Gå til sidens indhold

SENAFAR

Navn

SENAFAR

Beskrivende navn

Seneste afslutning på arbejdsmarkedet

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Senafar angiver året for den seneste afslutning på arbejdsmarkedet.

Detaljeret beskrivelse

Oplysningen om den seneste afslutning på arbejdsmarkedet som beskæftiget eller arbejdsløs, er dannet ud fra stillingsoplysninger (PSTILL/PSOC_STATUS_KODE) for to på hinanden følgende år. I dannelsen af det aktuelle år kontrolleres, om den enkelte person fortsat er aktiv på arbejdsmarkedet eller er overgået til at være passiv, dvs. om man overgår fra arbejdsstyrken til at være uden for arbejdsstyrken.I perioden 1980-2007:  PSTILL-kode (Primær arbejdsstilling) inden for værdierne 11-40I perioden: 2008- : PSOC_STATUS_KODE (primære socioøkonomiske status) inden for værdierne 110-200.Mere information om definitionerne af PSTILL og PSOC_STATUS_KODE kan findes under dokumentationen af disse variable.  


Bilag

Tabel
Graf

Populationer:

Befolkningen 31. december

Personer med fast bopæl i DK pr. 31. december

Værdisæt

CLR.TXT_SENAFAR - Seneste afslutning på arbejdsmarkedet
Kode tekst Fra dato Til dato
1980 1980
1981 1981
1982 1982
1983 1983
1984 1984
1985 1985
1986 1986
1987 1987
1988 1988
1989 1989
1990 1990
1991 1991
1992 1992
1993 1993
1994 1994
1995 1995
1996 1996
1997 1997
1998 1998
1999 1999
2000 2000
2001 2001
2002 2002
2003 2003
2004 2004
2005 2005
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010