Gå til sidens indhold

NSUP

Navn

NSUP

Beskrivende navn

Supplerende november-ansættelser (antal).

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Antal supplerende ansættelser udover hoved- og bibeskæftigelsen pr. november.

Detaljeret beskrivelse

Oplysningen om, hvorvidt det enkelte ansættelsesforhold vedrører november eller ej kommer fra CON (bearbejdet version af COR (Det centrale oplysningsseddel Register) inkl. arbejdssteder). For hver enkel ansættelse er der på oplysningssedlen angivet fra- og til-datoer, hvorved det udledes, om der er tale om et novemberrelateret job eller ej.

De ansættelser, som vedrører novmeber, men ikke hoved- eller bibeskæftigelsen, optælles for den enkelte person. De supplerende ansættelser medtages kun, hvis beløbet er over løngrænsen.

Løngrænsen var i 2005 på 9.207 kr. og svarer til, at en person arbejder 80 timer til mindsteløn. Beløbet reguleres hvert år på baggrund af det private lønindex. I 2006 var løngrænsen på 9.494 kr.
I den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik medtages beskæftigelsen kun, hvis lønnen i ansættelsen overstiger en fastsat løngrænse. På denne måde sikres, at ubetydelig beskæftigelse (< 2 ugers garantiløn) ikke medtages.

Graf og tabel er dannet for de personer, som har øvrige novemberansættelser, dvs. hvor NSUP>0.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Befolkningen 31. december

Personer med fast bopæl i DK pr. 31. december

Værdisæt

NSUP har ingen værdisæt