Gå til sidens indhold

ALDERNOV

Navn

ALDERNOV

Beskrivende navn

Alder beregnet ultimo november

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Angiver personens alder beregnet på referencedatoen ultimo november.

Detaljeret beskrivelse

Alderen er opgjort i referenceperioden, som i den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik er den sidste uge i november. Opgørelsestidspunktet er helt præcist den sidste arbejdsdag i november. Det betyder, at det ikke er helt samme opgørelsesdato hvert år. Eksempelvis var det i 2022 den 30. november og i 1998 den 30. november. Aldersgrupperingen er etårs aldersklasser. For yderligere oplysninger om referenceperioden henvises til Statistiske Efterretninger 2008:8, afsnit 1 og 2. Se bilag.


Bilag

Tabel
Graf
Statistisk Efterretning 2008:8 Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik 1. januar 2007

Populationer:

Befolkningen 31. december

Personer med fast bopæl i DK pr. 31. december

Værdisæt

ALDERNOV har ingen værdisæt