Gå til sidens indhold

Beskæftigelsesoplysninger der vedrører IDA-personer

Beskrivelse

Formålet med IDA-databasen (Integrerede Database for Arbejdsmarkeds-forskning) er at stille et datamateriale om personer og virksomheder til rådighed på individniveau. Oplysningerne i databasen kan anvendes til at belyse en lang række problemstillinger vedrørende arbejdsmarkedet (f.eks. personers mobilitet, virksomheders jobskabelse samt samspillet mellem person og virksomhed).


Det særlige ved databasen er, at man kan koble personer og virksomheder sammen. Derfor kan personer karakteriseres på grundlag af oplysninger om den virksomhed, de er ansat i, og tilsvarende kan man beskrive virksomhederne på grundlag af oplysninger om de ansatte. Desuden er det muligt at følge personer og virksomheder over tid.


IDA-databasen er organiseret i fire datasæt indeholdende oplysninger om henholdsvis personer, ansættelser, arbejdssteder og firmaer.


Statistikområdet Beskæftigelsesoplysninger der vedrører IDA-personer indeholder de variable fra datasættet IDA personer (IDAP), der vedrører beskæftigelse. Datasættet omfatter hele befolkningen pr. 31. december, dvs. alle personer med bopæl i Danmark.


Beskæftigelsesoplysningerne består af statusvariable og årsvariable for personerne.


I 2008 er der et brud i IDA-databasen. Dette er blandt andet forårsaget af brud i datagrundlaget der ligger til grund for udarbejdelsen af lønmodtager-beskæftigelsen i RAS. Yderligere udgør statistikken Personer uden ordinær beskæftigelse grundlaget for oplysninger om ledighed i 2008 og erstatter derved arbejdsløshedsstatistikken som hidtil har udgjort datagrundlaget for disse oplysninger.


Se yderligere information i det vedhæftede bilag "Oversigt over variabler og datasæt i IDA" samt i kvalitetsdeklarationen:
http://www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/1013Bilag

Variable

ALDERNOV Alder beregnet ultimo november
ATPAR Antal år som lønmodtager
EJNOV Antal supplerende ej-november ansættelser
ERHVER Erhvervserfaring fra 1980 i 1000
ERHVER79 Erhvervserfaring ultimo 1979
NSUP Supplerende november-ansættelser (antal).
PENSALD Alder ved pensionering (offentlig)
PSTILL Primær arbejdsstilling
SENAFAR Seneste afslutning på arbejdsmarkedet
SENSTAR Seneste start på arbejdsmarkedet
SSTILL Sekundær arbejdsstilling
STARTAR Første år på arbejdsmarkedet