Gå til sidens indhold

UDD

Navn

UDD

Beskrivende navn

Uddannelseskode

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Kode for en uddannelse forstået som uddannelsesprogrammet eller uddannelsesaktiviteten.

Alle uddannelsesprogrammer har en UDD-kode.
fx:
Sygeplejerske = 5166
Maskinmester = 5189

Koden er entydig og en uddannelses UDD-kode ændres ikke. Det er derfor UDD-koden, som skal bruges, hvis et givet uddannelsesprogram skal identificeres over tid.
Gennem tiden har det dog i nogle tilfælde været nødvendigt at lægge 2 udd koder sammen til en ny, hvis der har været tale om den samme uddannelse og splitte en udd kode op i, hvis 2 uddannelser har været indberettet på samme kode.

Detaljeret beskrivelse

De 4-cifrede koder for uddannelser identificerer entydigt de enkelte uddannelser, men er i sig selv usystematiske og derfor ikke umiddelbart velegnet til udarbejdelse af statistik. Her benyttes i stedet de 8-cifrede såkaldte forspaltekoder, som angiver uddannelsens placering i en uddannelsesklassifikation. Se fx dokumentationen af HOVEDOMRAADE_DETALJERET.

I nogle tilfælde skifter en uddannelse niveau, dvs. flytter fra et niveau i uddannelsesklassifikationen til et andet niveau. Sygeplejerskeuddannelsen var fx på et tidspunkt placeret som en kort videregående uddannelse, men er i dag placeret som en mellemlang videregående uddannelse.
En uddannelse, der udvikler sig og flyttes til et nyt uddannelsesniveau, vil normalt bevare sin uddannelseskode, hvis der ikke er nogen presserende grund til at skelne mellem den oprindelige og den nye udgave af uddannelsen. Man vil således ikke skulle lede efter sygeplejersker forskellige steder i klassifikationen, selv om sygeplejersken har udviklet sig og skiftet uddannelsesniveau.

Bemærk endvidere at koder for uddannelsesaktiviteter og uddannelseskvalifikationer er stabile over tid, men de tilknyttede forspaltekoder kan ændre sig. En uddannelse kan være fejlplaceret og forspaltekoden bliver derfor ændret, når fejlen erkendes, eller en uddannelse kan have udviklet sig over tid, så den på et tidspunkt bliver flyttet til et andet niveau. Det er derfor bedst at bevare uddannelseskoden i historisk materiale og efterfølgende anvende seneste klassifikation på alt historisk materiale for at undgå inkonsistens i forbindelse med tidsserier.

UDD-koden er 4 cifre lang. Værdisættet er numeriske felter og eventuelt foranstillede 0'er bliver fjernet.

Nye UDD-koder:
Der oprettes løbende nye uddannelser og dermed kommer der løbende nye UDD-koder.

Bilag

Tabel
Graf

Populationer:

Personer som er i gang med en uddannelse

Personer som er i gang med en uddannelse i et af Danmarks Statistiks registre

Elever og studerende der er eller har været indskrevet ved en ordinære uddannelse

Elever og studerende der er eller har været indskrevet ved en ordinær uddannelse, der er offentligt reguleret i perioden 01-10-1973 og frem. Populationen dækker uddannelseskarrierer fra børnehaveklasse til forskeruddannelser på universitetsniveau.

Værdisæt

Værdisæt

0 : Afbrudt
1 : Ingen uddannelse ivu
1006 : 6. klasse
1007 : 7. klasse
1008 : 8. klasse
1009 : 9. klasse
1010 : 10. klasse
1011 : 11. klasse
1021 : 1. real
1022 : 2. real
1023 : 3. real
1031 : 1. hf
1032 : 2. hf
1040 : 1.g, matematisk-sproglig fælleslinie
1041 : 1.g, matematisk linie
1042 : 1.g, sproglig linie
1049 : 2.g, matematisk-sproglig fælleslinie
1051 : 2.g, matematisk-fysisk linie
1052 : 2.g, matematisk-naturfaglig linie
1061 : 2.g, nysproglig linie
1062 : 2.g, klassisksproglig linie
1064 : 2.g, musiksproglig linie
1069 : 3.g, matematisk-sproglig fælleslinie
1070 : 3.g, matematisk linie una
1071 : 3.g, matematisk-fysisk linie
1072 : 3.g, matematisk-naturfaglig linie
1073 : 3.g, matematisk-samfundsfaglig linie
1080 : 3.g, sproglig linie una
1081 : 3.g, nysproglig linie
1082 : 3.g, klassisksproglig linie
1083 : 3.g, musiksproglig linie
1084 : 3.g, musiksproglig linie
1090 : Uoplyst (kendt i elevregistret)
1095 : Uoplyst (indvandrernes uddannelse)
1097 : Anden dansk studentereksamen
1098 : Udenlandsk studentereksamen
1099 : Uoplyst (ukendt i elevregistret)
1100 : Børnehaveklasse
1101 : 1. klasse
1102 : 2. klasse
1103 : 3. klasse
1104 : 4. klasse
1105 : 5. klasse
1106 : 6. klasse
1107 : 7. klasse
1108 : 8. klasse
1109 : 9. klasse
1110 : 10. klasse
1111 : 11. klasse
1114 : Grundskole til og med 6. kl
1115 : Grundskole 7.-10. kl.
1116 : Grundskole 7.-9. kl.
1117 : Grundskole 10.-11. kl.
1120 : Børnehaveklasse
1121 : 1. real
1122 : 2. real
1123 : 3. real
1140 : 1.g, matematisk-sproglig fælleslinie
1141 : 1.g, matematisk linie
1142 : 1.g, sproglig linie
1143 : 2.g, matematisk linie
1144 : 2.g, sproglig linie
1145 : 3.g, matematisk linie
1146 : 3.g, sproglig linie
1149 : 2.g, matematisk-sproglig fælleslinie
1151 : 2.g, matematisk-fysisk linie
1152 : 2.g, matematisk-naturfaglig linie
1153 : 2.g, matematisk-samfundsfaglig linie
1154 : 2.g, matematisk-musisk linie
1155 : 2.g, matematisk forsøgslinie
1161 : 2.g, nysproglig linie
1162 : 2.g, klassisksproglig linie
1163 : 2.g, samfundssproglig linie
1164 : 2.g, musiksproglig linie
1165 : 2.g, sproglig forsøgslinie
1169 : 3.g, matematisk-sproglig fælleslinie
1171 : 3.g, matematisk-fysisk linie
1172 : 3.g, matematisk-naturfaglig linie
1173 : 3.g, matematisk-samfundsfaglig linie
1174 : 3.g, matematisk-musisk linie
1175 : 3.g, matematisk forsøgslinie
1179 : Matematisk gymnasium
1181 : 3.g, nysproglig linie
1182 : 3.g, klassisksproglig linie
1183 : 3.g, samfundssproglig linie
1184 : 3.g, musiksproglig linie
1185 : 3.g, sproglig forsøgslinie
1189 : Sproglig gymnasium
1190 : Gymnasial indslusning for flygtninge GIF
1195 : Gymnasial suppleringskursus GSK
1196 : 1.g
1197 : 2.g
1198 : 3.g
1199 : Stx
1206 : 6. klasse
1207 : 7. klasse
1208 : 8. klasse
1209 : 9. klasse
1210 : 10. klasse
1301 : Dansk 1
1302 : Dansk 2
1303 : Dansk 3
1305 : Dansk uoplyst
1351 : Erhvervsintroduktion, kurser for unge
1352 : Erhvervsintroduktion, langtidsledige
1353 : Erhvervsintroduktion, kurser for kvinder
1354 : Erhvervsintroduktion, eifu/eifl-kurser
1355 : Erhvervsintroduktion, erhv.dk indvandrere
1356 : Erhvervsintroduktion, kurser for 10.kl.
1357 : Erhvervsintroduktion, specialklasser
1359 : Erhvervsintroduktion, inspirationskurser
1365 : Kreativ basis, grafisk åben uddannelse (GÅU)
141 : Formidl.-erhvervsspr. una - udvekslingstud. (kort vidg.)
1410 : 1-årigt grundskolekursus
1423 : 1-årigt realkursus
144 : Samfundsfaglig una - udvekslingstud. (kort vidg.)
145 : Teknisk una - udvekslingstud. (kort vidg.)
146 : Levnedsm./husholdn. una - udvekslingstud. (kort vidg.)
148 : Transport mv.una - udvekslingstud. (kort vidg.)
150 : Pædagogisk una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
1509 : 1. år, grundsskolekursus 2-årigt
151 : Formidl.-erhvervsspr. una- udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
1510 : 2. år, grundsskolekursus 2-årigt
1511 : Supplerende overbygningsforløb (SOF)
152 : Kunstnerisk una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
1522 : 1. år, realkursus 2-årigt
1523 : 2. år, realkursus 2-årigt
153 : Naturvidenskabuna - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
1531 : 1. hf
1532 : 2. hf
1533 : 3. hf.
1535 : 1. hf (3-årig)
1536 : 2. hf (3-årig)
1537 : 3. hf
1539 : Hf
154 : Samfundsvidensk.una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
1540 : 3-årig hf
1541 : 1. hf
1542 : 2. hf
1543 : 2-årig hf
1549 : Hf-enkeltfag
155 : Teknisk una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
1551 : 1. år, studenterkursus matematik-fysik
1552 : 1. år, studenterkursus matematik-naturfag
1553 : 1. år, studenterkursus matematik-samfundsfag
1555 : 1. år, studenterkursus matematik-forsøg
1559 : 1. år, studenterkursus matematik
156 : Levnedsm./ernæring una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
1561 : 1. år, studenterkursus nysproglig
1562 : 1. år, studenterkursus sproglig
1563 : 1. år, studenterkursus samfundsfag-sproglig
1565 : 1. år, studenterkursus sproglig-forsøg
1569 : 1. år, studenterkursus sproglig
159 : Sundhed una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
161 : Humanistisk una - udvekslingstud. (bachelor)
162 : Kunstnerisk una - udvekslingstud. (bachelor)
163 : Naturvidenskab una - udvekslingstud. (bachelor)
164 : Samfundsvidenskab una - udvekslingstud. (bachelor)
165 : Teknisk una- udvekslingstud. (bachelor)
1650 : 1. år, studenterkursus
1651 : 2. år, studenterkursus
1652 : Studenterkursus
167 : Jordbrugsvidenskab una - udvekslingstud. (bachelor)
1671 : 2. år, studenterkursus matematik-fysik
1672 : 2. år, studenterkursus matematik-naturfag
1673 : 2. år, studenterkursus matematik-samfundsfag
1679 : 2. år, studenterkursus matematik
1681 : 2. år, studenterkursus nysproglig
1682 : 2. år, studenterkursus klassisksproglig
1683 : 2. år, studenterkursus samfundsfag-sproglig
1689 : 2. år, studenterkursus sproglig
170 : Pædagogisk una - udvekslingstud.(lang vidg.)
171 : Humanistisk-teologisk una - udvekslingstud. (lang vidg.)
172 : Kunstnerisk una - udvekslingstud. (lang vidg.)
1721 : 1. år, realkursus 3-årigt
1722 : 2. år, realkursus 3-årigt
1723 : 3. år, realkursus 3-årigt
173 : Naturvidenskab una- udvekslingstud. (lang vidg.)
174 : Samfundsvidenskab una - udvekslingstud. (lang vidg.)
175 : Teknisk una - udvekslingstud. (lang vidg.)
176 : Levnedsm./ernæring una - udvekslingstud. (lang vidg.)
177 : Jordbrugsvidenskab una - udvekslingstud. (lang vidg.)
179 : Sundhed una - udvekslingstud. (lang vidg.)
1879 : Matematisk studenterkursus
1880 : EB, European baccalaureate
1889 : Sproglig studenterkursus
1891 : 1.g, pre-IB
1892 : 2.g, IB år 1
1893 : 3.g, IB år 2
1894 : Dansk-tysk studentereksamen
1895 : Dansk-Fransk Baccalauréat
1899 : IB, International baccalaureate
1901 : Produktionsskole
1984 : Vuggestue mv., førskoleuddannelse
1985 : Børnehave mv., førskoleuddannelse
2 : Ikke igang
200 : 1-6 år ivu
2003 : Skibskok, grundkursus
2004 : Grundlæggende maritim uddannelse
2005 : Skibsassistent, grundkursus modul 1+2
2007 : Befaren matros, afslutningskursus
2008 : Befaren skibsassistent, modul 3
2009 : Befaren motormand, afslutningskursus
2010 : Skibskok, afslutningskursus
2013 : Skibsassistent med metaluddannelse
2015 : Kystskipper
2016 : Kystskipper og fiskeskipper af 3.grad
2017 : Sætteskipper og fiskeskipper af 1.grad
2018 : Erhvervsfisker
2019 : Færgenavigatør
2021 : Sætteskipper
2022 : Fiskeskipper af 3. grad
2027 : Fiskeskipper af 1. grad
2028 : Maritimt forberedelseskursus
2029 : Juniorofficer, 1.teoridel
205 : 7-8 år ivu
210 : 9-10 år ivu
215 : Studentereksamen mv., ivu
220 : Pædagogik, ivu (amu)
239 : Handel/kontor, ivu (amu)
2401 : Efterskole una
2411 : Husholdningskursus, alment
2413 : Køkkenleder 1
2414 : Husholdningstekniker
2415 : Husholdningsskole, efteruddannelseskursus
2417 : Husholdningsskole, andre kurser
2419 : Køkkenleder 2
2421 : Håndarbejdskursus
2425 : Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
2428 : Daghøjskoler
2431 : Ungdomshøjskolekursus, alment
2432 : Ungdomshøjskolekursus, andre
2441 : Folkehøjskolekursus, alment
2442 : Folkehøjskolekursus, særlig gymnastik-/idrætskursus
2443 : Folkehøjskolekursus, håndarbejde og sløjd
2444 : Folkehøjskolekursus, forkursus sygepleje
2445 : Folkehøjskolekursus, særlig tilrettelagt for handicappede
2446 : Folkehøjskolekursus, pensionister
2447 : Folkehøjskolekursus, andre
2459 : Landmand faglært modul 1a
2460 : Landmand faglært modul 1b
2461 : Driftlederkursus, udvidet 5 mdr.
2462 : Landmand, efteruddannelse
2469 : Inseminør, kvæg
2470 : Produktionsassistent landbrug
2471 : Landbrugslærer, efteruddannelse
2473 : Landbrugskurser, andre
2475 : Mejeriteknolog
2476 : Mejeriskolekurser, andre
2477 : Gartnerskole, væksthus kursus
2478 : Gartnerskole, planteskole kursus
2479 : Gartnerskole, anlæg kursus
2480 : Gartnerskole, frugtavl kursus
2481 : Blomsterdekoratørkursus
2483 : Gartnerskole, andre kurser
2484 : Skovbrugskursus
2485 : Landmand faglært modul 2
2486 : Driftsleder grønt bevis
2487 : Landbrugsskole, grundskole afkortet
2488 : Gartner, driftslederkursus
2489 : Landbrugets driftlederkursus
2490 : Agrarøkonom
2491 : Grønt diplom modul 4
2492 : Landbrugets lederuddannelse
2493 : Kombineret ungdomsuddannelse
2508 : 8. klasse, efterskole
2509 : 9. klasse, efterskole
2510 : 10. klasse, efterskole
2511 : 11. klasse, efterskole
2515 : Efterskoler
2516 : Efterskoler 8.-9. kl.
2517 : Efterskoler 10.-11. kl.
253 : Bygge/anlæg, ivu (amu)
2530 : Den fri ungdomsuddannelse (FUU)
254 : Jern/metal, ivu (amu)
255 : Grafisk, ivu (amu)
258 : Teknik/industri i øvrigt, ivu (amu)
260 : Service, ivu (amu)
275 : Levnedsmiddel/husholdning, ivu (amu)
280 : Jordbrug/fiskeri, ivu (amu)
285 : Transport mv., ivu (amu)
290 : Social/sundhed, ivu (amu)
2900 : Amu.ind., beklædnings- og tekstilindustri
2901 : Amu.ind., lederuddannelse udvidet
2902 : Amu.ind., teknik-fremstilling-elektronik
2903 : Amu.ind., bryggeri-brænd.
2904 : Amu.ind., sala-kødindustri-mejeri
2905 : Amu.ind., metalindustri
2906 : Amu.ind., fisk og fjerkræ
2907 : Amu.ind., procesindustri - levnedsmiddel
2908 : Amu.ind., snedker og tømrer
2909 : Amu.ind., fotograffaget
2910 : Amu.ind., el-faget
2911 : Amu.ind., træindustrien
2912 : Amu.ind., grafisk euu
2913 : Amu.ind., teknikere mv.
2914 : Amu.ind., metalindustrien specialarb.
2915 : Amu.ind., kartonnage og papir
2916 : Amu.ind., fyringsteknik
2917 : Amu.ind., laborantuddannelse
2918 : Amu.ind., kødbranchen
2919 : Amu.ind., mejeriindustrien
2920 : Amu.ind., plastindustrien
2921 : Amu.ind., polstermøbler og sko
2922 : Amu.ind., tobaksindustrien
2923 : Amu.ind., vodbinderierhverv
2924 : Amu.ind., procesindustri
2925 : Amu.ind., fællesplan metalindustrien
2926 : Amu lab./tekn., laboratorieteknik
2950 : Amu.baj., malerfaget
2951 : Amu.baj., murer og stenhugger
2952 : Amu.baj., snedker og tømrer
2953 : Amu.baj., tekniske installationer
2954 : Amu.baj., teknikere sala-jordbrug
2955 : Amu.baj., isoleringsfaget
2956 : Amu.baj., asfaltbranchen
2957 : Amu.baj., entreprenører
2958 : Amu.baj., byggeri og energi
2959 : Amu.baj., skorstensfejer
2960 : Amu.baj., vvs-branchen
2961 : Amu.baj., jordbrugets euu
2962 : Amu.bai., fugearbejde med fleksible fugematerialer
2969 : Amu.htf., lederuddannelse
2970 : Amu.htf., reklamebranchen
2971 : Amu.htf., filmoperatør
2972 : Amu.htf., bager og konditor
2973 : Amu.htf., handel og service
2974 : Amu.htf., optikerfaget
2975 : Amu.htf., urmagerfaget
2976 : Amu.htf., frisør og kosmetik
2977 : Amu.htf., tandteknikerfag
2978 : Amu.htf., erhvervsfiskere
2979 : Amu.htf., køkken og hotel mv
2980 : Amu.htf., finanssektor
2981 : Amu.htf., pressefotograf
2982 : Amu.htf., transport og logistik
2983 : Amu.htf., serviceerhverv
2984 : Amu.htf., handel og kontor
2985 : Amu.htf., vaskeriindustri
2986 : Amu.htf., teaterteknik
299 : AMU una
2990 : Amu.off., social og sundhed
2991 : Amu.off., statslige uddannelser euu
2992 : Amu.off., pædagogisk euu
300 : Erhvervsfaglige uddannelse una, ivu
3000 : Bioteknologi, civilingeniør 2år
3001 : Digital design og interaktive teknologier, kand.2år
3002 : Indoeuropæisk, kand.
3003 : Internat.virksomhedsk, Interkult. markedsstud, cand.ling.merc.2år
3004 : Internat. Virksomhedsk., Amerikanske studier, kand.2år
3005 : Internat. Virksomhedsk., Europæiske studier, cand.ling.merc.2år
3006 : International virksomhedskommunikation i arabisk, bach.
3007 : International virksomhedskommunikation i engelsk, bach.
3008 : Internat. virksomhedskommunik., engelsk-it-webkomm.,bach.
3009 : Internat. virksomhedskommunik., spansk og medier, bach.
3010 : International virksomhedskommunikation i spansk, bach.
3011 : Internat. virksomhedskommunik., tysk og medier, bach.
3012 : International virksomhedskommunikation tysk, bach.
3013 : Internat. virksomhedskommunikation, engelsk og IT, bach.
3014 : International virksomhedskommunikation i fransk, bach.
3015 : Internat. virksomhedskommunikation, spansk og IT, bach.
3016 : Internat. virksomhedskommunikation, tysk og IT, bach.
3017 : International virksomhedskommunikation, sproglig og kulturel formidling, bach.
3018 : International virksomhedskommunikation i 2 fremmedsprog, bach.
3019 : Softwareteknologi, ing.bach.
3020 : Moderne tysklandsstudier,master
3021 : Internationale forhold, kand.2år
3022 : International erhvervsøkonomi med fremmedsprog, bach.
3023 : Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, engelsk og spansk,bach.int.
3024 : Erhvervsøkonomi-business, language and culture, kand.2år
3025 : Business, Asian Language and Culture, bach.
3026 : Erhvervsøkonomi-business, language and culture, bach.
3027 : Maskinkonstruktion, ing.bach.
3028 : Maskinkonstruktion, civilingeniør 2år
3029 : Arkitektur og design, civilingeniør 2år
3030 : Sundheds-IT, master
3031 : Virksomhedskommunikation, kand.2år
3032 : Lingvistik, bach.
3033 : Sprogvidenskab og lingvistik, kand.2år
3034 : Arabisk- og islamstudier, bach.
3035 : Arabisk- og islamstudier, kand.2år
3036 : HA (int.) erhvervsøkonomi med fransk,bach.
3037 : HA (int.)erhvervsøkonomi med spansk,bach.
3038 : HA (int.)erhvervsøkonomi med engelsk,bach.
3039 : Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur, bach.
3040 : Journalistik, cand.mag.2år
3041 : Spansk og latinamerikansk sprog og kultur, bach.
3042 : Fødevarevidenskab, kand.2år
3044 : Amu.adm, administrative funktioner i HR
3045 : Biokemi, bach.
3046 : Akvatisk miljøbiologi, kand.2år
3047 : Engineering (Sustainable Fisheries and Aquaculture), civilingeniør 2år
3048 : Biologisk oceanografi, kand.2år
3049 : Biomedicinsk teknik, kand.2år
3050 : Biosystemteknologi, cand.scient.tech.2år
3051 : Bioteknologi, master
3052 : Bæredygtig energi, cand.scient.tech.2år
3053 : Eksperimentel biologi,bach.
3054 : Eksperimentel biologi, kand.2år
3055 : Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, engelsk og tysk, bach.int.
3056 : Kemi, miljø og bioteknologi, ingeniør bach.
3057 : Kemi, miljø og bioteknologi, kand.2år
3058 : Molekylærbiologi, kand.2år
3059 : Systembiologi, cand.polyt.2år
3060 : Systembiologi, cand.scient.tech.2år
3061 : Ledelse af digital kommunikation, kand.2år
3062 : Audiologi, bach.
3063 : Audiologi, kand.2år
3064 : Logopædi, bach.
3065 : Pædagogisk audiologi, bach.
3066 : Brasilianske studier, bach.
3067 : Brasilianske studier, kand.2år
3068 : Portugisiske og brasilianske studier, bach.
3069 : Portugisiske og brasilianske studier, kand.2år
3070 : Europastudier, kand.2år
3071 : Øst- og sydøsteuropastudier, bulgarsk, bach.
3072 : Øst- og sydøsteuropastudier, grækenlandsstudier, bach.
3073 : Øst- og sydøsteuropastudier, polsk, bach.
3074 : Øst- og sydøsteuropastudier, russisk, bach.
3075 : Østeuropastudier, kand.2år
3076 : Erhvervsøkonomi, cand.soc.2år
3077 : Erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation, kand.2år
3078 : Avanceret økonomi og finansiering, kand.2år
3079 : Innovation og videnøkonomi, kand.2år
3080 : Statskundskab, bach.
3081 : Økonomi - Nationaløkonomi, kand.2år
3082 : Politik og administration, kand.2år
3083 : HA(kom.) erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation, bach.
3084 : Marketing and management communication, bach.
3085 : Kulturgeografi, kand.
3086 : Geoinformatik (MTM), master
3087 : Klassisk filologi, bach.
3088 : Græsk, klassisk, bach.
3089 : Latin, bach.
3090 : Oldtidskundskab, bach.
3091 : Vestasiens oldtidshistorie, kand.2år
3092 : Interdisciplinære naturvidenskabelige studier, kand.2år
3093 : Oplevelsesdesign, kand.2år
3094 : Digital design, bach.
3095 : Digital design, kand.2år
3096 : Interaktive digitale medier, kand.2år
3097 : It-produktudvikling, bach.
3098 : It og læring, organisatorisk omstilling, kand.2år
3099 : Informationsarkitektur, kand.2år
3100 : Informationsvidenskab, bach.
3101 : Informationsvidenskab, cand.it.2år
3102 : Matrikulær informatik, master
3103 : Security and mobile computing, civilingeniør 2år
3104 : Digitalisering og applikationsudvikling, kand.2år
3105 : Software, ing.bach.
3106 : Software, civilingeniør 2år
3107 : Softwarekonstruktion, civilingeniør 2år
3108 : Computerteknologi, cand.scient.tech.2år
3109 : Digitale medieteknologier, cand.scient.tech.2år
3110 : Design og innovation, civilingeniør 2år
3111 : Produktudvikling og innovation,cand.scient.tech.2år
3112 : Industriel økonomi og teknologiledelse, civilingeniør 2år
3113 : Værdikæder og innovationsledelse, cand.scient.tech.2år
3114 : Virksomhedsteknologi, civilingeniør 2år
3115 : Elektroteknologi, civilingeniør 2år
3116 : Elektroteknologi, ing.bach.
3117 : Elektro-mekanisk systemdesign, civilingeniør 2år
3118 : Design af mekaniske systemer, civilingeniør 2år
3119 : Konstruktion og mekanik, civilingeniør 2år
3120 : Fødevareinnovation og sundhed, kand.2år
3121 : Produkt- og designpsykologi, ing.bach.
3122 : Produktion og konstruktion, ing.bach.
3123 : Produktion, kand.2år
3124 : By-, energi- og miljøplanlægning, ing.bach.
3125 : By-, energi- og miljøplanlægning, civilingeniør 2år
3126 : Landinspektørvidenskab,cand.scient.tech.2år
3127 : Energiteknik, civilingeniør 2år
3128 : Vindenergi, cand.scient.tech.2år
3129 : Køleteknik, civilingeniør 2år
3130 : Miljø- og arbejdsmiljøledelse, master
3131 : Environmental studies, civilingeniør 2år
3132 : Fødevareteknologi, civilingeniør 2år
3133 : Fødevarevidenskab, cand.scient.tech.2år
3134 : Molekylær ernæring og fødevareteknologi, kand.2år
3135 : Amu.trp, lager, terminal og logistik
3136 : Klinisk farmaci, kand.2år
3137 : Lægemiddelvidenskab, kand.2år
3138 : Farmaceutisk kemi, kand.2år
3139 : Kemi, kand.2år
3140 : Anvendt kemi, civilingeniør 2år
3141 : Medicin og teknologi, civilingeniør 2år
3142 : Teknisk geologi, cand.scient.tech.2år
3143 : Didaktik, dansk, kand.2år
3144 : Didaktik, matematik, kand.2år
3145 : Didaktik, materiel kultur, kand.2år
3146 : Didaktik, musikpædagogik, kand.2år
3147 : Moderne kultur, kand.2år
3148 : Æstetik og kultur, bach.
3149 : Kognitiv semiotik, kand.2år
3150 : Journalistik, medier og globalisering, kand.2år
3151 : Informationsvidenskab, cand.mag.2år
3152 : Informationsvidenskab og kulturformidling, master
3153 : Veterinary public health,master
3154 : Art and technology, bach.
3155 : Biomedicinsk informatik, kand.2år
3156 : Produktudvikling og innovation, civilingeniør 2år
3157 : Social Work,European Master
3158 : Latinamerikastudier, kand.2år
3159 : Amu.mej, pasning af dyr
3160 : Internat. virksomhedskommunikation, dansk, kand.2år
3161 : Urban Studies, kand.2år
3162 : Kognitionsvidenskab, bach.
3163 : Webkommunikation, kand.2år
3164 : Informations- og kommunikationsvidenskab, kand.2år
3165 : Kuratering, master
3166 : Internat. virksomhedskommunikation, arabisk, bach.
3167 : Tourism management, kand.2år
3168 : Cyber Security, civilingeniør 2år
3169 : Software Engineering, civilingeniør 2år
3170 : Economics and Business Administration - General Management and Analytics, kand.2år
3171 : Kognitionsvidenskab,bach.
3172 : Tjekkisk,bach.
3173 : Bosnisk-kroatisk-serbisk, kand.2år
3174 : Cognitive Science, kand.2år
3175 : Amu.eli, gas- og oliefyrede installationer
3176 : Arkitekturens teknik, æstetik og metoder,master
3177 : Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering, ingeniør bach.
3178 : Virksomhedskommunikation, kand.2år
3179 : Corporate Communication, kand.2år
3180 : Webkommunikation, kand.2år
3181 : Amu, fri-institutionsforsøg
3182 : Information Technology in IT, Communication and Organisation, kand.2år
3183 : Informationsvidenskab og kulturformidling, kand.2år
3184 : Information Science and Cultural Communication, kand.2år
3185 : HA almen erhvervsøkonomi, bach.
3186 : Economics and Business Administration, bach.
3187 : Erhvervsøkonomi, kand.2år
3188 : Economics and Business Administration, kand.2år
3189 : Politik og international forvaltning, kand.2år
3190 : International Public Administration and Politics, kand.2år
3191 : Globale studier, kand.2år
3192 : Global Studies, kand.2år
3193 : Antropologi, kand.2år
3194 : Anthropology, kand.2år
3195 : Film- og medievidenskab, kand.2år
3196 : Film- and Media Studies, kand.2år
3197 : Rumlige design og samfund, kand.2år
3198 : Spatial Designs ans Society, kand.2år
3199 : Socialt entreprenørskab og management, kand.2år
320 : Pædagogik, ivu (eud)
3200 : Social Entrepreneurship and Management, kand.2år
3201 : Virksomhedsledelse, kand.2år
3202 : Business Administration and Leadership, kand.2år
3203 : Økonomi, kand.2år
3204 : Economics, kand.2år
3205 : Jura, kand.2år
3206 : Laws, kand.2år
3207 : Sundhedsinnovation, kand.2år
3208 : Akademiuddannelse i automation og drift
3209 : Statskundskab, kand.2år
3210 : Political Science, kand.2år
3211 : Sociale interventionsstudier, kand.2år
3212 : Social Intervention Studies, kand.2år
3213 : Internationale udviklingsstudier, kand.2år
3214 : International Development Studies, kand.2år
3215 : Kultur- og sprogmødestudier, kand.2år
3216 : Cultural Encounters and Communication Studies, kand.2år
3217 : Mekanik og produktion, ing.bach.
3218 : Geoteknologi, ing.bach.
3219 : Geoteknologi, ing.bach.
3220 : Arkæologi, bach.
3221 : International kommunikation og multimedier, bach.
3222 : Informationsteknologi, civilingeniør 2år
3223 : Energi management (overbygning), prof.bach.
3224 : Journalistik, kand.2år
3225 : Omsorg, sundhed og pædagogik, Individuel EUD
3226 : Kontor, handel og forretningsservice, Individuel EUD
3227 : Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Individuel EUD
3228 : Teknologi, byggeri og transport, Individuel EUD
3229 : Virksomhedsstudier, kand.2år
3230 : Svagstrøm, ing.prof.bach.
3231 : Fødevarer, jordbrug og oplevelser
3232 : Omsorg, sundhed og pædagogik
3233 : Kontor, handel og forretningsservice
3234 : Teknologi, byggeri og transport
3235 : Business studies, kand.2år
3236 : Engelsk, kand.2år
3237 : English, kand.2år
3238 : Bioteknologi, ing.prof.bach.
3239 : Biotechnology, ing.prof.bach.
3240 : Datalogi, kand.2år
3241 : Computer Science, kand.2år
3242 : Molekylærbiologi, kand.2år
3243 : Molecular Biology, kand.2år
3244 : Kemi, kand.2år
3245 : Chemistry, kand.2år
3248 : Folkesundhedsvidenskab, kand.2år
3249 : Public Health, kand.2år
3250 : Kemi og bioteknologi, ing.bach.
3251 : Chemistry-biotechnology, ing.bach.
3252 : Robotteknologi, ing.bach.
3253 : Robot Systems, ing.bach.
3254 : Matematik, kand.2år
3255 : Mathematics, kand.2år
3256 : Fysik, kand.2år
3257 : Physics, kand.2år
3258 : Matematik-økonomi, kand.2år
3259 : Mathematics-Economics, kand.2år
3260 : Biologi, kand.2år
3261 : Energi og Miljø diplomuddannelse
3262 : Buschauffør i kollektiv trafik
3263 : Buschauffør i kollektiv trafik
3264 : Buschauffør i kollektiv trafik
3265 : Turistbuschauffør
3266 : Turistbuschauffør
3267 : Kranfører
3268 : Kranfører
3269 : Kranfører
3270 : Gartner
3271 : Gartner
3272 : Klassisk filologi, bach.
3273 : Klassisk filologi, kand.2år
3274 : Biology, kand.2år
3275 : Jordbrugvirksomhed(overbygning).prof.bach.
3276 : Lingvistik, kand.2år
3277 : Linguistics, kand.2år
3278 : AMU. adm, praktisk myndighedsudøvelse
3279 : Molekylær biomedicin /Molekylær medicin, kand.2år
3280 : Molecular Biomedicine, kand.2år
3281 : Kommunikation, kand.2år
3282 : Communication Studies, kand.2år
3283 : Informationsvidenskab, kand.2år
3284 : Information Science, kand.2år
3285 : Amu.træ, møbelproduktion, halvfabrikata, bygningskomponenter mv.
3286 : Electronics, ing.prof.bach.
3287 : Amu.trp, klargøring af og tunnelkørsel med togmateriel
3288 : Jordbrug (overbygning), prof.bach.
3289 : Nature and Agricultural Management (overbygning), prof.bach.
3291 : Amu.ind, fremstilling af præcisionsprint og automatisk produktion
3298 : Miljøbiologi, kand.2år
3299 : Environmental Biology, kand.2år
3300 : EU-studier, kand.2år
3301 : EU-Studies, kand.2år
3302 : Geografi/Geografi og geoinformatik, kand.2år
3303 : Geography/Geography and Geoinformatics, kand.2år
3304 : Erhvervsøkonomi, bach.
3305 : Akademiuddannelse i VVS-installation
3306 : Akademiuddannelse i EL-installation
3307 : Interkulturelle markedsstudier, kand.2år
3308 : Hovedpinesygdomme, master
3309 : Lægemiddelregistrering, master
3310 : Interkulturelle studier i fransk, kand.2år
3311 : Interkulturelle studier i italiensk, kand.2år
3312 : Interkulturelle studier i latinamerikastudier, kand.2år
3313 : Interkulturelle studier i Latinamerika og Spanien, kand.2år
3314 : Globale områdestudier, kand. 2 år
3315 : Interkulturelle studier i tysk, kand.2år
3316 : Diplomuddannelse i designledelse
3317 : Media Arts Cultures, kand.2år
3318 : Interkulturelle studier, kand.2år
3319 : Arbejdsmarkedsrettet Dansk
3320 : Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik
3321 : Gæstestuderende
3322 : Åben uddannelse
3323 : HHX, 2-årig
3325 : Erhvervsuddannelse uden nærmere angivelse (EUX)
3326 : IT-software, kand.2år
3327 : Kommunikation, bach.
3328 : Matematisk-fysisk faggruppe, kand.
3329 : Folkeskolelærer,bach.
3330 : Teknisk, cand. scient.tech.2år
3331 : Operations Management, civilingeniør 2år
3333 : Kemi- og bioteknik, ing.prof.bach.
3334 : Religion studier/religionsvidenskab, kand.2år
3335 : Kommunikation og digitale medier, bach.
3336 : Audiologopædi, kand.2år
3337 : Kulturformidling, kand.
3338 : Kultur og kulturformidling, kand.2år
3339 : Kunsthistorie, bach.
3340 : Computerteknologi, civilingeniør 2år
3341 : Teknisk geologi, civilingeniør 2år
3342 : Datalogi, bach.
3343 : Audiologopædi, bach.
3344 : Biosystemteknologi, civilingeniør 2år
3345 : Fødevareteknologi, civilingeniør 2år
3346 : Ruslandstudier, bach.
3347 : IT-produktudvikling, kand.2år
3350 : Akademiuddannelse i byggekoordination
3351 : Akademiuddannelse i byggeteknologi
3352 : Akademiuddannelse i Miljøteknologi
3353 : Engineering (General Engineering), ing.bach.
3354 : Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering, civilingeniør 2år
3355 : Bioteknologi (engelsk), ing.prof.bach.
3356 : Østeuropastudier, bach.
3357 : Forretningsudvikling, ing.prof.bach.
3363 : Business Administration and Data Science, kand.2år
3364 : Amu.eli, køleautomatik og varmepumper
3365 : Amu.eli, maritime el-installationer
3366 : Miljøkemi og forvaltning, AO
3367 : Klimatilpasning, AO
3368 : Teknisk videnskab (ingeniørvidenskab), bach.
3369 : Kognitions- og datavidenskab, bach.
3370 : Teknisk videnskab (cyber- og computerteknologi), bach.
3371 : Mechanical Engineering, bach.
3372 : Mechanical Engineering, civilingeniør 2år
3373 : Maskinteknik, bach.
3374 : Maskinteknik, civilingeniør 2år
3375 : Data stewardship, AO
3376 : Business, Asian Language and Culture - Japanese, bach.
3377 : Quantum Information Science, kand.2år
3378 : Jura (SDU), kand.2år
3379 : Jura (SDU), bach.
3380 : Kulturforståelse, kand.2år
3381 : Semiotik, kand.2år
3382 : Population Studies, kand.2år
3383 : Natur og jordbrugsproduktion, prof.bach.
3384 : Almen ingeniørvidenskab, ing.bach.
339 : Handel/kontor, ivu (eud)
3401 : Fødevarer, jordbrug og oplevelser (grundforløb plus)
3402 : Omsorg, sundhed og pædagogik (grundforløb plus)
3403 : Kontor, handel og forretningsservice (grundforløb plus)
3404 : Teknologi, byggeri og transport (grundforløb plus)
353 : Bygge/anlæg, ivu (eud)
3535 : International Food Quality and Health, kand.2år
354 : Jern/metal, ivu (eud)
355 : Grafisk, ivu (eud)
358 : Teknik/industri i øvrigt, ivu (eud)
3598 : fiktiv afsluttet grundforløb
3599 : Amu.trp, transportoptimering
360 : Service, ivu (eud)
3600 : Amu.adm, administration og assistance i sundhedssektoren
3601 : Amu.met, transportteknisk område
3602 : Amu.bai, anvendelse af entreprenørmateriel
3603 : Amu.met, automatik- og procesteknisk område
3604 : Amu.met, flyteknisk område
3605 : Amu.bai, maling og overfladebehandling bygninger m.v.
3606 : Amu.met, guld- og sølvsmedeområdet
3607 : Amu.adm, IKT-administration og vedligeholdelse
3608 : Amu.ind-met, skibsbygningstekniske område
3609 : Amu.adm, foto-, film-, tv- og redaktionel produktion
3610 : Amu.met, smedeteknisk område
3611 : Amu.bai, spildevandsbehandling
3612 : Amu.adm, detailhandel
3613 : Amu.adm, produktion af trykt og digital kommunikation
3614 : Amu.adm, handel og logistik
3615 : Amu.bai, stilladsmontage
3616 : Amu.adm, spedition og shipping
3617 : Amu.adm, offentlig forvaltning og sagsbehandling
3618 : Amu.adm, administration
3619 : Amu.adm, viden- og forretningsservice
3620 : Amu.adm, turist og rejse
3621 : Amu.bai, tagdækning o.lign. med tagpap, membraner og folier
3622 : Amu.ind-met, støberiteknisk område
3623 : Amu.adm, ledelse
3624 : Amu.met, maskin- og værktøjsområdet
3625 : Amu.bai, vejbygning og belægninger
3626 : Amu.met, elektronik- og svagstrømsteknisk område
3627 : Amu.met, data- og kommunikationsteknisk område
3628 : Amu.adm, finansiel rådgivning og forsikring
3629 : Amu.soc, pædagogisk arbejde med børn og unge
3630 : Amu.adm, forsikring og pension
3631 : Amu.bai, anlægskonstruktioner og råhuse
3632 : Amu.lev, industrislagtning og forædling af kødprodukter
3633 : Amu.bai, boringer på land og jordbundsundersøgelser
3634 : Amu.lev, detailforarbejdning og forædling af ferskvarer
3635 : Amu.mej, maskiner og teknik landbruget
3636 : Amu.srv, ejendomsservice
3637 : Amu.bai, aptering af bygninger mv.
3638 : Amu.lev, reception, servering og service
3639 : Amu.bai, nedrivning og affaldshåndtering
3640 : Amu.mej, planteproduktion i landbruget
3641 : Amu.mej, husdyrproduktion i landbruget
3642 : Amu.mej, pasning af zoodyr, hobbydyr og fisk
3643 : Amu.bai, kloakering
3644 : Amu.bai, isolering af tekniske anlæg
3645 : Amu.bai, projektering, sagsbeh., reg. og teknisk salg
3646 : Amu.mej, produktion og pakning mejeriprodukter
3647 : Amu.lev, brød-, kage-, dessert- og konfekturefremstilling
3648 : Amu.ind, laboratorieservice
3649 : Amu.lev, madfremstilling - institutionskøkkener
3650 : Amu.ind-met, svejsning og termisk skæring i metal
3651 : Amu.met, teknisk design og tegning i industrien
3652 : Amu.eli, elektrisk automation på aut.- maskiner og anlæg
3653 : Amu.eli, elevatorteknik
3654 : Amu.eli, el-forsyningsanlæg
3655 : Amu.eli, bygningers el-installationer og antennemontage
3656 : Amu.eli, service på hvidevare- og køleautomatik
3657 : Amu.eli, intelligente bygningsinstallationer og CTS-anlæg
3658 : Amu.eli, sikrings- og alarmteknik
3659 : Amu.eli, tele- og datateknik
3660 : Amu.srv, pleje af hår, hud og negle
3661 : Amu.srv, urmageri
3662 : Amu.srv, optometri
3663 : Amu.srv, industriel vask og efterbehandling tekstiler
3664 : Amu.ind, beklædnings- og textilområdet
3665 : Amu.ind, travers-portalkran-riggerområdet
3666 : Amu.mej, etablering og pleje af grønne områder og anlæg
3667 : Amu.mej, produktion af og rådgivning om planteskoleplanter
3668 : Amu.mej, produktion af og rådgivning om væksthusplanter
3669 : Amu.ind, overfladebehandling stålkonstruktioner
3670 : Amu.ind, spåntagende metalindustri
3671 : Amu.ind, køle- og klimaanlæg
3672 : Amu.ind, montage af elektronik
3673 : Amu.adm, operativ retshåndhævelse, forebyggelse og efterforskning
3674 : Amu.mej, skovbrug og landskabsdrift
3675 : Amu.ind, fremstilling af medicinalvarer og -produkter
3676 : Amu.adm, praktisk kirketjeneste
3677 : Amu.ind, industriel produktion af levneds- og nydelsesmidler
3678 : Amu.ind, procesindustriel produktion af non-food produkter
3679 : Amu.srv, rengøringsservice
3680 : Amu.ind, arbejdets organisering ved produktion i industrien
3681 : Amu.ind, plastområdet - hærdeplast
3682 : Amu.ind, plastområdet - plastsvejsning
3683 : Amu.ind, plastområdet - termoplast
3684 : Amu.ind, montage af lettere industriprodukter
3685 : Amu.ind, elektroniske komponenter og produkter
3686 : Amu.ind, forsynings- og distributionssektorerne
3687 : Amu.srv, vagtservice
3688 : Amu.soc, patientrelateret service på sygehusene
3689 : Amu.lev, madfremstilling - restaurant, kantine og catering
3690 : Amu.eli, blikkenslagerarbejde
3691 : Amu.eli, servicering af varme og sanitet
3692 : Amu.soc, omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde
3693 : Amu.eli, installation og service af klima og ventilation
3694 : Amu.eli, Installation service - varme-vand-afløb vvs-området
3695 : Amu.soc, sundheds-og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet
3696 : Amu.eli, skorstensfejerarbejde
3697 : Amu.eli, industrielle rørsystemer og anlæg
3698 : Amu.srv, tandteknik
3699 : Amu.træ, bolig- og autointeriørmontering
3700 : Amu.træ, massivtræmøbel
3701 : Amu.adm, kontrol og resocialisering af indsatte og asylansøgere
3702 : Amu.træ, savværk og halvfabrikata
3703 : Amu.træ, vinduer, døre og bygningskomponenter
3704 : Amu.træ, plademøbel
3705 : Amu.met, cykelmekanisk område
3706 : Amu.met, entreprenør- og landbrugstekniske område
3707 : Amu.met, køleteknisk område
3708 : Amu.met, klimateknisk område
3709 : Amu.met, varmeteknisk område (fyrede anlæg)
3710 : Amu.ind, betjening og programmering industrirobotter
3711 : Amu.ind, produktion i fiske- og fjerkræindustrien
3712 : Amu.ind, pladebearbejdende metalindustri
3713 : Amu.ind, industriel overfladebehandling
3714 : Amu.trp, grundkompetence chauffør - bus
3715 : Amu.trp, grundkompetence lager og terminal
3716 : Amu.trp, lager og logistik
3717 : Amu.trp, klargøring af togmateriel
3718 : Amu.trp, renovation
3719 : Amu.trp, flytning og møbeltransport
3720 : Amu.trp, redning
3721 : Amu.trp, post
3722 : Amu.trp, specialbefordring af personer
3723 : Amu.trp, transportarbejde i lufthavne
3724 : Amu.trp, havn og terminal
3725 : Amu.ind, medicinfremstilling
3726 : Amu.soc, arbejde på klubområdet og i kulturhuse
3727 : Amu ind, fremstilling af hybride print
3728 : Amu.trp, grundkompetence chauffør - gods
3729 : Amu.trp, grundkompetence chauffør - taxi
3730 : Amu.trp, godstransport ad landevej
3731 : Amu.trp, personbefordring med bybus, rutebil og taxi
3732 : Amu.trp, lastbilkran
3733 : Amu.trp, mobilkran
3734 : Amu.trp, vintertjeneste
3735 : Amu, fælleskataloget
3736 : Amu, overgangsordnings FKB
3737 : Amu.trp, erhvervsfiskere
3738 : Amu, individuel kompetenceafklaring
3739 : Amu.met, de maritime håndværksfag
3740 : Amu.met, karrosseritekniske område
3741 : Amu.met, køretøjsområdet
3742 : Amu.met, låseteknik
3743 : Amu.met, vedligehold af produktionsudstyr i metalindustrien
3744 : Landskabsarkitektur, kand.
3745 : Agronomi, kand.2år
3746 : It til organisationer, kand.2år
3747 : Kulturgeografi, kand.2år
3749 : Amu.ind, betjening af travers-portalkran-riggerudstyr
375 : Levnedsmiddel/husholdning, ivu (eud)
3750 : Datanom
3751 : Amu.ind, produktion af køle- og klimaanlæg
3752 : IT-administrator
3753 : Amu.bai, anlægsarbejder
3754 : Amu ind, montage af lettere industriprodukter
3755 : Erhvervsdiplom Lederuddannelse
3756 : Amu.ind, fremstilling af produkter i plast
3757 : Amu.ind, plastsvejsning
3758 : Amu.ind, procesindustriel produktion
3759 : Amu.ind, metalindustriel bearbejdning
3760 : Ejendomsmægler
3761 : Amu.met, opbygning og drift af offshore installationer
3762 : Amu.bai, beton- og montagebyggeri
3763 : Amu.bai, bygge- og anlægsopgaver i lettere/tungere materialer
3764 : Amu.bai, gulvlægning og vådrumsopgaver med vådrumssikring
3765 : Erhvervsdiplom Merkonom
3766 : Amu.bai, industriel fremstilling af betonvarer/ -elementer
3767 : Amu.bai, konstruktion og montage med glas og aluminium
3768 : Amu.adm, detailhandel
3769 : Amu, individuel kompetence vurdering
3770 : Erhvervsdiplom Human resource development HRd
3771 : Amu.mej, drift af gartneri, havecenter og planteskole
3772 : Amu.trp, national og international personbefordring med bus
3773 : Amu.trp, transport af levende dyr
3774 : Amu.soc, socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap
3775 : Finansiel videreuddannelse
3776 : Amu ind, metrologi i metalindustrien
3777 : Amu.trp, tanktransport
3778 : Amu.lev, mad til grupper med varierede behov for ernæring
3779 : Amu.met, teknisk dokumentation i industriel produktion
3780 : Fodplejer opskoling
3781 : Amu.træ, produktion af møbler, orgler, døre, vinduer mv.
3782 : Amu.adm, administration og assistance tandklinikken
3783 : Amu.ind-met, støberi- og metalskrotningsindustri
3784 : Amu.ind, postale produkter og processer
3785 : Kloakmester
3786 : Amu.met, cykel-, knallert- og motorcykeltekniske område
3787 : Amu.met, udvikling og produktion til digitale medier
3788 : Amu.ind, operatøropgaver i el-forsyning
3789 : Amu.met, teater-, udstillings- og eventområdet
3790 : Landbrug, overbygningsuddannelse
3791 : Amu.ind, betjening af industrirobotter for operatører
3792 : Amu.ind, arbejdets organisering ved produktion i industrien
3793 : Amu.srv, teltmontage
3794 : Amu.rustfri, arbejde i den rustfrie stålindustri
3795 : Amu.ind, overfladebehandling
3796 : Amu ind, produktion af elektronikprodukter
3797 : Amu.srv, teltmontage
3798 : Amu.adm, instruktion og adm. funktioner i træning og sport
3799 : Amu.mej, skov- og naturforvaltning og naturformidling
380 : Jordbrug/fiskeri, ivu (eud)
3800 : Financial controller
3801 : Akademiuddannelse i skatter og afgifter
3802 : Akademiuddannelse i socialt arbejde
3803 : Akademiuddannelse i beskæftigelse
3804 : Akademiuddannelse i tolkning
3805 : Amu.soc, audiologiske og neurofysiologiske område
3806 : Akademiuddannelse i international handel og markedsføring
3807 : Akademiuddannelse i energiteknologi
3808 : Amu.adm. produktion af kommunikations- og medieprodukter
3810 : Merkonom
3811 : Naturvidenskab una, bach. (RUC)
3812 : Natural Sciences, bach. (RUC)
3813 : Humanistisk una, bach. (RUC)
3814 : Global Humanities, bach. (RUC)
3815 : Samfundsvidenskab una, bach. (RUC)
3816 : Social Sciences, bach. (RUC)
3835 : Pc-bruger
3836 : Akademiuddannelse uden profil
3837 : Akademiuddannelse i kommunikation og formidling
3838 : Akademiuddannelse i international handel og markedsføring
3839 : Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring
3840 : Akademiuddannelse i ledelse
3841 : Akademiuddannelse i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi
3842 : Akademiuddannelse i innovation og produkt og produktion
3843 : Akademiuddannelse i finansiel rådgivning
3844 : Akademiuddannelse i human ressource
3845 : Revision
3846 : Akademiuddannelse i informationsteknologi
3847 : Akademiuddannelse i international transport og logistik
3848 : Akademiuddannelse i gastronomi
3849 : Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration
385 : Transport mv., ivu (eud)
3850 : Akademiuddannelse i sundhedspraksis
3851 : Akademiuddannelse i ungdomspædagogik
3852 : Akademiuddannelse i retail
3853 : Akademiuddannelse i velfærdsteknologi i praksis
3855 : Teknonom
3868 : Amu bai, planlægning, styring og samarbejde i bygge & anlæg
3869 : Amu.lev, slagtning, forædling og salg af kød og convenience
3870 : Tilsynstekniker
3871 : Amu.trp, personbefordring med bybus og rutebil
3872 : Værkstedsfunktionær
3873 : Amu.trp, personbefordring med letbane
3874 : Amu. trp, personbefordring med metro og letbane
3875 : Akademiøkonom una
3876 : Akademiuddannelse i særskilte moduler
3877 : Akademiuddannelse i naturvejledning
3878 : Akademiuddannelse i bæredygtighed og grøn omstilling
3880 : Arbejdsstudietekniker
3881 : Amu.mej, landbrugdsproduktionen
3882 : Amu.ind-met, svejsning, skæring og maritim produktion i metal
3883 : Amu.trp, personbefordring med mindre køretøjer
3884 : Amu.eli, vvs-installationer og vedvarende energiløsninger
3885 : Landmand, efteruddannelse
3886 : Amu.ind, belysningsanlæg
3887 : Amu.eli, bygningers el-installationer
3888 : Amu.eli, vedvarende energi- og forsyningsanlæg - el
390 : Social/sundhed, ivu (eud)
3910 : Merkantile grundfag
3915 : Merkantile område- og specialefag
3920 : Tekniske grundfag
3925 : Tekniske område- og specialefag
3930 : Korte kurser ved erhvervsskoler
3935 : Ledere af håndværksvirksomhed, kursus
3939 : Iværksætteruddannelse
3940 : Særligt tilrettelagte forløb ved erhvervsskoler
3941 : Erhvervsuddannelser, fagspecifikke kurser
3942 : Tx-enkeltfag
3943 : Mellemlange videregående uddannelser, fagspecifikke kurser
3944 : Lange videregående uddannelser, korte kurser
3945 : Maler, videreuddannelse
3950 : Videregående tekniker
3955 : Tf-kursus
3960 : Sektoroverskridende, åben uddannelse
3961 : Indledende kurser til VVU
3965 : Blomsterbinder
3970 : Akademiuddannelse i service og oplevelser
3972 : Akademiuddannelse i Kvalitet og måleteknologi
400 : Kort videregående uddannelse una, ivu (KVU)
4000 : Markedsøkonom
4001 : Handelseksamen, almen linie
4002 : Handelseksamen, sproglig linie
4003 : Handelseksamen, regnskabslinie
4004 : Handelseksamen, butikslinie
4005 : Akademiøkonom i indkøb og import
4006 : Akademiøkonom i logistik og transport
4007 : Hhx, 2-årig (gl. ordn.)
4008 : Hhx, 1-årig
4009 : Systemprogrammør
4010 : Edb-assistent
4011 : Akademiøkonom i international handel
4012 : Akademiøkonom i international markedsføring
4013 : Mikroinstruktør
4014 : Datamatiker
4015 : Eksportkonsulent
4016 : Hotel- og rejselivstekniker
4019 : Eksporttekniker
4020 : Akademiøkonom i transport
4021 : Akademiøkonom i afsætning
4022 : Akademiøkonom i eksport
4023 : Akademiøkonom i indenlandsk afsætning
4024 : Akademiøkonom i detailhandel
4025 : Akademiøkonom i udenrigshandel
4026 : Akademiøkonom i markedsføring og service
4027 : Akademiøkonom i økonomi og informatik
4028 : Akademiøkonon i service, hotel og turisme
4030 : Labratorie-, kemo- og miljøtekniker
4031 : Htx, 2-årig (gl. ordn.)
4036 : Laborant
4037 : Produktudvikler
4038 : Trikotageassistent
4039 : Tekstilassistent
4042 : Datamatiker
4043 : Computer Science
4044 : Farveriassistent
4045 : Teknisk tegner
4046 : Laborant
4047 : Chemical and Biotechnical Science
4048 : Computerteknologi, bach.
4051 : Amu.met, cykel-, knallert- og motorcykeltekniske område
4052 : Levnedsmiddeltekniker
4053 : Konfektionsassistent
4061 : Bygningskonstruktør
4063 : Gastekniker
4064 : Elektroniktekniker
4065 : Maskintekniker
4069 : Vvs-tekniker
4075 : Kunsthåndværk, guld- og sølvformgivning
4080 : Maskinist
4082 : Maskinmester (gl.ordning)
4083 : Maskinmester, udvidet
4084 : Grafonom i teknik og økonomi
4085 : Grafonom i kommunikation
4088 : Crafts in Glass and Ceramics, prof.bach.
4089 : Byggekoordinator
4090 : Vildtforvalter
4091 : Trætekniker
4092 : Kort- og landmålingstekniker
4093 : Skov- og landskabsingeniør, prof.bach.
4094 : Herregårdsskytte
4095 : Konfektionsassistent, tekstil
4096 : Kvalitets- og måletekniker
4097 : Miljøtekniker
4098 : Levnedsmiddelassistent
4102 : Skibsteknik og Marin konstruktion, prof.bach
4103 : Støberitekniker
4104 : Former
4105 : Smed
4106 : Maskinuddannelse
4107 : Værktøjsuddannelsen
4108 : Finmekaniker
4109 : Industriteknikeruddannelsen
4110 : Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
4111 : Automatik- og procesuddannelsen
4112 : Elektriker
4113 : Mekaniker
4114 : Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
4115 : Cykel- og motorcykelmekaniker
4116 : Guld- og sølvsmedeuddannelsen
4117 : Metalsmed
4118 : Skibstømrer
4119 : Bogbinder
4120 : Jern og metal, basisår
4121 : Industriel reparatør
4122 : Ædelstensfatter
4123 : Ædelmetalstøber
4124 : Sundhed, omsorg og pædagogik, individuel eud
4125 : Personvognsmekaniker
4126 : Industrisvejser
4134 : Akademiuddannelse i ernæring
4135 : Produktør
4136 : Snedkeruddannelsen
4137 : Maskinsnedker
4138 : Plastmager og procesoperatør
4139 : Pottemager
4140 : Porcelænsmaler
4141 : Boligmonteringsuddannelsen
4142 : Skomager
4143 : Beklædningshåndværker
4144 : Industrioperatør
4145 : Tandtekniker
4146 : Hospitalsteknisk assistent
4147 : Film- og tv-produktionsuddannelsen
4148 : Fotograf
4149 : Mediegrafiker
4150 : Grafisk tekniker
4151 : Anlægsgartner
4152 : Produktionsgartner
4153 : Skov- og naturtekniker
4154 : Landbrugsuddannelse (gl.)
4155 : Transportuddannelse
4156 : Vejgodstransportuddannelsen
4157 : Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger
4158 : Træfagenes byggeuddannelse
4159 : VVS-energiuddannelsen
4160 : Landbrugsuddannelsen
4161 : Bager og konditor
4162 : Gourmetslagter
4163 : Slagter
4164 : Gastronom
4165 : Ejendomsservicetekniker
4166 : Ferskvareassistent
4168 : Hotel- og fritidsassistent
4169 : Tekstile erhvervsuddannelse
4170 : Bygge og anlæg, basisår
4171 : Bygnings- og brugerservice, individuel eud
4189 : Sundhedsservicesekretær
4190 : Kontoruddannelse med specialer
4191 : Handelsuddannelse med specialer
4192 : Detailhandelsuddannelsen med specialer
4193 : Finansuddannelsen
4194 : Kontoruddannelse, kontorservice
4195 : Teknik 2. skoleperiode
4196 : Kontoruddannelse, kundekontaktcenter
4197 : Eventkoordinator
4198 : Hg
4199 : Ti teknisk introduktionskursus
4202 : Hi handel introduktionskursus
4207 : Biokemi, kand.2år
4208 : Biokemi, kand.
4215 : Lastvognsmekaniker
4217 : Bådmekaniker
4230 : Skibstekniker
4244 : Lastvognsmekaniker (gl.)
4247 : Flytekniker
425 : Formidling/erhvervssprog, ivu (kvu)
4252 : Karrosseriteknikeruddannelsen
4256 : Beslagsmed
4259 : Køletekniker
4268 : Modelsnedker
4273 : Glarmester
4274 : Bygningsmaler
4275 : Skiltetekniker
4276 : Autolakerer
4278 : Murer
4281 : Stenhugger og stentekniker
4282 : Stukkatør
4289 : Skorstensfejer
4292 : Teknisk isolatør
430 : Kunstnerisk, ivu (kvu)
4302 : Bådserviceassistent
4303 : Lager- og terminaluddannelsen
4304 : Skibsmontør
4305 : Teknisk designer
4306 : Havne- og terminaluddannelsen
4309 : Plastmager
4311 : Procesoperatør
4312 : Elektronikoperatør
4313 : Forsyningsoperatør
4315 : Teater-, event- og av-tekniker
4320 : Levnedsmiddelfag, basisår
4321 : CNC-teknikuddannelsen
4332 : Skibsmekaniker
4357 : Frontline radio-tv-supporter
4358 : Frontline PC-supporter
4360 : Grafisk, basisår
4362 : Overfladebehandler
4369 : Byggemontagetekniker
4370 : Serviceassistent
4380 : Service, basisår
439 : Samfundsfaglig, ivu (kvu)
4422 : Tjener
4428 : Kantinemedhjælper og køkkenassistent
4431 : Ernæringsassistent
4432 : Mejerist
4437 : Tarmrenser
4442 : Receptionist
4443 : Møller
4445 : Cafeteria- og kantineassistent
4450 : Have- og parkingeniør, prof.bach.
4456 : Webudvikler
4473 : Serigraf
4483 : Urmager
4488 : Frisør
4498 : Optometrist (erhvervsfaglig)
4502 : Glasmager
4503 : Glassliber
4504 : Glasrørsblæser
4510 : Beklædningsoperatør
4511 : Tandklinikassistent
4520 : Jordbrugsfag, basisår
4522 : Fitnessuddannelsen
4524 : Kosmetiker
4525 : Ortopædist
4550 : Landtransport, basisår
4562 : Videreuddannelse i odontologisk praksis
4563 : Bygningssnedker
4568 : Møbelsnedker og orgelbygger
459 : Teknisk, ivu (kvu)
4601 : Maritime håndværksfag
4603 : Tagdækker
4604 : Data- og kommunikationsuddannelsen
4605 : Digital media uddannelsen
4615 : Greenkeeper
4626 : Væksthusgartner
4629 : Dyrepasser
4634 : Greenkeeperassistent
4640 : Veterinærsygeplejerske
4663 : Ambulancebehandler
4669 : Togklargøringsuddannelsen
4670 : Sikkerhedsvagt
4673 : Personbefordringsuddannelsen
4680 : Postuddannelse
4685 : Lufthavnsuddannelsen
4710 : Det merkantile område
4712 : Teknologi og kommunikation
4713 : Bygge og anlæg
4714 : Håndværk og teknik
4715 : Fra jord til bord
4716 : Mekanik, transport og logistik
4717 : Service
4725 : Erhvervsgrunduddannelse EGU
4730 : Bil, fly og andre transportmidler
4731 : Bygge og anlæg
4732 : Bygnings- og brugerservice
4733 : Dyr, planter og natur
4734 : Krop og stil
4735 : Mad til mennesker
4736 : Medieproduktion
4737 : Produktion og udvikling
4738 : Strøm, styring og IT
4739 : Sundhed, omsorg og pædagogik
4740 : Transport og logistik
475 : Levnedsmiddel/husholdning, ivu (kvu)
4750 : Teknologi- og kommunikation, individuel eud
4754 : Mekanik, transport og logistik, individuel eud
4756 : Krop og stil, individuel eud
4758 : Merkantile område, individuel eud
4760 : Jord til bord, individuel eud
4762 : Service, individuel eud
4763 : Forberedende grunduddannelse (FGU)
4780 : Social- og sundhedshjælper (eud)
4781 : Social- og sundhedsuddannelsen (eud)
4782 : Pædagogisk assistentuddannelse (eud)
4783 : Bil, fly og andre transportmidler, individuel eud
4784 : Dyr, planter og natur, individuel eud
4785 : Medieproduktion, individuel eud
4786 : Produktion og udvikling, individuel eud
4787 : Bygge og anlæg, individuel eud
4788 : Mad til mennesker, individuel eud
4789 : Strøm, styring og it, individuel eud
4790 : Social- og sundhedshjælper
4791 : Social- og sundhedsassistent
480 : Jordbrug/fiskeri, ivu (kvu)
4800 : Global innovation management, kand.2år
4801 : Globale forretningssystemer, ing.bach.
485 : Transport mv., ivu (kvu)
4860 : Billedskærer
4861 : Forgylder
4874 : Børstenbinder
4876 : Kurvemager
4880 : Defektrice
490 : Social/sundhed, ivu (kvu)
495 : Forsvar/politi, ivu (kvu)
4994 : Iværksætter
4996 : Informatikassistent
4998 : Fængselsbetjent, merituddannelse
4999 : Transportbetjent
500 : Mellemlang videregående uddannelse una, ivu(MVU)
5000 : Akademiuddannelse i projektledelse - medie- kommunik.branchen
5001 : Akademiuddannelse i kreativitet og design
5003 : Akademiøkonom i kommunikation og reklame
5004 : Akademiøkonom, salgskonsulent
5005 : Akademiøkonom i international erhvervsinformation
5006 : Akademiøkonom i internationalt salg
5007 : Akademiøkonom i miljø og økonomi
5008 : Akademiøkonom i sport og fritid
5009 : Akademiøkonom i hotel- og restaurantledelse
5017 : Gas-, vand- og sanitetsmester
5020 : Akademiøkonom i bilbranchen
5021 : Politikadet
5025 : Eksamineret eksportør
5030 : Byggetekniker
5032 : El-installatøruddannelse
5035 : Plasttekniker
5036 : Modeltekniker
5037 : Tekstil- og beklædningstekniker
5038 : Modelkonstruktør
5045 : Værkstedsskoleforløb
5050 : Tf-kursus
5055 : Designer, bach.
5060 : Værkstedsteknisk grundskole, bandagist
5063 : Designer, kand.2år
5071 : Jordbrugstekniker
5074 : Food business engineer
5075 : Tekstildesign, -håndværk og formidling, prof.bach.
5076 : Akademiøkonom i designmanagement
5077 : Akademiøkonom i sprog og økonomi
5078 : Akademiøkonom i handel med fast ejendom
5079 : Akademiøkonom i international telekommunikation
5080 : Htx
5082 : Multimediedesigner
5083 : Mediekoordinator
5084 : Innovation og entrepreneurship
5085 : Akademiøkonom i kommunikation og formidling
5086 : Logistikøkonom
5087 : Visualizer
5089 : Global ledelse og design af produktionsnetværk (GMM), ing.prof.bach.
5090 : Hhx
5093 : Akademiøkonom i servicesektor management
5094 : Akademiøkonom i østeuropæisk handel
5095 : Akademiøkonom i markedskommunikation
5096 : Akademiøkonom i grafisk kommunikation
5099 : Sundhedsadministrativ koordinator
5111 : Børneforsorgspædagog, småbørnslinie
5112 : Børneforsorgspædagog, almen linie
5113 : Socialpædagog
5114 : Børneforsorgspædagog, kursus 4 mdr.
5115 : Socialpædagog, videreuddannelse
5116 : Omsorgsassistent ved åndsvageforsorgen
5117 : Diplomuddannelse i pædagogisk arbejde
5118 : Omsorgspersonale, fortsætteruddannelse
5119 : Offentlig administration, prof.bach.
5120 : Socialpædagog, fællesuddannelse
5121 : Finansøkonom
5122 : Handelsøkonom
5123 : Markedsføringsøkonom
5124 : Serviceøkonom
5125 : Administrationsøkonom
5126 : FIF flygtninge, adgangskursus til videregående uddannelse
5127 : Socialrådgiver, prof.bach.
5128 : Socialrådgiver, årskursus
5129 : Autoteknolog
5130 : Bygningskonstruktør, prof.bach.
5131 : Designteknolog
5132 : Installatør
5133 : IT-teknolog
5134 : Jordbrugsteknolog
5135 : Procesteknolog
5136 : Produktionsteknolog
5137 : E-designer
5138 : Industriel designer (overbygning), prof.bach.
5139 : Driftsteknolog offshore
5140 : Teknisk manager offshore
5141 : Ernæringsteknolog
5142 : Pædagogisk grunduddannelse
5143 : Markedsføringsøkonom
5144 : Social og sundhed, grundforløb
5145 : Beskæftigelsesvejleder
5146 : Plejer
5147 : Social- og sundhedshjælper
5148 : Sygehjælper
5149 : Plejehjemsassistent
5150 : Kiropraktor, forskole
5151 : Fysioterapi, prof.bach.
5152 : Social- og sundhedsassistent
5153 : Ergoterapi, prof.bach.
5154 : Ergo- og fysioterapeut ledende/undervisende, videreuddannelse
5155 : Fodterapeut
5156 : Økonoma
5157 : Psykomotorik, prof.bach.
5158 : Radiograf, prof.bach.
5159 : Bioanalytiker, prof.bach.
5160 : Urban landskabsingeniør, prof.bach.
5161 : Bandagist, prof.bach.
5162 : El-installatør
5163 : VVS-installatør
5165 : Klinisk biomekanik, bach.
5166 : Sygeplejerske, prof.bach.
5168 : Sundhedsplejerske
5169 : Ledende sygeplejerske
5171 : Sundheds- og sygeplejerske, videreuddannelse
5174 : Energiteknolog
5175 : Jordemoder, prof.bach.
5176 : Optometrist, prof.bach.
5177 : Farmakonom
5178 : Sygeplejerske, diplomeksamen
5179 : Sygepleje supplering, adgangsgivende til videre uddannelse
5180 : Sygeplejevidenskab, kand.2år
5182 : Sikkerhedsfunktionær
5183 : Styrmand, 1-årig
5184 : Skibsmaskinist
5185 : Radiotelegrafist
5186 : Kommunikationsoperatør, søfart
5187 : Vagtofficer
5188 : Juniorofficer, prof.bach.
5189 : Maskinmester
5190 : Styrmand (skibsfører)
5191 : Skibsofficer dual-purpose, prof.bach.
5192 : Juniorofficer, 2.teoridel
5193 : Juniorofficer, 3.teoridel
5194 : Skibsfører, seniorofficer, prof.bach.
5195 : Skibsfører (uden gymnasial baggrund)
5196 : Enhedsfunktionær, fængselsvæsnet
5197 : Værkmester, fængselsvæsnet
5198 : Polititjenestemand
5199 : Fængselsbetjent
520 : Pædagogik, ivu (mvu)
5200 : Postelev
5201 : Teleelev
5202 : Postassistent
5203 : Automationsteknolog
5205 : Toldbetjent
5206 : Toldassistent
5207 : Toldfaglig grunduddannelse
5208 : Toldsekretær
5209 : Toldfuldmægtig
5210 : Laboratorie-, fødevare- og procestekn. (overbygning), prof.bach.
5211 : Jordbrugsvirksomhed (overbygning), prof.bach.
5212 : IT-produktdesign, kand.2år
5213 : Robotteknologi, civilingeniør 2år
5214 : Netværk og distribuerede systemer, civilingeniør 2år
5215 : Lokomotivfører
5216 : Regulering og automation, civilingeniør 2år
5217 : Trådløse kommunikationssystemer, civilingeniør 2år
5218 : Vision, grafik og interaktive systemer, civilingeniør 2år
5219 : Indlejrede softwaresystemer, civilingeniør 2år
5220 : Skibsfører (uden gymnasial uddannelse)
5221 : Maskinmester m. eud-baggrund (ledelse-drift), prof.bach.
5222 : Maritim transport og skibsledelse (seniorofficer), prof.bach.
5223 : Maskinmester m. gymnasial baggrund (ledelse-drift), prof.bach.
5224 : Maskinmester, prof.bach.
5226 : Skibsfører, prof.bach.
5227 : Maritim transport og skibsledelse (juniorofficer), prof.bach.
5230 : Adgangskursus, skov- og landskabsingeniør
5236 : Akustik og audioteknologi, civilingeniør 2år
5237 : Signalbehandling og beregning, civilingeniør 2år
5238 : Miljøteknolog
5239 : Miljøvidenskab, cand.tech.2år
5240 : Kemiteknik, civilingeniør 2år
5241 : Bioinformatik og systembiologi, civilingeniør 2år
5242 : Menneskeorienteret kunstig intelligens, civilingeniør 2år
5243 : Mekanik, civilingeniør 2år
5244 : Maritim teknologi, kand.2år
5245 : Kemi og bioteknologi, cand.scient.tech.2år
5246 : Politivirksomhed, prof.bach.
5247 : Interaktivt design, ing.prof.bach.
5248 : Fødevareteknologi, ing.prof.bach.
5249 : Elektronik, civilingeniør 2år
525 : Formidling/erhvervssprog, ivu (mvu)
5250 : Elektrisk energiteknologi, ing.prof.bach.
5251 : Stærkstrømsteknologi, ing.prof.bach.
5252 : Byggeri og anlæg, ing.prof.bach.
5253 : Byggeri og infrastruktur, ing.prof.bach.
5254 : Bygning, ing.prof.bach.
5255 : Bygningsteknik, ing.prof.bach.
5256 : Globale forretningssystemer, ing.prof.bach.
5257 : Elektronik, ing.prof.bach.
5258 : Elektronik og datateknik, ing.prof.bach.
5259 : Elektroteknologi, ing.prof.bach.
5260 : Civilingenør una, civilingeniør 2år
5261 : Bygning, civilingeniør 2år
5262 : Elektro, civilingeniør 2år
5263 : Kemi, civilingeniør 2år
5264 : Maskin, civilingeniør 2år
5265 : Klinisk biomekanik, kand.2år
5266 : Forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme, ing.prof.bach.
5267 : Informations- og kommunikationsteknologi, ing.prof.bach.
5268 : It og økonomi, ing.prof.bach.
5269 : It-elektronik, ing.prof.bach.
5270 : Kemiteknologi, ing.prof.bach.
5271 : Computerteknologi, civilingeniør 2år
5272 : Miljø, civilingeniør 2år
5273 : Kemi og bioteknologi, civilingeniør 2år
5274 : Teknisk geologi, civilingeniør 2år
5275 : Kemi- og bioteknologi, ing.prof.bach.
5276 : Maskinteknik, ing.prof.bach.
5277 : Maskinteknologi, ing.prof.bach.
5278 : Materialeteknologi, ing.prof.bach.
5279 : Nanoteknologi, ing.prof.bach.
5280 : Produktion (Produktionsteknik), ing.prof.bach.
5281 : Softwareteknologi, ing.prof.bach.
5282 : Kemiteknik og International Business, ing.prof.bach.
5283 : Mobilitet, Transport og Logistik, ing.prof.bach.
5284 : Robotteknologi, ing.prof.bach.
5285 : Nordisk urban planlægning, kand.2år
5286 : Business analytics, civilingeniør 2år
5287 : Designteknolog
5288 : Design, Technology and Business
5289 : IT-teknolog
5290 : IT Technology
5291 : Produktionsteknolog
5292 : Production Technology
5293 : Multimediedesigner
5294 : Multimedia Design
5295 : Fiskeriteknolog
5296 : Markedsføringsøkonom
5297 : Marketing Management
5299 : Adgangseksamen til ingeniøruddannelsen
530 : Kunstnerisk, ivu (mvu)
5300 : Bygning, teknikumingeniør
5301 : Byggeri og anlæg, ing.prof.bach.
5302 : Civil Engineering, ing.prof.bach.
5303 : Klima og forsyningsteknik, ing.prof.bach.
5304 : Climate and Supply Engineering, ing.prof.bach.
5305 : Elektroteknik, teknikumingeniør
5306 : Softwareteknologi, ing.prof.bach.
5307 : Software Technology, ing.prof.bach.
5308 : Proces og innovation, ing.prof.bach.
5309 : Fødevaresikkerhed og -kvalitet, ing.prof.bach.
5310 : Maskinretning, teknikumingeniør
5311 : Maskinteknologi, ing.prof.bach.
5312 : Mechanical Engineering, ing.prof.bach.
5315 : Produktion, teknikumingeniør
5324 : Lyddesign, prof.bach.
5325 : Modulordning, teknikumingeniør
5326 : Produktudvikling og teknisk integration (overbygning), prof.bach.
5327 : Business Development Engineer, ing.prof.bach.
5328 : Teknologi og økonomi, ing.prof.bach.
5329 : Design og innovation, ingeniør prof.bach.
5331 : Eksport og teknologi, ing.prof.bach.
5332 : Diplomingeniør, prof.bach. una
5333 : Maskin, ing.prof.bach.
5334 : Stærkstrøm, ing.prof.bach.
5335 : Bygning, ing.prof.bach.
5336 : Produktion, ing.prof.bach.
5337 : Svagstrøm, ing.prof.bach.
5338 : Elektronik og IT, ing.prof.bach.
5339 : Kemi, ing.prof.bach.
5340 : Diplomingeniør prof.bach.
5341 : Materialeteknologi, ingeniør prof.bach.
5342 : Levnedsmiddelingeniør
5343 : IT, ing.prof.bach.
5344 : IT for datamatiker, ingeniør prof.bach.
5345 : Arktisk byggeri og infrastruktur, ing.prof.bach.
5346 : Bygningsdesign, ing.prof.bach.
5347 : Bæredygtig energiteknik, ing.prof.bach.
5348 : Bygning, akademiingeniør
5349 : Information, akademiingeniør
5350 : Bygning, akademiingeniør
5351 : Anlæg, akademiingeniør
5352 : Elektro, akademiingeniør
5353 : Eksport og teknologi, ing.prof.bach.
5354 : Global Business Engineering, ing.prof.bach.
5355 : Kemi, akademiingeniør
5356 : Energi, akademiingeniør
5357 : Maskin, akademiingeniør
5358 : Industri, akademiingeniør
5359 : Teknisk manager offshore (overbygning), prof.bach.
5360 : Civilingeniør una
5361 : Bygning, civilingeniør 2år
5362 : Elektronik, civilingeniør 2år
5363 : Kemi, civilingeniør 2år
5364 : Maskin, civilingeniør 2år
5365 : Bygning-almen, civilingeniør 2år
5385 : Teknologibaseret forretningsudvikling, civilingeniør 2år
5387 : Miljøteknologi, civilingeniør 2år
5388 : Virksomhedssystemer, civilingeniør 2år
539 : Samfundsvidenskab ivu (mvu)
5391 : Energi, civilingeniør 2år
5397 : Software engineering, civilingeniør 2år
5399 : Teknisk videnskab, ph.d.
5400 : Landbrugsvidenskab, kand.
5401 : Jordbrugsøkonomi, kand.
5403 : Mejeribrug, kand.
5405 : Fødevarevidenskab, kand.
5407 : Havebrugsvidenskab, kand.
5409 : Havebrugsvidenskab, anlæg, kand.
5410 : Naturressourcer og udvikling/Agricult. development, kand.2år
5411 : Skovbrugsvidenskab, kand.
5413 : Landinspektør, kand.
5414 : Animal-derived foods, kand.2år
5415 : Veterinærvidenskab, kand.
5416 : Veterinærvidenskab, ph.d.
5417 : Veterinær- og jordbrugsvidenskab, ph.d.
5418 : Jordbrug, ph.d.
5419 : Miljøvidenskab, kand.2år
5420 : Miljø- og naturessourceøkonomi, kand.2år
5421 : Forest ecosystems, nature and society, kand.2år
5422 : Sustainable development in agriculture, kand.2år
5423 : Forests and livelihoods, kand.2år
5424 : Global Management and Manufacturing, ing.prof.bach.
5425 : Farmaci, kand.
5426 : Innovation og entrepreneurship (overbygning), prof.bach.
5427 : Farmaceut, ph.d.pharm.
5428 : Jordbrug, natur og miljø, kand.2år
5429 : Bioteknologi, ing.prof.bach.
5430 : Klinisk ernæring, kand.2år
5431 : Tandplejer
5432 : Klinisk tandtekniker
5433 : Tandlæge, kand.
5434 : Tandplejer, prof.bach.
5435 : Tandlæge-odontologi, ph.d.odont.
5436 : Integreret design, ing.prof.bach.
5437 : Grafisk fortælling, prof.bach.
5438 : Multiplatform storytelling and production, prof.bach.
5439 : Mekatronik, ing.prof.bach.
5440 : Folkeskolelærer, prof.bach.
5441 : Lærer fra Den frie Lærerskole
5442 : Forsyningsteknik -vand,spildevand,fjernvarme, ingeniør prof.bach.
5443 : Pædagogisk grunduddannelse PGU
5444 : Pædagog, prof.bach.
5445 : Børnehavepædagog
5446 : Nanoteknologi, ingeniør prof.bach.
5447 : Fritidspædagog
5448 : Global skovforvaltning, kand.2år
5449 : Sustainable Forest and Nature Management, kand.2år
545 : Naturvidenskab, ivu (mvu)
5450 : Ernærings- og husholdningsøkonomi, prof.bach.
5451 : Klinisk diætist
5452 : Miljøkemi, kand.2år
5453 : Human ernæring, kand.2år
5454 : Landskabsforvaltning, kand.2år
5455 : Kombineret (Kgl. veterinær- landbohøjsk.), kand.2år
5456 : Katastrofe- og risikomanager, prof.bach.
5457 : Fødevareteknologi og -applikation, prof.bach.
5458 : Mejeriteknologi, prof.bach.
5459 : Laboratorie-, fødevare- og procestekn. (overbygning), prof.bach.
5460 : Ernæring og sundhed, prof.bach.
5461 : Bibliotekar
5462 : Bibliotekar ved forsknings- og fagbibliotek
5463 : Informationsstudier, bach.
5464 : Forskningsbibliotekar
5465 : Informationsvidenskab og kulturformidling, kand.2år
5466 : Ocean Engineering, civilingeniør 2år
5467 : Bibliotekar,bach.
5468 : Bibliotekar, kand.2år
5469 : Global nutrition and health, prof.bach.
5470 : Arkitekt, kand.
5471 : Bibliotekar DB
5472 : It-sikkerhed (overbygning), prof.bach.
5473 : E-handel (overbygning), prof.bach.
5474 : Social Data Science, kand.2år
5475 : Softwareudvikling (overbygning), prof.bach.
5476 : Sportsmanagement (overbygning), prof.bach.
5477 : Diplomuddannelse i design og business
5478 : Laboratorie- og fødevareteknologi (overbygning), prof.bach.
5479 : Chemical and Biotechnical Technology and Food Technology (overbygning), prof.bach.
5480 : Arkitekt, ph.d.
5483 : Visuel kommunikation, prof.bach.
5484 : Trafik og transport, ingeniør prof.bach.
5485 : Grafisk kommunikation, prof.bach.
5486 : Medieproduktion og ledelse, prof.bach.
5487 : TV- og medietilrettelæggelse, prof.bach.
5488 : Webudvikling (overbygning), prof.bach.
5489 : International handel og markedsføring (overbygning), prof.bach.
5490 : Finans, prof.bach.
5491 : International hospitality management (overbygning), prof.bach.
5492 : Eksport og teknologi, prof.bach.
5493 : Erhvervssproglig begynderprøve, italiensk
5494 : Design og business (overbygning), prof.bach.
5495 : Erhvervssproglig begynderprøve, russisk
5496 : Erhvervssproglig begynderprøve, spansk
5497 : Smykker, teknologi og business, prof.bach.
5498 : Tresproglig korrespondent
5499 : Digital konceptudvikling (overbygning), prof.bach.
5500 : Skat, prof.bach.
5501 : Erhvervssprogligt grundstudium i engelsk
5502 : Erhvervssprogligt grundstudium i fransk
5503 : Erhvervssprogligt grundstudium i italiensk
5505 : Erhvervssprogligt grundstudium i russisk
5506 : Erhvervssprogligt grundstudium i spansk
5507 : Erhvervssprogligt grundstudium i tysk
5508 : Erhvervssprog administrativ, grunduddannelse
5510 : Erhvervssprogligt grundstudium 2 sprog
5511 : International Hospitality Management (overbygning), prof.bach.
5512 : Bachelor of International Hospitality Management (overbygning), prof.bach.
5513 : International handel og markedsføring (overbygning), prof.bach.
5514 : International Sales and Marketing (overbygning), prof.bach.
5515 : Finans, prof.bach.
5516 : Financial Management and Service, prof.bach.
5517 : Eksport og teknologi, prof.bach.
5518 : Export and Technology Management, prof.bach.
5532 : Engelsk, cand.negot.
5533 : Fransk, cand.negot.
5534 : Tysk, cand.negot.
5535 : Spansk, cand.negot.
5536 : Arabisk, cand.negot.
5537 : Polsk, cand.negot.
5538 : Serviceøkonom
5539 : Service, Hospitality and Tourism Management
5540 : Elektronik (SDU), ing.prof.bach.
5544 : Kemi og bioteknologi (SDU), civilingeniør 2år
5548 : Logistikøkonom
5549 : Logistics Management
5550 : Erhvervssproglig diplomprøve ED una
5551 : Engelsk, erhvervssproglig diplomprøve ED
5552 : Fransk, erhvervssproglig diplomprøve ED
5553 : Italiensk, erhvervssproglig diplomprøve ED
5554 : Electronic Systems, civilingeniør 2år
5555 : Russisk, erhvervssproglig diplomprøve ED
5556 : Spansk, erhvervssproglig diplomprøve ED
5557 : Tysk, erhvervssproglig diplomprøve ED
5558 : Handelsøkonom
5559 : Commerce Management
5560 : Erhvervssproglig afgangseksamen EA
5567 : Finansøkonom
5568 : Financial Management
5569 : Fiskeriteknologi, ing.prof.bach.
5570 : Cand.interpret.2år una
5571 : Engelsk, cand.interpret.
5572 : Fransk, cand.interpret.
5573 : E-designer
5574 : E-design
5575 : Russisk, videregående erhvervssproglig uddannelse
5576 : Spansk, cand.interpret.
5577 : Tysk, cand.interpret.
5578 : Konferencetolkning, master
5579 : It-arkitektur, prof.bach.
5580 : Lic.ling.merc.3år
5584 : Autoteknolog
5585 : Automotive Technology
5588 : Computer Engineering (AAU), civilingeniør 2år
5589 : Multikulturel organisationskommunikation, kand.2år
559 : Teknisk, ivu (mvu)
5590 : Kommunikationsdesign, kand.2år
5591 : Erhvervsspr.-internat. erhvervskomm, engelsk, kand.2år
5592 : Erhvervsspr.-internat. erhvervskomm, fransk, kand.2år
5593 : Italiensk, cand.ling.merc.2år
5594 : Virksomhedskommunikation (engelsk), kand.2år
5595 : Russisk, kand.2år
5596 : Erhvervsspr.-internat. erhvervskomm, spansk, kand.2år
5597 : Erhvervsspr.-internat. erhvervskomm, tysk, kand.2år
5598 : Datalingvistik, kand.2år
5599 : Sproglig informatik, kand.2år
5600 : Forskole, musikkonservatorium
5601 : Hovedskole (musik)
5604 : Diplomklasse (musik)
5605 : Diplomklasse-orgel (musik)
5606 : HA international shipping og handel, bach.
5607 : Musikpædagog
5608 : Musikledelse, musikpædagog
5609 : Musikpædagog almen
5610 : Internat. virksomhedskommunikation, engelsk, kand.
5611 : Solist musisk, instrumental/vokal
5612 : Global Environment and Development, kand.2år
5613 : Musikteoretisk speciale
5614 : Computer Engineering, ing.bach.
5615 : Komponistklasse
5616 : Musikpædagogik, organister
5617 : Dirigentklasse (musik)
5620 : Operaakademi
5621 : Internat. virksomhedskommunikation, engelsk, kand.2år
5622 : Fransk-internat. virksomhedskommunikation, kand.2år
5623 : Internat. virksomhedskommunikation, tysk, kand.2år
5624 : Internat. virksomhedskommunikation, spansk, kand.2år
5625 : Jordbrugsteknolog
5626 : Agro Business and Landscape Management
5627 : Energiteknolog
5628 : Energy Technology
5629 : Design og anvendelse af kunstig intelligens, ing.prof.bach.
5630 : Erhvervssproglig korrespondent una
5631 : Erhvervssproglig korrespondent, engelsk
5632 : Erhvervssproglig korrespondent, fransk
5633 : Erhvervssproglig korrespondent, italiensk
5634 : Business og vandteknologi, prof.bach.
5635 : Erhvervssproglig korrespondent, russisk
5636 : Erhvervssproglig korrespondent, spansk
5637 : Erhvervssproglig korrespondent, tysk
5638 : Automationsteknolog
5639 : Automation Engineering
5640 : Bygningskonstruktør, prof.bach.
5641 : Architectural Technology and Construction Management, prof.bach.
5642 : Produktudvikling og teknisk integration (overbygning), prof.bach.
5643 : Product Development and Integrative Technology (overbygning), prof.bach.
5644 : Design og business (overbygning), prof.bach.
5645 : Design and Business (overbygning), prof.bach.
5646 : Smykker, teknologi og business, prof.bach.
5647 : Jewellery, Technology and Business, prof.bach.
5648 : Webudvikling (overbygning), prof.bach.
5649 : Web Development (overbygning), prof.bach.
5650 : Industriel Additive Manufacturing (overbygning), prof.bach.
5651 : HA(jur.) erhvervsøkonomi-jura, bach.
5652 : Erhvervsøkonomi og jura, cand.merc.(jur.)2år
5653 : Erhvervsøkonomi og politik, kand.2år
5654 : HA erhvervsøkonomi og jura, bach.
5655 : Software Technology, ing.prof.bach.
5656 : HA(it) erhvervsøkonomi-informationsteknologi, bach.
5657 : Erhvervsøkonomi og informationsteknologi, kand.2år
5658 : Erhvervsøkonomi og jura, cand.merc.2år
5659 : Digital konceptudvikling (overbygning), prof.bach.
5660 : Digital Concept Development (overbygning), prof.bach.
5661 : HA sprog, bach.
5662 : Interpret, cand.merc.2år
5663 : HA (int.) erhvervsøkonomi med tysk, bach.
5664 : Økonomi og informationsteknologi, prof.bach.
5665 : Business Economics and Information Technology, prof.bach.
5666 : HA(mat.) erhvervsøkonomi-matematik, bach.
5667 : Erhvervsøkonomi og matematik, kand.2år
5668 : Innovation og entrepreneurship (overbygning), prof.bach.
5669 : Innovation and entrepreneurship (overbygning), prof.bach.
5670 : Erhvervssprog 2 sprog, korrespondent
5671 : Erhvervssprog engelsk-fransk, korrespondent
5672 : Erhvervssprog engelsk-tysk, korrespondent
5673 : Erhvervssprog fransk-tysk, korrespondent
5674 : Erhvervssprog engelsk-russisk, korrespondent
5675 : Erhvervssprog engelsk-spansk, korrespondent
5676 : Erhvervssprog fransk-spansk, korrespondent
5677 : Erhvervssprog tysk-spansk, korrespondent
5678 : Erhvervssprog engelsk-italiensk, korrespondent
5679 : Erhvervssprog fransk-italiensk, korrespondent
5680 : Cand.ling.merc.2år una
5681 : Erhvervssprog tysk-italiensk, korrespondent
5682 : Erhvervssprog tysk-russisk, korrespondent
5683 : Kommunikation, prof.bach.
5684 : Kristendom, kultur og kommunikation, prof.bach.
5685 : Økonomi og informationsteknologi, prof.bach.
5686 : Fremmedsprog og digital markedskommunikation, prof.bach.
5687 : Procesøkonomi og værdikædeledelse, prof.bach.
5688 : Skuespil
5689 : Dans og koreografi
5690 : Scenekunstnerisk produktion
5692 : Iscenesættelse
5695 : Tegnsprogstolkning, overbygning
5698 : Musical
5700 : HA almen erhvervsøkonomi, bach.
5701 : HA informatik, bach.
5702 : HA kommunikation, bach.
5703 : Erhvervsøkonomi, kand.2år
5704 : HA sprog, bach.
5705 : Erhvervsøkonomi, ph.d.
5706 : Natur- og kulturformidling, prof.bach.
5707 : Registreret revisor
5708 : Revision, kand.2år
5709 : HA erhvervsanalyse, bach.
5710 : HD-1.del
5711 : HA turisme, bach.
5712 : HA(fil.) erhvervsøkonomi-filosofi, bach.
5713 : HA international business, bach.
5714 : HA erhvervsøkonomi og service management, bach.
5715 : Leisure management, prof.bach.
5716 : HA(psyk) erhvervsøkonomi-psykologi, bach.
5717 : Erhvervsøkonomi og psykologi, kand.2år
5718 : HA erhvervsøkonomi-sports management, bach.
5719 : Afsætningsøkonomi og udenrigshandel, HD-2.del
5720 : Offentlig virksomhedsøkonomi, HD-2.del
5721 : Afsætningsøkonomi, HD-2.del
5722 : Finansiering, HD-2.del
5723 : Forsikring, HD-2.del
5724 : Organisation, HD-2.del
5725 : Regnskabsvæsen, HD-2.del
5726 : Udenrigshandel, HD-2.del
5727 : Indkøbs- og transportøkonomi, HD-2.del
5728 : Informatik, HD-2.del
5729 : Miljø-revision, HD-2.del
5730 : Retail and key account, HD-2.del
5731 : Registreret revisor
5732 : Finansiel rådgivning, HD-2.del
5733 : Interkulturel markedskommunikation, bach.
5734 : HA(soc.) erhvervsøkonomi-sociologi, bach.
5735 : Journalist, prof.bach.
5736 : Fotojournalist, prof.bach.
5737 : Service management, kand.2år
5738 : Maskinintelligens, kand.2år
5739 : Datahåndtering, kand.2år
5740 : Pædagogik, kand.2år (DPU)
5741 : Psykologi-pædagogik, kand.2år (DPU)
5742 : Pædagogik faglig , kand.2år (DPU)
5743 : Humanistisk pædagogik, kand.2år (DPU)
5744 : Matematik-nat.-pædagogik, kand.2år (DPU)
5745 : Pædagogik, ph.d. (DPU)
5746 : Diplomuddannelse i pædagogik (DPU)
5747 : Diplomuddannelse, psykologi-pædagogisk
5748 : Diplomuddannelse, humanistisk pædagogik (DPU)
5749 : Diplomuddannelse, matematik-nat.-pædagogik (DPU)
575 : Levnedsmiddel/husholdning, ivu (mvu)
5750 : Officer A-linien, hæren
5751 : Business administration (MBA), master
5752 : Public administration (MPA), master
5753 : Public management (MPM), master
5754 : Public health (MPH), master
5755 : Officer B-linien, hæren
5756 : Technology management (MTM), master
5757 : Public policy (MPP), master
5758 : Multimedia arts (MMA), master
5759 : Multimedia science (MMS), master
5760 : Officer A-linien, søværnet
5761 : Event management og økonomi, prof.bach.
5762 : Bachelor of Leisure Management, prof.bach.
5764 : HA erhvervsøkonomi og projektledelse, bach.
5765 : Officer B-linien, søværnet
5766 : Natur- og kulturformidling, prof.bach.
5767 : Natural and Cultural Heritage Management, prof.bach.
5769 : Organisatorisk læring, bach.
5770 : Officer A-linien, flyvevåbnet
5771 : Procesøkonomi og værdikædeledelse, prof.bach.
5772 : Value Chain Management, prof.bach.
5774 : Interaktionsdesign, kand.2år
5775 : Officer B-linien, flyvevåbnet
5779 : Human resource management, kand.2år
5780 : HA i digital ledelse, bach.
5781 : HA japansk, bach.
5782 : Japansk, cand.merc.2år
5783 : HA(pol.) international erhvervsøkonomi-politik, bach.
5784 : Politisk kommunikation og ledelse, kand.2år
5785 : Erhvervsøkonomi og erhvervssprog, kand.2år
5786 : Erhvervsøkonomi-filosofi, kand.2år
5787 : Kommunikationsledelse og erhvervsøkonomi, cand.merc.2år
5788 : Management creative business processes, kand.2år
5789 : Organisation, innovation og entrepreneurship, kand.2år
5790 : Dansk tegnsprog og tolkning, prof.bach.
5791 : Tegnsprogstolkning, overbygning
5792 : Language administration (MLA), master
5793 : Engelsk teknisk kommunikation (MTC), master
5794 : Gymnasiepædagogik (MIG), master
5795 : Computer-mediated communication (MCC), master
5796 : Læreprocesser (MLP), master
5797 : HA kinesisk, bach.
5798 : Information technology (MI), master
5799 : Dataanalyse (overbygning), prof.bach.
580 : Jordbrug/fiskeri, ivu (mvu)
5800 : Film-, tv- og videoproduktion
5801 : Fotograf, film og tv produktion
5802 : Tonemester, film og tv produktion
5803 : Instruktør, film og tv produktion
5804 : Filmklipper, film og tv produktion
5805 : Manuskriptuddannelse, film og tv produktion
5806 : Filmproducer, film og tv produktion
5807 : Animationsuddannelse, film, tv og interaktive medier
5808 : Animation, prof.bach.
5809 : Billedkunst, kand.3år
5810 : Billedkunst og bildende kunst, videregående
5811 : Billedkunst, grund- og normaluddannelse
5812 : Billedkunst, kunstteori og formidling, kand.2år
5813 : Billedkunst, bach.
5814 : Strategisk salg og marketing, HD-2.del
5815 : TV-uddannelsen
5816 : Tv studieproducer / flerkamerainstruktør
5817 : Tv tilrettelæger / dokumentarinstruktør
5818 : Supply chain management, HD-2.del
5820 : Grafik, videregående
5821 : Maleri, videregående
5822 : Skulptur, videregående
5823 : Mur- og rumkunst, videregående
5824 : Kunstteori og -formidling, kand.
5830 : Restaureringsteknik
5831 : Konservering og restaurering, bach.
5832 : Konservator una, kand.2år
5833 : Konserveringsteknik, monumentalkunst, bach.
5834 : Konserveringsteknik, naturhistorisk, bach.
5835 : Konserveringsteknik una, bach.
5836 : Konserveringsteknik, bach.
5837 : Konserveringsteknik, kulturhistorisk, bach.
5838 : Konserveringsteknik, grafisk, bach.
5839 : Konservator, ph.d.
5840 : Konservator kunst, kand.2år
5841 : Konservator kulturhistorisk, kand.2år
5842 : Konservator grafisk, kand.2år
5843 : Konservator monumentalkunst, kand.2år
5844 : Konservator naturhistorisk, kand.2år
5845 : Teaterteknik
5846 : Teaterteknik, lys
5847 : Teaterteknik, lyd
5848 : Teaterteknik, produktion (scene)
5849 : Teaterinstruktør
585 : Transport mv., ivu (mvu)
5850 : Scenografi
5851 : Dramatisk skrivekunst
5852 : Teaterteknik, regi
5855 : Skuespiller
5856 : Dans
5857 : Dansepædagog
5858 : Dans og participation, kand.2år
5860 : Officer, hæren
5861 : Softwareudvikling (overbygning), prof.bach.
5862 : Software Development (overbygning), prof.bach.
5863 : Sportsmanagement (overbygning), prof.bach.
5864 : Sport Management (overbygning), prof.bach.
5865 : Officer, søværnet
5870 : Officer, flyvevåbnet
5873 : Sprogofficer
5874 : Civil-militær tolk
5875 : V.U.T., flyvevåbnet
5876 : Sergent, hæren
5878 : Sergent, søværnet
5879 : Sergent, flyvevåbnet
5880 : V.O.U., hæren
5881 : Adgangseksamen til markedsføringsøkonom
5882 : Adgangseksamen til skov- og landskabsingeniør
5883 : Adgangseksamen til urban landskabsingeniør
5884 : Adgangseksamen til maritime uddannelser
5885 : V.O.U., søværnet
5890 : P.O.G.U., flyvevåbnet
5895 : Musikprofil
5897 : Koreografi, kand.2år
5898 : Scenekunst, kand.2år
5899 : Kor- og ensembleledelse
590 : Social/sundhed, ivu (mvu)
5900 : Konservatorieuddannelse 1 (musik)
5907 : Konservatorieuddannelse 3 (musik)
5908 : Rytmisk musik, musikpædagog
5910 : Konservatorieuddannelse 2 (musik)
5911 : Rytmisk musik, lydtekniker (gl)
5912 : Music management, bach.
5913 : Musikledelse, kand.2år
5916 : Tidlig musik, kand.2år
5919 : Rytmisk musik, solistklasse
5920 : Musik-sang, rytmisk musikpædagog
5923 : Tonemester (musik) (gl.)
5927 : Musik og bevægelse/performance, bach.
5928 : Musikledelse, bach.
5929 : Musik og bevægelse/performance, kand.
5931 : Internat. virksomhedskommunik,eng.-internat.marketing, bach.
5932 : Tysk erhvervssprog og europæiske studier, bach.
5933 : Internat. virksomhedskommunik, eng.-europæiske studier, bach.
5934 : Internat. virksomhedskommunik, fransk-europæiske studier, bach.
5935 : Internat. virksomhedskommunik, spansk-europæiske studier, bach.
5936 : Internat. virksomhedskommunik., tysk - kommunikation, bach.
5937 : Internat. virksomhedskommunik., spansk - kommunikation, bach.
5938 : Internat. virksomhedskommunik., engelsk - kommunikation, bach.
5939 : Internat. virksomhedskommunik., fransk - kommunikation, bach.
5940 : Engelsk og organisationskommunikation, bach.
5941 : Fransk erhvervssprog kombineret una, bach.
5942 : Tysk erhvervssprog kombineret una, bach.
5943 : Erhvervssprog og kulturformidling, bach.
5944 : Erhvervssprog og IT, bach.
5945 : Erhvervssprog og pædagogik, bach.
5946 : Engelsk erhvervssprog kombineret una, bach.
5947 : Markedsføringsøkonomi og engelsk erhvervssprog, bach.
5948 : Information management, bach.
5949 : Spansk erhvervssprog kombineret una, bach.
595 : Forsvar, ivu (mvu)
5950 : Erhvervssprog, bach.
5951 : Engelsk-fransk erhvervssprog, bach.
5952 : Engelsk-italiensk erhvervssprog, bach.
5953 : Engelsk-russisk erhvervssprog, bach.
5954 : Engelsk-spansk erhvervssprog, bach.
5955 : Engelsk-tysk erhvervssprog, bach.
5956 : Fransk-italiensk erhvervssprog, bach.
5957 : Fransk-spansk erhvervssprog, bach.
5958 : Fransk-tysk erhvervssprog, bach.
5959 : Tysk-italiensk erhvervssprog, bach.
5960 : Tysk-russisk erhvervssprog, bach.
5961 : Tysk-spansk erhvervssprog, bach.
5962 : Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, engelsk, kand.2år
5963 : Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, fransk, cand.negot.2år
5964 : Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, tysk, kand.2år
5965 : Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, spansk, kand.2år
5966 : Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, arabisk, kand.2år
5967 : Polsk, cand.negot.2år
5968 : Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, kinesisk, kand.2år
5969 : Erhvervsøk-erhv.spr, internat. turisme-fritidsman, kand.2år
5970 : Internat. virksomhedskommunik., tysk-fransk, bach.
5971 : Internat. virksomhedskommunik., tysk-spansk, bach.
5972 : Internat. virksomhedskommunik., engelsk-fransk, bach.
5973 : Internat. virksomhedskommunik., engelsk-spansk, bach.
5974 : Internat. virksomhedskommunik., engelsk-tysk, bach.
5975 : Internat. virksomhedskommunik., fransk-spansk, bach.
5976 : International virksomhedskommunikation, engelsk, bach.
5977 : International virksomhedskommunikation, fransk, bach.
5978 : International virksomhedskommunikation, spansk, bach.
5979 : International virksomhedskommunikation, tysk, bach.
5980 : Hotelmanagement, bach.negot.
5981 : Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, kinesisk, bach.
5982 : Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, engelsk, bach.negot.
5983 : Fransk, bach.negot.
5984 : Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, tysk, bach.negot.
5985 : Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, spansk, bach.negot.
5986 : Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, arabisk, bach.negot.
5987 : Polsk, bach.negot.
5988 : Engelsk-amerikanske studier erhvervssproglig, bach.
5989 : Erhvervsøk.-erhv.spr., internat. turisme-fritidsman., bach.negot.
5990 : Erhvervssprog og medie, bach.
5991 : Erhvervssprog og europæiske studier, bach.
5992 : International marketing erhvervssproglig, bach.
5993 : Kommunikation, bach.
5994 : Russisk-spansk erhvervssprog, bach.
5995 : Folkemusik
5996 : Tidlig musik, diplom 5år
600 : Kandidat una, ivu (lvu)
6000 : Kandidatsupplering (DPU)
6001 : Samfundsvidenskab, basis (bach.) (AAU)
6002 : Teknik-naturvidenskab, basis (bach.) (AAU)
6003 : Sproglig-pædagogik, basis (bach.) (AAU)
6004 : Musisk-æstetisk, basis (bach.) (AAU)
6005 : Samfundsvidenskab, basis (kand.) (AAU)
6006 : Teknik- naturvidenskab, basis (kand.) (AAU)
6007 : Sproglig pædagogik, basis (kand.) (AAU)
6008 : Musisk-æstetisk, basis (kand.) (AAU)
6009 : Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, kand.2år
6010 : Musikterapi, kand.
6011 : Samfundsvidenskab, kand. (AAU)
6017 : Interaktionsdesign, bach.
6018 : International virksomhedskommunikation, bach.
6020 : Kirkemusiker Orgel og Korledelse (KMOK)
6021 : Basislinje orgel
6022 : Kirkemusiker
6023 : Basislinje sang
6024 : Kirkemusiker Sang (KMS)
6025 : Kirkemusiker Sang og Korledelse (KSOK)
6026 : Eksamenslinje Klokkenist
6027 : Diplomlinje Klokkenist
6029 : Musikterapi, kand.2år
6030 : Musikterapi, bach.
6031 : Musikterapi, kand.2år
6040 : Europæiske studier, bach.
6045 : Internat. virksomhedskommunikation, spansk, bach.
6046 : Internat. virksomhedskommunikation, engelsk, bach.
6047 : Internat. virksomhedskommunikation, fransk, bach.
6048 : Internat. virksomhedskommunikation, tysk, bach.
6050 : Medialogy, bach.
6051 : Digital design og interaktive teknologier, bach.
6055 : Medialogi, kand.2år
6061 : Civil- og akademiingeniører una (AAU)
6062 : Anlæg, civilingeniør 2år
6063 : Bygning, civilingeniør 2år (AAU)
6064 : Industri, civilingeniør 2år
6065 : Information, civilingeniør 2år
6070 : Humanistisk kombination, kand.
6071 : Medialogi, bach.
6072 : Visual Studies and Art Education, kand.2år
6075 : Samfundsvidenskab kombination, kand.2år
6080 : Teknisk kombination, kand. (AAU)
6083 : Datalogi-økonomi, bach.
6084 : Machine learning og data science, bach.
6085 : Naturvidenskab kombineret, kand. (AAU)
6100 : Politik og international forvaltning, kand.2år
6101 : Naturvidenskab, bach. (RUC)
6102 : Humanistisk, bach. (RUC)
6103 : Samfundsvidenskab, bach. (RUC)
6104 : Naturvidenskab, basis (kand.) (RUC)
6105 : Humanistisk, basis (kand.) (RUC)
6106 : Samfundsvidenskab, basis (kand.) (RUC)
6107 : Humanistisk-teknologisk, bach. (RUC)
6110 : Politik og forvaltning, kand.2år
6112 : Miljø og ressource management, kand.2år
6113 : Offentlig driftsøkonomi, kand.2år (RUC)
6115 : Tek-Sam - miljøplanlægning, kand.2år
6116 : Tek-Sam - miljøplanlægning, kombination (RUC)
6118 : Globale studier, kand.2år
6119 : Globale studier, kombination (RUC)
6120 : Administrativ databehandling, kand.2år
6122 : Samfundsøkonomi, kand.2år
6125 : Performance-design, kand.2år
6127 : Medicinalbiologi, kand.2år
6128 : Miljøbiologi, kand.2år
6129 : Molekylær biologi, kand.2år (RUC)
6130 : Almen biologi, kand.2år
6137 : EU studier, kand.2år (RUC)
6140 : Psykologi, kand.2år (RUC)
6141 : Politik, kand.2år
6142 : Socialvidenskab, kand.2år
6143 : Kommunikation, kand.2år
6144 : Internationale udviklingsstudier, kand.2år
6145 : Kommunikation, kombination (RUC)
6147 : Journalistik, kand.2år (RUC)
6148 : Kultur- og sprogmødestudier, kand.2år
6150 : Virksomhedsstudier, kand.2år
6158 : Global udvikling, kand.2år
6181 : Pædagogik, grunduddannelse (kand.)
6182 : Humanistisk, grunduddannelse (kand.)
6183 : Kunstnerisk, grunduddannelse (kand.)
6184 : Samfundsvidenskab, grunduddannelse (kand.)
6185 : Naturvidenskab, grunduddannelse (kand.)
620 : Pædagogik, ivu (lvu)
6200 : Agrobiologi, kand.2år
6230 : Landbrug, kand.2år
6231 : Jordbrugsøkonomi, kand.2år
6233 : Mejeribrug, kand.2år
6235 : Levnedsmiddel, kand.2år
6237 : Havebrugsvidenskab, kand.2år
6239 : Landskabsarkitektur, kand.2år
6241 : Skovbrugsvidenskab, kand.2år
6242 : Design og analyse af konstruktioner, ingeniør bach.
6243 : Communication Technologies, civilingeniør 2år
6244 : Mechanical Engineering, civilingeniør 2år
6245 : Management Engineering, civilingeniør 2år
6246 : Materials and Nanotechnology, civilingeniør 2år
6247 : Structural Design and Analysis, civilingeniør 2år
625 : Humanistisk/teologisk, ivu (lvu)
6260 : IT una, kand.2år
6261 : IT-software, kand.2år
6262 : Digital design og kommunikation, kand.2år
6263 : Digital innovation og management, kand.2år
6264 : Tværfaglig IT-udvikling, kand.2år
6265 : Softwaredesign, kand.2år
6266 : Spil, kand.2år
6267 : Neuroscience og neuroimaging (SDC), kand.2år
6268 : Informatik, kand.2år
6269 : Elektroteknologi, civilingeniør 2år
6270 : Elektroteknologi, cand.scient.tech.2år
6285 : Teknisk informationsteknologi, civilingeniør 2år
6296 : Musikterapi, fællessemester (kand.) (AAU)
6297 : Humanistisk, fællesseminar (kand.) (AAU)
6298 : Musikterapi, fællessemester (bach.)
6299 : Humanistisk, fællessemester (bach.) (AAU)
630 : Kunstnerisk, ivu (lvu)
6300 : Forhistorisk arkæologi, kand.
6301 : Neuroscience, kand.2år
6302 : Dansk-nordisk, kand.
6303 : Dramaturgi, kand.
6304 : Engelsk, kand.
6305 : Eskimologi, kand.
6306 : Etnografi og antropologi, kand.
6307 : Etnologi europæisk, kand.
6308 : Filosofi, kand.
6309 : Medievidenskab, kand.
6310 : Finsk, kand.
6311 : Nordisk folkemindevidenskab, kand.
6312 : Fransk, kand.
6313 : Interreligiøse islamstudier, kand.2år
6314 : Historie, kand.
6315 : Informatik, kand.
6316 : Idehistorie, kand.
6317 : Indiansk sprog og kultur, kand.
6318 : Indologi-indisk, kand.
6319 : Iransk, kand.
6320 : Italiensk, kand.
6321 : Mellemøststudier, kand.2år
6322 : Arkæologi klassisk, kand.
6323 : Klassisk filologi, kand.
6324 : Kunsthistorie, kand.
6325 : Sprogvidenskab, kand.
6326 : Litteraturhistorie, kand.
6327 : Litteraturvidenskab, kand.
6328 : Arkæologi middelalder, kand.
6329 : Musik, kand.
6330 : Nederlandsk, kand.
6331 : Nygræsk, kand.
6332 : Nærorientalsk oldtidskultur, kand.
6334 : Portugisisk, kand.
6335 : Pædagogik, kand.
6336 : Religionsvidenskab, kand.
6337 : Religionshistorie, kand.
6338 : Rumænsk, kand.
6340 : Semitisk, kand.
6342 : Slavisk sprog og kultur, kand.
6343 : Spansk, kand.
6344 : Teatervidenskab, kand.
6346 : Tysk, kand.
6347 : Ungarsk, kand.
6348 : Østasiatisk sprog og kultur, kand.
6349 : Audiologopædi, kand.
6350 : Basisforløb, åben grunduddannelse (kand.)
6351 : Historisk speciale, åben grunduddannelse (kand.)
6352 : Kvinde-teknologikultur
6353 : Retorik, kand.
6375 : Humanistisk, supplering 2 år
6380 : Humanistisk, sidefag
6381 : Samfundsvidenskab, sidefag
6382 : Naturvidenskab, sidefag
6383 : Pædagogik, sidefag
6384 : Musisk-æstetisk, sidefag
639 : Samfundsvidenskab, ivu (lvu)
6393 : Pædagogik, supplering
6394 : Musisk-æstetisk, supplering
6395 : Teknisk, supplering
6396 : Naturvidenskab, supplering
6398 : Samfundsvidenskab, supplering
6399 : Humanistisk, supplering
6400 : Audiologopædi, kand.2år
6401 : Migrationsstudier, kand.2år
6402 : Sprogpsykologi, kand.2år
6405 : Dramaturgi, kand.2år
6406 : Engelsk, kand.2år
6407 : Grønlandske og arktiske studier, kand.2år
6408 : Antropologi, kand.2år
6409 : Europæisk etnologi, kand.2år
6410 : Filmvidenskab, kand.2år
6411 : Filosofi, kand.2år
6412 : Finsk, kand.2år
6413 : Marinarkæologi, kand.2år
6414 : Folkemindevidenskab, kand.2år
6415 : Arkæologi forhistorisk, kand.2år
6416 : Fransk sprog, litteratur og kultur, kand.2år
6417 : Historie, kand.2år
6418 : Informatik, kand.2år
6419 : Idehistorie, kand.2år
6420 : Indiansk sprog og kultur, kand.2år
6421 : Indologi, kand.2år
6422 : Italiensk sprog og kultur, kand.2år
6423 : Iransk, kand.2år
6424 : Arbejdslivsstudier, kand.2år
6425 : Arkæologi klassisk, kand.2år
6426 : Klassisk filologi, kand.2år
6428 : Kunsthistorie, kand.2år
6429 : Litteraturhistorie, kand.2år
6430 : Litteraturvidenskab, kand.2år
6431 : Middelalder- og renæssancearkæologi, kand.2år
6432 : Musikvidenskab/Musik, kand.2år
6433 : Nederlandsk, kand.2år
6434 : Dansk, kand.2år
6435 : Nordisk sprog og litteratur, kand.2år
6436 : Nærorientalsk oldtidskultur, kand.2år
6437 : Portugisisk, kand.2år
6438 : Pædagogik, kand.2år
6439 : Religion studier/religionsvidenskab, kand.2år
6440 : Religionssociologi, kand.2år
6441 : Semitisk, kand.2år
6442 : Slavisk sprog og kultur, kand.2år
6443 : Spansk- og latinamerikansk sprog og kultur, kand.2år
6444 : Sprogvidenskab og lingvistik, kand.2år
6445 : Teatervidenskab og performancestudier, kand.2år
6446 : Tysk sprog, litteratur og kultur, kand.2år
6447 : Ungarsk, kand.2år
6448 : Østasiatisk sprog og kultur, kand.2år
6449 : Æstetik og kultur, kand.2år
645 : Naturvidenskab, ivu (lvu)
6450 : Kultur og kulturformidling, kand.2år
6451 : Sprog og international virksomhedskommunikation, kand.2år
6452 : Multimedia arts, kand.2år
6453 : Retorik, kand.2år
6454 : Dansk og international virksomhedskommunikation, kand.
6455 : Turisme, kand.2år
6456 : Kulturformidling, kand.
6457 : Internationale studier, kand.2år
6458 : Kultur, kommunikation og globalisering, kand.2år
6459 : Bæredygtig kulturarvsmanagement, kand.2år
6460 : Humanistisk kombination, kand.2år
6461 : Arkæologi, kand.2år
6463 : Samfundsvidenskab una, bach.
6464 : Bæredygtig turismeledelse, AO
6465 : Spanske- og spanskamerikanske studier (SDU), kand.2år
6466 : Spansk- og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur (AU), kand.2år
6467 : Spansk- og latinamerikansk sprog og kultur (AAU), kand.2år
6490 : Pædagogik, bifag
6491 : Humanistisk, bifag
6492 : Kunstnerisk, bifag/sidefag
6493 : Samfundsvidenskab, bifag/sidefag
6494 : Naturvidenskab, bifag/sidefag
6495 : Naturvidenskab una, bach.
6496 : Teknisk videnskab una, bach.
6497 : Sundhedsvidenskab una, bach.
6500 : Audiologopædi, bach.
6502 : Mellemøstens sprog og samfund-Nærorientalsk arkæologi, bach.
6504 : Sprogvidenskab og lingvistik, bach.
6505 : Mellemøstens sprog og samfund - Assyriologi, bach.
6506 : Medievidenskab, bach.
6507 : Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog, bach.
6508 : Interkulturel pædagogik og arabisk, bach.
6510 : Dramaturgi, bach.
6512 : Engelsk, bach.
6513 : Filosofi, kand.2år
6514 : Philosophy, kand.2år
6516 : Antropologi, bach.
6518 : Etnologi europæisk, bach
6520 : Film- og medievidenskab, bach.
6522 : Filosofi, bach.
6524 : Finsk, bach.
6526 : Folkemindevidenskab, bach.
6528 : Arkæologi forhistorisk, bach.
6530 : Fransk sprog, litteratur og kultur, bach.
6532 : Biblioteksvidenskab, it og kommunikation, bach.
6534 : Historie, bach.
6536 : Kommunikation og digitale medier, bach.
6538 : Kommunikation og IT, bach.
6540 : Idehistorie, bach.
6542 : Indianske sprog og kulturer, bach.
6544 : Asienstudier, Indologi, bach.
6546 : Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign
6548 : Asienstudier, Indonesisk/Sydøstasienstudier, bach.
6550 : Italiensk sprog og kultur, bach.
6552 : Persisk, bach.
6554 : Grønlandske og arktiske studier, bach.
6555 : Asienstudier, Thai/Sydøstasienstudier, bach.
6556 : Arkæologi klassisk, bach.
6558 : Rumænsk, bach.
6559 : Asienstudier, Japanstudier, bach.
6560 : Klassisk filologi, bach.
6561 : Asienstudier, Kinastudier, bach.
6562 : Film- og medievidenskab, bach.
6564 : Asienstudier, Koreastudier, bach.
6566 : Asienstudier, Tibetologi, bach.
6568 : Anvendt filosofi, bach.
6570 : Humanistisk una, bach.
6572 : Uddannelsesvidenskab, kand.2år
6574 : Indoeuropæisk, bach.
6576 : Europæisk business, bach.
6578 : Kunsthistorie, bach.
6580 : Litteraturhistorie, bach.
6582 : Litteraturvidenskab, bach.
6584 : Middelalder- og renæssancearkæologi, bach.
6586 : Musik/Musikvidenskab, bach.
6588 : Nederlandsk, bach.
659 : Teknisk, ivu (lvu)
6590 : Dansk, bach.
6592 : Nordisk sprog og litteratur, bach.
6594 : Mellemøstens sprog og samfund - Ægyptologi, bach.
6596 : Øst- og sydøsteuropastudier, balkanstudier, bach.
6598 : Nærorientalsk oldtidskultur, bach.
6599 : Signalbehandling og akustik, civilingeniør 2år
6600 : Mellemøstens sprog og samfund-arabisk, bach.
6602 : Mellemøstens sprog og samfund-hebraisk, bach.
6604 : Portugisisk, bach.
6606 : Pædagogik, bach.
6608 : Uddannelsesvidenskab, bach.
6610 : Mellemøstens sprog og samfund-persisk, bach.
6612 : Religionshistorie, bach.
6614 : Mellemøstens sprog og samfund-tyrkisk, bach.
6616 : Semitisk, bach.
6617 : Sprog og internationale studier-engelsk, bach.
6618 : Language and International Studies-English, bach.
6620 : Østeuropastudier, bach.
6622 : Mellemøstens sprog og samfund, bach.
6632 : Spansk og spanskamerikanske studier, bach.
6633 : Historie, kand.2år
6634 : History, kand.2år
6640 : Teater- og performancestudier, bach.
6642 : Tysk sprog, litteratur og kultur, bach.
6644 : Ungarsk, bach.
6646 : Østasiatisk sprog og kultur, bach.
6650 : Moderne Indien og Sydasienstudier, bach.
6652 : Sprog og internationale studier-spansk, bach.
6665 : Journalistik, bach.
6666 : Retorik, bach.
6668 : Europæisk business, HA i europæisk business, bach.
6670 : Religion studier/videnskab, bach.
6672 : Multimedia, bach.
6679 : Designkultur, bach.
6680 : Designkultur og økonomi, bach.
6681 : Art and technology, bach.
6682 : Kunst og teknologi, bach.
6690 : Arkitekt, bach.
6700 : Oplevelsesøkonomi, kand.2år
6702 : Pædagogik og uddannelsesstudier, kand.2år
6703 : Østeuropastudier, balkanistik, kand.2år
6714 : Amerikanske studier, kand.2år
6716 : Anthropology and people centred business, kand.2år
6718 : Anvendt kulturanalyse, kand.2år
6721 : Film- og medievidenskab, kand.2år
6726 : Medievidenskab, kand.2år
6732 : Visuel kultur, kand.2år
6740 : IT og kognition, kand.2år
6742 : Kommunikation og IT, kand.2år
6744 : Kognition og kommunikation, kand.2år
6746 : Sydøstasienstudier, Indonesisk, kand.2år
675 : Levnedsmiddel/husholdning, ivu (lvu)
6758 : Anvendt filosofi, kand.2år
6760 : Humanistisk kombination, kand.2år
6763 : Græsk, klassisk, kand.2år
6765 : Græsk, middelalder, kand.2år
6766 : Klassisk filologi, kand.2år
6769 : Latin, klassisk, kand.2år
6771 : Latin, middelalder, kand.2år
6775 : Oldtidskundskab, kand.2år
6777 : Kristendomshistorie, kand.2år
6783 : Litteraturvidenskab, kand.2år
6797 : Grækenlandsstudier, kand.2år
680 : Jordbrugsvidenskab, ivu (lvu)
6800 : Asienstudier (Indien og Sydasien), kand.2år
6801 : Nærorientalsk arkæologi, kand.2år
6802 : Assyriologi, kand.2år
6803 : Ægyptologi, kand.2år
6804 : Designstudier, kand.2år
6806 : Diakoni, kand.2år
6810 : Diakoni og socialpædagogik, prof.bach.
6813 : Religionshistorie, kand.2år
6814 : Religion studier/religionsvidenskab, kand.2år
6815 : Religionssociologi, kand.2år
6816 : Mellemøstens sprog og samfund, kand.2år
6817 : Mellemøstens sprog og samfund-arabisk, kand.2år
6818 : Mellemøstens sprog og samfund-persisk, kand.2år
6819 : Mellemøstens sprog og samfund-hebraisk, kand.2år
6820 : Mellemøstens sprog og samfund-tyrkisk, kand.2år
6822 : Religionsvidenskab, kand.2år
6823 : Polsk sprog og kultur, kand.2år
6825 : Russisk sprog og kultur, kand.2år
6829 : Tjekkisk sprog og kultur, kand.2år
6839 : Indoeuropæisk, kand.2år
6847 : Asienstudier, Japanstudier, kand.2år
6849 : Asienstudier, Kinastudier, kand.2år
6850 : Asienstudier, kand.2år
6853 : Koreastudier, kand.2år
6855 : Sydøstasienstudier, Thai, kand.2år
6857 : Tibetologi, kand.2år
6861 : Tværkulturelle studier, kand.2år
6862 : Designledelse, kand.2år
6865 : Journalistik, kand.2år
6870 : European journalism, kand.2år
6873 : Europas religiøse rødder, kand.2år
6880 : Læring og forandringsprocesser, kand.2år
6881 : Uddannelsesantropologi og globalisering, kand.2år
6890 : Arkitekt, kand.2år
690 : Social/sundhed, ivu (lvu)
6900 : Rumlige design og samfund, kand.2år
6901 : Socialt entreprenørskab og management, kand.2år
6906 : Business Administration and Digital Business, kand.2år
6930 : Virksomhedsledelse, kand.2år
6941 : International virksomhedskommunikation, kand.2år
6942 : Offentlig ledelse og social udvikling (SDC), kand.2år
695 : Forsvar, ivu (lvu)
6987 : Sundhed og informatik, kand.2år
6990 : Humanistisk una, kand.2år
6991 : Samfundsvidenskab una, kand.2år
6992 : Sundhedsvidenskab una, kand.2år
6993 : Naturvidenskab una, kand.2år
700 : Bachelor una, ivu (bachelor)
7004 : STEM-undervisning, kand.2år
7012 : Socialvidenskab, kand.
702 : Humanistisk/teologisk, ivu (bachelor)
7020 : Forsikringsvidenskab, kand.
703 : Kunstnerisk, ivu (bachelor)
7030 : Forsikringsvidenskab, ph.d.
704 : Naturvidenskab, ivu (bachelor)
7040 : Statsvidenskab, kand.
7045 : Statsvidenskab, kand.2år
705 : Samfundsvidenskab, ivu (bachelor)
7050 : Statsvidenskab, ph.d.
706 : Teknisk, ivu (bachelor)
7060 : Økonomi, kand.
7061 : Miljø og ressource management, bach.
7062 : Økonomi, bach.
7063 : Plan, by og proces, kand.2år
7065 : Økonomi, kand.2år
707 : Levnedsmiddel/ernærring, ivu (bachelor)
7070 : Økonomi, ph.d.
7079 : International ret, økonomi og ledelse, kand.2år
708 : Jordbrugsvidenskab, ivu (bachelor)
7080 : Jura, kand.
7081 : Jura, bach.
7085 : Jura, kand.2år
7086 : Jura, cand.soc.2år
709 : Sundhed, ivu (bachelor)
7090 : Jura, ph.d.
7100 : Politik og økonomi, bach
7101 : Statskundskab, kand.2år
7102 : Samfundsvidenskab-statsforvaltning, kand.
7103 : Statskundskab, bach.
7104 : Samfundsvidenskab, bach.
7107 : International sikkerhed og folkeret, kand.2år
7108 : Samfundsfag, bach.
7109 : Politik og administration, bach.
7111 : Komparativ politik og velfærdsstudier, kand.2år
7112 : Politik og administration, kand.2år
7114 : Samfundsfag, cand.mag.2år
7115 : Forvaltning og datalogi, kand.
7116 : Samfundsfag, cand.soc.2år
7120 : Samfundsvidenskab, ph.d.
7130 : Sociologi, kand.
7131 : Sociologi, bach.
7132 : Sociologi og kulturanalyse, bach.
7133 : Kultursociologi, kand.2år
7134 : Socialvidenskab, bach.
7135 : Sociologi, kand.2år
7136 : By, bolig og bosætning, kand.2år
7137 : Innovation og digitalisering, bach.
7138 : Optometri og synsvidenskab, kand.2år
7139 : Klinisk sygepleje, kand.2år
7140 : Sociologi, ph.d.
7142 : Jordemodervidenskab, kand.2år
7143 : Sikkerheds- og risikoledelse, kand.2år
7144 : Ergoterapi, kand.2år
7145 : Socialt arbejde, kand.2år
7146 : Avanceret udvikling i socialt arbejde, kand.2år
7147 : Sociale interventionsstudier, kand.2år
7148 : Muskuloskeletal fysioterapi, kand.2år
7149 : Samfundsøkonomi, bach.
7150 : Psykologi, kand.
7153 : Psykologi, bach.
7155 : Psykologi, kand.2år
7160 : Psykologi, ph.d.
7170 : Medicin, kand.
7171 : Medicin, kand.3år
7172 : Medicin, bach.
7173 : Kriminologi, kand.2år
7174 : Biomedicine, kand.2år
7175 : Humanbiologi, kand.2år
7176 : Biomedicin, kand.2år
7180 : Sundhedsvidenskab, ph.d.
7181 : Global sundhed, kand.2år
7183 : Fysioterapi, kand.2år
7184 : Sundhed og informatik, bach.
7185 : Folkesundhedsvidenskab, kand.2år
7186 : Folkesundhedsvidenskab, bach.
7187 : Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, kand.2år
7188 : Klinisk videnskab og teknologi, kand.2år
7189 : Sygepleje, kand.2år
7190 : Humaniora, ph.d.
7195 : Biomedicinsk teknik, kand.2år
720 : Ph.d. una, ivu (ph.d.)
7200 : Kommunikation, ph.d.
7201 : Veterinærmedicin (AU), bach.
7202 : Veterinærmedicin (AU), kand.2½år
7205 : Samfundsvidenskab, kand.2år
7207 : EU-studier, kand.2år
721 : Pædagogisk, ivu (ph.d.)
7215 : Odontologi, bach.
722 : Humanistisk/teologisk, ivu (ph.d.)
7220 : Odontologi, kand.2år
723 : Kunstnerisk, ivu (ph.d.)
7230 : Teologi, kand.
7231 : Teologi, bach.
7232 : Teologi, kand.2år
7235 : Teologi, ph.d.
724 : Naturvidenskab, ivu (ph.d.)
725 : Samfundsvidenskab, ivu (ph.d.)
726 : Teknisk, ivu (ph.d.)
728 : Jordbrugsvidenskab, ivu (ph.d.)
729 : Sundhed, ivu (ph.d.)
7314 : Immunologi og inflammation, kand.2år
7320 : Etnografi og antropologi, kand.
7321 : Human security, kand.2år
7322 : Markeds- og ledelsesantropologi, bach.
7324 : Klinisk biomekanik, bach.
7325 : Antropologi, bach.
7335 : Antropologi, ph.d.
7336 : Antropologi, kand.2år
7360 : Kultursociologi, kand.
7362 : Kultursociologi, cand.phil.
7365 : Kultursociologi, ph.d.
7415 : Lægemiddelvidenskab, bach.
7420 : Farmaci, bach.
7424 : Farmaceutisk videnskab, kand.2år
7425 : Farmaci, kand.2år
7427 : Medicinalkemi, kand.2år
7430 : Lægemiddelvidenskab, kand.2år
7489 : Rumænsk, kand.2år
7600 : Assyriologi og sumerologi, kand.
7601 : Amerikanske studier, kand.2år
7602 : Amerikanske studier, kand.
7610 : Berberisk, kand.
7615 : Afrika områdestudier, bifag
7620 : Afrikastudier, kand.2år
7621 : Amerikanske studier, bach.
7667 : Smykkeformgiver
7745 : Generel pædagogik, kand.2år
7746 : Dansk, kand.2år (DPU)
7747 : Pædagogisk filosofi, kand.2år
7748 : Pædagogisk antropologi, kand.2år
7749 : Pædagogisk psykologi, kand.2år
7750 : Pædagogisk sociologi, kand.2år
7751 : Matematik, kand.2år (DPU)
7752 : Didaktik, kand.2år
7753 : Lifelong learning, policy - management, kand.2år
7754 : IT-didaktisk design, kand.2år
7803 : Bygningsteknik, ing.bach.
7840 : Grønlandsk, kand.
7841 : Klassisk instrument-sang-ensemble, bach.
7843 : Musikpædagogik ensemble-korledelse, bach.
7845 : Rytmisk instrument-sang-ensemble, bach.
7846 : Klasisk musikpædagog (AM), bach.
7847 : Rytmisk musikpædagog (AM), bach
7848 : Musikpædagogisk brobygning, bach.
7849 : Elektronisk musik og lydkunst, bach.
7850 : Kirkemusik, bach.
7851 : Rytmisk musik, bach.
7852 : Komponist, bach.
7853 : Sangskrivning, bach.
7854 : Musikteori, bach.
7855 : Tonemester (musik), bach.
7856 : Lydtekniker (musik), bach.
7857 : Musikformidling, bach.
7858 : Den individuelle musikuddannelse IM, bach.
7859 : Folkemusik, bach.
7860 : Musik og musikpædagogik, bach.
7861 : Musik, kand.2år
7862 : Musikpædagog, kand.2år
7863 : Musik- og bevægelseslærer, kand.2år
7864 : Solist musisk, komposition
7865 : Musik og musikpædagogik, kand.2år
7885 : Æstetisk kulturarbejde, kand.
7900 : Matematik-teknologi, ing.bach.
7901 : Bæredygtigt design, ing.bach.
7902 : Kemi og bioteknologi, ing.bach.
7904 : Fysik og teknologi, ing.bach.
7905 : Produktionsudvikling, ing.bach.
7906 : Data science og management, ing.bach.
7907 : Anvendt industriel elektronik, ing.bach.
7908 : Elektronik og system-design, ing.bach.
7909 : Computerteknologi, ing.bach.
7910 : Robotteknologi, ing.bach.
7911 : Mekatronik, ing.bach.
7912 : Teknisk biomedicin, ing.bach.
7914 : Engineering, Innovation and Business, ing.bach.
7915 : Product Development and Innovation, ing.bach.
7916 : Teknisk videnskab (Fysik og ingeniørvidenskab), ing.bach.
7917 : Geofysik og rumteknologi, ing.bach.
7918 : Arkitektur og design,ing.bach
7919 : Energisystemer, ing.bach.
7920 : Medicin med industriel speciale, bach.
7921 : Miljøvidenskab, ing.bach.
7922 : Kemiteknologi, ing.bach.
7923 : Software engineering, ing.bach.
7924 : Bæredygtig bioteknologi, ing.bach.
7925 : Sundhed-produkt, ingeniør bach.
7926 : Byggeteknologi, ing.bach.
7927 : Energi, ing.bach.
7928 : Sundheds- og velfærdsteknologi (teknisk videnskab), ing.bach.
7929 : Spiludvikling og læringsteknologi, ing.bach.
7930 : Ingeniør bach. una
7931 : Maskin - industri/produktion, ing.bach.
7932 : Medicin og teknologi, ing.bach.
7933 : Bioteknologi, ing.bach.
7934 : Kemi-miljø, ing.bach.
7935 : Bygge og anlæg, ing.bach.
7936 : Design og innovation, ing.bach.
7937 : Elektronik og IT, ing.bach.
7938 : Nanoteknologi, ing.bach.
7939 : IT-informatik, ing.bach.
7940 : Infrastruktur, bach.
7941 : Klassisk instrument-sang-ensemble, kand.2år
7942 : IT, kommunikations- og medieteknologi, ing.bach.
7943 : Bygningsdesign, ing.bach.
7944 : Byggeri og anlæg, indeklima og energi, ingeniør bach.
7945 : Rytmisk instrument-sang-ensemble, kand.2år
7946 : Klassisk musikpædagog (AM), kand.2år
7947 : Rytmisk musikpædagog (AM), kand.2år
7948 : Bygge- og anlægskonstruktion, ing.bach.
7949 : Elektronisk musik og lydkunst, kand.2år
7950 : Kirkemusik, kand.2år
7951 : Byggeri og anlæg, veje og trafik, ingeniør bach.
7952 : Komponist, kand.2år
7953 : Byggeri og anlæg, vand og miljø, ingeniør bach.
7954 : Musikpædagogisk brobygning, kand.2år
7955 : Tonemester (musik), kand.2år
7956 : Den individuelle musikuddannelse IM, kand.2år
7957 : Musikformidling, kand.2år
7958 : Cyberteknologi, ing.bach.
7959 : Folkemusik, kand.2år
7960 : Klassisk musik, solist
7961 : Musik (Music Creation), kand.2år
7962 : Bæredygtige byggeprocesser, ing.bach.
7963 : Bæredygtige byggeprocesser, civilingeniør 2år
7964 : Life Science og Teknologi, ing.bach.
7965 : Rytmisk musik, solist
7966 : Miljøteknologi, ing.bach.
7967 : Software Engineering, ing.bach.
7968 : Produktudvikling og innovation, ing.bach.
7969 : Kunstig intelligens, ing.bach.
7970 : Elektronisk musik, solist
7971 : Kunstig intelligens og data, ing.bach.
7972 : Bæredygtigt energidesign, ing.bach.
7973 : Elektronik, ing.bach.
7974 : Elektronik, ing.bach.
7995 : Medicin med industriel specialisering, kand.2år
800 : Forfatteruddannelsen (privat udd.)
8000 : Naturvidenskab, ph.d.
8010 : Matematisk-fysisk faggruppe, kand.
8018 : Fysik og teknologi, civilingeniør 2år
8019 : Lysdesign, kand.2år
802 : Musicalperformer (privat udd.)
8020 : Matematisk modellering og computing, civilingeniør 2år
8021 : Meteorologi, bach.
8026 : Byggeri og anlæg, ing.bach.
8027 : Data Science (ITU), kand.2år
8028 : Business Administration and Data Science, kand.2år
8029 : Neurorehabilitering, master
803 : Billedkunst (privat udd.)
8030 : Militære studier, master
8039 : Miljøkemi, bach.
8040 : Medicinalkemi, bach.
8041 : Statistik, bach.
8042 : Sundhedsteknologi, ing.bach.
8043 : Vand og miljø (SDC), civilingeniør 2år
8044 : Astronomi, bach.
8045 : Biofysik, bach.
8046 : Bioengineering, civilingeniør 2år
8047 : Informatikundervisning, master
8048 : Bygningskultur - Bæredygtighed, Strategi og Transformation, master
8049 : Geofysik, bach.
805 : Kirkesanger (privat udd.)
8050 : Biokemi, bach.
8051 : Arkitekturens teknologi, kand.2år
8052 : Teknoantropologi, bach.
8053 : Design, master
8054 : Strategisk byplanlægning, master
8055 : Bæredygtig og sikker fødevareproduktion, master
8056 : Personlig medicin, master
8057 : Bæredygtigt byggeri, master
8058 : Arbejdsmiljøledelse, master
8059 : Forsikringsmatematik, bach.
806 : Præliminær organistuddannelse 2 år (privat udd.)
8060 : Klimaforandringer, kand.2år
8061 : Sustainable Leadership, master
8073 : Datalogi (IT), kand.2år
8074 : Anvendt matematik, kand.2år
8075 : Produkt- og designpsykologi, ingeniør bach.
8076 : Geofysik og rumteknologi, civilingeniør 2år
8077 : E-science, kand.2år
8079 : Miljøkemi, kand.2år
8080 : Naturvidenskab kombination, kand.2år
8081 : Datalogi, kand.2år
8082 : Matematik, kand.2år
8083 : Fysik, kand.2år
8084 : Astronomi, kand.2år
8085 : Datalogi, kand.
8089 : Geofysik, kand.2år
8090 : Biokemi, kand.2år
8091 : Statistik, kand.2år
8092 : Kemi, kand.2år
8093 : Videnskabsstudier, kand.2år
8094 : Geodæsi, kand.2år
8095 : Biofysik, kand.2år
8096 : Materialefysik-kemi, kand.2år
8097 : Matematisk planlægning, kand.2år
8098 : Teknisk fysik, kand.2år
8099 : Forsikringsmatematik, kand.2år
810 : Holistisk afspændingspædagog (privat udd.)
8100 : Informationsteknologi, bach.
8105 : Informatik, bach.
811 : Bevægelsespædagog (privat udd.)
8114 : Data science, bach.
8115 : Quantum Technologies and Engineering, kand.2år
8116 : Anvendt matematik, bach.
8117 : Matematik-økonomi, kand.
8118 : Matematik-økonomi, kand.2år
812 : Faglærer i idræt (privat udd.)
8120 : Geologi, kand.
8129 : Teknisk fysik, bach.
8130 : Global virksomhedsinformatik, bach.
8132 : Naturvidenskab, bach.
8133 : Matematik og økonomi, bach.
8134 : Softwareudvikling, bach.
8135 : Datalogi, bach.
8136 : Kemi, bach.
8137 : Fysik, bach.
8138 : Matematik, bach.
8139 : Biologi, bach.
8140 : Kemi og teknologi, ing.bach.
8147 : Geologi, bach.
8148 : Geologi/Geologi-geoscience, bach.
8149 : Molekylærbiologi, bach.
815 : Pædagog (Rudolf Steiner) (privat udd.)
8150 : Molekylær biomedicin /Molekylær medicin, bach.
8151 : Medicinalkemi, kand.2år
8152 : Bioteknologi (NAT), bach.
8153 : Miljøbiologi, bach.
8154 : Almen biologi, bach.
8155 : Biomedicin, bach.
8156 : Biokemi og molekylær biologi, bach.
8157 : Biokemi, molekylær biologi og kemi, bach.
816 : Børnehave- fritidspædagog (Rudolf Steiner) (privat udd.)
8160 : Geografi, kand.
8163 : Matematik og teknologi, ing.bach.
8164 : Forsikringsmatematik, bach.
8167 : Naturvidenskab og IT, bach.
8168 : Matematiske fag, bach.
8169 : Biologi, industribach.
8170 : Datavidenskab og machine learning (AAU), bach.
8172 : Datavidenskab, bach.
8173 : Datavidenskab, kand.2år
8174 : Engineering (Biomaterial Engineering for Medicine), civilingeniør 2år
8175 : Produkt og designpsykologi, civilingeniør 2år
8180 : Kulturgeografi, bach.
8184 : Geografi, kand.
8185 : Geografi/Geografi og geoinformatik, kand.2år
8186 : Geografi/Geografi og geoinformatik, bach.
8187 : Naturgeografi, bach.
8188 : Geoinformatik, bach.
8198 : Datavidenskab (AU), kand.2år
8199 : Datavidenskab og machine learning, kand.2år
820 : Trafikflyver (privat udd.)
8200 : Biologi, kand.
8201 : Nanoscience og teknologi (SDC), kand.2år
8202 : Molekylærbiologi, kand.2år
8203 : Omics (SDC), kand.2år
8205 : Molekylær biomedicin /Molekylær medicin, kand.2år
8211 : Multimedia science, kand.2år
8216 : Miljørisiko, kand.2år
8217 : Matematik-økonomi, kand.2år
8220 : Geologi/Geologi-geoscience, kand.2år
8226 : Biologi, kand.2år
8227 : Biochemistry and Molecular Biology, kand.2år
8228 : Biokemi, molekylær biologi og kemi, kand.2år
8229 : IT, kommunikation og organisation, kand.2år
8230 : Geofysik, kand.2år
8231 : Bioteknologi (NAT), kand.2år
8232 : Forsikringsmatematik, kand.2år
8233 : Bioinformatik, kand.2år
8234 : Naturforvaltn. landskab-biodiversitet-planlægn., kand.2år
8235 : Parasitologi, kand.2år
8240 : Biologi, kand.2år
8244 : Værdikæder og teknisk ledelse, civilingeniør 2år
8245 : Gastronomi og sundhed, kand.2år
8246 : Mekanik, ing.bach.
8247 : Bioinformatik, bach.
8248 : Biokemi og molekylær biologi, kand.2år
825 : Beklædningsdesigner-modelkonstruktør (privat udd.)
8250 : Legemsøvelser, kand.
8251 : Byggeledelse og bygningsinformatik, kand.2år
8253 : Idræt/Idræt og sundhed, bach.
8254 : Bygningsteknik, civilingeniør 2år
8255 : Legemsøvelser, faglærer
8256 : Idræt/Idræt og sundhed, kand.2år
8257 : Idrætsteknologi, kand.2år
8258 : Humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab, kand.2år
8259 : Humanfysiologi, kand.2år
8260 : Datateknik, civilingeniør 2år
8261 : Datateknik, ingeniør bach.
8262 : Datateknik, civilingeniør 2år
8263 : Værdikæder og innovationsledelse, civilingeniør 2år
8265 : Bioteknologi, ing.bach.
8270 : Bioteknologi, kand.2år
8271 : Landinspektørvidenskab, bach.
8272 : Landinspektørvidenskab, cand.geom.2år
8275 : Procesanalytisk teknologi, kand.2år
8280 : Geografi, kand.2år
8281 : Children's Literature, Media and Culture, kand.2år
8282 : Byggeri, ing.bach.
8283 : Soils and Global Change, kand.2år
8284 : Advanced Power Electronics, civilingeniør 2år
8285 : HA i markeds- og kulturanalyse, bach.
8290 : Fysik og teknologi, ing.bach.
8291 : Nanobioscience, bach.
8292 : Nanoscience, bach.
8295 : Nanoscience, kand.2år
8296 : Nanobioscience, kand.2år
8300 : Bæredygtig byudvikling, civilingeniør 2år
8301 : Matematik og økonomi, ph.d.
8302 : Transport og logistik, civilingeniør 2år
8303 : Sustainable animal nutrition-feeding, kand.2år
8304 : Europæisk vindenergi, civilingeniør 2år
8305 : Vindenergi, civilingeniør 2år
8306 : Bæredygtig energi, civilingeniør 2år
8307 : Intelligente pålidelige systemer, civilingeniør 2år
8308 : Kommunikationsteknologier og systemdesign, civilingeniør 2år
8309 : Matematik-teknologi, civilingeniør 2år
8310 : Sikkerhed og risikostyring, kand.2år
8311 : Mekatronik, civilingeniør 2år
8312 : Biomedicinsk teknologi, civilingeniør 2år
8313 : Kemisk-biokemisk teknologi (biomasse-energi) (SDC), civilingeniør 2år
8314 : Technology (Entrepreneurial Business Engieneering), kand.2år
8315 : Bæredygtigt design, civilingeniør 2år
8316 : Materialeteknologi, civilingeniør 2år
8317 : Service systems design, kand.2år
8318 : Engineering (Engineering Light), civilingeniør 2år
8319 : Erhvervsøkonomi og bioentrepreneurskab, kand.2år
8320 : Autonome systemer, kand.2år
8321 : Urbant design, cand.scient.tech.2år
8322 : Urbant design, civilingeniør 2år
8323 : Industrielt design, cand.scient.tech.2år
8324 : Industrielt design, civilingeniør 2år
8325 : Arkitektur, cand.scient.tech.2år
8326 : Arkitektur, civilingeniør 2år
8327 : Sundhedsteknologi, civilingeniør 2år
8328 : Farmateknologi, civilingeniør 2år
8329 : Sundheds- og velfærdsteknologi (teknisk videnskab), civilingeniør 2år
8330 : Spiludvikling og læringsteknologi, civilingeniør 2år
8331 : Industriel produktion, civilingeniør 2år
8332 : Medicin og teknologi, civilingeniør 2år
8333 : Bioteknologi, civilingeniør 2år
8334 : Kemi-miljø, civilingeniør 2år
8335 : Byggeri og anlæg, civilingeniør 2år
8336 : Design og innovation, civilingeniør 2år
8337 : Elektronik og IT, civilingeniør 2år
8338 : Nanoteknologi, civilingeniør 2år
8339 : IT-informatik, civilingeniør 2år
8340 : Teknisk una, kand.2år
8341 : Fødevareteknologi, civilingeniør 2år
8342 : Teknologi og ledelse, civilingeniør 2år
8343 : Energi, civilingeniør 2år
8344 : Innovativ kommunikationsteknik-entrepreneursk., civilingeniør 2år
8345 : Byggeri, civilingeniør 2år
8346 : Bæredygtig bioteknologi, civilingeniør 2år
8347 : Olie- og gasteknologi, civilingeniør 2år
8348 : Lyd og akustisk teknologi, civilingeniør 2år
8349 : IT-produktudvikling, kand.2år
835 : Danish addiction counselor (privat udd.)
8350 : IT-ledelse, kand.2år
8351 : Biosystemteknologi, civilingeniør 2år
8352 : Teknoantropologi, kand.2år
8353 : Energisystemer, civilingeniør 2år
8354 : Indeklima og energi, civilingeniør 2år
8355 : Bygge- og anlægskonstruktion, civilingeniør 2år
8356 : Veje og trafik, civilingeniør 2år
8357 : Vand og miljø, civilingeniør 2år
8358 : Kemisk og biokemisk teknologi, civilingeniør 2år
8359 : Bygningsinformatik, kand.2år
8360 : Byggeledelse, civilingeniør 2år
8361 : Byggeledelse, cand.scient.tech.2år
8362 : Ledelse og informatik i byggeriet, kand.2år
8363 : Akvatisk videnskab og teknologi, civilingeniør 2år
8364 : Integrerede fødevarestudier, kand.2år
8365 : Bygningsdesign, civilingeniør 2år
8366 : Byggeteknologi, civilingeniør 2år
8367 : Materiale- og procesteknologi, civilingeniør 2år
8368 : Engineering (Engineering Physics), civilingeniør 2år
8369 : Nanomaterialer og nanofysik, civilingeniør 2år
8370 : Nanobioteknologi, civilingeniør 2år
8371 : Medicinsk bioteknologi, civilingeniør 2år
8372 : Bæredygtig energiteknik, civilingeniør 2år
8373 : Lyd- og musikteknologi, civilingeniør 2år
8374 : Bygningers energidesign, kand.2år
8375 : Engineering, Innovation and Business, civilingeniør 2år
8376 : Konstruktionsteknik, civilingeniør 2år
8377 : Nordisk arkitektonisk kulturarv (NORDMAK), master
8378 : Technology Entrepreneurship, kand.2år
8379 : Diplomuddannelse i producentvirksomhed og kulturledelse
8380 : Kreativ musikformidling, master
8381 : Grundlæggende musikformidling, master
8382 : Kirkemusik, master
8383 : Klassisk hørelærepædagogik, master
8384 : Rytmisk korledelse, master
8385 : Rytmisk kirkemusik, master
8386 : Elite sangpædagogik, master
840 : Projektledelse, kaospilot (privat udd.)
8400 : Landbrugsvidenskab, bach.
8401 : Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning
8402 : Agrobiologi, bach.
8403 : Mejeribrug, bach.
8404 : Miljø- og fødevareøkonomi, bach.
8405 : Fødevarer og ernæring, bach.
8406 : Fødevarevidenskab, bach.
8407 : Havebrugsvidenskab, bach.
8408 : Akademiuddannelse i socialpædagogik
8409 : Landskabsarkitektur, bach.
8410 : Veterinærmedicin (KU), bach.
8411 : Skovbrugsvidenskab, bach.
8412 : Husdyrvidenskab, bach.
8413 : Akademiuddannelse, fleksibelt forløb
8415 : Veterinærmedicin, kand.2½år
8416 : Husdyrvidenskab, kand.2år
8420 : Naturressourcer, bach.
8440 : Speciallærer
8441 : Friluftsvejleder
8442 : Almen uddannelse i sløjd
8443 : Voksenunderviser
8444 : Voksenvejleder
8445 : Praktiklærer til læreruddannelsen, diplomuddannelse
8446 : Praktikvejleder til socialrådgiveruddannelsen, diplomuddannelse
8447 : Praktikvejleder til pædadgoguddannelsen, diplomuddannelse
8448 : Uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse
845 : 3D Digital Artist (privat udd.)
850 : Kosmetolog (privat udd.)
8501 : Diplomuddannelse i naturfagsdidaktik
8502 : Dansk andetsprog for voksne
8503 : Diplomuddannelse i pædagogik
8504 : Diplomuddannelse i pædagogisk arbejde
8505 : Diplomuddannelse i journalistisk arbejde
8506 : Diplomuddannelse til turistfører
8507 : Diplomuddannelse i materiel kultur
8508 : Diplomuddannelse i erhvervspædagogik
8510 : Den merkantile diplomuddannelse
8511 : Diplomuddannelse i globalisering og forandring
8517 : Særskilte moduler, diplomuddannelse
8518 : Diplomuddannelse i vurdering
8519 : Diplomuddannelse i ledelse
8520 : Diplomuddannelse i journalistik for etniske grupper
8521 : Diplomuddannelse i journalistik
8522 : Humanistisk-pædagogik, diplomuddannelse (DPU)
8523 : Statsprøvet tolk
8524 : Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse
8525 : Diplomuddannelse i kriminologi
8526 : Diplomuddannelse i sportsmanagement
8552 : Ernæringsfaglig diplomuddannelse
8553 : Diplomuddannelse i operations og supply chain management (TD)
8554 : Grafisk åben udd. (GÅU)
8555 : Media management (GÅU)
8556 : Teknologisk diplomuddannelse i parkvirksomhed
8557 : Teknologisk diplomuddannelse i vedligehold
8558 : Teknologisk diplomuddannelse
8559 : Teknologisk diplomuddannelse i bio- og procestekn. og kemi
8560 : Teknologisk diplomuddannelse i stærkstrømsteknologi
8561 : Diplomuddannelse i automation
8562 : Teknologisk diplomuddannelse, projektledelse i byggeriet
8563 : Sundhedsteknologi, ing.prof.bach.
8564 : Diplomuddannelse i Maritim Drift og Bæredygtig Udvikling
8584 : Intelligence og cyber studier, master
8585 : Matematik med henblik på undervisning på de gymnasiale uddannelser, master
8586 : Diplomuddannelse i sundhedsøkonomi og ledelse
8587 : Cybersikkerhed, master
8588 : Datadrevet organisationsudvikling, master
8589 : Intelligence and Cyber Studies, master
8599 : Diplomuddannelse, fleksibelt forløb
8600 : Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration
8601 : Diplomuddannelse i skat
8602 : Diplomuddannelse i inkasso
8603 : Diplomuddannelse i socialformidling
8604 : Akademiuddannelse til statonom
8620 : Diplomuddannelse i it-sikkerhed
8621 : Teknologileder, diplomuddannelse
8622 : Ingeniørernes lederuddannelse, diplomuddannelse
8623 : Management and manufacturing, ing.prof.bach.
8624 : Diplomuddannelse i IT (DIT)
8625 : Diplomuddannelse i software (IT-Vest)
8626 : IT-diplomuddannelsen (IHK), diplomuddannelse
8627 : Humanøkologi (TD), diplomuddannelse
8628 : Diplomuddannelse i webudvikling
8629 : Diplomuddannelse i softwareudvikling
8630 : Diplomuddannelse i konkurrenceidræt
8631 : Diplomuddannelse i matematik og pædagogik (DPU)
8632 : Sundhedsfaglig diplomuddannelse
8633 : Kræftsygepleje, specialsygeplejerske
8634 : Sygeplejerske, suppleringsuddannelse
8635 : Stråleterapi, specialsygeplejerske
8636 : Diplomuddannelse i oral helse
8637 : Diplomuddannelse i psykiatri
8638 : Diplomuddannelse i familieterapi
8639 : Diplomuddannelsen i ældrearbejde
8655 : Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur
8656 : Den sociale diplomuddannelse
8657 : Tværfaglig diplomuddannelse
8658 : Diplomuddannelse i beskæftigelse
8670 : Diplomuddannelse i kirkemusik
8671 : Diplomuddannelse i music management
8672 : Diplomuddannelse i rytmisk musik og bevægelse
8673 : Diplomuddannelse i digital konceptudvikling
8674 : Diplomuddannelse i rytmisk korledelse
8701 : Arbejdsliv, kand.2år
8702 : Chemical Biology, kand.2år
8703 : Media and Communication, kand.2år
8704 : Computer Science (RUC), kand.2år
8705 : Dansk (RUC), kand.2år
8706 : Filosofi og videnskabsteori, kand.2år
8707 : By og plan, kand.2år
8708 : Historie (RUC), kand.2år
8709 : Digital transformation, kand.2år
8710 : Journalistik (RUC), kand.2år
8711 : Kulturmødestudier, kand.2år
8712 : Mathematical Bioscience, kand.2år
8713 : Physics and Scientific Modelling, kand.2år
8714 : Molecular Health Science, kand.2år
8715 : Socialvidenskab (RUC), kand.2år
8716 : Socialpsykologi og læring, kand.2år
8717 : Tværvidenskabelige sundhedsstudier, kand.2år
8718 : Business Administration and Leadership, kand.2år
8719 : Global and Development Studies, kand.2år
8720 : International Politics and Governance, kand.2år
8721 : Kommunikation (RUC), kand.2år
8722 : Nordic Urban Planning Studies, kand.2år
8723 : Politik og forvaltning, kand.2år
8724 : Social Entrepreneurship and Management, kand.2år
8725 : Social intervention, kand.2år
8726 : Bæredygtig omstilling (Tek-Sam), kand.2år
8727 : Virksomhedsledelse, kand.2år
8728 : Environmental Science, kand.2år
8729 : Samfundsjura, kand.2år
8750 : Special- og socialpædagogik, master
8799 : Særskilte moduler, master
8800 : Læreprocesser (MLP), master
8801 : Voksnes læring og kompetenceudvikling, master
8802 : Sundhedspædagogik og sundhedsfremme, master
8803 : Pædagogisk IT, master
8804 : Professionsudvikling, master
8805 : Gymnasiepædagogik ledelse, master
8806 : Myndighed og medborgerskab, master
8807 : Specialpædagogik, master
8808 : Fremmedsprogsdidaktik, master
8809 : Engelsk teknisk kommunikation (MTC), master
8810 : Danskfagets didaktik, master
8811 : Pædagogisk fleksibelt forløb, master
8812 : Børns litteratur og medier, master
8813 : Professionel vejledning, master
8814 : Sprogtilegnelse, master
8815 : Language administration (MLA), master
8816 : Retorik, master
8817 : Læse- og skrivedidaktik (MEd), master
8818 : Børne- og ungdomskultur, æstet. læreproces. - multimedier, master
8819 : Humanistisk sundhedsvidenskab og -praksisudvikling, master
8820 : Multimedia arts (MMA), master
8821 : Kulturhistorisk informatik, master
8822 : Køn og kultur, master
8823 : Professionel kommunikation, master
8824 : Tværmedial kommunikation, master
8825 : Information technology (MI), master
8826 : IT (MIT), master
8827 : Miljøstudier, master
8828 : Geovidenskab, master
8829 : Anvendt statistik, master
8830 : Multimedia science (MMS), master
8831 : Kryptologi, master
8832 : Problembaseret læring i ingeniør-og naturvidenskab,master
8833 : Material science, master
8834 : Fysik, master
8835 : Computer-mediated communication (MCC), master
8836 : Idræt og velfærd, master
8837 : Integreret planlægning, master
8838 : Bioanalyse og klinisk kemi, master
8839 : Problem based learning in science (MPBL), master
8840 : Køn og velfærd, master
8841 : Fødevarekvalitet og -sikkerhed, master
8842 : Naturfagsdidaktik, master
8843 : Kvalitet og ledelse, master
8844 : Skat, master
8845 : Skat, master
8846 : Oplevelsesledelse (MOL), master
8847 : Food (MBA), master
8848 : Business administration (MBA), master
8849 : Ledelsesudvikling, master
8850 : Offentlig administration (MPA), master
8851 : Europastudier, master
8852 : Corporate communication, master
8853 : Konfliktmægling, master
8854 : Organisationspsykologi, master
8855 : Offentlig organisation og ledelse (MPM), master
8856 : Modern economics, master
8857 : Humanistisk organisationsudvikling, master
8858 : Social integration, master
8859 : Byg (MBA), master
8860 : Public policy (MPP), master
8861 : Knowledge management, master
8862 : Shipping og logistik, (EMBA) master
8863 : Arbejdsmarked og personaleforhold, master
8864 : Sundhedsantropologi, master
8865 : Bæredygtig omstilling, master
8866 : Teknisk miljøledelse, master
8867 : Miljøvidenskab, master
8868 : Technology management (MTM), master
8869 : Brandsikkerhed, master
8870 : Arktisk teknologi, master
8871 : Holdbarhed-reparation betonkonstruktion, master
8872 : Ledelse af byggeri, master
8873 : Informatik-teknisk-industriel IT, master
8874 : Kulturmiljø og landskabsanalyse, master
8875 : International virksomhedskommunikation, master
8876 : Forsøgsdyrsvidenskab, master
8877 : Husdyrsundhed og økonomi, master
8878 : Landskab og planlægning, master
8879 : Public health (MPH), master
8880 : International health, master
8881 : Rehabilitering, master
8882 : Klinisk sygepleje, master
8883 : Industriel lægemiddeludvikling, master
8884 : Kvalitetssikret lægemiddelanvendelse, master
8885 : Miljø- og energiret, master
8886 : Evaluering, master
8887 : Software, interaktionsdesign-multimedier, organisation, master
8888 : Antropologi og velfærd, master
8889 : Katastrofehåndtering, master
8890 : Gerontologi, master
8891 : Pharmaceutical regulatory affairs, master
8892 : Mobil internet communication (MIC), master
8893 : Musikformidling, master
8894 : Dyreadfærd og -velfærd, master
8895 : Museumsstudier, master
8896 : Matematisk modellering, master
8897 : Social bæredygtighed, master
8898 : Internat. entrepreneurship, education, training (IMEET), master
8899 : Bioteknologi, master
8900 : It, kommunikation og organisation (MITKO), master
8901 : Technology-market-organisation (TMO), master
8902 : IKT og læring, master
8903 : Multimedieteknologi (MITM), master
8904 : Design, kommunikation og medie, master
8905 : Internet- og softwareudvikling, master
8906 : It, software engineering, master
8907 : Softwareudvikling, master
8908 : IT-handel, master
8909 : Health care IT, master
8910 : Vindenergi, master
8911 : Teknologiledelse (MMT), master
8912 : Redaktionel ledelse, master
8913 : Transport og maritim management, master
8914 : Fitness og træning, master
8915 : Cognition and communication, master
8916 : Public governance (MPG), master
8917 : Corporate performance, master
8918 : Samfundsmæssige konflikter og intervention, master
8919 : Dansk som andetsprog, master
8920 : Sundhedsinformatik, master
8921 : Børnemusik, master
8922 : Naturfagsundervisning, master
8923 : Journalistik, master
8924 : Risikostyring inden for miljø og sundhed, master
8925 : Dagtilbuds- og indskolingsdidaktik, master
8926 : Multikulturalitet, uddannelse og læring, master
8927 : Trivsels- og ressourcepsykologi, master
8928 : Business administration executive (EMBA), master
8929 : Uddannelse og læring, master
8930 : IT-organisation, master
8931 : Offentlig ledelse (MPG), master
8932 : Afdelingsbaseret hospitalsmanagement, master
8933 : Humanistisk palliation, master
8934 : Kulturplanlægning, master
8935 : Gymnasiepædagogik didaktik, master
8936 : Matematik, master
8937 : Videregående uddannelse og forskning, master
8938 : Sundhedsfremme, master
8939 : Elektronisk musik, master
8940 : Finansiel management, master
8941 : Inkluderende arkitektur, master
8942 : Globalisering og integration, master
8943 : Medicinsk billeddiagnostik, master
8944 : Humanistisk palliation, master
8945 : Cybersikkerhed og privacy, master
8946 : Offentlig kvalitet og ledelse, master
8947 : Klinisk familiedyrsvidenskab, master
8948 : Bygningsfysik, master
8949 : Scienceundervisning, master
8950 : Sexologi, master
8951 : Politivirksomhed, master
8952 : Vurdering af husdyrvelfærd i primærproduktion, master
8953 : It-ledelse, master
8954 : It interaktionsdesign, master
8955 : Procesledelse og organisatorisk forandring, master
8956 : Projekt- og innovationsledelse, master
8957 : Smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling, master
8958 : Vidensbaseret socialt arbejde, master
8959 : Sprogundervisning, lingvistik og it, master
8960 : Management of Technology (MMT), master
8961 : Børne- og ungdomskultur, kand.2år
8969 : Folkeskoleudvikling, master
8970 : Socialpædagogik, master
8971 : Uddannelsesledelse, master
8972 : Drama- og teaterpædagogik, master
8973 : Interkulturel pædagogik, master
8974 : Leadership-innovation in complex systems (LAICS), master
8975 : Udsatte børn og unge (faglig ledelse), master
8976 : Rusmidler, master
8977 : Informationsforvaltning og Records Management,master
8978 : Projekt- og forandringsledelse, master
8979 : Forretningsudvikling, it og innovation, master
8980 : Forretningsudvikling, master
8981 : Business Development, master
8994 : Sundhedsvidenskab fleksibel, master
8995 : Samfundsvidenskab fleksibel, master
8996 : Naturvidenskab fleksibel, master
8997 : Teknisk videnskab fleksibel, master
8998 : Humanistisk fleksibel, master
8999 : Teologisk fleksibel, master
9014 : Hf-/studenterfag, enkeltfag
9015 : Børnehave- og fritidspædagog, årskursus
9020 : Kursus, lærer-pædagog
9030 : Folkeskolelærer, årskursus
9034 : Pædagogikum i historie
9035 : Pædagogikum i oltidskundskab
9036 : Pædagogikum i latin
9037 : Pædagogikum i græsk
9038 : Pædagogikum i dansk
9039 : Pædagogikum i engelsk
9040 : Pædagogikum i tysk
9041 : Pædagogikum i fransk
9042 : Pædagogikum i italiensk
9043 : Pædagogikum i spansk
9044 : Pædagogikum i russisk
9045 : Pædagogikum i religion
9046 : Pædagogikum i kunsthistorie
9047 : Pædagogikum i musik
9049 : Pædagogikum i dramatik
9050 : Pædagogikum i filmkundskab
9051 : Pædagogikum i samfundsfag
9052 : Pædagogikum i matematik
9053 : Pædagogikum i datalogi
9054 : Pædagogikum i fysik
9055 : Pædagogikum i kemi
9056 : Pædagogikum i biologi
9057 : Pædagogikum i geografi
9061 : Pædagogikum i legemsøvelser
9062 : Pædagogikum i psykologi
9106 : Kørelærer
9121 : Universitetsuddannelse una
9122 : Cand.mag. una
9123 : Cand.phil. una
9124 : Mag.art. una
9125 : Exam.art. una
9132 : Småbørnslærerinde
9144 : Korrespondent
9167 : Anden filmskoleuddannelse
9171 : Solist-komponist-dirigent
9172 : Musikkonservatorie una
9173 : Kordegn
9174 : Præsteuddannelse af lærere
9175 : Præst i folkekirken
9176 : Kunstakademiuddannelse una
9203 : Fa forvaltningshøjskole, staten
9215 : Assurandøruddannelse
9224 : HD una
9225 : Statsautoriseret revisor
9258 : Dr.polit.
9264 : Mag.scient. una
9266 : Dr.scient.
9267 : Dr.jur.
9269 : Dr.oecon.
9315 : Sp., skibsværftsarbejde
9316 : Sp., den kemiske industri
9317 : Sp., bygningsområdet
9320 : Sp., mineralindustrien
9321 : Sp., gulvbelægning
9322 : Sp., videreforarbejdning træindustrien
9327 : Sp., konfektion og trikotage syning
9328 : Sp., spinderiområdet
9329 : Sp., trykkeriområdet
9332 : Sp., slagteri
9333 : Sp., fiskeindustrien
9334 : Sp., fiskerierhvervet
9338 : Sp., bryggeriindustrien
9339 : Brygmester
9342 : Togbetjent
9369 : Driftstekniker ved DR
9382 : Trafikflyver
9384 : Lokomotivassistent (fører)
9385 : Hepatologi, speciallæge
9386 : Steward/stewardesse
9390 : Dr.med.
9391 : Neurokirurgi, speciallæge
9392 : Ortopædisk kirurgi, speciallæge
9393 : Plastikkirurgi, speciallæge
9394 : Thoraxkirurgi, speciallæge
9395 : Urologi, speciallæge
9396 : Kirurgi, speciallæge
9397 : Dermato-venerologi, speciallæge
9398 : Intern medicin, speciallæge
9399 : Neuromedicin, speciallæge
9400 : Børnepsykiatri, speciallæge
9403 : Tropemedicin, speciallæge
9404 : Terapeutisk radiologi, speciallæge
9405 : Kardiologi, speciallæge
9406 : Pædiatri, speciallæge
9407 : Anæstesiologi, speciallæge
9409 : Klinisk neurofysiologi, speciallæge
9410 : Medicinsk lungesygdomme, speciallæge
9412 : Klinisk fysiologi-nuklearmedicin, speciallæge
9413 : Klinisk kemi, speciallæge
9414 : Oftalmologi, speciallæge
9416 : Psykiatri, speciallæge
9418 : Patologisk anatomi-histologi, speciallæge
9420 : Klinisk mikrobiologi, speciallæge
9422 : Nefrologi, speciallæge
9423 : Oto-rhino-laryngologi, speciallæge
9424 : Gynækologi, speciallæge
9429 : Sergent, søværnet
9430 : Dr.pharm.
9431 : Konstabel, søværnet
9434 : Sergent, flyvevåbnet
9435 : Sergent, hæren
9440 : Konstabel, flyvevåbnet
9445 : Konstabel, hæren
9450 : Dr.odont.
9465 : Exam. pharm.
9467 : Hjemmehjælper
9468 : Barneplejerske
9469 : Samfundsmedicin, speciallæge
9470 : Anæstesisygeplejerske
9471 : Diagnostisk radiologi, speciallæge
9472 : Medicinsk gastroenterologi, speciallæge
9473 : Langtidsmedicin-geriatri, speciallæge
9474 : Hygiejnesygeplejerske
9475 : Kirurgisk gastroenterologi, speciallæge
9476 : Læge, B-autoriseret
9477 : Danmarks sygeplejerskehøjskole, 1.-2. del
9481 : Læge i almen praksis
9483 : Sp., køkkenområdet
9484 : Cigarmager og -sorterer
9485 : Cigarrillosmager og -sorterer
9486 : Faglært tobaksarbejder
9487 : Hæmatologi, speciallæge
9488 : Dr.med.vet.
9490 : Infektionsmedicin, speciallæge
9491 : Medicinsk allergologi, speciallæge
9492 : Dr.agro.
9493 : Medicinsk endokrinologi, speciallæge
9495 : Bandagist
9498 : Karkirurgi, speciallæge
9500 : Klinisk immunologi, speciallæge
9502 : Landinspektør, lic.geom.
9504 : Samfundsmedicin adm. medicin, speciallæge
9505 : Samfundsmedicin arbejdsmedicin, speciallæge
9508 : Reumatologi, speciallæge
9514 : Ortodonti, specialtandlæge
9515 : Hospitalsodontologi, specialtandlæge
9517 : Sp., kedel og maskinpassere
9518 : Dr.techn.
9529 : Fd(k) forvaltningsfagligt diplomkursus, kommunalt
9531 : Socialformidleruddannelse
9533 : Fa(k) forvaltningsfaglig afgangseksamen, kommunal
9534 : Sf1 socialforvaltning 1
9535 : Sk2 skatteforvaltning 2
9536 : Fa forvaltningsfaglig afgangseksamen una
9537 : Sk1 skatteforvaltning 1
9538 : Sf2 socialforvaltning 2
9539 : Fd(s) forvaltningsfagligt diplomkursus, staten
9540 : Forvaltningsfagligt grundkursus
9541 : Fd forvaltningsfagligt diplomkursus, sygehuse
9542 : Forvaltningsfagligt specialkursus
9556 : Dr.ling.merc.
9564 : Søfartskoleuddannelse una
9569 : Kyst-, fiske- og sætteskipper
9571 : Dr.phil.
9572 : Ernæring, årskursus
9573 : Handelsfaglærereksamen
9574 : Faglærerkursus, teknikeruddannelse
9580 : Forbrugerøkonom, årskursus
9584 : Pædagogisk grundkursus, lærere ved tekniske skoler
9585 : Pædagogisk uddannelse, lærere ved teknika
9586 : Pædagogisk uddannelse, lærere ved ingeniørakademi
9588 : Pædagogisk kursus, handelsskole
9589 : Pædagogisk grundkursus, lærere ved handelshøjskole
9602 : Fsu Folkeskolens udvidede afgangsprøve, enkeltfag
9603 : Fsa Folkeskolens afgangsprøve, enkeltfag
9604 : Almen voksenuddannelse, enkeltfag
9606 : Forberedende voksenuddannelse, enkeltfag
9607 : Ordblindeundervisning for voksne
9618 : Bevægelses- og helsepædagog
9620 : Afspændingspædagog
9621 : Mensendiecklærer
9622 : Dansk kommunalkursus 1
9623 : Dansk kommunalkursus 2
9654 : Pianostemmer
9655 : Akademiingeniør
9658 : Ingeniør una
9668 : Konservator una, kand.
9677 : Fag., væksthusgartner
9678 : Fag., tjener
9679 : Fag., receptionist
9681 : Fag., smørrebrødsjomfru
9682 : Fag., hotel og restauration
9683 : Fag., auto karrosseri
9684 : Fag., butiksslagter
9685 : Fag., industrislagter
9686 : Officer A-linien una
9687 : Officer B-linien una
9688 : Officer una
9689 : Fag., industribager
9693 : Fag., snedker- og tømrerfag
9694 : Fag., malerfag
9695 : Agr., arbejdsledelse plastindustri
9696 : Agr., arbejdsledelse procesindustri
9697 : Agr., arbejdsledelse, landbrug og jordbrug
9698 : Agr., arbejdsledelse mejeri
9699 : Agr., arbejdsledelse, kødindustri
9703 : Agr., arbejdsledelse bygge og anlæg
9704 : Agr., arbejdsledelse tekstil og beklædning
9705 : Grundstudium, sprog uoplyst
9706 : Agr., arbejdsledelse grafisk
9707 : Erhvervssproglig diplomprøve ED una
9708 : Agr., arbejdsledelse plastområdet
9709 : Agr., arbejdsledelse el-teknik
9710 : Agr., arbejdsledelse maskin og værktøj
9711 : Agr., arbejdsledelse produktion og samarbejde
9712 : Agr., arbejdsledelse vedligeholdelsesteknik
9713 : Agr., arbejdsledelse elektronik
9714 : Erhvervssproglig una, afgangseksamen EA
9715 : Agr., arbejdsledelse autoteknik
9716 : Cand.ling.merc. una
9717 : Translatør
9718 : Agr., arbejdsledelse naturgas
9719 : Agr., arbejdsledelse ledelsesteknik
9720 : Make up artist
9721 : Make up tekniker
9722 : Kosmetelog
9723 : Agr., efteruddannelse teknisk assistent
9724 : Agr., efteruddannelse af laboranter
9725 : Agr., arbejdsledelse landbrug
9726 : Agr., arbejdsledelse handel og service
9730 : Fag., handelsfag
9731 : Fag., kontorfag andet
9732 : Fag., kontorteknik
9733 : Fag., handelsfag edb-teknik
9734 : Fag., butiksfag
9735 : Fag., teknisk tegner og -assistent
9736 : Fag., jern, metal og andre tekniske
9737 : Fag., jern og metal, vvs-teknik
9738 : Fag., smede- og svejseteknik
9739 : Fag., guld-, sølv- og gravørfag
9740 : Fag., maskin- og værktøjsteknik
9741 : Fag., flyteknik
9742 : Fag., landtransportteknik
9743 : Fag., urmagerfag
9744 : Fag., elektrikerfag
9745 : Fag., svagstrømsteknik
9746 : Fag., murerfag
9747 : Fag., stenhuggerfag
9748 : Fag., glarmesterfag
9749 : Fag., tømrerfag
9750 : Fag., maskinsnedkerfag
9751 : Fag., snedkerfag
9752 : Fag., træindustri, maskinsnedkerfag
9753 : Fag., blikkenslagerfag
9754 : Fag., bygningsmalerfag
9755 : Fag., skiltemalerfag
9756 : Fag., vognmalerfag
9757 : Fag., fotograffag
9758 : Fag., trykkerfag
9759 : Fag., offsettrykkerfag
9760 : Fag., sætterfag
9761 : Fag., reproteknikerfag
9762 : Fag., serigraffag
9763 : Fag., skrædderfag
9764 : Fag., møbelpolstring og sadelmageri
9765 : Fag., optikerfag
9766 : Fag., tandteknikerfag
9767 : Fag., frisørfag
9768 : Fag., skorstensfejerfag
9769 : Fag., gartnerfag
9770 : Fag., mejerifag
9771 : Fag., slagterfag
9772 : Fag., kødindustri andre tekniske fag
9773 : Fag., bagerfag
9774 : Fag., konditor
9775 : Fag., bager og konditorfag
9776 : Fag., kokkefag
9777 : Fag., bogbinderfag
9778 : Fag., jern metal edb-teknik
9779 : Fag., økonomi og regnskab
9780 : Fag., organisation
9781 : Fag., salg og markedsføring
9782 : Fag., administration
9783 : Fag., engrosvirksomhed
9784 : Fag., bogtryk og repro, fælles
9785 : Fag., finanssektoren
9786 : Fag., reklame
9787 : Fag., gartner
9788 : Fag., beklædning
9800 : Sp., metalindustri og andre tekniske fag
9801 : Sp., stålværksteknik
9802 : Sp., beskyttelsesgassvejsning
9803 : Sp., flammeskæring og gassvejsning
9804 : Sp., lysbuesvejsning
9805 : Sp., pladearbejde
9806 : Sp., naturgasteknik
9807 : Sp., montage og måleteknik
9808 : Sp., spåntagende bearbejdning
9809 : Sp., metalindustri el-teknik
9810 : Sp., medicinalindustrien
9811 : Sp., anlægsområdet
9812 : Sp., betonindustrien
9813 : Sp., maskinførerområdet
9814 : Sp., emballageglasindustri
9815 : Sp., kunst- og brugsglasindustri
9816 : Sp., porcelænsindustrien
9817 : Sp., isoleringsområdet
9818 : Sp., tagdækkerområdet
9819 : Sp., gardindekoratørområdet
9820 : Sp., bygge og anlæg andre områder
9821 : Sp., stilladsområdet
9822 : Sp., væveriområdet
9823 : Sp., farveriområdet
9824 : Sp., trikotageområdet
9825 : Sp., skind- og rulamssyning
9826 : Sp., skoindustrien
9827 : Sp., garveriområdet
9828 : Sp., møbelbetræksyning
9829 : Sp., møbelpolstrer og autosadelmager
9830 : Sp., filmoperatørområdet
9831 : Sp., papirvareindustrien
9832 : Sp., plastindustrien
9833 : Sp., rengøringsservice
9834 : Sp., ejendomsservice
9835 : Sp., sikkerhedsservice
9836 : Sp., vaskeriindustrien
9837 : Sp., landbrug
9838 : Sp., jordbrug i øvrigt
9839 : Sp., gartneri
9840 : Sp., mejeriindustrien
9841 : Sp., pølsemageri
9842 : Sp., tarmrenseri
9843 : Sp., kødbranchen detail
9844 : Sp., nærings- og nydelsesmidler
9845 : Sp., serveringsområdet
9846 : Sp., landtransport service
9847 : Sp., chauffør extern transport
9848 : Sp., redningstjeneste
9849 : Sp., intern transport
9850 : Sp., kranførerområdet
9851 : Sp., havne- og terminalarbejde
9852 : Sp., beklædning og tekstil, forsøg
9853 : Sp., tæppeområdet
9854 : Sp., bogbinderområdet, forsøg
9855 : Sp., bogtrykfaget, forsøg
9856 : Sp., bryggeriindustrien, forsøg
9857 : Sp., bygge og anlæg, forsøg
9858 : Sp., murerarbejdsmand
9859 : Sp., bygge og anlæg dykkerområdet
9860 : Sp., fiskerierhverv, forsøg
9861 : Sp., fiskeindustri, forsøg
9862 : Sp., hotel og restauration, forsøg
9863 : Sp., metalindustri, forsøg
9864 : Sp., metalindustri plastteknik
9865 : Sp., kedel- og maskinpasser, forsøg
9866 : Sp., kødbranche, forsøg
9867 : Sp., kødbranche, el-teknik
9868 : Sp., jordbrugsområdet, forsøg
9869 : Sp., landtransport, forsøg
9870 : Sp., mejeriindustri, forsøg
9871 : Sp., plastindustri, forsøg
9872 : Sp., rengøring mv., forsøg
9873 : Sp., skoindustri, forsøg
9874 : Sp., garveri læder
9875 : Sp., træindustri, forsøg
9876 : Sp., råtræforarbejdning, træindustrien
9877 : Sp., vaskeriindustri, forsøg
9878 : Sp., farve- og lakindustri
9879 : Sp., gødningsindustrien
9880 : Sp., eternit- og mineraluldindustri
9881 : Sp., papir- og støbepapindustri
9882 : Sp., personlig sikkerhed, forsøg
9883 : Sp., personlig sikkerhed
9884 : Sp., tilskærerområdet
9886 : Sp., vodbinderierhverv
9887 : Sp., procesindustrien, forsøg
9888 : Sp., andre procesinduststrien
9889 : Sp., fjerkræindustri
990 : Pædagogik, supplement efter kandidatuddannelse
9909 : Låseassistent
9910 : Værktøjssliber
9912 : Oliefyrstekniker
9913 : Plastsvejser
9915 : Produktions- og montageuddannelsen
9916 : NDT tekniker
9917 : Montageoperatør
9918 : Aluminiumsoperatøruddannelse
9999 : Igang