Gå til sidens indhold

ERHVER79

Navn

ERHVER79

Beskrivende navn

Erhvervserfaring ultimo 1979

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Erhvervserfaring fra 1964 til ultimo 1979 opgjort ud fra ATP-indbetalinger. Erhvervserfaringen er opgjort i år.

Defineret for personer født i 1921 - 1971.

Detaljeret beskrivelse

Erhvervserfaringen = antal år som lønmodtager før 1980. Erhvervserfaringen beregnes ud fra den indbetalte ATP pr. ultimo 1979, som er omregnet ud fra de årlige maksimale ATP-indbetalinger fra 1979 og bagud til 1964. I 1996 erfaredes det, at en række personer havde en erhvervserfaring på 16 år på trods af, at deres alder tilsiger, at dette er umuligt. VIGTIGT: Idet de gamle data ikke længere forefindes, har det ikke været muligt at rette op på denne fejl. Graf og tabel er udarbejdet for personer, hvor erhverv er >0.


Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Befolkningen 31. december

Personer med fast bopæl i DK pr. 31. december

Værdisæt

U131313.TXT_ERHVER79 - Erhvervserfaring ultimo 1979
Kode tekst Fra dato Til dato
00 0
01 1
02 2
03 3
04 4
05 5
06 6
07 7
08 8
09 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16