Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kvartalsvist national­regnskab

Nationalregnskabet er centralt i den økonomiske-politiske beslutningsproces. BNP er en af de helt centrale størrelser, og det udtrykker værdien af landets samlede produktion og dermed hvad der er til rådighed for anvendelse til privat forbrug, offentlig forbrug, investering og nettoeksport.
Udviklingen i BNP beskriver den økonomiske vækst, dvs. om vi bliver rigere eller fattigere. Nationalregnskabet har mange andre centrale størrelser, fx husholdningernes opsparing. Nationalregnskabet opgøres efter internationale retningslinjer (ESA2010), hvilket gør det sammenligneligt mellem lande.

Introduktion

Med nationalregnskabet tilstræber man at give et helhedsbillede af samfundsøkonomien. Nationalregnskabssystemet er et logisk og sammenhængende sæt af definitioner og klassifikationer, uden hvilke det ikke ville være muligt at skaffe sig et overblik over det umådeligt store antal økonomiske transaktioner, der finder sted i samfundsøkonomien i løbet af en periode.

Nationalregnskabet beskriver det samfundsøkonomiske kredsløb. Rammen er et konsistent og afstemt system af økonomiske transaktioner og definitioner, der viser, hvordan den produktive aktivitet (når vi går på arbejde) skaber indkomst, som dernæst fordeles (fx som løn) og omfordeles (fx som skat), før den giver grundlag for efterspørgsel efter varer og tjenester til privat forbrug og opsparing. Systemet viser også hvordan opsparingen placeres (fx som indskud i banken).

Nationalregnskabet opgøres i faste priser (kædede værdier) og løbende priser. Nationalregnskabet i faste priser (kædede værdier) er renset for prisudviklingen. Udviklingen i BNP i faste priser (kædede værdier) udtrykker således den økonomiske realvækst.

For at kunne beskrive det samfundsøkonomiske kredsløb er de økonomiske transaktioner og de økonomiske aktører inddelt i forskellige typer og detaljerede klassifikationer, som er sammenhængende og konsistente med hinanden og over tid. Det kvartalsvise nationalregnskab har konsistente tidsserier tilbage til 1. kvartal 1990, mens sektorfordelte kvartalsregnskaber går tilbage til 1. kvartal 1999.

Det kvartalsvise nationalregnskab offentliggøres første gang 60 dage efter kvartalets udløb, og en revideret version offentliggøres efter yderligere 30 dage. De sektorfordelte kvartalsregnskaber offentliggøres 90 dage efter kvartalets udløb.

Dokumentation

COVID-19 og Nationalregnskab

 

Dokumentationsnotater

Metodebeskrivelser

 

 

Planlagte offentliggørelsesterminer for nationalregnskabet

 

Offentliggørelsesrytme:

         
Kvartalsopgørelse
2. kvt. 2020, revideret
1. kvt. 2018-
2. kvt. 2020
  Ultimo
september 20202
Primo
oktober 2020
 
Årsopgørelse 2019
(Septemberversion)
Endelige tal for 2017
Foreløboge tal for 2018-2019
  Ultimo
september 2020

 
BNP-Indikator 3. kvt. 2020    Medio 
november 20204
   
Kvartalsopgørelse
3. kvt. 2020
3. kvt. 2020   Ultimo
november 2020 
   
Kvartalsopgørelse
3. kvt. 2020, revideret
1. kvt. 2020- 3. kvt. 2020    Ultimo december 20202  Ultimo december 2020  
BNP-Indikator 4. kvt. 2020   Medio 
februar 20214 
   
Kvartalsopgørelse
4. kvt. 2020 og året 2020
4. kvt. 2020 og året 2020   Ultimo
februar 20213
   
Kvartalsopgørelse 
4. kvt. 2020, revideret
1. kvt. 2020-
4. kvt. 2020
  Ultimo 
marts 20212
Primo 
april 2021
 
Årsopgørelse 2020
(Martsversion)
Foreløbige tal for 2020
  Ultimo 
marts 2021
Primo
april 2021 
 
BNP-Indikator 1. kvt. 2021    Medio 
maj 20214
   
Kvartalsopgørelse
1. kvt. 2021
1. kvt. 2021   Ultimo
maj 2021
   

Kvartalsopgørelse
1. kvt. 2021, revideret 

1. kvt. 2018-
1. kvt. 2021
  Ultimo
juni 20212
Primo
juli 2021
 
Årsopgørelse 2018-2020
(Juniversion)
Endelige tal for 2018
Foreløbige tal for 2019-2020
  Ultimo
juni 2021
Primo
juli 2021
 
BNP-Indikator
2. kvt. 2021
  Medio 
august 20214
   
Kvartalsopgørelse
2. kvt. 2021
2. kvt. 2021
  Ultimo
august 2021 
   
Kvartalsopgørelse
2. kvt. 2021, revideret
1. kvt. 2019-
2. kvt. 2021
  Ultimo
september 20212
Primo
oktober 2021
 
Årsopgørelse 2019-2020
(Septemberversion)5
Foreløbige tal for 2019-2020   Ultimo
september 2021

Primo
oktober 2021

 

1 : Årsopgørelserne adskiller sig fra kvartalsopgørelserne ved at indeholde oplysninger på et mere detaljeret niveau.
2 : Samtidig offentliggøres tabeller for Sektorregnskabet i Statistikbanken.
3 : Samtidig offentliggøres årlige oversigtstabeller i Statistikbanken for nationalregnskabets februarversion 2021
4 : Der udkommer kun en Nyt-artikel. Der opdateres ikke nogen statistikbanktabeller.
5 : I denne opgørelse opdateres blandt andet finansielle konti, sektorregnskab, offentlige finanser og Bruttonationalindkomsten (BNI). BNP og forsyningsbalancens hovedstørrelser revideres ikke i denne opgørelse.

 

 
Nyt

Seneste nyt om Kvartalsvist nationalregnskab

BNP faldt med næsten 7,0 pct. i andet kvartal 2020

30. september 2020

BNP faldt med næsten 7,0 pct. i andet kvartal 2020

Bruttonationalproduktet (BNP) faldt med 6,8 pct. i andet kvartal 2020, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Den historiske tilbagegang i BNP-væksten afspejles bredt i økonomien.

Tabeller i Statistikbanken om 'Nøgletal, kvartalsvist nationalregnskab'


Historisk fald i forbruget sendte opsparing i rekord

30. september 2020

Historisk fald i forbruget sendte opsparing i rekord

COVID-19-nedlukningen sendte danskernes opsparing i rekord med flere længder i andet kvartal 2020. Disponibel bruttoindkomst for husholdninger mv. var omtrent uændret med en svag stigning på 0,1 pct. i årets andet kvartal.

Tabeller i Statistikbanken om 'Kvartalsvist nationalregnskab, sektorer'


Historisk stort fald i BNP

14. august 2020

Historisk stort fald i BNP

BNP-indikatoren peger på et fald i det sæsonkorrigerede reale BNP på hele 7,4 pct. i andet kvartal sammenlignet med første kvartal. Det vil være det klart største fald siden første opgørelse af kvartalsvis nationalregnskab.

Tabeller i Statistikbanken om 'Nøgletal, kvartalsvist nationalregnskab'


BNP steg med 0,4 pct. i tredje kvartal

20. december 2019

BNP steg med 0,4 pct. i tredje kvartal

Bruttonationalproduktet (BNP) steg med 0,4 pct. i tredje kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. BNP-væksten er dermed revideret op med 0,1 procentpoint i forhold til den seneste offentliggørelse.

Tabeller i Statistikbanken om 'Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Publikationer

Nationalregnskab 2014

Nationalregnskab 2014

Nationalregnskab 2014, Juniversion giver et helhedsbillede af den danske samfundsøkonomi. Det gør den bl.a. ved at beskrive den økonomiske udvikling i Danmark fra 2000 til 2014. Publikationen præsenterer som hovedregel endelige tal for årene frem til 2011 og foreløbige tal for årene 2012, 2013 og 2014. 

Se alle årspublikationer: Nationalregnskab

Bag tallene

Faktaark om dansk økonomi

29. marts 2019

Faktaark om dansk økonomi

Danmarks Statistik har samlet et faktaark med udviklingen i dansk økonomi. Generelt er væksten i bruttonationalproduktet positiv både i Danmark og i vores nabolande og har været det siden 2. Verdenskrig. Danmarks BNP pr. indbygger er blandt de højeste sammenlignet med de øvrige europæiske lande. De seneste ti år har Danmark som noget nyt haft opsparing placeret i udlandet, hvilket betyder, at vi har flere indtægter fra udlandet, end vi betaler til udlandet.

Dokumentation af årligt nationalregnskab

Dokumentation af de årlige opgørelser siden hovedrevisionen i 2014 kan findes her

Dokumentation af årligt nationalregnskab

Nationalregnskabet introducerer ny offentliggørelsesrytme fra 2020. Læs mere her

Ny offentliggørelsesrytme

Ansvarlig for siden

Bo Siemsen