Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Årligt national­regnskab

Nationalregnskabet er centralt i den økonomiske-politiske beslutningsproces. BNP er en af de helt centrale størrelser, og det udtrykker værdien af landets samlede produktion og dermed hvad der er til rådighed for anvendelse til privat forbrug, offentlig forbrug, investering og netto-eksport.
Udviklingen i BNP beskriver den økonomiske vækst, dvs. om vi bliver rigere eller fattigere. Nationalregnskabet har mange andre centrale størrelser, fx husholdningernes opsparing. Nationalregnskabet opgøres efter internationale retningslinjer (ESA2010) hvilket gør det sammenligneligt mellem lande.

Introduktion

Med nationalregnskabet tilstræber man at give et helhedsbillede af samfundsøkonomien. Nationalregnskabssystemet er et logisk og sammenhængende sæt af definitioner og klassi-fikationer, uden hvilke det ikke ville være muligt at skaffe sig et overblik over det umådeligt store antal økonomiske transaktioner, der finder sted i samfundsøkonomien i løbet af en periode.

Nationalregnskabet beskriver det samfundsøkonomiske kredsløb. Rammen er et konsistent og afstemt system af økonomiske transaktioner og definitioner, der viser, hvordan den produktive aktivitet (når vi går på arbejde) skaber indkomst, som dernæst fordeles (fx som løn) og omfordeles (fx som skat), før den giver grundlag for efterspørgsel efter varer og tjenester til privat forbrug og opsparing. Systemet viser også, hvordan opsparingen placeres (fx som indskud i banken).

Nationalregnskabet opgøres i faste priser (kædede værdier) og løbende priser. Nationalregnskabet i faste priser (kædede værdier) er renset for prisudviklingen. Udviklingen i BNP i faste priser (kædede værdier) udtrykker således den økonomiske realvækst.

For at kunne beskrive det samfundsøkonomiske kredsløb er de økonomiske transaktioner og de økonomiske aktører inddelt i forskellige typer og detaljerede klassifikationer, som er sammenhængende og konsistente med hinanden og over tid. Det årlige nationalregnskab har de mest detaljerede opgørelser og har konsistente tidsserier tilbage til 1966.

Dokumentation

Dokumentationsnotater

 


Dokumentation af opgørelser af NationalregnskabetMetodebeskrivelser


 

 

Planlagte offentliggørelsesterminer for nationalregnskabet

Kvartals-/
årsopgørelse1
Beregnings-
omfang
  Offentliggørelse    
      Nyt og
Statistikbanken
Statistiske
Efterretninger
BNP-Indikator 1. kvt. 2019   Medio 
maj 20195
   
Kvartalsopgørelse
1. kvt. 2019
1. kvt. 2019   Ultimo
maj 20194
 

 

 

Kvartalsopgørelse
1. kvt. 2019, revideret 
1. kvt. 2018-
1. kvt. 2019
  Ultimo
juni 20192
Primo
juli 2019
 
Årsopgørelse 2018
(Juniversion)
Foreløbige tal
for 2018
  Ultimo
juni 2019
Primo
juli 2019
 
BNP-Indikator
2. kvt. 2019
  Medio 
august 20195
   
Kvartalsopgørelse
2. kvt. 2019
2. kvt. 2019
  Ultimo
august 2019 
   
 Kvartalsopgørelse
2. kvt. 2019, revideret
1. kvt. 2019-
2. kvt. 2019
   Ultimo
september 20192
Primo
oktober 2019 
 
Årsopgørelse 2018
(Novemberversion)
Endelige tal for 2016
Foreløbige tal for 2017-2018
  Primo
november 2019
Primo
november 2019
 
BNP-Indikator 3. kvt. 2019    Medio 
november 20195
   
Kvartalsopgørelse
3. kvt. 2019
1. kvt. 2016-
3. kvt. 2019
  Ultimo
november 2019 
   
Kvartalsopgørelse
3. kvt. 2018, revideret
1. kvt. 2019- 3. kvt. 20193    Ultimo december 20192 Ultimo december 2019  
BNP-Indikator 4. kvt. 2019   Medio 
februar 20205 
   
Kvartalsopgørelse
4. kvt. 2019 
4. kvt. 2019   Ultimo
februar 20204
   
Kvartalsopgørelse 
4. kvt. 2019, revideret
1. kvt. 2019-
4. kvt. 2019
  Ultimo 
marts 20202
Primo 
april 2020
 
Årsopgørelse 2019
(martsversion)
Foreløbige tal for 2019
  Ultimo 
marts 2020
Primo
april 2020 
 

1 : Årsopgørelserne adskiller sig fra kvartalsopgørelserne ved at indeholde oplysninger på et mere detaljeret niveau.
2 : Samtidig offentliggøres tabeller for Sektorregnskabet i Statistikbanken.
3 : Kvartalsvis sektorregnskab offentliggøres for perioden 1.kvt. 2016-3.kvt. 2019.
4 : Samtidig offentliggøres årlige oversigtstabeller i Statistikbanken
5 : Der udkommer kun en Nyt-artikel. Der opdateres ikke nogen statistikbanktabeller.

 

 

 

 
 
 
Nyt

Seneste nyt om Årligt Nationalregnskab

Danskerne er mere forsigtige efter finanskrisen

8. november 2018

Graf

Husholdningernes opsparing er fortsat stigende og udgjorde 12 pct. af indkomsten i 2017.

Tabeller i Statistikbanken


Pæn økonomisk fremgang i 2015-2017

7. november 2018

Graf

Væksten i bruttonationalproduktet (BNP) var i 2015 2,3 pct. Det viser endelige beregninger af nationalregnskabet for 2015. Væksten er dermed 0,7 procentpoint højere, end den seneste beregning viste.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

10 år efter krisen ramte: Hvordan har dansk økonomi klaret sig sammenlignet med de to seneste tilbageslag?

Det er 10 år siden, at den internationale finanskrise kom til Danmark i efteråret 2008. Den økonomiske krise ramte hårdt, og lavkonjunkturen i kølvandet på krisen har været lang. Denne analyse giver et overblik over udviklingen i en række centrale nøgletal under og efter finanskrisen. Udviklingen sammenlignes med de to forrige nedgangsperioder i dansk økonomi, nemlig krisen efter kartoffelkuren i 1980'erne og lavkonjunkturen i starten af 2000'erne.

Læs mere

Dansk BNP påvirkes af produktion i udlandet

Globaliseringen har skabt nye forretningsmodeller. Selvom man stadig finder traditionelle industrivirksomheder med fabriksfremstilling, udvikling, salg og administration samlet inden for landets grænser, er det blevet mere almindeligt at sprede sig over flere lande. En voksende andel af de danske industrivirksomheder producerer deres varer eller nogle af deres varer uden at have fabrik i Danmark. Den fabriksmæssige forarbejdning finder dermed ikke sted i Danmark, men på en udenlandsk fabrik.

Læs mere

Hvad er værdien af skatterestancerne?

De samlede skatterestancer steg markant fra 2013 til 2016 og udgjorde i 2016 knap 66 mia. kr. Restancernes reelle værdi er dog over flere omgange nedjusteret betydeligt.

Læs mere

Publikationer

Nationalregnskab 2014

Nationalregnskab 2014, Juniversion giver et helhedsbillede af den danske samfundsøkonomi. Det gør den bl.a. ved at beskrive den økonomiske udvikling i Danmark fra 2000 til 2014. Publikationen præsenterer som hovedregel endelige tal for årene frem til 2011 og foreløbige tal for årene 2012, 2013 og 2014.Læs mere

 


Se alle årspublikationer: Nationalregnskab

Bag tallene

Faktaark om dansk økonomi

Danmarks Statistik har samlet et faktaark med udviklingen i dansk økonomi. Generelt er væksten i bruttonationalproduktet positiv både i Danmark og i vores nabolande og har været det siden 2. Verdenskrig. Danmarks BNP pr. indbygger er blandt de højeste sammenlignet med de øvrige europæiske lande. De seneste ti år har Danmark som noget nyt haft opsparing placeret i udlandet, hvilket betyder, at vi har flere indtægter fra udlandet, end vi betaler til udlandet.

Læs mere

Dokumentation af årligt nationalregnskab

Dokumentation af de årlige opgørelser siden hovedrevisionen i 2014 kan findes her

Dokumentation af årligt nationalregnskab

Hvad er BNP?

BNP temaside

Få viden om BNP

Danish GDP and GNI, Sources and methods

Danish GDP and GNI, Sources and methods

Læs mere

Ansvarlig for siden

Bo Siemsen