Gå til sidens indhold

ERHVER

Navn

ERHVER

Beskrivende navn

Erhvervserfaring fra 1980 i 1000

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Variablen giver et skøn over den samlede erhvervserfaring fra 1980.

Detaljeret beskrivelse

Skønnet over den samlede erhvervserfaring fra 1980 er angivet i 1.000. Det betyder, at har en person en værdi på 5500 i variablen erhverv, vil personen have en erhvervserfaring på 5½ fuldtidsår. Den maksimale erhvervserfaring for deltidsforsikrede kan antage 750 pr. år og for øvrige 1.000 pr. år. Variablen er beregnet ved en summation af ERHVERXX (skøn over erhvervserfaringen for det aktuelle år) for de enkelte år (erhver=erhver + erhverxx). Erhvervxx beregnes på baggrund af ATP-indbetalingen for det enkelte år (se ATPXX (ATP omregnet til B-sats) for yderligere oplysninger herom) og angiver et skøn over erhvervserfaringen for det aktuelle år. Hvis denne er lig 0, sættes erhvervserfaringen lig det foregående års skønnede erhvervserfaring. Variablen er beregnet uden hensyntagen til evt. ledighed i løbet af året, dvs. ledighed indgår ikke i opgørelsen af erhvervserfaringen og er kun defineret for lønmodtagere/arbejdsløse. I perioden 1980-2007: PSTILL = 30-40 (primær arbejdsstilling) i alder 17-66 år i de enkelte år. Fra 2008: PSOC_STATUS_KODE=131-200 og alder (17-66 - afhængigt af den aktuelle pensionsalder i de enkelte år). For personer, der har været i udlandet og derfor ikke har indgået i befolkningen et eller flere år, vil ERHVER været nulstillet. Graf og tabel er udarbejdet for personer, hvor erhver er >0.


Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Befolkningen 31. december

Personer med fast bopæl i DK pr. 31. december

Værdisæt

ERHVER har ingen værdisæt