteknologi (SDU), cand.polyt.
5550 : Erhvervssproglig diplomprøve ED una
5551 : Engelsk, erhvervssproglig diplomprøve ED
5552 : Fransk, erhvervssproglig diplomprøve ED
5553 : Italiensk, erhvervssproglig diplomprøve ED
5555 : Russisk, erhvervssproglig diplomprøve ED
5556 : Spansk, erhvervssproglig diplomprøve ED
5557 : Tysk, erhvervssproglig diplomprøve ED
5561 : Engelsk-fransk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
5562 : Engelsk-spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
5563 : Engelsk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
5565 : Fransk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
5566 : Spansk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
5571 : Engelsk, cand.interpret.
5572 : Fransk, cand.interpret.
5576 : Spansk, cand.interpret.
5577 : Tysk, cand.interpret.
5578 : Konferencetolkning, master
5581 : Engelsk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
5589 : Multikulturel organisationskommunikation, cand.ling.merc.
559 : Teknisk, ivu (mvu)
5590 : Kommunikationsdesign, c.ling.merc.
5591 : Erhvervsspr.-internat. erhvervskomm, engelsk, cand.ling.merc.
5592 : Erhvervsspr.-internat. erhvervskomm, fransk, cand.ling.merc.
5593 : Italiensk, cand.ling.merc.
5594 : Virksomhedskommunikation (engelsk), cand.ling.merc.
5595 : Russisk, cand.ling.merc.
5596 : Erhvervsspr.-internat. erhvervskomm, spansk, cand.ling.merc.
5597 : Erhvervsspr.-internat. erhvervskomm, tysk, cand.ling.merc.
5598 : Datalingvistik, cand.ling.merc.
5599 : Sproglig informatik, cand.ling.merc.
5602 : Klassisk musik hovedskole 2-år
5603 : Klassisk musik hovedskole 3-år
5606 : HA international shipping og handel, bach.
5607 : Musikpædagog
5608 : Musikledelse, musikpædagog
5609 : Musikledelse, musikpædagog
5611 : Solist musisk, instrumental/vokal
5620 : Operaakademi
5621 : Internat. virksomhedskommunikation, engelsk, cand.mag.
5622 : Fransk-internat. virksomhedskommunikation, cand.mag.
5623 : Internat. virksomhedskommunikation, tysk, cand.mag.
5624 : Internat. virksomhedskommunikation, spansk, cand.mag.
5630 : Erhvervssproglig korrespondent una
5631 : Erhvervssproglig korrespondent, engelsk
5632 : Erhvervssproglig korrespondent, fransk
5633 : Erhvervssproglig korrespondent, italiensk
5635 : Erhvervssproglig korrespondent, russisk
5636 : Erhvervssproglig korrespondent, spansk
5637 : Erhvervssproglig korrespondent, tysk
5651 : HA(jur.) erhvervsøkonomi-jura, bach.
5652 : Erhvervsøkonomi og jura, cand.merc.(jur.)
5653 : Erhvervsøkonomi og politik, cand.merc.(pol.)
5654 : HA erhvervsøkonomi og jura, bach.
5656 : HA(it) erhvervsøkonomi-informationsteknologi, bach.
5657 : Erhvervsøkonomi og informationsteknologi, cand.merc.(it)
5658 : Erhvervsøkonomi og jura, cand.merc.
5661 : HA sprog, bach.
5662 : Interpret, cand.merc.
5663 : HA (int.) erhvervsøkonomi med tysk, bach.
5666 : HA(mat.) erhvervsøkonomi-matematik, bach.
5667 : Erhvervsøkonomi og matematik, cand.merc.(mat.)
5671 : Erhvervssprog engelsk-fransk, korrespondent
5672 : Erhvervssprog engelsk-tysk, korrespondent
5673 : Erhvervssprog fransk-tysk, korrespondent
5674 : Erhvervssprog engelsk-russisk, korrespondent
5675 : Erhvervssprog engelsk-spansk, korrespondent
5676 : Erhvervssprog fransk-spansk, korrespondent
5677 : Erhvervssprog tysk-spansk, korrespondent
5678 : Erhvervssprog engelsk-italiensk, korrespondent
5679 : Erhvervssprog fransk-italiensk, korrespondent
5680 : Cand.ling.merc. una
5681 : Erhvervssprog tysk-italiensk, korrespondent
5683 : Kommunikation, prof.bach.
5684 : Kristendom, kultur og kommunikation, prof.bach.
5685 : Økonomi og informationsteknologi, prof.bach.
5686 : Fremmedsprog og digital markedskommunikation, prof.bach.
5687 : Procesøkonomi og værdikædeledelse, prof.bach.
5688 : Scenekunstner med speciale i skuespil
5689 : Scenekunstner med speciale i dans og koreografi
5690 : Scenekunstner med speciale i produktion, ledelse
5691 : Scenekunstner med speciale i produktion, realisering
5692 : Scenekunstner med speciale i iscenesættelse, sceneinstruktion
5693 : Scenekunstner med speciale i iscenesættelse, scenografi
5694 : Scenekunstner med speciale i iscenesættelse, lys
5695 : Tegnsprogstolkning, overbygning
5696 : Scenekunstner med speciale i iscenesættelse, lyd
5697 : Scenekunstner med speciale i iscenesættelse, dramatisk skrivekunst
5698 : Scenekunstner med speciale i musical
5700 : HA almen erhvervsøkonomi, bach.
5701 : HA informatik, bach.
5702 : HA kommunikation, bach.
5703 : Erhvervsøkonomi, cand.merc.
5706 : Natur- og kulturformidling, prof.bach.
5707 : Registreret revisor
5708 : Revision, cand.merc.aud.
5709 : HA erhvervsanalyse, bach.
5711 : HA turisme, bach.
5712 : HA(fil.) erhvervsøkonomi-filosofi, bach.
5713 : HA international business, bach.
5714 : HA erhvervsøkonomi og service management, bach.
5715 : Event management og økonomi, prof.bach.
5716 : HA(psyk) erhvervsøkonomi-psykologi, bach.
5717 : Erhvervsøkonomi og psykologi, cand.merc.(psyk)
5718 : HA erhvervsøkonomi-sports management, bach.
5719 : Afsætningsøkonomi og udenrigshandel, HD-2.del
5720 : Offentlig virksomhedsøkonomi, HD-2.del
5721 : Afsætningsøkonomi, HD-2.del
5722 : Finansiering, HD-2.del
5723 : Forsikring, HD-2.del
5724 : Organisation, HD-2.del
5725 : Regnskabsvæsen, HD-2.del
5726 : Udenrigshandel, HD-2.del
5727 : Indkøbs- og transportøkonomi, HD-2.del
5728 : Informatik, HD-2.del
5729 : Miljø-revision, HD-2.del
5730 : Retail and key account, HD 2.del
5731 : Registreret revisor
5732 : Finansiel rådgivning, HD-2.del
5733 : Interkulturel markedskommunikation, bach.
5734 : HA(soc.) erhvervsøkonomi-sociologi, bach.
5735 : Journalist, prof.bach.
5736 : Fotojournalist, prof.bach.
5737 : Service management, cand.soc.
5738 : Maskinintelligens, c.scient.
5739 : Datahåndtering, c.scient.
5740 : Pædagogik, cand.pæd. (DPU)
5741 : Psykologi-pædagogik, cand.psyk.pæd. (DPU)
5742 : Pædagogik faglig, cand.pæd. (DPU)
5743 : Humanistisk pædagogik, cand.hum.pæd. (DPU)
5744 : Matematik-nat.-pædagogik, cand.mat.pæd. (DPU)
5745 : Pædagogik, lic.pæd. (DPU)
5746 : Pædagogik, exam.pæd. (DPU)
5747 : Psykologi-pædagogisk, exam.psyk.pæd. (DPU)
5748 : Diplomuddannelse, humanistisk pædagogik exam. (DPU)
575 : Levnedsmiddel/husholdning, ivu (mvu)
5750 : Officer A-linien, hæren
5755 : Officer B-linien, hæren
5761 : Officer A-linien, administration, søværnet
5762 : Officer A-linien, teknisk, søværnet
5763 : Officer A-linien, taktisk, søværnet
5764 : HA erhvervsøkonomi og projektledelse, bach.
5766 : Officer B-linien, dæk, søværnet
5767 : Officer B-linien, teknisk, søværnet
5768 : Officer B-linien, forvaltning, søværnet
5769 : Organisatorisk læring, bach.
5770 : Officer A-linien, flyvevåbnet
5771 : Officer A-linien, pilot, flyvevåbnet
5772 : Officer A-linien, raket, flyvevåbnet
5773 : Officer A-linien, kontrol, flyvevåbnet
5774 : Interaktionsdesign, c.scient.
5776 : Officer B-linien, administration, flyvevåbnet
5777 : Officer B-linien, materiel, flyvevåbnet
5778 : Officer B-linien, operativ, flyvevåbnet
5779 : Human resource management, cand.soc.
5780 : HA i digital ledelse, bach.
5781 : HA japansk, bach.
5782 : Japansk, cand.merc.
5783 : HA(pol.) international erhvervsøkonomi-politik, bach.
5784 : Politisk kommunikation og ledelse, cand.soc.
5785 : Erhvervsøkonomi og erhvervssprog, c.merc.int.
5786 : Erhvervsøkonomi-filosofi, cand.merc.(fil.)
5787 : Kommunikationsledelse og erhvervsøkonomi, cand.merc.
5788 : Management creative business processes, cand.soc.
5789 : Organisatorisk innovation og entrepreneurship, cand.soc.
5791 : Dansk tegnsprog og tolkning, prof.bach.
5799 : Dataanalyse (overbygning), prof.bach.
580 : Jordbrug/fiskeri, ivu (mvu)
5801 : Fotograf, film og tv produktion
5802 : Tonemester, film og tv produktion
5803 : Instruktør, film og tv produktion
5804 : Filmklipper, film og tv produktion
5805 : Manuskriptuddannelse, film og tv produktion
5806 : Filmproducer, film og tv produktion
5807 : Animationsinstruktør, film tv og interaktive medier
5808 : Karakteranimation,prof.bach.
5809 : Billedkunst, cand.art.perit.
5810 : Billedkunst, videregående
5812 : Billedkunst, kunstteori og formidling, cand.art.perit.
5813 : Billedkunst, bach.
5814 : Strategisk salg og marketing, HD-2.del
5816 : Tv studieproducer / flerkamerainstruktør
5817 : Tv tilrettelægger / dokumentarinstruktør
5818 : Supply chain management, HD-2.del
5820 : Grafik, videregående
5821 : Maleri, videregående
5822 : Skulptur, videregående
5823 : Mur- og rumkunst, videregående
5824 : Kunstteori og -formidling.kand.
5825 : Mediekunst, videregående
5830 : Restaureringstekniker
5831 : Konserveringsteknik, bach.
5832 : Konservator, cand.scient.cons.
5833 : Konserveringsteknik, monumentalkunst, bach.
5834 : Konserveringsteknik, naturhistorisk, bach.
5836 : Konserveringsteknik, kunst, bach.
5837 : Konserveringsteknik, kulturhistorisk, bach.
5838 : Konserveringsteknik, grafisk, bach.
5840 : Konservator, kunst, cand.scient.cons.
5841 : Konservator, kulturhistorisk, cand.scient.cons.
5842 : Konservator, grafisk, cand.scient.cons.
5843 : Konservator, monumentalkunst, cand.scient.cons.
5846 : Teaterteknik, lys
5847 : Teaterteknik, lyd
5848 : Teaterteknik, scene
5849 : Teaterinstruktør
585 : Transport mv., ivu (mvu)
5850 : Scenografi
5851 : Dramatiker
5852 : Teaterteknik, regi
5855 : Skuespiller
5856 : Danser
5857 : Dansepædagog
5858 : Dans og participation, cand.art.scen
5859 : Koreograf
5860 : Officer, hæren
5865 : Officer, søværnet
5866 : Officer, operativ søværnet
5867 : Officer, teknisk søværnet
5868 : Officer, teknisk søværnet
5869 : Officer, teknisk søværnet
5870 : Officer, flyvevåbnet
5871 : Officer, taktisk flyvevåbnet
5872 : Officer, stat. flyvevåbnet
5873 : Sprogofficer
5874 : Civil-militær tolk
5875 : V.U.T., flyvevåbnet
5877 : V.O.U., operativ flyvevåbnet
5880 : V.O.U., hæren
5884 : Adgangseksamen til maritime uddannelser
5885 : V.O.U., søværnet
5886 : V.O.U., operativ søværnet
5889 : V.O.U., teknisk søværnet
5890 : P.O.G.U., flyvevåbnet
5895 : Musikprofil
5898 : Scenekunst, cand.art.scen
5899 : Kor- og ensembleledelse, musikpædagog
590 : Social/sundhed, ivu (mvu)
5900 : Konservatorieuddannelse 1 (musik)
5901 : Instrument-sang-komposition, diplom
5902 : Instrument-sang-ledelse, musikpædagog
5903 : Musikteori-historie, diplomeksamen musikpædagog
5904 : Præliminær orgelprøve
5905 : Instrument-sang, musikpædagog
5906 : Ledelse-høreledelse, diplomeksamen musikpædagog
5907 : Kor- og ensembleledelse, musikpædagog
5908 : Rytmisk musik, musikpædagog
5909 : Musikteori-komposition, musikpædagog
5911 : Rytmisk musik, lydtekniker (gl)
5912 : Music management, bach.
5913 : Musikledelse, cand.musicae.
5914 : Instrument-sang, musikpædagog
5915 : Instrument-sang-korledelse, musikpædagog
5916 : Tidlig musik, cand.musicae.
5917 : Rytmisk musik, diplomeksamen musikpædagog
5918 : Solist-ensemble-rystmisk musik, diplom
5919 : Rytmisk musik, solistklasse
5921 : Rytmisk musik-sang
5922 : Musik-sang-rytmisk musik, diplom
5923 : Tonemester (musik) (gl.)
5924 : Kor- høreledelse-node, diplomeksamen musikpædagog
5925 : Kor- ensemble -høreledelse-node, diplom
5926 : Musik-sang-rytmisk musik, musikpædagog
5932 : Tysk erhvervssprog og europæiske studier, bach.
5933 : Internat. virksomhedskommunik, eng.-europæiske studier, bach.
5934 : Internat. virksomhedskommunik, fransk-europæiske studier, bach.
5935 : Internat. virksomhedskommunik, spansk-europæiske studier, bach.
5936 : Internat. virksomhedskommunik., tysk - kommunikation, bach.
5937 : Internat. virksomhedskommunik., spansk - kommunikation, bach.
5938 : Internat. virksomhedskommunik., engelsk - kommunikation, bach.
5939 : Internat. virksomhedskommunik., fransk - kommunikation, bach.
5940 : Engelsk og organisationskommunikation, bach.
5943 : Erhvervssprog og kulturformidling, bach.
5944 : Erhvervssprog og IT, bach.
5945 : Erhvervssprog og pædagogik, bach.
5946 : Engelsk erhvervssprog kombineret una, bach.
5947 : Markedsføringsøkonomi og engelsk erhvervssprog, bach.
5948 : Information management, bach.
595 : Forsvar, ivu (mvu)
5950 : Erhvervssprog, bach.
5951 : Engelsk-fransk erhvervssprog, bach.
5952 : Engelsk-italiensk erhvervssprog, bach.
5953 : Engelsk-russisk erhvervssprog, bach.
5954 : Engelsk-spansk erhvervssprog, bach.
5955 : Engelsk-tysk erhvervssprog, bach.
5956 : Fransk-italiensk erhvervssprog, bach.
5957 : Fransk-spansk erhvervssprog, bach.
5958 : Fransk-tysk erhvervssprog, bach.
5959 : Tysk-italiensk erhvervssprog, bach.
5961 : Tysk-spansk erhvervssprog, bach.
5962 : Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, engelsk, cand.negot.
5963 : Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, fransk, cand.negot.
5964 : Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, tysk, cand.negot.
5965 : Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, spansk, cand.negot.
5966 : Arabisk, cand.negot.
5967 : Polsk, cand.negot.
5968 : Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, kinesisk, cand.negot.
5969 : Erhvervsøk.-erhv.spr., internat. turisme-fritidsman., cand.negot.
5970 : Internat. virksomhedskommunik., tysk-fransk, bach.
5971 : Internat. virksomhedskommunik., tysk-spansk, bach.
5972 : Internat. virksomhedskommunik., engelsk-fransk, bach.
5973 : Internat. virksomhedskommunik., engelsk-spansk, bach.
5974 : Internat. virksomhedskommunik., engelsk-tysk, bach.
5975 : Internat. virksomhedskommunik., fransk-spansk, bach.
5980 : Hotelmanagement, bach.negot.
5981 : Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, kinesisk, bach.negot.
5982 : Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, engelsk, bach.negot.
5983 : Fransk, bach.negot.
5984 : Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, tysk, bach.negot.
5985 : Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, spansk, bach.negot.
5986 : Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, arabisk, bach.negot.
5987 : Polsk, bach.negot.
5988 : Engelsk-amerikanske studier erhvervssproglig, bach.
5989 : Erhvervsøk.-erhv.spr., internat. turisme-fritidsman., bach.negot.
5990 : Erhvervssprog og medie, bach.
5991 : Erhvervssprog og europæiske studier, bach.
5992 : International marketing erhvervssproglig, bach.
5993 : Kommunikation, bach.
5995 : Folkemusik
5996 : Tidlig musik, diplom 5år
600 : Kandidat una, ivu (lvu)
6011 : Samfundsvindenskab, cand.samf. (AAU)
6016 : Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, cand.mag.
6017 : Interaktionsdesign, bach.
6018 : International virksomhedskommunikation, bach.
6020 : Kirkemusiker Orgel og Korledelse (KMOK)
6022 : Kirkemusiker
6024 : Kirkemusiker Sang (KMS)
6025 : Kirkemusiker Sang og Korledelse (KSOK)
6026 : Eksamenslinje Klokkenist
6029 : Musikterapi, cand.mag.
6030 : Musikterapi, bach.
6031 : Musikterapi (AAU), overbygning
6040 : Europæiske studier, bach.
6045 : Internat. virksomhedskommunikation, spansk, bach.
6046 : Internat. virksomhedskommunikation, engelsk, bach.
6047 : Internat. virksomhedskommunikation, fransk, bach.
6048 : Internat. virksomhedskommunikation, tysk, bach.
6050 : Medialogi, bach.
6051 : Digital design og interaktive teknologier, bach.
6055 : Medialogi, cand.scient.
6062 : Anlæg, civilingeniør
6064 : Industri, civilingeniør
6065 : Information, civilingeniør
6071 : Humanistisk kombination, overbygning (AAU)
6076 : Samfundsvidenskab kombination, kombination (RUC)
6077 : Samfundsvidnenskab kombination, cand.mag.
6082 : Teknisk kombination, kand.
6083 : Datalogi-økonomi, bach.
6084 : Machine learning og data science, bach.
6087 : Naturvidenskab kombination, cand.nat.komb.
6100 : Politik og international forvaltning, cand.scient.adm.
6111 : Forvaltning, kombination (RUC)
6112 : Miljø og ressource management, cand.techn.soc.
6113 : Offentlig driftsøkonomi, kombination (RUC)
6114 : Tek-Sam - miljøplanlægning, cand.techn.soc.
6119 : Medicinalbiologi, cand.scient.
6120 : Performance-design, kand.
6121 : Administrativ databehandling, kombination (RUC)
6125 : Performance-design, kombination (RUC)
6126 : Globale studier, kombination (RUC)
6127 : Medicinalbiologi, kombination (RUC)
6128 : Miljøbiologi, kombination (RUC)
6129 : Molekylærbiologi, kombination (RUC)
6130 : Biologi, kombination (RUC)
6131 : Almen biologi, cand.scient.
6132 : Datalogi, kombination (RUC)
6134 : Plan, by og proces, kombination (RUC)
6135 : Fysik, kombination (RUC)
6136 : Geografi, kombination (RUC)
6137 : EU studier, kombination (RUC)
6138 : Kemi, kombination (RUC)
6139 : Matematik, kombination (RUC)
6140 : Psykologi, kombination (RUC)
6141 : Politik, kombination (RUC)
6142 : Socialvidenskab, kombination (RUC)
6143 : Kommunikation, kombination (RUC)
6144 : International udvikling, kombination (RUC)
6145 : Pædagogik og uddannelsesstudier, kombination (RUC)
6146 : Filosofi, kombination (RUC)
6147 : Journalistik, kombination (RUC)
6148 : Kultur og sprogmødestudier, kombination (RUC)
6149 : Tek-Sam - miljøplanlægning, kombination (RUC)
6150 : Virksomhedsstudier, kombination (RUC)
6153 : Arbejdslivsstudier, kombination (RUC)
6158 : Global udvikling, cand.soc.
6159 : Kultur- og sprogmødestudier, cand.mag.
6179 : Communication Studies, cand.comm.
620 : Pædagogik, ivu (lvu)
6200 : Agrobiologi, cand.scient.
6235 : Fødevarevidenskab, cand.brom.
6243 : Communication Technologies, cand.polyt.
6244 : Mechanical Engineering, cand.polyt.
6245 : Management Engineering, cand.polyt.
6246 : Materials and Nanotechnology, cand.polyt.
6247 : Structural Design and Analysis, cand.polyt.
625 : Humanistisk/teologisk, ivu (lvu)
6260 : IT una, cand.it.
6261 : IT til organisationer, cand.it.
6262 : Digital design og kommunikation, cand.it.
6263 : Digital innovation og management, cand.it.
6264 : Tværfaglig IT-udvikling, cand.it
6265 : Softwaredesign, cand.it.
6266 : Spil, cand.it.
6268 : Informatik, cand.scient.
6269 : Elektroteknologi, cand.polyt.
6270 : Elektroteknologi, cand.scient.tech.
6285 : Teknisk informationsteknologi, civilingeniør
630 : Kunstnerisk, ivu (lvu)
6301 : Neuroscience, c.scient
6313 : Interreligiøse islamstudier, cand.mag.
6321 : Mellemøststudier, c.mag.
6322 : Nærorientalsk arkæologi, cand.mag.
639 : Samfundsvidenskab, ivu (lvu)
6401 : Migrationsstudier, c.mag.
6402 : Sprogpsykologi, cand.mag.
6413 : Marinarkæologi, c.mag.
6424 : Arbejdslivsstudier, kand.
645 : Naturvidenskab, ivu (lvu)
6452 : Multimedia arts, cand.mag.
6454 : Sprog og internat. virksomhedskommunikation, overbygning
6455 : Turisme, c.mag.
6456 : Globale studier, cand.soc.
6457 : Internationale studier, c.mag.
6458 : Kultur, kommunikation og globalisering, c.mag.
6459 : Bæredygtig kulturarvsmanagement, c.mag.
6461 : Arkæologi, cand.mag.
6462 : Humanistisk kombination, kombination (RUC)
6464 : Bæredygtig turismeledelse, AO
6465 : Spanske- og spanskamerikanske studier (SDU), cand.mag.
6466 : Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur (AU), cand.mag.
6500 : Audiologopædi, bach.
6501 : Audiologopædi, cand.phil.
6502 : Mellemøstens sprog og samfund-Nærorientalsk arkæologi, bach.
6503 : Balkanstik, cand.phil.
6504 : Sprogvidenskab og lingvistik, bach.
6505 : Mellemøstens sprog og samfund - Assyriologi, bach.
6506 : Medievidenskab, bach.
6507 : Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog, bach.
6508 : Interkulturel pædagogik og arabisk, bach.
6509 : Humanistisk-teknologisk una, bach.
6510 : Dramaturgi, bach.
6511 : Dramaturgi, cand.phil.
6512 : Engelsk, bach.
6513 : Engelsk, cand.phil.
6514 : Amerikansk samfundsstudie, cand.phil.
6515 : Eskimologi, cand.phil.
6516 : Antropologi, bach.
6517 : Etnografi og antropologi, cand.phil.
6518 : Etnologi europæisk, bach
6519 : Etnologi europæisk, cand.phil.
6520 : Film- og medievidenskab, bach.
6521 : Filmvidenskab, cand.phil.
6522 : Filosofi, bach.
6523 : Filosofi, cand.phil.
6524 : Finsk, bach.
6525 : Finsk, cand.phil.
6526 : Folkemindevidenskab, bach.
6527 : Folkemindevidenskab, cand.phil.
6528 : Arkæologi forhistorisk, bach.
6529 : Arkæologi forhistorisk, cand.phil.
6530 : Fransk sprog,litteratur og kultur, bach.
6531 : Fransk, cand.phil.
6532 : Biblioteksvidenskab, it og kommunikation, bach.
6533 : Fransk samfund- og kulturdokumentation, cand.phil.
6534 : Historie, bach.
6535 : Historie, cand.phil.
6536 : Kommunikation og digitale medier, bach.
6537 : Informatik, cand.phil.
6538 : Kommunikation og IT, bach.
6539 : Kommunikation, cand.phil.
6540 : Idehistorie, bach.
6541 : Idehistorie, cand.phil.
6542 : Indianske sprog og kulturer, bach.
6543 : Indiansk sprog og kultur, cand.phil.
6544 : Asienstudier, Indologi, bach.
6545 : Indologi, cand.phil.
6546 : Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign
6548 : Asienstudier, Indonesisk/Sydøstasienstudier, bach.
6550 : Italiensk sprog og kultur, bach.
6551 : Italiensk, cand.phil.
6552 : Persisk, bach.
6553 : Iransk, cand.phil.
6554 : Grønlandske og arktiske studier, bach.
6555 : Asienstudier, Thai/Sydøstasienstudier, bach.
6556 : Arkæologi klassisk, bach.
6557 : Arkæologi klassisk, cand.phil.
6558 : Rumænsk, bach.
6559 : Asienstudier, Japanstudier, bach.
6560 : Filologi klassisk, bach.
6561 : Asienstudier, Kinastudier, bach.
6562 : Film- og medievidenskab, bach.
6563 : Græsk, cand.phil.
6564 : Asienstudier, Koreastudier, bach.
6566 : Asienstudier, Tibetologi, bach.
6567 : Filologi klassisk, cand.phil.
6568 : Anvendt filosofi, bach.
6569 : Latin, cand.phil.
6570 : Humanistisk una, bach.
6571 : Latin middelalder, cand.phil.
6572 : Uddannelsesvidenskab, c.soc.
6574 : Indoeuropæisk, bach.
6575 : Oldtidskundskab, cand.phil.
6576 : Europæisk business, bach.
6577 : Kristendomshistorie, cand.phil.
6578 : Kunsthistorie, bach.
6579 : Kunsthistorie, cand.phil.
6580 : Litteraturhistorie, bach.
6581 : Litteraturhistorie, cand.phil.
6582 : Litteraturvidenskab, bach.
6583 : Litteraturvidenskab, cand.phil.
6584 : Middelalder- og renæssancearkæologi, bach.
6585 : Arkæologi middelalder, cand.phil.
6586 : Musik/Musikvidenskab, bach.
6587 : Musikvidenskab, cand.phil.
6588 : Nederlandsk, bach.
6589 : Nederlandsk, cand.phil.
659 : Teknisk, ivu (lvu)
6590 : Dansk, bach.
6591 : Dansk, cand.phil.
6592 : Nordisk sprog og litteratur, bach.
6593 : Nordisk filologi, cand.phil.
6594 : Mellemøstens sprog og samfund - Ægyptologi, bach.
6595 : Nordisk litteratur, cand.phil.
6596 : Øst- og sydøsteuropastudier, balkanstudier, bach.
6598 : Nærorientalsk oldtidskultur, bach.
6599 : Signalbehandling og akustik, cand.polyt.
6600 : Mellemøstens sprog og samfund-arabisk, bach.
6602 : Mellemøstens sprog og samfund-hebraisk, bach.
6603 : Ægyptologi, cand.phil.
6604 : Portugisisk, bach.
6605 : Portugisisk, cand.phil.
6606 : Pædagogik, bach.
6607 : Pædagogik, cand.phil.
6608 : Uddannelsesvidenskab, bach.
6610 : Mellemøstens sprog og samfund-persisk, bach.
6611 : Voksenpædagogik, cand.phil.
6612 : Religionshistorie, bach.
6613 : Religionshistorie, cand.phil.
6614 : Mellemøstens sprog og samfund-tyrkisk, bach.
6615 : Religionssociologi, cand.phil.
6616 : Semitisk, bach.
6617 : Arabisk, cand.phil.
6618 : Sprog og internationale studier-engelsk, bach.
6620 : Østeuropastudier, bach.
6622 : Mellemøstens sprog og samfund, bach.
6623 : Polsk, cand.phil.
6625 : Russisk, cand.phil.
6627 : Serbokroatisk, cand.phil.
6629 : Tjekkisk, cand.phil.
6631 : Øststatskundskab, cand.phil.
6632 : Spansk og spanskamerikanske studier, bach.
6633 : Spansk, cand.phil.
6637 : Lingvistik, cand.phil.
6640 : Teater- og performancestudier, bach.
6641 : Teatervidenskab, cand.phil.
6642 : Tysk sprog, litteratur og kultur, bach.
6643 : Tysk, cand.phil.
6644 : Ungarsk, bach.
6645 : Ungarsk, cand.phil.
6646 : Østasiatisk sprog og kultur, bach.
6647 : Japansk, cand.phil.
6649 : Kinesisk, cand.phil.
6650 : Moderne Indien og Sydasienstudier, bach.
6652 : Sprog og internationale studier-spansk, bach.
6659 : Østasiatisk sprog og kultur, cand.phil.
6661 : Kultur og kulturformidling, cand.phil
6665 : Journalistik, bach.
6666 : Retorik, bach.
6667 : Retorik, cand.phil.
6668 : Europæisk business, HA i europæisk business, bach.
6670 : Religion studier/videnskab, bach.
6671 : Religionsvidenskab, cand.phil.
6679 : Designkultur, bach.
6680 : Designkultur og økonomi, bach.
6681 : Kunst og teknologi, bach.
6690 : Arkitekt, bach.
6700 : Oplevelsesøkonomi, c.mag.
6701 : Audiologopædi, c.mag.
6703 : Østeuropastudier, balkanistik, cand.mag.
6708 : Datalingvistik spansk, cand.mag.
6709 : Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, kombination (RUC)
6710 : Dramaturgi, overbygning
6711 : Dramaturgi, c.mag.
6712 : Engelsk (RUC), overbygning
6713 : English, cand.mag.
6714 : Amerikanske studier, cand.mag.
6715 : Grønlandske og arktiske studier, c.mag.
6717 : Antropologi, cand.scient.anth.
6718 : Anvendt kulturanalyse, c.mag.
6719 : Europæisk etnologi, cand.mag.
6720 : Filmvidenskab, overbygning
6721 : Film- og medievidenskab, cand.mag.
6722 : Filosofi, overbygning
6723 : Filosofi, c.mag.
6725 : Finsk, c.mag.
6726 : Medievidenskab, c.mag.
6727 : Folkemindevidenskab, cand.mag.
6729 : Arkæologi forhistorisk, cand.mag.
6730 : Fransk, kombination (RUC)
6731 : Fransk sprog, litteratur og kultur, cand.mag.
6732 : Visuel kultur, c.mag.
6733 : Fransk samfund- og kulturdokumentation, cand.mag.
6734 : Historie, kombination (RUC)
6735 : Historie, c.mag.
6737 : Informatik, cand.mag.
6738 : Informatik, kombination (RUC)
6739 : Kommunikation, cand.comm.
6740 : IT og kognition, cand.mag.
6741 : Idehistorie, cand.mag.
6742 : Kommunikation og IT, cand.it.
6743 : Indiansk sprog og kultur, cand.mag.
6744 : Kognition og kommunikation, c.mag.
6745 : Indologi, cand.mag.
6746 : Sydøstasienstudier, Indonesisk, cand.mag.
675 : Levnedsmiddel/husholdning, ivu (lvu)
6750 : Italiensk, overbygning
6751 : Italiensk sprog og kultur, cand.mag.
6753 : Iransk, cand.mag.
6754 : Japansk-kinesisk, cand.mag.
6757 : Arkæologi klassisk, cand.mag.
6758 : Anvendt filosofi, cand.mag.
6760 : Humanistisk kombination, c.mag.
6762 : Klassisk filologi, overbygning
6763 : Græsk, klassisk, cand.mag.
6765 : Græsk, middelalder, cand.mag.
6766 : Filologi klassisk, cand.mag.
6769 : Latin, klassisk, cand.mag.
6771 : Latin middelalder, cand.mag.
6775 : Oldtidskundskab, c.mag.
6777 : Kristendomshistorie, cand.mag.
6778 : Kunsthistorie, overbygning
6779 : Kunsthistorie, c.mag.
6781 : Litteraturhistorie, c.mag.
6782 : Litteraturvidenskab, overbygning
6783 : Litteraturvidenskab, c.mag.
6785 : Middelalder- og renæssancearkæologi, cand.mag.
6786 : Musikvidenskab, overbygning
6787 : Musikvidenskab/Musik, cand.mag.
6789 : Nederlandsk, c.mag.
6790 : Dansk, kombination (RUC)
6791 : Dansk, c.mag.
6793 : Nordisk filologi, cand.mag.
6795 : Nordisk sprog og litteratur, c.mag.
6797 : Grækenlandsstudier, cand.mag.
680 : Jordbrugsvidenskab, ivu (lvu)
6800 : Asienstudier (Indien og Sydasien), cand.mag.
6801 : Nærorientalsk oldtidskultur, cand.mag.
6802 : Assyriologi, c.mag.
6803 : Ægyptologi, c.mag.
6804 : Designstudier, c.mag.
6805 : Portugisisk, cand.mag.
6806 : Diakoni, c.mag.
6807 : Pædagogik, c.mag.
6809 : Ulandspædagogik, cand.mag.
6810 : Diakoni og socialpædagogik, prof.bach.
6811 : Voksenpædagogik, cand.mag.
6813 : Religionshistorie, c.mag.
6814 : Religion studier/religionsvidenskab, kand.
6815 : Religionssociologi, c.mag.
6816 : Mellemøstens sprog og samfund, cand.mag.
6817 : Mellemøstens sprog og samfund-arabisk, cand.mag.
6818 : Mellemøstens sprog og samfund-persisk, c.mag.
6819 : Mellemøstens sprog og samfund-hebraisk, c.mag.
6820 : Mellemøstens sprog og samfund-tyrkisk, c.mag.
6821 : Bulgarsk, cand.mag.
6822 : Religionsvidenskab, cand.mag.
6823 : Polsk, cand.mag.
6824 : Russisk, overbygning
6825 : Russisk, cand.mag.
6827 : Serbokroatisk, cand.mag.
6829 : Tjekkisk, cand.mag.
6831 : Øststatskundskab, cand.mag.
6832 : Spansk, overbygning
6833 : Spanske og spanskamerikanske studier, cand.mag.
6837 : Sprogvidenskab-lingvistik, cand.mag.
6838 : Teatervidenskab, overbygning
6839 : Indoeuropæisk, c.mag.
6840 : Datalingvistik, cand.mag.
6841 : Teatervidenskab og performancestudier, cand.mag.
6842 : Tysk, kombination (RUC)
6843 : Tysk sprog, litteratur og kultur, cand.mag.
6845 : Ungarsk, cand.mag.
6846 : Østasiatisk sprog og kultur, overbygning
6847 : Asienstudier, Japanstudier, cand.mag.
6849 : Asienstudier, Kinastudier, cand.mag.
6850 : Asienstudier, cand.mag.
6851 : Kinesisk kultur, cand.mag.
6855 : Sydøstasienstudier, Thai, cand.mag.
6857 : Tibetologi, c.mag.
6859 : Østasiatisk sprog og kultur, cand.mag.
6860 : Æstetik og kultur, cand.mag.
6861 : Tværkulturelle studier, c.mag.
6862 : Designledelse, c.mag.
6863 : Kultur og kulturformidling, c.mag.
6864 : Sprog og internat. virksomhedskommunikation, cand.mag.
6865 : Journalistik, c.public.
6867 : Retorik, c.mag.
6869 : Sovjetkundskab og økonomi, cand.mag.
6870 : European journalism, cand.mag.
6871 : Religion studier/religionsvidenskab, cand.mag.
6872 : Religionsvidenskab, overbygning
6873 : Europas religiøse rødder, c.mag.
6880 : Læring og forandringsprocesser, cand.mag.
6881 : Uddannelsesantropologi og globalisering, cand.pæd.
6885 : Kultur- og sprogmødestudier (komb.HUM), cand.mag.
6890 : Arkitekt, cand.arch.
690 : Social/sundhed, ivu (lvu)
6900 : Rumlige design og samfund, cand.soc.
6901 : Socialt entreprenørskab og management, cand.soc.
6906 : Business Administration and Digital Business, cand.merc.it
6908 : Pædagogik og uddannelsesstudier, cand.mag.
6915 : Politik, cand.soc.
6920 : Psykologi (RUC), cand.mag.
6930 : Business Administration and Leadership, cand.merc.
6940 : Internationale udviklingsstudier, cand.mag.
6941 : International virksomhedskommunikation, cand.mag.
695 : Forsvar, ivu (lvu)
6987 : Sundhed og Informatik, cand.san.
6990 : Humanistisk una, kand.
6991 : Samfundsvindenskab una, kand.
700 : Bachelor una, ivu (bachelor)
7003 : Pædagogik, mag.art.
7004 : STEM-undervisning, cand.scient.
7005 : Virksomhedsstudier, cand.soc.
7011 : Socialvidenskab, kand.
7012 : Socialvidenskab, cand.rer.soc.
702 : Humanistisk/teologisk, ivu (bachelor)
703 : Kunstnerisk, ivu (bachelor)
704 : Naturvidenskab, ivu (bachelor)
7045 : Statsvidenskab, cand.polit.
705 : Samfundsvidenskab, ivu (bachelor)
706 : Teknisk, ivu (bachelor)
7061 : Miljø og ressource management, bach.
7062 : Økonomi, bach.
7063 : Plan, by og proces, cand.soc.
7065 : Økonomi, cand.oecon.
7079 : International ret, økonomi og ledelse, cand.soc.
7081 : Jura, bach.
7085 : Jura, cand.jur.
7086 : Jura, cand.soc.
7100 : Politik og økonomi, bach
7101 : Statskundskab, cand.scient.pol.
7102 : Statskundskab, cand.scient.pol.
7103 : Statskundskab, bach.
7104 : Samfundsvidenskab una, bach.
7105 : Samfundsfag, overbygning
7106 : Samfundsfag, c.phil.
7107 : International sikkerhed og folkeret, c.soc.
7108 : Samfundsfag, bach.
7109 : Politik og administration, bach.
7111 : Komparativ politik og velfærdsstudier, c.soc.
7113 : Forvaltning, cand.scient.adm.
7114 : Samfundsfag, c.mag.
7116 : Samfundsfag, cand.soc.
7118 : Forvaltning og datalogi, cand.scient.adm.
7119 : Samfundsfag og forvaltning kombineret, cand.mag.
7120 : Samfundsvidenskab, ph.d.
7131 : Sociologi, bach.
7132 : Sociologi og kulturanalyse, bach.
7133 : Kultursociologi, c.soc.
7135 : Sociologi, c.scient.soc.
7136 : By, bolig og bosætning, c.soc.
7137 : Innovation og digitalisering, bach.
7138 : Optometri og synsvidenskab, c.san.
7139 : Klinisk sygepleje, c.cur.
7141 : Sociologi, mag.scient.soc
7142 : Jordemodervidenskab, c.san.
7143 : Sikkerheds- og risikoledelse, cand.soc.
7144 : Ergoterapi, c.san.
7145 : Socialt arbejde, c.soc.
7146 : Avanceret udvikling i socialt arbejde, cand.soc.
7147 : Sociale interventionsstudier, cand.soc.
7148 : Muskuloskeletal fysioterapi, cand.san.
7151 : Psykologi, mag.art.psych.
7153 : Psykologi, bach.
7155 : Psykologi, c.psych.
7170 : Medicin, c.med.
7172 : Medicin, bach.
7173 : Kriminologi, cand.soc.
7174 : Biomedicine, cand.scient.
7175 : Humanbiologi, c.scient.
7180 : Sundhedsvidenskab, ph.d.
7181 : Global sundhed, c.scient.
7183 : Fysioterapi, cand.scient.
7184 : Sundhed og Informatik, bach.
7185 : Folkesundhedsvidenskab, cand.scient.san.publ.
7186 : Folkesundhedsvidenskab, bach.
7187 : Sundhedsfaglige kandidatudd., cand.scient.san.
7188 : Klinisk videnskab og teknologi, c.scient.
7189 : Sygepleje, c.cur.
7190 : Humaniora, ph.d.
7195 : Biomedicinsk teknik, cand.scient.med.
720 : Ph.d. una, ivu (ph.d.)
7203 : Religionsvidenskab, mag.art.
7207 : EU-studier, cand.soc.
7213 : Religionssociologi, mag.art.
7215 : Odontologi, bach.
7220 : Odontologi, c.odont.
7223 : Kristendomskundskab, mag.art.
7230 : Teologi, c.theol.
7231 : Teologi, bach.
7232 : Teologi, cand.theol.
7243 : Filosofi, mag.art.
7253 : Idehistorie, mag.art.
7263 : Historie, mag.art.
7279 : Arkæologi klassisk, mag.art.
7298 : Forhistorisk arkæologi, mag.art.
7303 : Arkæologi middelalder, mag.art.
7314 : Immunologi og inflammation, cand.scient
7321 : Human security, c.soc.
7322 : Markeds- og ledelsesantropologi, bach.
7323 : Etnografi og antropologi, mag.art.
7333 : Etnologi europæisk, mag.art.
7343 : Eskimologi, mag.art.
7348 : Eskimologi lingvistisk retning, mag.art.
7353 : Folkemindevidenskab, mag.art.
7362 : Kultursociologi, cand.phil.
7363 : Kultursociologi, mag.art.
7364 : Kultursociologi, cand.mag.
7373 : Litteraturvidenskab, mag.art.
7383 : Litteraturhistorie, mag.art.
7395 : Nordisk filologi, mag.art.
7396 : Nordisk litteratur, mag.art.
7397 : Nordisk sprog og litteratur, mag.art.
7398 : Nyere dansk sprog, mag.art.
7399 : Nordisk, mag.art.
7415 : Lægemiddelvidenskab, bach.
7420 : Farmaci, bach.
7423 : Engelsk, mag art.
7424 : Farmaceutisk videnskab (cand.scient.pharm.)
7425 : Farmaci, c.pharm.
7426 : Farmaceutisk videnskab, cand.scient.pharm.
7430 : Lægemiddelvidenskab, kand.
7438 : Germansk filologi, mag.art.
7458 : Fransk, mag.art.
7478 : Spansk, mag.art.
7484 : Rumænsk, cand.phil.
7527 : Russisk, mag.art.
7547 : Polsk, mag.art.
7588 : Arabisk som hovedsprog, mag.art.
7598 : Hebraisk som hovedsprog, mag.art.
7601 : Amerikanske studier, cand.mag.
7607 : Assyriologi, mag.art.
7620 : Afrikastudier, c.mag.
7621 : Amerikanske studier, bach.
7628 : Ægyptologi-realia, mag.art.
7653 : Indiansk sprog og kultur, mag.art.
7667 : Smykkeformgiver
7668 : Sinologi, mag.art.
7673 : Kinesisk kultur, mag.art.
7693 : Japansk, mag.art.
7723 : Tibetansk, mag.art.
7733 : Sprogvidenskab, mag.art.
7743 : Lingvistik indoeuropæisk, mag.art.
7745 : Generel pædagogik, cand.pæd.
7746 : Dansk, cand.pæd. (DPU)
7747 : Pædagogisk filosofi, c.pæd.
7748 : Pædagogisk antropologi, c.pæd.
7749 : Pædagogisk psykologi, cand.pæd.
7750 : Pædagogisk sociologi, c.pæd.
7751 : Matematik, cand.pæd. (DPU)
7752 : Didaktik, kand.
7753 : Lifelong learning, policy - management, kand.
7754 : IT-didaktisk design, cand.pæd.
7776 : Latin, mag.art.
7779 : Filologi klassisk, mag.art.
7802 : Norrøn filologi, cand.phil.
7804 : Norrøn filologi, cand.mag.
7813 : Iransk filologi, mag.art.
7832 : Indisk filologi, cand.phil.
7833 : Indisk filologi, mag.art.
7841 : Klassisk instrument-sang-ensemble, bach.
7842 : Grønlandsk filologi, cand.phil.
7844 : Grønlandsk filologi, cand.mag.
7845 : Rytmisk instrument.-sang-ensemble, bach.
7846 : Klassisk musikpædagogik (AM), bach.
7847 : Rytmisk musikpædagogik (AM), bach.
7849 : Elektronisk musik og lydkunst, bach.
7850 : Kirkemusik, bach.
7852 : Komponist, bach.
7853 : Sangskrivning, bach.
7855 : Tonemester (musik), bach.
7856 : Lydtekniker (musik), bach.
7857 : Musikformidling, bach.
7859 : Folkemusik, bach.
7860 : Musik og musikpædagogik, bach.
7861 : Musik, cand.musicae
7862 : Musikpædagog, cand.musicae
7864 : Solist musisk, komposition
7865 : Musik og musikpædagogik, cand.musicae
7873 : Musik, mag.art.
7883 : Teatervidenskab, mag.art.
7887 : Æstetisk kulturarbejde, cand.phil.
7893 : Dramaturgi, mag.art.
7900 : Matematik-teknologi, ing.bach.
7901 : Bæredygtigt design, ing.bach.
7902 : Kemi og bioteknologi, ing.bach.
7903 : Kunsthistorie, mag.art.
7904 : Fysik og teknologi, ing.bach.
7905 : Produktionsudvikling, ing.bach.
7906 : Data science og datamangament, ing.bach.
7907 : Anvendt industriel elektronik, ing.bach.
7908 : Elektronik og system-design, ing.bach.
7909 : Computerteknologi, ing.bach.
7910 : Robotteknologi, ing.bach.
7911 : Mekatronik, ing.bach.
7913 : Filmvidenskab, mag art.
7914 : Engineering, Innovation and Business, ing.bach.
7915 : Product Development and Innovation, ing.bach.
7916 : Teknisk videnskab (Fysik og ingeniørvidenskab), ing.bach.
7917 : Geofysik og rumteknologi, ing.bach.
7918 : Arkitektur og design,ing.bach
7919 : Energisystemer, ing.bach.
7920 : Medicin med industriel speciale, bach.
7921 : Miljøvidenskab, ing.bach.
7922 : Kemiteknologi, ing.bach.
7923 : Software engineering, ing.bach.
7924 : Bæredygtig bioteknologi, ing.bach.
7927 : Energi, ing.bach.
7928 : Sundheds- og velfærdsteknologi (teknisk videnskab), ing.bach.
7929 : Spiludvikling og læringsteknologi, ing.bach.
7930 : Ingeniør una, bach.
7931 : Maskin - industri/produktion, ing.bach.
7932 : Medicin og teknologi, ing.bach.
7933 : Bioteknologi, ing.bach.
7934 : Kemi-miljø, ing.bach.
7935 : Bygge og anlæg, ing.bach.
7936 : Design og innovation, ing.bach.
7937 : Elektronik og IT, ing.bach.
7938 : Nanoteknologi, ing.bach.
7939 : IT-informatik, ing.bach.
7940 : Infrastruktur, bach.
7941 : Klassisk instrument-sang-ensemble, kand.
7942 : IT, kommunikations- og medieteknologi, ing.bach.
7943 : Bygningsdesign, ing.bach.
7944 : Byggeri og anlæg, indeklima og energi, ingeniør bach.
7945 : Rytmisk instrument-sang-ensemble, kand.
7946 : Klassisk musikpædagog (AM), kand.
7947 : Rytmisk musikpædagog (AM), kand.
7948 : Bygge- og anlægskonstruktion, ing.bach.
7949 : Elektronisk musik og lydkunst, cand.musicae
7950 : Kirkemusik, kand.
7951 : Byggeri og anlæg, veje og trafik, ingeniør bach.
7952 : Komponist, cand.musicae
7953 : Byggeri og anlæg, vand og miljø, ingeniør bach.
7955 : Tonemester (musik), cand.musicae
7957 : Musikformidling, kand.
7958 : Cyberteknologi, ing.bach.
7959 : Folkemusik, kand.
7960 : Klassisk musik, solist
7961 : Musik (Music Creation), cand. musicae
7964 : Life Science og Teknologi, ing.bach.
7966 : Miljøteknologi, ing.bach.
7971 : Kunstig intelligens og data, ing.bach.
7972 : Bæredygtigt energidesign, ing.bach.
7973 : Elektronik, ing.bach.
7995 : Medicin med industriel specialisering, cand.scient.med.
800 : Forfatteruddannelsen (privat udd.)
8000 : Naturvidenskab, ph.d.
8014 : Kemi (komb. HUM), cand.scient.
8018 : Physics and Technology, cand.polyt.
8019 : Lysdesign, c.scient.
802 : Musicalperformer (privat udd.)
8020 : Matematisk modellering og computing, cand.polyt.
8021 : Meteorologi, bach.
8026 : Byggeri og anlæg, ing.bach.
8029 : Neurorehabilitering, master
803 : Billedkunst (privat udd.)
8031 : Datalogi, hovedfag
8032 : Matematik, hovedfag
8033 : Fysik, hovedfag
8034 : Kemi, hovedfag
8036 : Videnskabshistorie, hovedfag
8038 : Geofysik, hovedfag
8039 : Miljøkemi, bach.
8040 : Medicinalkemi, bach.
8041 : Statistik, bach.
8042 : Sundhedsteknologi, ing.bach.
8043 : Vand og miljø (SDC), c.scient.
8044 : Astronomi, bach.
8045 : Biofysik, bach.
8046 : Bioengineering, cand.polyt.
8049 : Geofysik, bach.
805 : Kirkesanger (privat udd.)
8050 : Biokemi, bach.
8052 : Teknoantropologi, bach.
8053 : Design, master
8054 : Strategisk byplanlægning, master
8059 : Forsikringsmatematik, bach.
806 : Præliminær organistuddannelse 2 år (privat udd.)
8060 : Klimaforandringer, c.scient.
8073 : Datalogi (IT), c.scient.
8074 : Anvendt matematik, c.scient.
8075 : Produkt- og designpsykologi, ingeniør bach.
8076 : Geofysik og rumteknologi, cand.polyt.
8077 : E-science, c.scient.
8079 : Miljøkemi, cand.scient.
8080 : Naturvidenskab una, cand.scient.
8081 : Datalogi, cand.scient.
8082 : Matematik, cand.scient.
8083 : Fysik, cand.scient.
8084 : Astronomi, c.scient.
8085 : Geofysik-meteorologi, cand.scient.
8086 : Geofysik-oceanografi, cand.scient.
8089 : Geofysik, c.scient.
8090 : Biokemi, cand.scient.
8091 : Statistik, c.scient.
8092 : Kemi, cand.scient.
8093 : Videnskabsstudier, cand.scient.
8094 : Geodæsi, cand.scient.
8095 : Biofysik, c.scient.
8096 : Materialefysik og kemi, cand.scient.
8097 : Matematisk planlægning, cand.scient.
8098 : Teknisk fysik, c.scient.
8099 : Forsikringsmatematik, cand.act.
810 : Holistisk afspændingspædagog (privat udd.)
8100 : Informationsteknologi, bach.
8105 : Informatik, bach.
811 : Bevægelsespædagog (privat udd.)
8114 : Data science, bach.
8116 : Anvendt matematik, bach.
8117 : Matematik-økonomi, cand.scient.oecon.
8118 : Matematik-økonomi, cand.scient.oecon.
812 : Faglærer i idræt (privat udd.)
8130 : Global virksomhedsinformatik, bach.
8131 : Geologi, hovedfag
8132 : Naturvidenskab una, bach.
8133 : Matematik og økonomi, bach.
8134 : Softwareudvikling, bach.
8135 : Datalogi, bach.
8136 : Kemi, bach.
8137 : Fysik, bach.
8138 : Matematik, bach.
8139 : Biologi, bach.
8140 : Kemi og teknologi, ing.bach.
8141 : Geologi/Geologi-geoscience, cand.scient.
8142 : Geologi-endogen, cand.scient.
8143 : Geologi-exogen, cand.scient.
8146 : Geologi-fysisk geografi, cand.scient.
8147 : Geologi, bach.
8148 : Geologi-geoscience, bach.
8149 : Molekylærbiologi, bach.
815 : Pædagog (Rudolf Steiner) (privat udd.)
8150 : Molekylær biomedicin /Molekylær medicin, bach.
8151 : Medicinalkemi, c.scient.
8152 : Bioteknologi (NAT), bach.
8155 : Biomedicin, bach.
8156 : Biokemi og molekylær biologi, bach.
816 : Børnehave- fritidspædagog (Rudolf Steiner) (privat udd.)
8163 : Matematik og teknologi, ing.bach.
8167 : Naturvidenskab og IT, bach.
8169 : Biologi, industribach.
8170 : Datavidenskab og machine learning (AAU), bach.
8171 : Geografi, hovedfag
8172 : Datavidenskab, bach.
8173 : Datavidenskab, cand.scient.
8174 : Engineering (Biomaterial Engineering for Medicine), cand.polyt.
8175 : Produkt og designpsykologi, cand.polyt.
8180 : Kulturgeografi, bach.
8181 : Geografi-kultur A, cand.scient.
8183 : Geografi-natur, cand.scient.
8185 : Geografi/Geografi og geoinformatik, cand.scient.
8186 : Geografi/Geografi og geoinformatik, bach.
8187 : Naturgeografi, bach.
8188 : Geoinformatik, bach.
8189 : Geoinformatik, cand.scient.
820 : Trafikflyver (privat udd.)
8200 : Biologi, cand.scient.
8202 : Molekylærbiologi, cand.scient.
8205 : Molekylær biomedicin /Molekylær medicin, cand.scient.
8210 : Biologi, hovedfag
8211 : Multimedia science, kand.
8216 : Miljørisiko, cand.scient.
8221 : Zoologi-biologi-matematik, cand.scient.
8222 : Zoologi-biologi-geologi, cand.scient.
8223 : Botanik-biologi-matematik, cand.scient.
8224 : Botanik-biologi-geografi, cand.scient.
8225 : Biologi og miljøkontrol, cand.scient.
8226 : Biologi, cand.scient.
8227 : Biochemistry and Molecular Biology, cand.scient.
8229 : IT, kommunikation og organisation, cand.it.
8231 : Bioteknologi (NAT), cand.scient.
8233 : Bioinformatik, cand.scient.
8234 : Naturforvaltn. landskab-biodiversitet-planlægn., c.scient.
8235 : Parasitologi, c.scient.
8244 : Værdikæder og teknisk ledelse, cand.polyt.
8245 : Gastronomi og sundhed, cand.scient.
825 : Beklædningsdesigner-modelkonstruktør (privat udd.)
8250 : Kommunikation, cand.mag.
8251 : Byggeledelse og bygningsinformatik, cand.scient.tech.
8252 : Legemsøvelser, hovedfag
8253 : Idræt/Idræt og sundhed, bach.
8255 : Legemsøvelser, faglærer
8256 : Idræt/Idræt og sundhed, c.scient.
8257 : Idrætsteknologi, cand.scient.tech.
8258 : Humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab, c.scient.
8259 : Humanfysiologi, cand.scient.
8261 : Datateknik, ingeniør bach.
8262 : Datateknik, civilingeniør
8263 : Værdikæder og innovationsledelse, cand.polyt.
8265 : Bioteknologi, ing.bach.
8270 : Bioteknologi, cand.scient.
8271 : Landinspektørvidenskab, bach.
8272 : Landinspektørvidenskab, cand.geom.
8275 : Procesanalytisk teknologi, cand.scient.
8281 : Children's Literature, Media and Culture, cand.mag.
8282 : Byggeri, ing.bach.
8284 : Advanced Power Electronics, cand.polyt.
8285 : HA i markeds- og kulturanalyse, bach.
8290 : Fysik og teknologi, ing.bach.
8291 : Nanobioscience, bach.
8292 : Nanoscience, bach.
8295 : Nanoscience, cand.scient.
8296 : Nanobioscience, c.scient.
8300 : Bæredygtig byudvikling, cand.polyt.
8302 : Transport og logistik, cand.polyt.
8303 : Sustainable animal nutrition-feeding, cand.scient.
8305 : Vindenergi, cand.polyt.
8306 : Bæredygtig energi, cand.polyt.
8307 : Intelligente pålidelige systemer, cand.polyt.
8308 : Kommunikationsteknologier og systemdesign, cand.polyt.
8309 : Matematik-teknologi, cand.polyt.
8310 : Sikkerhed og risikostyring, cand.scient.tech.
8311 : Mekatronik, cand.polyt.
8312 : Biomedicinsk teknologi, cand.polyt.
8314 : Technology (Entrepreneurial Business Engieneering), cand.scient.tech.
8315 : Bæredygtigt design, cand.polyt.
8316 : Materialeteknologi, cand.polyt.
8317 : Service systems design, cand.scient.
8318 : Engineering (Engineering Light), cand.polyt.
8319 : Erhvervsøkonomi og bioentrepreneurskab, cand.merc.(bio)
8320 : Autonome systemer, cand.polyt.
8321 : Urbant design, cand.scient.tech.
8322 : Urbant design, cand.polyt.
8323 : Industrielt design, cand.scient.tech.
8324 : Industrielt design, cand.polyt.
8325 : Arkitektur, cand.scient.tech.
8326 : Arkitektur, cand.polyt.
8327 : Sundhedsteknologi, cand.polyt.
8328 : Farmateknologi, cand.polyt.
8329 : Sundheds- og velfærdsteknologi (teknisk videnskab), cand.polyt.
8330 : Spiludvikling og læringsteknologi, cand.polyt.
8331 : Industriel produktion, civilingeniør
8332 : Medicin og teknologi, civilingeniør cand.polyt.
8333 : Bioteknologi, civilingeniør cand.polyt.
8334 : Kemi-miljø, civilingeniør
8335 : Byggeri og anlæg, cand.polyt.
8336 : Design og innovation, civilingeniør cand.polyt.
8337 : Elektronik og IT, civilingeniør
8338 : Nanoteknologi, civilingeniør
8339 : IT-informatik, civilingeniør
8340 : Teknisk una, cand.scient.
8341 : Fødevareteknologi, cand.polyt.
8342 : Teknologi og ledelse, civilingeniør
8343 : Energi, civilingeniør
8344 : Innovativ kommunikationsteknik-entrepreneursk., cand.polyt.
8345 : Byggeri, cand.polyt.
8346 : Bæredygtig bioteknologi, cand.polyt.
8347 : Olie- og gasteknologi, cand.polyt.
8348 : Lyd og akustisk teknologi, cand.polyt.
8349 : IT-produktudvikling, c.scient.
835 : Danish addiction counselor (privat udd.)
8350 : IT-ledelse, cand.it.
8351 : Biosystemteknologi, cand.polyt.
8352 : Teknoantropologi, c.scient.
8353 : Energisystemer, cand.polyt.
8354 : Indeklima og energi, cand.polyt.
8355 : Bygge- og anlægskonstruktion, cand.polyt.
8356 : Veje og trafik, cand.polyt.
8357 : Vand og miljø, cand.polyt.
8358 : Kemisk og biokemisk teknologi, cand.polyt.
8359 : Bygningsinformatik, cand.scient.tech.
8360 : Byggeledelse, cand.polyt.
8361 : Byggeledelse, cand.scient.tech.
8362 : Ledelse og informatik i byggeriet, cand.scient.tech.
8363 : Akvatisk videnskab og teknologi, cand.polyt.
8364 : Integrerede fødevarestudier, cand.scient.tech.
8365 : Bygningsdesign, cand.polyt.
8366 : Byggeteknologi, cand.polyt.
8367 : Materiale- og procesteknologi, cand.polyt.
8368 : Engineering (Engineering Physics), cand.polyt.
8369 : Nanomaterialer og nanofysik, cand.polyt.
8370 : Nanobioteknologi, cand.polyt.
8371 : Medicinsk bioteknologi, cand.polyt.
8372 : Bæredygtig energiteknik, cand.polyt.
8373 : Lyd- og musikteknologi, cand.polyt.
8374 : Bygningers energidesign, cand.tech.
8375 : Engineering, Innovation and Business, cand.polyt.
8376 : Konstruktionsteknik, cand.polyt.
8378 : Technology Entrepreneurship, cand.tech.
840 : Projektledelse, kaospilot (privat udd.)
8400 : Landbrugsvidenskab, bach.
8401 : Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning
8402 : Agrobiologi, bach.
8403 : Mejeribrugsvidenskab, bach.
8404 : Miljø- og fødevareøkonomi, bach.
8405 : Sundhed og ernæring, bach.
8406 : Fødevarevidenskab, bach.
8407 : Havebrugsvidenskab, bach.
8408 : Akademiuddannelse i socialpædagogik
8409 : Landskabsarkitektur, bach.
8410 : Veterinærmedicin (KU), bach.
8411 : Skovbrugsvidenskab, bach.
8412 : Husdyrvidenskab, bach.
8413 : Akademiuddannelse, fleksibelt forløb
8415 : Veterinærvidenskab, cand.med.vet.
8416 : Husdyrvidenskab, cand.scient.
8420 : Naturressourcer, bach.
8441 : Friluftsvejleder
8442 : Almen uddannelse i sløjd
8443 : Voksenunderviser
8445 : Praktiklærer til læreruddannelsen, diplomuddannelse
8447 : Praktikvejleder til pædadgoguddannelsen, diplomuddannelse
8448 : Uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse
845 : 3D Digital Artist (privat udd.)
850 : Kosmetolog (privat udd.)
8501 : Diplomuddannelse i naturfagsdidaktik
8502 : Dansk andetsprog for voksne
8503 : Diplomuddannelse i pædagogik
8504 : Diplomuddannelse i pædagogisk arbejde
8505 : Diplomuddannelse i journalistisk arbejde
8506 : Diplomuddannelse til turistfører
8507 : Diplomuddannelse i materiel kultur
8508 : Diplomuddannelse i erhvervspædagogik
8510 : Den merkantile diplomuddannelse
8518 : Diplomuddannelse i vurdering
8519 : Diplomuddannelse i ledelse
8520 : Diplomuddannelse i journalistik for etniske grupper
8521 : Diplomuddannelse i journalistik
8522 : Humanistisk-pædagogik, diplomuddannelse (DPU)
8524 : Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse
8525 : Diplomuddannelse i kriminologi
8552 : Ernæringsfaglig diplomuddannelse
8553 : Diplomuddannelse i operations og supply chain management (TD)
8555 : Media management (GÅU)
8556 : Teknologisk diplomuddannelse i parkvirksomhed
8557 : Teknologisk diplomuddannelse i vedligehold
8558 : Teknologisk diplomuddannelse
8559 : Teknologisk diplomuddannelse i bio- og procestekn. og kemi
8560 : Teknologisk diplomuddannelse i stærkstrømsteknologi
8561 : Diplomuddannelse i automation
8562 : Teknologisk diplomuddannelse, projektledelse i byggeriet
8563 : Sundhedsteknologi, ing.prof.bach.
8585 : Matematik med henblik på undervisning på de gymnasiale uddannelser, master
8586 : Diplomuddannelse i sundhedsøkonomi og ledelse
8588 : Datadrevet organisationsudvikling, master
8599 : Diplomuddannelse, fleksibelt forløb
8600 : Diplomuddannelse i offentlig administration
8601 : Diplomuddannelse i skat
8602 : Diplomuddannelse i inkasso
8603 : Diplomuddannelse i socialformidling
8604 : Akademiuddannelse til statonom
8620 : Diplomuddannelse i it-sikkerhed
8621 : Teknologileder, diplomuddannelse
8622 : Ingeniørernes lederuddannelse, diplomuddannelse
8624 : Diplomuddannelse i IT (DIT)
8625 : Diplomuddannelse i software (IT-Vest)
8626 : IT-diplomuddannelsen (IHK), diplomuddannelse
8627 : Humanøkologi (TD), diplomuddannelse
8628 : Diplomuddannelse i webudvikling
8629 : Diplomuddannelse i softwareudvikling
8630 : Diplomuddannelse i konkurrenceidræt
8631 : Diplomuddannelse i matematik og pædagogik (DPU)
8632 : Sundhedsfaglig diplomuddannelse
8633 : Kræftsygepleje, specialsygeplejerske
8634 : Sygeplejerske, suppleringsuddannelse
8636 : Diplomuddannelse i oral helse
8637 : Diplomuddannelse i psykiatri
8638 : Diplomuddannelse i familieterapi
8655 : Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur
8656 : Den sociale diplomuddannelse
8657 : Tværfaglig diplomuddannelse
8658 : Diplomuddannelse i beskæftigelse
8673 : Diplomuddannelse i digital konceptudvikling
8750 : Special- og socialpædagogik, master
8800 : Læreprocesser (MLP), master
8801 : Voksnes læring og kompetenceudvikling, master
8802 : Sundhedspædagogik og sundhedsfremme, master
8803 : Pædagogisk IT, master
8804 : Professionsudvikling, master
8805 : Gymnasiepædagogik ledelse, master
8806 : Myndighed og medborgerskab, master
8807 : Specialpædagogik, master
8808 : Fremmedsprogsdidaktik, master
8811 : Pædagogisk fleksibelt forløb, master
8812 : Børns litteratur og medier, master
8813 : Professionel vejledning, master
8814 : Sprogtilegnelse, master
8815 : Language administration (MLA), master
8816 : Retorik, master
8817 : Læse- og skrivedidaktik (MEd), master
8818 : Børne- og ungdomskultur, æstet. læreproces. - multimedier, master
8819 : Humanistisk sundhedsvidenskab og -praksisudvikling, master
8820 : Multimedia arts (MMA), master
8821 : Kulturhistorisk informatik, master
8822 : Køn og kultur, master
8823 : Professionel kommunikation, master
8824 : Tværmedial kommunikation, master
8825 : Information technology (IM), master
8826 : IT (MIT), master
8828 : Geovidenskab, master
8829 : Anvendt statistik, master
8830 : Multimedia science (MMS), master
8831 : Kryptologi, master
8832 : Problembaseret læring i ingeniør-og naturvidenskab,master
8833 : Material science, master
8834 : Fysik, master
8835 : Computer-mediated communication (MCC), master
8836 : Idræt og velfærd, master
8837 : Integreret planlægning, master
8841 : Fødevarekvalitet og -sikkerhed, master
8842 : Naturfagsdidaktik, master
8843 : Kvalitet og ledelse, master
8844 : Skat, master
8845 : Skat, master
8846 : Oplevelsesledelse (MOL), master
8848 : Business administration (MBA), master
8849 : Ledelsesudvikling, master
8850 : Offentlig administration (MPA), master
8851 : Europastudier, master
8852 : Corporate communication, master
8853 : Konfliktmægling, master
8854 : Organisationspsykologi, master
8855 : Offentlig organisation og ledelse (MPM), master
8857 : Humanistisk organisationsudvikling, master
8858 : Social integration, master
8860 : Public policy (MPP), master
8862 : Shipping og logistik, (EMBA) master
8863 : Arbejdsmarked og personaleforhold, master
8864 : Sundhedsantropologi, master
8865 : Teknisk-videnskabelig miljøvurdering, master
8866 : Teknisk miljøledelse, master
8868 : Technology management (MTM), master
8869 : Brandsikkerhed, master
8872 : Ledelse af byggeri, master
8873 : Informatik-industriel IT, master
8874 : Kulturmiljø og landskabsanalyse, master
8875 : International virksomhedskommunikation, master
8876 : Forsøgsdyrsvidenskab, master
8877 : Husdyrsundhed og økonomi, master
8878 : Landskab og planlægning, master
8879 : Public health (MPH), master
8880 : International health, master
8881 : Rehabilitering, master
8882 : Klinisk sygepleje, master
8883 : Industriel lægemiddeludvikling, master
8884 : Kvalitetssikret lægemiddelanvendelse, master
8885 : Miljø- og energiret, master
8886 : Evaluering, master
8887 : Software, interaktionsdesign-multimedier, organisation, master
8889 : Katastrofehåndtering, master
8891 : Pharmaceutical regulatory affairs, master
8892 : Mobil internet communication (MIC), master
8895 : Museumsstudier, master
8897 : Social bæredygtighed, master
8898 : Internat. entrepreneurship, education, training (IMEET), master
8899 : Bioteknologi, master
8900 : It, kommunikation og organisation (MITKO), master
8902 : IKT og læring, master
8903 : Multimedieteknologi (MITM), master
8904 : Design, kommunikation og medie, master
8905 : Internet- og softwareudvikling, master
8906 : It, software engineering, master
8907 : Softwareudvikling, master
8909 : Health care IT, master
8910 : Vindenergi, master
8911 : Teknologiledelse (MMT), master
8912 : Redaktionel ledelse, master
8913 : Transport og maritim management, master
8914 : Fitness og træning, master
8916 : Public governance (MPG), master
8919 : Dansk som andetsprog, master
8920 : Sundhedsinformatik, master
8922 : Naturfagsundervisning, master
8923 : Journalistik, master
8925 : Dagtilbuds- og indskolingsdidaktik, master
8927 : Trivsels- og ressourcepsykologi, master
8928 : Business administration executive (EMBA), master
8929 : Uddannelse og læring, master
8930 : IT-organisation, master
8931 : Offentlig ledelse (MPG), master
8932 : Afdelingsbaseret hospitalsmanagement, master
8934 : Kulturplanlægning, master
8936 : Matematik, master
8938 : Sundhedsfremme, master
8941 : Inkluderende arkitektur, master
8942 : Globalisering og integration, master
8943 : Medicinsk billeddiagnostik, master
8944 : Humanistisk palliation, master
8946 : Offentlig kvalitet og ledelse, master
8947 : Klinisk familiedyrsvidenskab, master
8948 : Bygningsfysik, master
8949 : Scienceundervisning, master
8950 : Sexologi, master
8951 : Politivirksomhed, master
8952 : Vurdering af husdyrvelfærd i primærproduktion, master
8953 : It-ledelse, master
8954 : It interaktionsdesign, master
8955 : Procesledelse og organisatorisk forandring, master
8956 : Projekt- og innovationsledelse, master
8957 : Smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling, master
8958 : Vidensbaseret socialt arbejde, master
8970 : Socialpædagogik, master
8971 : Uddannelsesledelse, master
8972 : Drama- og teaterpædagogik, master
8974 : Leadership-innovation in complex systems (LAICS), master
8975 : Udsatte børn og unge (faglig ledelse), master
8976 : Rusmidler, master
8977 : Informationsforvaltning og Records Management,master
8978 : Projekt- og forandringsledelse, master
8979 : Forretningsudvikling, it og innovation, master
8980 : Forretningsudvikling, master
8994 : Sundhedsvidenskab fleksibel, master
8995 : Samfundsvidenskab fleksibel, master
8996 : Naturvidenskab fleksibel, master
8997 : Teknisk videnskab fleksibel, master
8998 : Humanistisk fleksibel, master
8999 : Teologisk fleksibel, master
9121 : Universitetsuddannelse una
9122 : Cand.mag. una
9123 : Cand.phil. una
9124 : Mag.art. una
9125 : Exam.art. una
9132 : Småbørnslærerinde
9144 : Korrespondent
9167 : Anden filmskoleuddannelse
9171 : Solist-komponist-dirigent
9172 : Musikkonservatorie una
9175 : Præst i folkekirken
9176 : Kunstakademiuddannelse una
9197 : Kunsthåndværker una
9224 : HD una
9225 : Statsautoriseret revisor
9264 : Mag.scient. una
9330 : Garver
9465 : Exam. pharm.
9468 : Barneplejerske
9477 : Danmarks sygeplejerskehøjskole, 1.-2. del
9484 : Cigarmager og -sorterer
9485 : Cigarrillosmager og -sorterer
9486 : Faglært tobaksarbejder
9495 : Bandagist
9564 : Søfartskoleuddannelse una
9569 : Kyst-, fiske- og sætteskipper
9636 : Gulvbelægningsarbejder
9654 : Pianostemmer
9655 : Akademiingeniør una
9658 : Ingeniør una
9668 : Konservator una, cand.scient.cons.
9686 : Officer A-linien una
9687 : Officer B-linien una
9688 : Officer una
9705 : Grundstudium, sprog uoplyst
9707 : Erhvervssproglig diplomprøve ED una
9714 : Erhvervssproglig una, afgangseksamen EA
9716 : Cand.ling.merc. una
9717 : Translatør
9911 : Vindmølleoperatør, vingeproduktion
9914 : Vindmølleoperatør, mekanik og montage
9919 : Montageoperatør
9920 : Kompositoperatør