Gå til sidens indhold

PENSALD

Navn

PENSALD

Beskrivende navn

Alder ved pensionering (offentlig)

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Alder ved modtagelse af offentlig pension (seneste).

Detaljeret beskrivelse

Alder ved pensionering opgøres ud fra statusoplysninger vedrørende den primære arbejdsstilling for to på hinanden følgende år. Hvis der forekommer ændringer i arbejdsstillingen fra det forrige år til status som folkepensionist/pensionist, førtidspensionist eller tjenestemandspensionist (PSTILL-koderne 92, 93, 94) i det aktuelle år, sættes alderen ved pensionering lig alderen på novembertidspunktet (ALDERNOV), dvs. alderen for det pågældende år.

Er der ændringer i arbejdsstillingen fra en status som pensionist i det forrige år til det aktuelle, sættes alderen ved pensionering til 0. Er der ingen ændringer i status som pensionist, bibeholdes den alder, der optræder for den enkelte person.

Personer, der modtog pension ved starttidpunktet (1980), er forsynet med værdien: alder + 500. Værdisættet kan derfor antage følgende værdier:
- Irrelevant
0 Ophør af pensionstsituation
1-999 Alder (på tællingstidspunkt)

Bilag

Tabel
Graf

Populationer:

Befolkningen 31. december

Personer med fast bopæl i DK pr. 31. december

Værdisæt

PENSALD har ingen værdisæt