Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Årligt national­regnskab

Nationalregnskabet er centralt i den økonomiske-politiske beslutningsproces. BNP er en af de helt centrale størrelser, og det udtrykker værdien af landets samlede produktion og dermed hvad der er til rådighed for anvendelse til privat forbrug, offentlig forbrug, investering og netto-eksport.
Udviklingen i BNP beskriver den økonomiske vækst, dvs. om vi bliver rigere eller fattigere. Nationalregnskabet har mange andre centrale størrelser, fx husholdningernes opsparing. Nationalregnskabet opgøres efter internationale retningslinjer (ESA2010) hvilket gør det sammenligneligt mellem lande.

Introduktion

Med nationalregnskabet tilstræber man at give et helhedsbillede af samfundsøkonomien. Nationalregnskabssystemet er et logisk og sammenhængende sæt af definitioner og klassi-fikationer, uden hvilke det ikke ville være muligt at skaffe sig et overblik over det umådeligt store antal økonomiske transaktioner, der finder sted i samfundsøkonomien i løbet af en periode.

Nationalregnskabet beskriver det samfundsøkonomiske kredsløb. Rammen er et konsistent og afstemt system af økonomiske transaktioner og definitioner, der viser, hvordan den produktive aktivitet (når vi går på arbejde) skaber indkomst, som dernæst fordeles (fx som løn) og omfordeles (fx som skat), før den giver grundlag for efterspørgsel efter varer og tjenester til privat forbrug og opsparing. Systemet viser også, hvordan opsparingen placeres (fx som indskud i banken).

Nationalregnskabet opgøres i faste priser (kædede værdier) og løbende priser. Nationalregnskabet i faste priser (kædede værdier) er renset for prisudviklingen. Udviklingen i BNP i faste priser (kædede værdier) udtrykker således den økonomiske realvækst.

For at kunne beskrive det samfundsøkonomiske kredsløb er de økonomiske transaktioner og de økonomiske aktører inddelt i forskellige typer og detaljerede klassifikationer, som er sammenhængende og konsistente med hinanden og over tid. Det årlige nationalregnskab har de mest detaljerede opgørelser og har konsistente tidsserier tilbage til 1966.

Dokumentation

    Offentlig­gørelses­terminer for national­regnskabet

Planlagte offentliggørelsesterminer for nationalregnskabet 

Kvartals-/
årsopgørelse1
Beregnings-
omfang
  Offentliggørelse    
      Nyt og
Statistikbanken
Statistiske
Efterretninger
Kvartalsopgørelse 
4. kvt. 2017, revideret
1. kvt. 2014-
4. kvt. 2017
  Primo 
april 20182,6
Primo 
april 2018
 
Årsopgørelse 2017
(martsversion)
Endelige tal for 2014
Foreløbige tal for 2015-2017
  Primo 
april 20186
Primo
april 2018
 
BNP-Indikator
1. kvt. 2018
  Medio 
maj 20185
   
Kvartalsopgørelse
4. kvt. 2017
 4. kvt. 2017   Ultimo
februar 20184
   
Kvartalsopgørelse
1. kvt. 2018
 1. kvt. 2018     Ultimo maj 2018    
Kvartalsopgørelse
1. kvt. 2018, revideret 
1. kvt. 2017-
1. kvt. 2018
  Ultimo
juni 20182
Primo
juli 2018
 
Årsopgørelse 2017
(Juniversion)
Foreløbige tal
for 2017
  Ultimo
juni 2018
Primo
juli 2018
 
BNP-Indikator 2. kvt. 2018   Medio 
august 20185
   
Kvartalsopgørelse
2. kvt. 2018
2. kvt. 2018
  Ultimo
august 2018 
   
Kvartalsopgørelse
2. kvt. 2018, revideret
1. kvt. 2018-
1. kvt. 2018
  Ultimo
september 20182
Primo
oktober 2018 
 
Årsopgørelse 2017
(Novemberversion)
Endelige tal for 2015
Foreløbige tal for 2016-2017
  Primo
november 2018
Primo
November 2018 
 
BNP-Indikator 3. kvt. 2018 
  Medio 
november 20185
   
Kvartalsopgørelse
3. kvt. 2018
1. kvt. 2015-
2. kvt. 2018
  Ultimo
november 2018 
   
Kvartalsopgørelse
3. kvt. 2018, revideret
1. kvt. 2018- 3. kvt. 20183
  Ultimo december 20182
Ultimo december 2018
 
 BNP-Indikator  4. kvt. 2018    Medio 
februar 20195
   
Kvartalsopgørelse
4. kvt. 2018 
4. kvt. 2018   Ultimo
februar 20194
   

1 : Årsopgørelserne adskiller sig fra kvartalsopgørelserne ved at indeholde oplysninger på et mere detaljeret niveau.
2 : Samtidig offentliggøres tabeller for Sektorregnskabet i Statistikbanken.
3 : Kvartalsvis sektorregnskab offentliggøres for perioden 1.kvt. 2015-3.kvt. 2018.
4 : Samtidig offentliggøres årlige oversigtstabeller i Statistikbanken
5 : Der udkommer kun en Nyt-artikel. Der opdateres ikke nogen statistikbanktabeller.
6 : Samtidig opdateres data vedrørende Løn, beskæftigelse og timer samt afledte variable for perioden 2014-2016.

 

 

Publikationer og Manualer

Publikation: Nationalregnskab - Fastprisberegninger - Kilder og metoder

Kædede værdier. Beregning af vækstbidrag og aggregerede serier 

Publikation: Nationalregnskab kilder og metoder - opdateret 2007 (engelsk)

Nyt

Seneste nyt om Årligt Nationalregnskab

Økonomisk vækst på 2 pct. i 2016

7. november 2017

Graf

Nye beregninger viser, at bruttonationalproduktet (BNP) steg med 2,0 pct. i 2016 efter korrektion for prisudviklingen. Det betyder, at væksten er revideret op med 0,3 procentpoint i forhold til seneste offentliggørelse.

Tabeller i Statistikbanken


Danskernes formue vokser langsommere

7. november 2017

Graf

I 2016 steg husholdningernes finansielle nettoformue med 2,4 pct. til 3.312 mia. kr. Den finansielle nettoformue pr. dansker var således 576.000 kr. ved årets udgang. Væksten i 2016 er den laveste årsvækst siden 2011.

Tabeller i Statistikbanken


Moderat vækst i produktionsapparatet

19. november 2015

Graf

Investeringer steg i 2014, men væksten i Danmarks produktionsapparat er fortsat lav. Samlet set var der en vækst i produktionsapparat på 0,7 pct. i 2014.

Tabeller i Statistikbanken


Mindre udslip af drivhusgasser fra dansk økonomi

7. oktober 2015

Graf

I perioden fra 2008 til 2013 er dansk økonomis samlede drivhusgasintensitet reduceret med 15 pct. Det betyder, at en given mængde økonomisk aktivitet forårsager mindre udslip af drivhusgasser.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Hvad er værdien af skatterestancerne?

De samlede skatterestancer steg markant fra 2013 til 2016 og udgjorde i 2016 knap 66 mia. kr. Restancernes reelle værdi er dog over flere omgange nedjusteret betydeligt.

Læs mere

Publikationer

Nationalregnskab 2014

Nationalregnskab 2014, Juniversion giver et helhedsbillede af den danske samfundsøkonomi. Det gør den bl.a. ved at beskrive den økonomiske udvikling i Danmark fra 2000 til 2014. Publikationen præsenterer som hovedregel endelige tal for årene frem til 2011 og foreløbige tal for årene 2012, 2013 og 2014.Læs mere

 


Se alle årspublikationer: Nationalregnskab

Revision af Konto for udland

Ved offentliggørelsen af nationalregnskabet 7. november 2017 blev Konto for udland ekstraordinært revideret for perioden 1966-2004. Sektorregnskabet revideres samtidig for perioden 1971-2013. 

Læs om revisionen her

Danish GDP and GNI, Sources and methods

Danish GDP and GNI, Sources and methods

Læs mere

Datarevision 2016

Nationalregnskabet blev ekstraordinært datarevideret tilbage til 1966. Datarevisionen har som hovedformål indarbejdet datareviderede betalingsbalancetal for 2005-2015, som blev offentliggjort 10. oktober 2016. Der er også foretaget andre revisioner. 

Læs mere i vores arbejdspapir

Ansvarlig for siden

Bo Siemsen