Gå til sidens indhold

Sociale forhold

Statistikkerne om sociale ydelser dækker både ydelser til børn og unge, voksne og ældre.

Nyt

Seneste nyt om Sociale ydelser

COVID-19 medførte færre forebyggende hjemmebesøg

11. juni 2021

COVID-19 medførte færre forebyggende hjemmebesøg

I 2020 blev der gennemført 93.100 forebyggende hjemmebesøg, hvilket er et fald på 16 pct. i forhold til 2019, hvor der blev gennemført 111.300 besøg.

Tabeller i Statistikbanken om 'Sociale ydelser til ældre'


Markant større tilgang til førtidspension

20. april 2021

Markant større tilgang til førtidspension

Der kom 24.400 nye førtidspensionister til i løbet af 2020, hvilket er den største tilgang i over ti år. Stigningen i nye førtidspensionister er mest udtalt blandt de 60-69-årige.

Tabeller i Statistikbanken om 'Sociale ydelser til voksne'


Ekstra tilskud til familier på nedsat kontanthjælp

8. april 2021

Ekstra tilskud til familier på nedsat kontanthjælp

I fjerde kvartal 2020 modtog 14.600 forsørgere det midlertidige børnetilskud, som blev indført i 2019 og udbetalt første gang i januar 2020. Det midlertidige børnetilskud kan ydes til familier med børn under 15 år.

Tabeller i Statistikbanken om 'Børnetilskud og børnefamilieydelse'


Færre 65-70-årige modtager boligydelse

29. marts 2021

Færre 65-70-årige modtager boligydelse

I december 2020 modtog 279.000 folke- og førtidspensionister boligydelse, hvilket er 0,6 pct. færre end året før. Antallet af 65-70 årige, der modtog boligydelse, faldt med 8,0 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Sociale ydelser til voksne'


Flest får socialpædagogisk støtte i eget hjem

16. december 2020

Flest får socialpædagogisk støtte i eget hjem

I fjerde kvartal 2019 modtog 35.700 personer en eller flere udvalgte ydelser i Serviceloven. Ved udgivelsen af 2019-data er det 45 kommuner, som har godkendt data for hele perioden 2015 til 2019.

Tabeller i Statistikbanken om 'Handicapområdet'


Fortsat færre ældre bor i pleje- og ældreboliger

24. november 2020

Fortsat færre ældre bor i pleje- og ældreboliger

Siden 2010 er antallet af ældre på 75 år og derover, som bor i pleje- og ældreboliger, faldet fra 58.000 til 52.700 i 2020, et fald på 9 pct. I samme periode er antallet af ældre i denne aldersgruppe steget med 34 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Sociale ydelser til voksne'


Flere unge på forsorgshjem og herberg

29. oktober 2020

Flere unge på forsorgshjem og herberg

I 2019 boede 919 unge mellem 18 og 24 år på forsorgshjem og herberg, hvilket svarer til 14 pct. af det samlede antal beboere på 6.700. 18-24-årige på forsorgshjem og herberg har været svagt stigende de sidste ti år.

Tabeller i Statistikbanken om 'Boformer og kvindekrisecentre'


8.200 påbegyndte stofmisbrugsbehandlinger i 2019

28. september 2020

8.200 påbegyndte stofmisbrugsbehandlinger i 2019

Der blev i 2019 iværksat 8.200 stofmisbrugsbehandlinger i de 85 kommuner, der har godkendt 2019-data til Stofmisbrugsdatabasen. Det svarer til 1,6 iværksættelser pr. 1.000 indbyggere.

Tabeller i Statistikbanken om 'Stofmisbrugsbehandling'


Lidt færre udsatte børn og unge i 2019

21. september 2020

Lidt færre udsatte børn og unge i 2019

31. december 2019 modtog 49.810 udsatte børn og unge mindst én social støtteforanstaltning fra kommunen. Det er et lille fald på 0,4 pct. sammenlignet med 2018.

Tabeller i Statistikbanken om 'Udsatte børn og unge'


Der gives oftere støtte til handicapbil i Nordjylland

28. august 2020

Der gives oftere støtte til handicapbil i Nordjylland

Borgere med handicap kan ansøge om støtte til køb af handicapbil hos kommunen. I både 2017, 2018 og 2019 havde Region Nordjylland den markant største andel af bevillinger til støtte til køb af handicapbil.

Tabeller i Statistikbanken om 'Handicapområdet'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Hvordan går det udsatte børn og unge?

14. juni 2018

Hvordan går det udsatte børn og unge?

At bryde den sociale arv for udsatte børn og unge har været og er fortsat et højt prioriteret politisk mål. Udsatte børn og unge, der modtager forebyggende foranstaltninger eller bliver anbragt uden for hjemmet, har på mange måder en sværere start på livet end andre, men hvordan klarer de sig egentligt efterfølgende?

Publikationer

Udsatte børn og unge 2007

Udsatte børn og unge 2007Publikationen belyser gruppen af udsatte børn og unge samt tidligere udsatte, der nu er voksne.

Udsatte børn og unge 2007 har også fokus på kriminalitet blandt 10-14-årige, herunder også om de har været ofre for kriminalitet.

Hvad er "udsatte børn og unge"?
Udsatte børn og unge opfattes i publikationen som 0-22-årige, der er anbragt uden for eget hjem, eller som modtager bestemte former for forebyggende foranstaltninger.