Gå til sidens indhold

HF_KILDE

Navn

HF_KILDE

Beskrivende navn

Kilde til uddannelsesoplysningen

Gyldighed

Gyldig fra: 01-12-1980
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Variablen angiver, hvilken kilde uddannelsesoplysningen stammer fra.

Detaljeret beskrivelse

Kilderne til den højeste uddannelse er delt i 1, 2, 3 og 4. prioritet på følgende måde:

Prioritet 1:
· Voksenudd (kilde 1)
· IDA (kilde 5)
. Sundhedsstyrelsen (kilde 8)
· Styrelsen for International Uddannelse (kilde 11)
· Uddannelsesoplysninger fra Grønland (kilde 12)
· Søfartsstyrelsen (kilde 13)
· Ph.d.(kilde 14)
. Elev3 (kilde 15)

Prioritet 2:
· Folke & Boligtællingen 70 (kilde 2)
· Indvandrernes medbragte uddannelse, besvaret (kilde 3, 17)

Prioritet 3:
Adgangsgivende uddannelse (kilde 19)

Personer som ikke har fået en højest fuldført uddannelse på baggrund af en kilde med prioritet 1 eller 2, er indvandret til Danmark og som efterfølgende er gået i gang med en uddannelse i elev3 får den adgangsgivende uddannelse til denne uddannelse som højest fuldførte uddannelse.

Prioritet 4:
· Indvandrernes medbragte uddannelse, imputeret (kilde 9, 18)

En højere prioriteret kilde vil altid blive brugt fremfor en lavere prioriteret kilde, uanset uddannelsesniveau.

Bilag

Tabel
Graf

Populationer:

Personer med en højest fuldført uddannelse

Personer i Danmarks Statistiks registre over højst fuldført uddannelse

Værdisæt

Værdisæt

1 : Kvalifikation fra voksenuddannelse
10 : Indvandrenes medbragte udd, imputeret 2008, udgået
11 : Uddannelsesstyrelsens Anerkendelseskontor
12 : Grønland
13 : Søfartsstyrelsen
14 : Ph.d.
15 : Elev3
16 : Elev3, imputeret, udgået
17 : Indvandrenes medbragte udd, besvaret 2007-
18 : Indvandrenes medbragte udd, imputeret 2007-
19 : Adgangsgivende uddannelse
2 : Kvalifikation fra FOB-70
3 : Indvandrenes medbragte udd, besvaret -2006
4 : Elev2, udgået
5 : IDA, Ingeniørforeningen, medlemsregister
6 : Elev1, udgået
7 : Elev1, imputeret, udgået
8 : Sundhedsstyrelsen, autorisationsregister
9 : Indvandrenes medbragte udd, imputeret -2006